Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Gautama Buddha

1

Buddha var en man med många namn, däribland Gautama Buddha. Han grundade buddhismen och sägs ha levt till 80 års ålder – det är dock oklart vilket år han ska ha dött. I vissa buddhistiska länder menar man att hans död ska ha inträffat år 543 f.Kr. Västerländska och indiska historiker menar dock att hans dödsfall ska ha inträffat antingen år 368 f.Kr. eller 486 f.Kr. Fler än dessa årtal har dock föreslagits som årtalet för hans död.

Gautama Buddha efterträdde buddhan Kasyapa Buddha. Han var en munk, filosof, lärare och religiös ledare vars lära alltså anses ha legat till grund för buddhismen. Den lära som Gautama lärde ut var en blandning mellan sensuell njutning och avhållsamhet. Denna medelväg kommer från sramana-rörelsen, vilken bland annat förespråkar meditation och egendomslöshet. Senare under sin livstid lärde han ut sin lära även i andra delar av östra Indien.

I egenskap av frontfigur för buddhismen anses Gautama Buddha vara en upplyst lärare som delade med sig av sina insikter i syfte att hjälpa kännande varelser avbryta återfödelse och lidande. Inom buddhismen menar man att hans liv och rättesnöre summerades efter hans död och har memorerats av hans följare. Först omkring 400 år efter hans död skrevs dessa ner i skrifter – innan dess fördes de vidare muntligen.

Gautama Buddhas liv

Forskare drar sig ofta för att komma med lösa påståenden om historien kring Gautama Buddha och dennes liv. De flesta accepterar dock att han levde någon gång mellan 400-talet f.Kr. och 600-talet f.Kr. Man är även överens om att han under denna tid ska har grundat en munkorden för att genom denna kunna lära ut sin lära. Det finns också konsensus kring att hans liv ska ha följt följande sekvens: födsel, mognad, avsägelse, sökande, väckelse och frigörelse, lärande, död. Det råder dock oenigheter kring flera detaljer i traditionella biografier av hans liv.

Mest oklarhet råder kring årtalen för Gautama Buddhas födsel och död. Vissa historiker daterade under 1900-talet hans livstid till från år 563 f.Kr. till 483 f.Kr. På senare tid har man dock flyttat fram årtalet för hans död till omkring 411 till 400 f.Kr. Detta är dock inte ett påstående som alla historiker ställer sig bakom.

Under de sista 45 åren av sitt liv ska Gautama Buddha ha rest omkring i norra indien och södra Nepal för att dela med sig av sin lära. Läran ska han ha spritt till alla möjliga slags människor: från adelsfolk till tjänare, mördare och kannibaler. Vilket språk han använde sig av för att förmedla sin lära är ännu oklart. Man tror dock att han gjorde detta på pali, en variant av medelindiskan (prakrit) – det äldsta källspråket inom buddhismen.

Buddhas död

Vid 80 års ålder ska Gautama Buddha sedermera ha tillkännagivit att han var på väg att nå parinirvana, det slutliga nirvana, och överge sin jordliga kropp. Efter detta ska han ha ätit sin sista måltid, en gåva från en smed vid namn Cunda. Exakt vad denna sista måltid bestod av är fortfarande oklart, men man tror att det antingen rört sig om något slags fläsk eller en sorts tryffel eller annan svamp.

Buddha blev väldigt sjuk, men ska ha sagt att det inte berodde på måltiden. Indologer tror också att han ska ha dött av en infarkt till följd av hög ålder snarare än på grund av matförgiftning.

I samband med sin död ska Gautama Buddha ha sagt åt sina följare att inte följa någon ledare.

Dela.

Om skribenten

1 kommentar

  1. Conny Holm den

    Att leva mellan 400 till 600 före… är väl ingen konst. Det kan väl vem som helst göra som levde då! nej skämt år sidor. “…lärde ut var en blandning mellan sensuell njutning och avhållsamhet”. En konst att njuta av att inte njuta liksom.

Lämna en tanke