Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Flower of Life inom helig geometri mm

0

Flower of Life, på svenska också kallat livets blomma, är en modern användning av den heliga geometrin. Martha Bartfeld, författaren till ett antal guideböcker med geometrisk konst, upptäckte denna design år 1968. Hon beskrev den som en design som “består av cirklar som har en radie på 1 inch, där varje skärningspunkt utgör en ny mitt”. Denna design kan expanderas i oändligt många gånger. Bartfeld skrev senare flera böcker där hon kallade designen för ‘the Flower of Life’. Detta mönster och dess moderna namn har använts vitt och brett inom populärkulturen, i modevärlden, samt som smycken, tatueringar och inredningsprodukter.

Mönstrets uppbyggnad

Mönstret kan ritas med hjälp av en penna och en passare, genom att flera sammanfogade cirklar med samma storlek vidrör den föregående cirkelns mitt. Nästa cirkel centreras vid någon av den första cirkelns punkter. Alla efterföljande cirklar centreras där de andra två cirklarna möts.

Flower of Life inom helig geometri

Även om mönstret upptäcktes i slutet av 1960-talet, sägs detta mönster ha ett antikt och religiöst värde, då den visar de grundläggande formerna av tid och rum. I den meningen är det ett visuellt uttryck av de sammankopplingar som väver samman alla levander varelser, och som tros innehålla en slags grundläggande information av alla levande ting.

Det finns många andliga övertygelser som associeras med livsblomman, bland annat de fem platoniska kropparna som finns i Metatrons Kub. Dessa kan härstamma från livsblommans mönster, och dessa platoniska kroppar är geometriska former som sägs utgöra en mall för allt liv på vår planet. Någonting annat som tros vara sprunget ur the Flower of Life är the Tree of Life, eller livets träd. Det är en viktig symbol inom den sakrala geometrin för människor med varierande religiös bakgrund.

Flower of Life i olika kulturer

I Hibistemplet i Egypten finns det äldsta kända exemplaret av livets blomma. Exakt hur gamla dessa inskriptioner är känner vi idag inte till, men de har trotts vara över 6 000 år gamla eller till och med härstamma från år 10500 f.Kr. Forskning som har gjorts på senare tid visar dock att symbolerna inte är äldre än att de härstammar från år 535 f.Kr., och att de förmodligen är från mellan det andra och det fjärde århundradet e.Kr.

Även inom kristendomen finns flera symboliska kopplingar till livets blomma. Detta gäller inte minst livets frö och dess beståndsdelar, vilka har en stark kristen innebörd. Även Metatrons Kub är en del av livets blomma och förekommer i den kristna konsten.

Kabbala, som historiskt sett har studerats av judendomens följare, har vissa kopplingar till livets blomma. Livets träd är en symbol som kan ha sitt ursprung i livets blommas design. Även inom new age har livets blomma en djup andlig innebörd, i form av en upplysthet bland de personer som har studerat den som helig geometri. Runtom i världen finns olika grupper av människor vars tro och meditationsformer åtminstone delvis baseras på livets blomma. Vissa av dessa är världsomspännande och lär ut sina läror, metoder och tolkningar av livets blomma över hela världen.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke