Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Fördelarna med meditation

0

Meditation är såväl en färdighet som en övning i medvetenhet (mindfulness). Genom att träna vårt sinne att vara mer öppet och rofyllt kan vi uppleva ett större lugn, en klarhet och en belåtenhet. På detta sätt kan vi lära oss att få en mer direkt upplevelse av nuet.

Detta kan kanske verka lite luddigt, så för att få en ökad förståelse för vad meditation är, är det även viktigt att fastslå vad det inte är. Meditation handlar inte om att “rensa skallen” eller om att stoppa tankar. För vår hjärna förefaller det sig naturligt att tänka. Man mediterar snarare för att se dessa tankar på ett tydligare sätt.

Meditation behöver heller inte nödvändigtvis vara andligt eller religiöst. Dess långa och anrika historia kantas till stor del av religion och används av många utövare som någonting andligt. Med det sagt kan alla meditera, oavsett vilken religion man eventuellt är en anhängare av.

Syftet med meditation

Ibland kan livet kännas svårt. Vi kan inte kontrollera det som händer och sker runt omkring oss, men vi har förmågan att förändra det sätt på vilket vi förhåller oss till dessa skeenden. Idag är vi dessutom mer upptagna och stressade än någonsin tidigare, vilket delvis beror på att vi överöser oss själva med information och digitala flöden dygnet runt.

Det är därför fullt förståeligt att allt fler människor söker sinnesro. Ju mer vi kan stanna kvar i nuet istället för att tyngas ner av våra tankar och reaktioner, desto enklare kan vi tackla utmaningarna i vår vardag. När du känner dig utmanad eller trängd, kan du använda meditation som ett sätt att återställa sinnet och gradvis öka din medvetenhet.

Med hjälp av en ökad medvetenhet, eller mindfulness som det även kallas, kan vi få en bättre förståelse för varför vi tänker och känner på det sätt som vi gör. Detta kan ofta leda till en mer hälsosam syn på livet i stort. Genom en ökad omtanke kan vi inte bara agera snällare mot oss själva utan även mot andra, och på så sätt skapa mer hälsosamma relationer till våra partners, släktmedlemmar och vänner.

Fördelarna med meditation

För vissa individer kan fördelarna med meditation vara stora och potentiellt sett livsförändrande. Det är dock viktigt att ha i åtanke att meditation är ett fenomen som upplevs annorlunda av olika utövare (och upplevelsen kan även variera från dag till dag). För att fatta det kort kan man dock säga att meditation har förmågan att förbättra vårt psykologiska, fysiska och känslomässiga välbefinnande om vi väljer att meditera regelbundet.

Så förändrar meditation hjärnan

Med hjälp av den moderna tekniken har forskare kunnat se hur meditation förändrar hjärnan på det fysiska planet. Man har till exempel med hjälp av hjärnröntgen sett att de personer som mediterar har mer grå materia i hippocampus, det område i hjärnan som ansvarar för inlärning, minnesfunktioner, självmedvetande, omtanke och själviakttagelse. Samtidigt visar denna typ av röntgen på minskad förekomst av grå materia i amygdalan, som hanterar stress, rädsla och ångest.

Med hjälp av meditation kan vi också bygga nya positiva neurala banor i hjärnan och minska antalet negativa neurala banor. Man skulle kunna likna det vid att vi kan dra nya ledningar i hjärnan och på så vis påverka dess funktion.

Oavsett om du överväger att börja meditera för att lindra stress, ångest eller depression, för att förbättra din sömnkvalitet, eller för att minska din aggression och frustration gentemot andra, kan du åstadkomma detta mål genom meditation.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke