Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Fjärrsyn och parapsykologi

0

Fjärrsyn innebär att en person har förmågan att beskriva ett mål som på grund av distans, tid eller andra faktorer inte är tillgängligt för personens normala sinnen. Det kan till exempel röra sig om att man kan ge en bild av en plats i en annan del av världen, där han eller hon aldrig har varit, det kan även vara att man berättar om en händelse som inträffade för länge sedan, eller beskriva ett föremål som förvaras i ett låst rum eller någon form av behållare, det kan även handla om att man kan ge fakta om en aktivitet som sker utan att man fått någon som helst information om den.

Fjärrsyn är alltså ett parapsykologiskt fenomen på samma sätt som exempelvis telepati. Vad det nu än kan vara som gör det möjligt för människor att fjärrskåda, tros det vara samma underliggande förmåga som bland annat möjliggör klärvoajans (klarsynthet). Fjärrsyn skiljer sig dock åt från andra parapsykologiska fenomen på flera olika sätt.

Redan på 1930-talet bedrev forskare experiment med klärvoajans, och på 60- och 70-talen utfördes experiment med utomkroppsliga upplevelser av amerikanska forskare. På mitten av 70-talet började den amerikanska regeringen stödja forskningen på fjärrsyn, och det forskningsprogram som involverade fjärrsyn bedrevs av underrättelsetjänsten och vissa organisationer inom militären. 1978 skapade den amerikanska militären en enhet som med hjälp av fjärrsyn skulle samla in underrättelser om utländska makter.

Så skiljer sig fjärrsyn från andra parapsykologiska fenomen

De flesta paranormala händelser inträffar utanför forskningslaboratorier. När klärvoajans, vilket anses vara det fenomen som ligger allra närmast fjärrsyn, har skett under ordnade former i forskningssyfte, har målet ofta varit saker som färger och kort. Detta då dessa ting gör det enkelt att bedöma resultatet av klärvoajansen. Fjärrsyn å andra sidan har sitt ursprung i forskningsmiljön. De mål som används vid forskning på fjärrsyn skiljer sig också åt från de mål som generellt sett används inom forskning på paraspykologiska fenomen. Målen för fjärrsyn kan bland annat vara platser eller dolda föremål.

Till skillnad från andra grenar inom parapsykologin, är inte fjärrsyn en enskild sak utan snarare en blandning av flera olika fenomen. Även om “syn” är en del av det begrepp som används, är fjärrsyn bara en del av de upplevelse som kan upplevas om det aktuella målet. Andra upplevelser som är involverade är bland annat ljud, lukter och smaker, samt vissa effekter som liknar telepati och en rent intuitiv känsla. Ett skäl till detta är att man vid utvecklingen av fjärrsynen använde sig av saker man lärt sig om telepati, klärvoajans och utomkroppsliga upplevelser. Alla dessa är separata fenomen, men har alltså kommit att påverka forskningen på fjärrsyn.

Fjärrsyn används inte för att läsa av en person aura eller för att spå någon, utan är snarare en metod för seriös vetenskaplig forskning och för att utföra uppgifter vid till exempel brottsutredningar eller underrättelsearbete. Vid fjärrsyn kan den person som ser saker använda sig av andra medel än bara talet för att återberätta vad han eller hon ser. Skrift, teckningar och till och med tredimensionella modeller har använts för att återge vad som har setts vid fjärrsyn.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke