Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Frans av Sales “det milda helgonet”

0

Frans av Sales – det milda helgonet och kyrkans lärare

Frans av Sales var biskop i Genève och en nyckelperson inom den katolska reformationen. Han är känd för sin djupa tro och sin milda inställning till de religiösa splittringarna i sitt hemland till följd av den protestantiska reformationen. Han kallas därför ofta för “det milda helgonet”. Hans skrifter om det andliga livet är än idag vällästa och inflytelserika.

Frans av Sales tidiga liv och utbildning

Frans av Sales föddes den 21 augusti 1567 in i en adlig familj på Chateau de Sales i kungariket Savoyen. Detta kungarike är idag en del av Frankrike. Han fick en utmärkt utbildning och studerade vid jesuitkollegiet i Clermont i Paris från 1580 till 1588. Därefter studerade han juridik och teologi vid universitetet i Padua.

Det var under sin tid i Padua som Frans kände sig kallad till prästämbetet. Beslutet att bli präst möttes till en början av motstånd från hans familj, på grund av hans adliga bakgrund.

Prästvigningen och biskopstjänsten

Efter att ha blivit prästvigd 1593 arbetade Frans av Sales med att omvända Chablais-regionen. Denna region hade till stor del blivit protestantisk till följd av reformationen. Genom sin tålmodiga och milda inställning lyckades han vinna många konvertiter tillbaka till katolicismen. Som ett erkännande av sina insatser vigdes han 1602 till biskop av Genève. Detta var en post som han sedan skulle inneha fram till sin död 1622.

Som biskop fortsatte Frans av Sales med sitt milda och pastorala förhållningssätt. Han betonade kärlek och förståelse snarare än ett dogmatiskt tillvägagångssätt. Han var känd för sin djupa pastorala omsorg och besökte ofta sina församlingsmedlemmar. Dessutom tillbringade han en hel del tid tillsammans med de sjuka och fattiga.

Frans av Sales skrifter och bidrag

Frans av Sales är kanske mest känd för sina andliga skrifter. Några av hans mest kända sådana är:

  • “Introduktion till det fromma livet” (Introduction à la vie dévote). Denna bok är en grundläggande text inom den katolska andligheten. Den erbjuder praktiska råd och vägledning för personer som vill leva ett mer fromt liv, även inom ramen för världsliga yrken och sysslor.
  • “Avhandling om Guds kärlek” (Traité de l’amour de Dieu). Detta är en mer teoretisk bok om Guds kärlek. I boken försöker Frans av Sales visa hur kärleken till Gud kan kombineras med vardagliga uppgifter och sysslor. Boken behandlar ämnen som människans naturliga och övernaturliga kärlek till Gud och den andliga vägen mot fullkomlig gudskärlek.

Dessa verk uttrycker hans vision av en andlighet som är tillgänglig för människor i alla samhällsskikt. Han menade att andligheten inte bara skulle vara tillgänglig för präster och religiösa ordnar. Hans skrifter präglades av praktik och värme, och de har haft ett stort inflytande på den katolska andligheten.

Arv och kanonisering

Frans av Sales dog den 28 december 1622. Hans arv präglas av ett djupgående inflytande på katolsk andlighet och hans ansträngningar för reformation inom den katolska kyrkan. Han saligförklarades 1661 och kanoniserades som helgon av påven Alexander VII 1665.

År 1877 utnämndes han av påven Pius IX till kyrkans doktor. Detta är en titel som den katolska kyrkan ger till helgon som genom forskning, studier eller författarskap har bidragit till teologin eller läran på ett betydande sätt. Frans är också skyddshelgon för journalister och författare.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke