Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Forskare bekräftar meridiansystemets existens och att primo-vaskulära systemet vara en kanal för qi.

0

Akupunktur är en vetenskap med punkter som inte har förändrats de senaste 8 000 åren. Tusentals studier har bekräftat fördelarna med akupunktur och i vissa av dessa har forskarna till och med föreslagit att det skulle finnas fysiska meridianstrukturer. Fram tills nu har det dock saknats otvivelaktiga vetenskapliga belägg för detta påstående. Forskare vid universitetet i Seoul bekräftade dock nyligen att meridianer, eller det primo-vaskulära systemet som de kallar det, existerar och att systemet är en viktig del av vårt kardiovaskulära system.

Redan i början av 1960-talet rapporterade en nordkoreansk forskare vid namn Kim Bong-Han att han hade funnit meridianer. För 50 år sedan visade han att rörformade strukturer förekommer såväl inuti som utanpå blodkärlen och lymfkärlen, samt på ytan av kroppens interna organ och under läderhuden. Han trodde att det rörde sig om de traditionella meridianlinjerna.

De koreanska forskare som nu bekräftar meridianernas existens tror att det primo-vaskulära systemet är den fysiska delen av akupunkturens meridiansystem. Det har även föreslagits att detta system kan vara inblandat i att kanalisera det energiflöde och den information som vidarebefordras av biofotoner (elektromagnetiska ljusvågor) och kroppens DNA.

Forskare bekräftar meridiansystemets existens

De koreanska forskarna återupptog 2003 den forskning som Dr. Bonghan Kim hade påbörjat 1962. De injicerade en vätska som färgade meridianerna. Genom att injicera denna vätska på de punkter som används vid akupunktur, kunde de se tunna linjer. Dessa linjer syntes inte på de platser som inte används inom akupunkturen, eftersom det inte finns några meridianer på dessa områden. Forskarna upptäckte att meridianlinjerna inte begränsar sig till huden utan snarare är en del av ett kanalsystem genom vilket vätska flödar. Det är denna vätska som främjar bildandet av stamceller.

Många människor har upplevt de effekter som den orientala läkemedelskonsten har på kroppen, men det har tidigare varit svårt att undersöka dessa på ett vetenskapligt sätt. Anledningen till detta är att forskarna inte kände till akupunkturpunkternas och meridianernas strukturer och därmed inte heller kände till huruvida dessa existerade eller inte. Nu kan dock forskarna se dessa anatomiska strukturer och med hjälp av moderna vetenskapliga tekniker kan den orientala läkemedelskonstens principer, såsom akupunkturen, undersökas närmare.

Denna nya forskning visar att det primo-vaskulära systemet uppför sig på olika sätt bland olika vävnader och varierar i storlek. Forskarnas teori går ut på att det primo-vaskulära systemet skulle kunna vara en kanal för qi. Detta då det följer samma meridianer som används inom akupunkturen. Det primo-vaskulära systemet har aldrig upptäckts vid dissektioner av människor, eftersom det döljer sig inuti en bindvävshinna kallad fascia. Det är en struktur som omger muskler, senor, organ och andra vävnader i kroppen. Forskarna tror också att qi kan vara en elektromagnetisk våg som interagerar med vårt DNA.

Även tidigare har forskare använt sig av en kombination av olika tekniker och instrument i syfte att finna punkter med mikrovaskulära strukturer som överensstämmer med den karta över akupunkturpunkter som kinesiska utövare använt sig av sedan urminnes tider. I en studie kunde man se tydliga skillnader mellan akupunkturpunkter och andra delar av kroppen vad gäller anatomiska strukturer.

Detta är meridiansystemet

Meridiansystemet består av 12 ihopparade huvudmeridianer och åtta extraordinära meridianer. Sex av meridianerna är yang och går nedåt längs kroppen, medan sex stycken är yin och flyter uppåt längs kroppen. Varje enskild meridian är kopplat till ett element och är som mest aktivt under en viss tid på dygnet. Det innebär att vi är sammanlänkade till universum på cellnivå. Vi har en nära koppling till elementen, energiflödet och allt liv.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke