Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Fjärrsyn

0

Fjärrsyn är en metod som är vetenskapligt testad och bevisad, vilken låter dig arbeta tillsammans med ditt eget undermedvetna. Fördelen med detta är att du genom att samarbeta med ditt undermedvetna kan få tillgång till nästan vilken information som helst som du inte har tillgång till på traditionellt vis (till exempel din egen uppfattning, internet, böcker, radio m.m.) och du begränsas därför inte av plats, tid eller rymd.

Man skulle kunna hävda att vårt undermedvetna utgör en konstant koppling mellan ett moln som innehåller all information, och därmed kan hjälpa oss i vårt vardagliga liv. Därför är fjärrsyn en utmärkt metod att använda sig av för att få väldigt detaljerade svar på specifika frågor, och för att minska möjligheten att man fattar ogrundade beslut.

Så vad är egentligen fjärrsyn?

Fjärrsyn är en metod som vetenskapsmän forskade på under 70- och 80-talen vid Stanford Research Institute International på uppdrag av den amerikanska regeringen och militären. Syftet med denna forskning var att ta fram en metod som alla (d.v.s. varje enskild soldat) kunde använda sig av för att dra nytta av de parapsykologiska förmågor vi människor har. På så vis skulle de kunna få tillgång till information som inte var tillgänglig på traditionellt sätt. Man upptäckte att det gick att få tag i nästan vilken information som helst genom det undermedvetna. Denna information satte man sedan på print.

Hur är fjärrsyn tänkt att fungera?

Vid fjärrsyn använder man sig av det naturliga och nödvändiga tillstånd i den mänskliga hjärnan som i grund och botten är en fri, ofiltrerad databank med ett universellt förråd av information i vårt undermedvetna. Förekomsten av detta informationslager nämns bland annat av den berömde fysikern Brian Green i filmserien “Fabric of the Cosmos”. Detta utbyte av information är en fysisk nödvändighet för stabila livsprocesser och demonstreras av fysikern Burkhard Helms banbrytande forskning.

På grund av vårt medvetnas filtreringsfunktion, är vi vanligtvis inte medvetna om att detta existerar. Detta då vårt medvetna har fullt upp med att ta oss igenom det vardagliga livet. I vissa viktiga eller särskilda situationer vi ställs inför får vi dock plötsligt en insikt, en idé, en intuition eller en känsla, där vårt undermedvetna vill berätta någonting viktigt för oss. Informationen har då ett så pass högt signalvärde att det kan ta sig förbi vårt medvetnas filtreringsfunktion.

Genom fjärrsyn kan du styra över denna naturliga process i en kontrollerbar, greppbar och återupprepningsbar miljö för att få tillgång till en stor mängd information. Kan man då påstå att fjärrsyn innebär slutet för alla hemligheter? Ja, på ett sätt kan man förmodligen göra det.

Är inte fjärrsyn likt klärvojans och liknande parapsykologiska metoder?

Under 20 års tid har man forskat på fjärrsyn. Under denna tid har många saker upptäckts om hjärnans funktion. Det finns protokoll och verktyg för att hantera den felaktiga information som kan dyka upp, vilket inte finns inom till exempel klärvojans. Detta är ett sätt på vilket fjärrsyn skiljer sig åt från alla andra parapsykologiska metoder för insamling av information.

Eftersom fjärrsyn är ett protokoll kan alla lära sig det – vi har alla i princip samma förutsättningar. Det enda som skiljer människor med talang från medelmåttor är att de (d.v.s. de personer som har talang) har ett filter mellan det medvetna och det undermedvetna som släpper igenom mer information. Detta filter kan även minskas genom att man under en längre tid ägnar sig åt fjärrsyn.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke