Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Färgpsykologi och identitet

0

Färgers innebörd kan variera beroende på kultur och och omständigheter. Färg är en slags icke-verbal kommunikation. Det är inte en statisk energi och dess innebörd kan förändras beroende på vilken energi du som individ ger uttryck för. En person kan till exempel välja att bära rött en viss dag, vilket kan innebära en eller fler av följande psykologiska innebörder:

  • det är personens favoritfärg
  • personen kan vara redo att visa handlingskraft på något sätt
  • personen kan brinna för någonting som han eller hon ska göra under dagen
  • det kan indikera att personen är arg, antingen på en medveten eller omedveten nivå

Alla ovanstående egenskaper kan tillskrivas den röda färgen. En person vars favoritfärg är röd har ofta ett behov av att uppleva livet genom de fem sinnena. Om orange är din favoritfärg har du istället ett stort behov av att umgås tillsammans med andra människor, samt att bli accepterad och respekterad som en del av en grupp. Alla de olika färgerna kan tillskrivas olika egenskaper och personlighetsdrag.

Färgernas innebörd

Rött är en färg som symboliserar passion, energi, handlingskraft, ambition och beslutsamhet. Det är också ilskan och den sexuella passionens färg.

Orange är det sociala samspelets och optimismens färg. Den kan dock även symbolisera pessimism och ytlighet.

Gult är intellektets och sinnets färg. Det är en optimistisk och glad färg. Den kan dock tyda på otålighet, feghet och kritiserande.

Grönt är tillväxtens och balansens färg. Den kan symbolisera självtillit som en såväl positiv som negativ egenskap.

Blått är en färg som symboliserar fred och tillit. Den kan även betyda integritet och lojalitet samt kyla och konservatism.

Indigo är intuitionens färg, och dess innebörd är struktur och idealism. Det är även en färg som symboliserar beroendeframkallande.

Lila är en färg som symboliserar fantasi. Den kan vara kreativ och individuell eller opraktisk och omogen.

Turkos står för kommunikation och sinnets klarhet. Den kan även vara idealistisk och opraktisk.

Rosa står inom färgpsykologi för ovillkorlig kärlek och vårdande. Den kan vara flickig, omogen och fånig.

Magenta är en färg som symboliserar harmoni och känslomässig balans. Färgen är andlig men samtidigt praktisk, samt uppmuntrar sunt förnuft och en balanserad syn på livet.

Brunt är den vänliga men samtidigt allvarliga färgen. Den är jordnära och har en koppling till skydd, säkerhet, komfort och materiell rikedom.

Grått är enligt färgpsykologi en färg som symboliserar kompromiss. Den är varken svart eller vit utan snarare en övergång mellan två icke-färger. Den är fristående, affektfri och kan vara obeslutsam.

Silver har en feminin energi. Denna färg är kopplad till månen samt tidvattnets ebb och flod. Den är känslosam, flytande, känslig och mystisk.

Guld är framgångens, triumfens och bedriftens färg. Den associeras med ett överflöd av välstånd, lyx och kvalitet samt prestige, elegans och värde. Dess färgpsykologi tyder på materiell rikedom och extravagans.

Vitt är den färg som är renast och mest komplett. Det är perfektionens färg, och dess innebörd är renhet, helhet och oskyldighet.

Svart är det doldas, det hemliga och det okändas färg. Den håller saker dolda från omvärlden.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke