Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Färgterapi

0

Färgterapi är en kraftfull, holistisk terapi som har använts i tusentals år, vilket man har funnit bevis för i antika texter från bland annat China, Egypten och Indien. De färger som vi kan uppfatta består av ljus med varierande våglängder och är alltså en form av energi som man använder sig av inom färgterapin.

Denna ljusenergi påverkar alla levande celler. Som vi alla känner till, skulle alla levande ting runt omkring oss påverkas om vi inte hade haft något ljus. När ljuset används på rätt sätt kan de olika frekvenserna av ljuset, det vill säga de olika färgerna, ha en stor inverkan och en läkande effekt på alla levander varelser, såväl människor som djur. Det är bevisat att allt har en vibration, det vill säga att alla saker och ting har sin egna vibration eller frekvens, så även vi människor.

Användningsområden för färgterapi

Färgterapi kan användas för att behandla alla sorters problem, oavsett om de är av fysisk, psykologisk, känslomässig eller spirituell natur. Metoden kan också användas för avslappning i stort. Färgterapi anses vara en säker och effektiv metod som antingen kan användas som en egen form av terapi eller kombineras med andra terapiformer. Färgernas energi kan vara det som sätter igång den läkande processen och uppmuntrar kroppen att fungera på ett normalt och hälsosamt sätt.

Denna metod bör inte ses som någonting man går till en terapeut för att få utfört på sig. Färgerna finns överallt och metoden bör därför användas som en del av vår vardag. En professionell färgterapeut kan förklara metoden och ge dig råd kring hur du kan använda dig av de färger som finns i ditt hem för att må bra.

Färgterapins historia

Den persiske läkaren Avicenna såg färgerna som någonting med stor betydelse för såväl diagnos som behandling, vilket han tog upp i sin medicinska bok från 1000-talet. Han skrev bland annat att “färg är ett symptom på sjukdom som kan observeras” och tog även fram en tabell där han kopplade ihop de olika färgerna med temperaturer och kroppens fysiska tillstånd. Enligt Avicenna var rött den färg som fick blodet att flöda, medan vitt eller blått kylde ner det och gult kunde minska inflammation och muskelsmärta.

Augustus Pleasonton, som var general under det amerikanska inbördeskriget, utförde på egen hand experiment innan han år 1876 publicerade en bok i vilken han hävdade att färgen blått kan öka grödors och boskaps tillväxt och bota mänskliga sjukdomar. Denna bok ledde sedermera fram till den moderna färgterapin, genom olika experiment utförda av andra personer mot slutet av 1800-talet.

1933 publicerades en encyklopedi om färgterapi, vilken utgjorde den indiskfödda amerikanska forskaren Dinshah P. Ghadialis verk på området. Han påstod sig ha upptäckt hur och varför strålar av olika färg kunde ha olika terapeutiska effekter på levande varelser. Hans teori gick ut på att färger representerar kemiska potenser i högre oktaver av vibration, samt att det fanns en viss färg som kunde stimulera och en annan färg som kunde motverka ett visst organ eller system hos alla organismer och system.

Även inom den ayurvediska läkekonsten förknippar man färger med olika chakran i kroppen, där det röda sitter vid ryggradens början, det orangea chakrat sitter i magens nedre del och i könsorganen, det gula chakrat sitter i solarplexus, det gröna i hjärtat, det blå i halsen, det indigo mitt i pannan och det lila på hjässan.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke