Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Fördelarna med meditation

0

Meditation – Sveriges största mediala portal, Vivi Linde – Tarotlinje, Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar & meditationer


Tarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot

Meditation är såväl en färdighet som en övning i medvetenhet (mindfulness). Genom att träna vårt sinne att vara mer öppet och rofyllt kan vi uppleva ett större lugn, en klarhet och en belåtenhet. På detta sätt kan vi lära oss att få en mer direkt upplevelse av nuet.

Lyssna på Mediumpoddens vägledda meditationer här!

Detta kan kanske verka lite luddigt, så för att få en ökad förståelse för vad meditation är, är det även viktigt att fastslå vad det inte är. Meditation handlar inte om att “rensa skallen” eller om att stoppa tankar. För vår hjärna förefaller det sig naturligt att tänka. Man mediterar snarare för att se dessa tankar på ett tydligare sätt.

Meditation behöver heller inte nödvändigtvis vara andligt eller religiöst. Dess långa och anrika historia kantas till stor del av religion och används av många utövare som någonting andligt. Med det sagt kan alla meditera, oavsett vilken religion man eventuellt är en anhängare av.

Syftet med meditation

Ibland kan livet kännas svårt. Vi kan inte kontrollera det som händer och sker runt omkring oss, men vi har förmågan att förändra det sätt på vilket vi förhåller oss till dessa skeenden. Idag är vi dessutom mer upptagna och stressade än någonsin tidigare, vilket delvis beror på att vi överöser oss själva med information och digitala flöden dygnet runt.

Det är därför fullt förståeligt att allt fler människor söker sinnesro. Ju mer vi kan stanna kvar i nuet istället för att tyngas ner av våra tankar och reaktioner, desto enklare kan vi tackla utmaningarna i vår vardag. När du känner dig utmanad eller trängd, kan du använda meditation som ett sätt att återställa sinnet och gradvis öka din medvetenhet.

Med hjälp av en ökad medvetenhet, eller mindfulness som det även kallas, kan vi få en bättre förståelse för varför vi tänker och känner på det sätt som vi gör. Detta kan ofta leda till en mer hälsosam syn på livet i stort. Genom en ökad omtanke kan vi inte bara agera snällare mot oss själva utan även mot andra, och på så sätt skapa mer hälsosamma relationer till våra partners, släktmedlemmar och vänner.

Fördelarna med meditation

För vissa individer kan fördelarna med meditation vara stora och potentiellt sett livsförändrande. Det är dock viktigt att ha i åtanke att meditation är ett fenomen som upplevs annorlunda av olika utövare (och upplevelsen kan även variera från dag till dag). För att fatta det kort kan man dock säga att meditation har förmågan att förbättra vårt psykologiska, fysiska och känslomässiga välbefinnande om vi väljer att meditera regelbundet.

Så förändrar meditation hjärnan

Med hjälp av den moderna tekniken har forskare kunnat se hur meditation förändrar hjärnan på det fysiska planet. Man har till exempel med hjälp av hjärnröntgenGuidade meditationer sett att de personer som mediterar har mer grå materia i hippocampus, det område i hjärnan som ansvarar för inlärning, minnesfunktioner, självmedvetande, omtanke och själviakttagelse. Samtidigt visar denna typ av röntgen på minskad förekomst av grå materia i amygdalan, som hanterar stress, rädsla och ångest.

Med hjälp av meditation kan vi också bygga nya positiva neurala banor i hjärnan och minska antalet negativa neurala banor. Man skulle kunna likna det vid att vi kan dra nya ledningar i hjärnan och på så vis påverka dess funktion.

Oavsett om du överväger att börja meditera för att lindra stress, ångest eller depression, för att förbättra din sömnkvalitet, eller för att minska din aggression och frustration gentemot andra, kan du åstadkomma detta mål genom meditation.

Någon form av meditation rekommenderas.

Speciellt om man vill utveckla sin medialitet och komma i kontakt med sina inre dolda potentialer. Genom meditation så lyssnar man inåt och uppåt. Man kommer i kontakt med sin själs visdom och medvetande. När du utvecklar din andlighet så kommer du också i starkare kontakt med din livsväg.

Får att komma i kontakt med vårt inre så behöver vi vara i stillhet och kunna tysta bruset som omger oss och hindrar oss från att verkligen höra och känna. Med meditation så kommer man i kontakt med den universella energin. Vi tillåter oss att vara ett mikro kosmos i ett makro kosmos. Vi är ett mini Universum i det större Universumet.

Man behöver stilla sitt sinne för att finna balans. När man är i vila så sorterar och medvetandegör det som pågår i vårt undermedvetna, vi kommer i kontakt med det som ligger precis under ytan.

Meditationen försätter oss i ett förändrat medvetandetillstånd där tid och rum upphör att existera. Det är ett tillstånd av fullständig avslappning samtidigt som man är fokuserad och koncentrerad, man kan uppleva det som att man är i ett slags i trans.

Om man mediterar varje dag under en längre tid blir man mer fokuserad och mer harmonisk. Man klarar bättre av både stress och jobbiga situationer och man hanterar dem annorlunda. Idéer och lösningar kan enklare nå vårt medvetande och vi kan hitta konstruktiva lösningar och nya vinkar och svar på gamla och nya frågor och problem. Därför är det viktigt att vi balanserar upp aktivitet med vila för att nå en balans.

Meditation betyder ”att föras mot mitten – vårt centrum”.

Det finns många olika sätt att meditera på, inte bara den “vanliga” meditationen som innebär att man sitter i fullständig tystnad och motar bort alla andra tankar. Det gäller att söka och hitta den formen som man trivs bäst med. Meditation ska vara kul att göra och se fram emot, inget jobbigt måste, så ibland kan det ta ett tag innan man hittar ”sin” meditationsform.

Olika former av meditation som finns är t.ex. Mindfulness, yoga, chi gong, kampsport, Buddistisk meditation och kanalisering, som är min favorit där man bjuder in en andlig vägledare eller ängel att närvara i meditationen.

Forskarna har insett att med meditationens hjälp så kan vi förbättra vår hjärna. Innanför tinningloben (hippocampus) så ökar den grå substans som bidrar till bildandet av minne och andra områden som är kopplade till bl.a. introspektion och medkänsla. Meditation ökar koncentrationen, välbefinnandet, kreativiteten och ger en möjlighet att komma i kontakt med sina oanade resurser. Man kan dessutom släppa låsningar och blir mer medveten om sina inre processer. Den kan även minska stress och smärta. Meditation öppnar upp för nya tankar, insikter, känslor och handlingar.

Du kommer med meditationens hjälp att komma i kontakt med ditt inre och yttre kosmos. Den inre verkligheten är lika verklig och viktig som den yttre. Processerna som pågår i vårt inre påverkar vårt yttre liv och ju mer vi är i kontakt med den ju mer kommer vi att förstå våra känslor, tankar och agerande. Den inre värden är vår verklighet, det är vårt centrum.

Andningsteknik för meditation

Genom att ägna endast 15 minuter om dagen i åtminstone en vecka kan du lära dig en andningsteknik som lämpar sig utmärkt för meditation. Forskning tyder dock på att effekten blir större ju mer du utövar tekniken.

Det mest grundläggande sättet att andas i samband med meditation är att helt enkelt fokusera din uppmärksamhet på din andning – inandningen och utandningen. Du kan göra detta även om du står upp, men det bästa är om du kan sitta ner eller till och med ligga ner på ett bekvämt sätt. Dina ögon kan du ha antingen öppna eller stängda, men det kan vara enklare att bibehålla fokus om du har dina ögon stängda.

Tips kring denna andningsteknik för meditation

Ett tips är att avsätta en viss tid för denna övning, men det kan också hjälpa att öva när du känner dig särskilt stressad eller ångestfylld. Experter tror att du genom att regelbundet använda dig av denna andningsteknik för meditation kan få enklare att senare använda den i svårare situationer.

Ibland, särskilt då du försöker lugna ner dig själv när du upplever mycket stress, kan det hjälpa med att ta ett överdrivet stort andetag – en djup inandning genom näsan (som varar i 3 sekunder), varpå du håller andan i 2 sekunder och därefter långsamt andas ut genom munnen (i 4 sekunder).

Du kan även välja att istället lägga märke till varje andetag utan att försöka påverka det. Detta kan hjälpa dig att fokusera på hur ditt bröst höjs och sänks i takt med dina in- och utandningar, eller den känsla som dessa ger i dina näsborrar. Du kan komma att märka hur dina tankar vandrar och att du distraheras av dina tankar eller av kroppsliga känslor. Det är helt okej, du behöver bara lägga märke till att det händer och sedan försiktigt föra din uppmärksamhet tillbaka till andningen.

Andning i samband med meditation: steg för stegYoga Guidade meditationer och kanaliseringar

Om du behöver lite mer struktur, kan du finna det enklare att hitta en andningsteknik som fungerar för dig genom att följa följande steg:

  1. Hitta en avslappnad och bekväm ställning. Du kan sitta på en stol eller på en matta på golvet. Håll ryggen upprätt men inte för spänd. Låt händerna vila där det känns bekvämt. Håll tungan där det känns bekvämt i munnen.
  2. Lägg märke till din kropp och slappna av. Försök att känna tyngden och formen av din kropp. Tillåt dig själv att slappna av och bli nyfiken på vilka känslor din kropp upplever, samt kopplingen till stolen eller golvet. Slappna av de områden av kroppen där du är spänd och bara andas.
  3. Följ din andning. Känn andningens naturliga flöde – in och ut. Du behöver inte förändra din andning på något sätt. Den är inte för lång eller för kort, utan naturlig. Lägg märke till var i kroppen du känner andningen. Det kan vara i magtrakten, i bröstet, i halsen eller i näsborrarna. Känn efter om du kan känna varje enskilt andetag. När ett andetag slutar, tar nästa vid.
  4. Så länge du utför denna andningsteknik, kan du uppleva att tankarna börjar vandra. Du kan börja tänka på andra saker. Om detta händer, är det inte något problem utan helt naturligt. Lägg bara märke till att ditt sinne har vandrat iväg och för sedan tillbaka din uppmärksamhet till din andning.
  5. Stanna här i cirka fem till sju minuter. Lägg i det tysta märke till din andning. Ibland kan du försvinna i dina tankar, men du återvänder då till din andning.
  6. Efter några minuter lägger du märke till hela din kropp igen och känner hur du sitter här. Låt dig själv slappna av ännu djupare och ge dig sedan en klapp på axeln för att du har använt denna andningsteknik för meditation.

Meditationens positiva påverkan

Vissa av meditationens effekter, som till exempel den stressminskande effekten, har länge varit kända. På senare år har det dock visat sig att meditationen påverkar hjärnan på fler sätt än vad vi kanske hade trott.

Meditation bidrar till att bevara den åldrande hjärnan

En studie utförd vid University of California, Los Angeles visade att personer som under en längre tid hade mediterat hade bättre bevarade hjärnor än de som inte mediterade. De deltagare som hade mediterat i genomsnitt 20 år hade mer grå hjärnsubstans, även om äldre personer som mediterar fortfarande har förlorat en viss volym jämfört med yngre personer som mediterar. Denna effekt var dock inte lika stor som när man jämförde äldre och yngre personer som inte mediterar.

Meditation minskar aktiviteten i hjärnans “jag-center”

Vid Yale University ägde för några år sedan en intressant studie rum, där forskarna fann att mindfulness-meditation minskar aktiviteten i den del av hjärnan som ansvarar för sinnets vandrande och självrefererande tankar. Denna del av hjärnan aktiveras när vi inte tänker på någonting särskilt, det vill säga när sinnet bara vandrar mellan olika tankar. Sinnesvandring förknippas ofta med att man är mindre lycklig, grubblande och oroar sig för det förgångna och för framtiden. Flera studier har visast att meditation minskar denna aktivitet och att personer som mediterar är bättre på att avbryta tankarna från att vandra.

Meditation har samma effekt som antidepressiva medel

En annan studie undersökte sambandet mellan mindfulness-meditation och dess förmåga att minska symptom som depression, ångest och smärta. Forskarteamet kom fram till att meditation hade samma effekt som antidepressiva medel. Meditation är en form av träning för hjärnan och även om det inte är en magisk kur för depression, vilket ingen behandling är, så är det ett verktyg som kan hjälpa till att hantera dessa symptom.

Meditation kan leda till förändringar i hjärnans nyckeldelar

Forskare vid Harvard fann 2011 att mindfulness-mediation kan förändra hjärnans struktur. Efter åtta veckor av mindfulnessbaserad stresshantering visade det sig att den kortikala tjockleken i hippocampus, som styr inlärning och minne, och andra delar av hjärnan som är viktiga för känsloreglering och självreferensbearbetning. Den del av hjärnan som är ansvarig för rädsla oro och stress hade också minskat, vilket överensstämde med deltagarnas egna rapporter om sina stressnivåer. Detta indikerar att meditation inte bara förändrar hjärnan utan också våra känslor och vår uppfattning.

Koncentrationen och uppmärksamheten ökar efter lite träning

Det är inte bara barn som har koncentrationssvårigheter utan det påverkar också miljontals vuxna människor. Meditation har visat sig kunna öka uppmärksamheten och koncentrationen. I en nyligen utförd studie visade det sig att bara ett par veckor av meditation kan öka människors fokus och minne. Eftersom det är viktigt att kunna fokusera sin uppmärksamhet på till exempel jobbet, är det inte förvånande att meditation också borde kunna öka den kognitiva förmågan i arbetet.

Meditation minskar oro, även social sådan

Många människor börjar meditera för meditationens stressminskande effekter, vilka det finns gott om studier som backar upp. Den nya mindfulnessbasareade stressminskande meditationen är inriktad på att minska en persons stressnivå, såväl fysiskt som mentalt. I studier har det visat sig att de fördelar som den minskade stressen ger, håller i sig även flera år efter den initiala 8-veckorskursen. Forskning har också visat att mindfullnessmeditation, förutom att fokusera på bara andningen, också kan minska oron. Denna effekt verkar komma från de delar av hjärnan som associeras med självrefererande (“jag-centrerade”) tankar. Forskare vid Standford University fann också att mindfulnessbaserad stressminskande meditation förändrar de delar av hjärnan som är inblandade i uppmärksamheten, och samtidigt skapar en lättnad från symptom kopplade till social oro.

Meditation stärker din hälsa

Förutom de fantastiska spirituella och känslomässiga fördelarna meditationen för med sig, finns det även flera fysiska hälsofördelar med att meditera. De vanligaste av dessa är stresslindring och minskad muskelspänning. Genom att meditera kan du även påverka en rad olika sjukdomstillstånd positivt, såsom allergier, ångest, hetsätande, astma, depression, hjärtsjukdom, utmattning, smärta, högt blodtryck, sömnproblem, substansmissbruk och till och med cancer.

Enligt experter på området bör meditation användas som en kompletterande behandling tillsammans med andra medicinska åtgärder. Här tittar vi närmare på några av de sätt på vilka du kan använda meditation för att stärka din hälsa.

Stresslindring

Kronisk stress är inte bara skadligt, utan potentiellt dödligt. Detta då högt blodtryck, depression och ibland skadliga beroenden kan skapas av detta tillstånd. Genom att lugna sinnet i samband med att du mediterar, fokusera din uppmärksamhet på andningen och slappna av i ett lugnt tillstånd kan du hjälpa till att lindra upplevelsen av stress. I en studie fann man att djup, kontrollerad andning dessutom låter kroppen producera ökade halter av kväveoxid, vilket är ett ämne som hjälper oss öppna upp slutna blodkärl och därmed sänka blodtrycket.

Ökad hjärthälsa

I en amerikansk studie fann man att de deltagare som mediterade under studiens gång minskade sina arteriella väggars tjocklek i jämförelse med de deltagare som inte mediterade. Denna effekt ger en minskad risk för stroke och hjärtattack.

Minskad muskelspänning

Genom att via kontrollerad andning och ett lugnt sinne dra uppmärksamheten till olika delar av kroppen, kan du få dina muskler att slappna av. Det finns en särskild teknik som kallas för progressiv muskelavslappning som kan användas i början av varje meditationspass för att systematiskt spänna och slappna av kroppens muskler.

Ökat immunförsvar

När du mediterar främjar du ett inre lugn och en avslappning, vilket är ett tydligt exempel på stresslindring. I en studie som publicerades 2003 fann man även att meditation har en synlig positiv effekt på immunförsvaret och hjärnans funktion.

Känslomässig balans

Känslomässig balans, vilket innebär att man är fri från alla de neurotiska beteenden som kan uppstå då man befinner sig i känslomässig obalans, är ytterligare en fördel med meditation. Det är väldigt svårt att nå detta tillstånd fullt ut, men meditation är utan tvekan det bästa sättet att behandla ohälsosamma känslomässiga tillstånd på.

I takt med att ditt medvetna rensas från känslomässiga minnen som dröjer sig kvar, uppstår inte bara en stor frihetskänsla, utan även en balans. När du inte längre tyngs av de bördor som du tidigare har burit på, kan du agera på ett direkt och lämpligt sätt istället för att vara färgad av dina negativa känslor.

Sammanfattning

Forskare utför hela tiden nya studier, vilket gör att fler fördelar med att meditera upptäcks nästan varje dag. Man har till exempel i ett mindre antal studier funnit att cancerpatienter som mediterar ser mer positivt på sin tillvaro än kontrollgruppen, som inte mediterar, samt att meditation även kan ge lindring åt patienter som lider av kronisk värk eller ångest. Det finns således långt många fler fördelar med att meditera än de vi nämner ovan, men dessa är några exempel på hur meditation kan stärka din hälsa.

Meditation förändrar hjärnan

Forskningen på meditationens inverkan på hjärnan har pågått under ett antal år. I princip varje vecka publiceras nya studier som visar en ny fördel med att meditera. I själva verket rör det sig snarare om en väldigt gammal fördel som nu har bekräftats med hjälp av moderna apparater. Det verkar ge en hel rad med fantastiska neurologiska fördelar att meditera. Det rör sig om allt från förändringar vad gäller volymen av grå materia till minskad aktivitet i vissa områden av hjärnan, till ökad sammankoppling mellan hjärnans olika delar. Här tittar vi närmare på några av de sätt på vilka meditation förändrar hjärnan.

Minskad oro

Meditation har visat sig kunna minska vår oro. Detta har man till och med kunnat mäta, men hur går det egentligen till? Det finns ett område av våra hjärnor som ansvarar för att behandla information som har en koppling till oss själva och våra erfarenheter. Normalt sett är signalvägarna från de delar av hjärnan som har att göra med kroppsliga upplevelser och rädsla till denna del av hjärnan väldigt starka. När du blir rädd sätts en reaktion igång i hjärnan som gör att du känner dig rädd och attackerad.

Genom meditation kan du försvaga denna neurala koppling. Det innebär att du inte kommer reagerar lika starkt till liknande upplevelser. När denna koppling försvagas stärks samtidigt kopplingen mellan den del av hjärnan som är känd för att resonera och de centran som har att göra med rädsla och kroppsliga upplevelser. Det betyder att du kan se på upplevelser som gör dig rädd på ett mer rationellt sätt.

Snabbare inlärning

En annan fördel med meditation är att minnesfunktionerna förbättras. Det har visat sig att detta kan vara en bieffekt av en annan positiv effekt som mindfulness ger, nämligen ökad koncentration och fokus. Forskare har funnit att personer som utövar meditation med mindfulness kan justera den hjärnvåg som fäktar bort distraktioner och ökar produktiviteten snabbare än de personer som inte mediterar kan. Denna förmåga att ignorera distraktioner kan förklara dessa personers överlägsna förmåga att snabbt komma ihåg och ta till sig nya fakta.

Ökad kreativitet och mer grå materia

Dessa förändringar är dock bara toppen på isberget. Vissa typer av meditation har till exempel visat sig kunna öka kreativiteten, medan mindfulness dessutom kan motverka våra hjärnors åldrande. Vad gäller kreativiteten, studerade nederländska forskare två olika typer av meditation, där den ena hade en mer fokuserad uppmärksamhet. Detta gjordes för att se om det fanns några skillnader vad gäller den ökning av kreativiteten som förväntades ske efteråt.

De fann att de personer som mediterade med en mer fokuserad uppmärksamhet inte visade några tydliga tecken på en ökad kreativitet jämfört med före meditationen. I den andra gruppen kunde forskarna dock se en förbättring av kreativiteten när de bad deltagarna hitta på nya idéer.

Forskning har även visat att meditation kan leda till en ökad mängd grå materia i olika delar av hjärnan. Mer grå materia kan bland annat leda till mer positiva känslor och ett ökat fokus i det vardagliga livet. Genom att meditera kan man även minska de åldersrelaterade effekter på den grå materian som annars uppstår samt förhindra att den kognitiva förmågan försämras med åren.

Dans som meditation

Vi känner alla till fördelarna med att meditera – att försätta sinnet i tillstånd av stillhet och omfamna nuet. Vi förstår också att när vi omdirigerar vårt utåt flödande medvetande inåt, upptäcker vi två saker som vi är på desperat jakt efter: kärlek och belåtenhet. Många av oss har försökt sitta i timmar med benen i kors, och gjort det bästa för att fokusera på vår andning, men inte kunnat sluta tänka på att vi kanske aldrig kommer återfå känseln i vårt vänstra ben. Det finns dock en form av meditation som är mer naturlig och har varit vår favoritsyssla sedan innan vi lärde oss prata: dansen. Här tittar vi närmare på hur du kan använda dans som meditation.

Dansen har en nära koppling till religiös tillbedjan och spirituellt utövande. När man tänker på till exempel de amerikanska kyrkobesökare som reser upp ur sina bänkar för att sjunga och dansa, eller på Shiva som håller världen i balans med hjälp av sin kosmiska dans, är det enkelt att tänka på dans som meditation. Dansen befriar oss från våra upptagna sinnen i takt med att vi till fullo lever i våra kroppar, samtidigt som den får oss att ta ett steg bort från oss själva och våra vardagliga liv.

Medan du dansar kan du inte döma och inte hata, bara känna dig lycklig och hel. Dans är en slags rörelsemeditation, en upplevelse som är svår att sätta ord på. Detta då dansen saknar instruktioner och du bara följer musiken och rytmen. Du kan röra på din kropp på det sätt som du känner för, utan att bli dömd av andra. Bara släpp alla spärrar, var närvarande och var dig själv.

Fördelar med dans som meditationsform

Det finns många fördelar med dans som meditation. En av dessa är att dansen är djupt rotad inom oss. Vi har dansat i årtusenden. Att använda dans som en meditationsform är därför ingenting nytt. Vi har länge använt dansen som ett sätt att öka självmedvetandet och för dess läkande egenskaper. Rytmiska rörelser som härmar djur och planeter har använts av indianer, och används än idag, för att skapa en närmare koppling till naturen och de fem elementen. Shamaner kan dansa sig in i ett transliknande tillstånd för att uppbåda allt från god hälsa till regn.

Vi är dessutom födda för att dansa. Vår kärlek till dansen kan ha att göra med vår intuitiva koppling mellan kroppens rörelser och vårt känslomässiga välbefinnande. Det finns forskning som visar att spädbarn tycker att musikens rytm är mer engagerande än talet. Som om inte det vore nog är ett spädbarns förmåga att hålla takten bättre när barnet ler och är lyckligt. Spädbarn har inte hunnit utveckla ett ego och bryr sig inte om sociala konstruktioner. Deras inställning till dans säger därför en hel del om människans naturliga tillstånd.

När vi rör på våra kroppar vilar våra aphjärnor och vi kan ignorera vår omgivning. Vi är fria att uttrycka vilka vi verkligen är. Dansen är verkligen själens språk, och därför även nyckeln till den världsomspännande rörelse som får oss alla att röra på oss. Det är därför vi använder dans som meditation.

Det är inget nytt för min omgivning att jag älskar meditation i olika former. Här kan du läsa lite om vad meditation kan göra för dig.

Less is more!
Bättre än så kan man inte sammanfatta meditationen och dess kraft. För den som vill så kan meditationen sparka upp dörrar till  ett större välbefinnande och förmåga att hantera problem och stress. Ta ner alla de där bollarna du har i luften hela tiden och sätt dig ner och andas…på riktigt. Kom i kontakt med dig själv…på riktigt. Återhämta dig….på riktigt. Känn välbefinnande och glädje…på riktigt.

Meditation förbättrar vår hjärna enligt forskarna. Mängden grå substans ökar i ett område innanför tinningloben, som kallas hippocampus och som bidrar till att bilda minnen, och också i flera andra områden som är kopplade till bland annat medkänsla och introspektion.

Meditation ökar koncentrationen, välbefinnandet, kreativiteten och ger en möjlighet att komma i kontakt med sina oanade resurser. Man kan dessutom släppa låsningar och blir mer medveten om sina inre processer. Den kan även kan minska stress och smärta mm.

(Tidigare inlägg)
En studie på munkar som mediterat minst 10.000 timmar visar att aktiviteten i frontloben är fokuserad till den vänstra delen, ju mer vi mediterar ju högre aktivitet har vi där. Varför är det så himla bra kan man undra?
Lite enkelt ska jag sammanfatta här…

*I den högra frontalloben så känner vi ”negativa känslor”:
ilska, irritation, ledsenhet, rädsa och flykt beteende.
Hög aktivitet här leder till hög sannolikhet för:
Depression, ångsttillstånd, motaggression och för negativ upplevelse vid överraskningsreflex.
*I den vänstra frontalloben så känner vi ”positiva känslor”:
glädje, entusiasm, intresse, nyfikenhet och lycka.
Hög aktivitet här leder till hög sannolikhet för:
Lugn vid påfrestningar, medkännande, kärleksfullhet, bättre sömn, låg intensitet vid överaskningsreflex, svarar ej lätt med motagression och man känner igen mikroemotioner.
Vilken halva av frontalloben vill du ha högst aktivitet i?

http://fof.se/tidning/2011/3/meditation-ger-tjockare-hjarnbark

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/meditation-hjalper-snabbt-mot-stress

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forskare-mediterar-for-kreativitet_7365512.svd

Transcendental meditation (TM) är en specifik typ av mantrameditation som kallas för den transcendentala meditationstekniken. Såväl rörelsen som tekniken introducerades i Indien i mitten av 1950-talet av gurun Maharishi Mahesh Yogi. Han gav sig ut på en världsturné mellan 1958 och 1965, för att lära ut denna meditationsteknik till tusentals människor världen över. Under 60- och 70-talen började Maharishis presentation att bli allt mer teknisk, och hans meditationsteknik började nu utövas av kändisar.

Nu började han också träna personer som skulle lära ut transcendental meditation och skapade särskilda organisationer. Dessa riktade sig till vitt skilda målgrupper såsom studenter och affärsmänniskor. I början av 2000-talet hade meditationstekniken lärts ut till miljontals människor.

För att utöva TM, ägnar man 20 minuter åt gången, två gånger per dag åt tekniken. Transcendental meditation involverar ett mantra eller ett ljud och lärs ut av certifierade lärare mot en kostnad. Denna meditationsform anses vara avslappnande, stresslindrande och självutvecklande. Än idag är forskarna osäkra på om tekniken har någon inverkan på vår hälsa eller inte, och i sådana fall vilken, eftersom det saknas kvalitativ forskning på området.

Huruvida tekniken är religiös eller ej är någonting som har diskuterats flitigt i USA. Vissa menar att det är en religiös teknik som har sina rötter i religiösa rörelser, framför allt i hinduismen, medan andra är av åsikten att det är en icke-religiös teknik. Oavsett vilket, är TM en av de mest använda och studerade av alla meditationstekniker.

Utövande av transcendental meditation

Utövare av denna meditationsteknik använder sig av ett mantra eller ljud under de 20 minuter två gånger dagligen som de sitter ner med stängda ögon. Enligt organisationen bakom den transcendentala meditationen är tekniken ett väldigt enkelt, naturligt och lätt sätt att låta sinnet stillas och försättas i ett väldigt lugnt och visst vilotillstånd. Den bästa effekten når man genom regelbundet utövande.

Även om TM egentligen inte är en mantrabaserad meditationsteknik då dess fokus lär mer transcendentalt, används mantran vid utövande av tekniken. Grundaren själv ska ha sagt att ett mantra är en specifik tanke, som är ett för oss lämpligt ljud vi får av lärare som är utbildad i tekniken.

Genom att använda detta mantra upplever utövaren detta ljuds tanke och börjar därefter att minimera denna tanke för att uppleva dess finare tillstånd. Detta pågår tills utövarens medvetna når ett transcendentalt tillstånd.

Hur man kan lära sig tekniken

När man väl har lärt sig tekniken är den enkel att att utöva. Det bästa sättet att lära sig tekniken på är genom en kvalificerad TM-lärare, vilka finns tillgängliga på de flera lokala lärcentran som är belägna runt om i världen. Kostnaden för att lära sig transcendental meditation varierar mellan olika länder, men vanligtvis kostar en 4-dagarskurs några tusen kronor.

I Sverige finns centran i Stockholm, Malmö, Göteborg, Eskilstuna, Haninge, Uddevalla, Lund, Höganäs, Höör, Gävle, Skurup och Västerås. Via dessa kan du i 7 steg lära dig tekniken. Uppföljningsprogram anordnas dessutom för de deltagare som har genomfört den första delen av TM-kursen. Den som så önskar kan också boka en individuell kurs i tekniken.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke