Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Feng shui

0

De flesta av oss har någon gång i något sammanhang hört ordet feng shui. Vissa vet kanske exakt vad begreppet innebär medan andra bara hört talas om det. Oavsett vilken tidigare kunskap man har kommer man här kunna läsa mer om vad feng shui är.

Om feng shui

Begreppet feng shui är två ord som betyder vind och vatten på kinesiska. Vissa kallar menar att feng shui är en kinesisk form av geomantik som i sig är färdigheten att kunna spå med hjälp av de tecken som finns på jorden. Feng shui är en slags pseudovetenskap och kinesisk vishetslära som har anor långt bak i tiden och handlar om hur vi människor, djur och växter påverkas av naturen, vilket är läran om de fem elementen.

Begreppet grundar sig på principen qi eller chi, vilket är en slags livsenergi som finns överallt, även inom oss och är en osynlig kraft, och feng shui handlar därför om hur vi påverkas av detta. En del anser att feng shui är vetenskap men det finns inga belägg eller forskning som påvisar att varken feng shui skulle fungera eller att qi/chi existerar.

I Sverige används feng shui kanske främst som en metod för heminredning.

Feng shui inom heminredning

Feng shui anses vara en metod för att kunna se vilka platser man kan bygga till exempel ett hus på, samt en metod för att möblera ett rum på ett bra sätt utifrån feng shui. Qi anses vara en energi som kan påverka de som bor i bostaden antingen positivt eller negativt beroende på hur energin på den specifika platsen är. I ett hem som är designat och inrett utifrån ett feng shui-tänk råder balans och harmoni mellan färger, material och former, oavsett om det är hemma hos dig, på ditt arbete eller i offentligheten.

Dessutom bör energin, qi/chi, sväva fritt i rummet och man bör endast ha saker i hemmet som man tycker om och använder. Man bör därmed regelbundet rensa ut i sitt hem och slänga eller skänka saker som snarare stjäl vår energi och även kanske får oss att må dåligt. Det kan till exempel handla om kläder som man vet att man inte kommer i igen men ändå vill spara utifall att.

Verktyg inom feng shui

Det finns flera olika slags verktyg som man bör tänka på och följa om man vill inreda sitt hem enligt feng shui.

  • De fem elementen: De fem elementen är trä, eld, metall, jord och vatten. Dessa element bör balanseras på ett sådant sätt att de ger balans och inredningen bör också innefatta alla element.
  • Baguakartan: Ordet bagua betyder de åtta trigrammen. Trigrammen är sammanlänkade med olika livsaspekter och varje aspekt har sin plats i hemmet. Genom att lägga kartan över hemmet kan man se vart dessa livsaspekter finns, vilket gör att man kan påverka dessa delar.
  • Yin och yang: Det måste finnas en balans mellan yin och yang för att man ska kunna uppnå harmoni.
  • Färger: Färger har stor påverkan i våra liv, där olika färger står för olika saker. Till exempel kan färgen röd stimulera oss medan grönt innebär balans.
Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke