Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Gudinnan Hel – Härskarinna över underjorden och de dödas rike

0

Gudinnan Hel – Sveriges största mediala portal drivs av Vivi Linde – Tarotlinje, Bloggportal, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar & meditationer.

Vivi Linde bok medialitet Medium Sierska

Gudinnan Hel – Underjordens härskarinna

I den nordiska mytologin är Hel underjordens gudinna. Detta var ursprungligen namnet på de dödas värld, men med tiden kom innebörden istället att skifta tillTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot härskaren i denna värld. I vissa fall används samma namn för att beskriva såväl gudinnan som underjordens rike. Hel, dödens gudinna och underjordens härskarinna. Hon anses vara en av de mest gåtfulla figurerna i den nordiska mytologin, och hennes historia är höljd i mystik och intriger. Hel’s domän är dit de dödas själar går efter att de gått bort, vilket gör henne till en viktig figur i vikingarnas mytologi.

Hennes rike sägs ligga nedåt och norrut. Platsen kallas för Nifelheim och är mörkrets värld. Detta rike är dock uppdelat i flera olika delar, varav en kallas Nastrand (likstranden). Där står ett slott som är vänt mot norr och fyllt med ormgift. I detta slott plågas mördare, menedare och äktenskapsbrytare samtidigt som draken Nidhögg suger ut blodet från deras kroppar. Däremot hamnar alltså inte de krigare som stupar i strid i denna underjord utan istället i Valhall, Odens hall och tillika de fallna krigarnas dito.

Gudinnan Hels hemligheter

Den nordiska gudinnan Hel representerar kraften i förvandling och förmågan att resa sig ur mörkrets djup. Genom att omfamna hennes energi kan du låsa upp din egen inre kraft och övervinna alla hinder som står i din väg. Från att förstå hennes symbolik till att införliva hennes energi i ditt liv finns det många sätt att utnyttja Hel:s kraft och frigöra din fulla potential. Med hennes vägledning kan du omfamna din sanna potential och leva ett liv med syfte och uppfyllelse.

Teorier och tolkningar

Trots att Hel är en viktig figur i den nordiska mytologin är hennes historia höljd i mystik och intriger. Mycket av det vi vet om henne kommer från sagor och legender som har förts vidare genom århundradena. Forskare och historiker har dock erbjudit flera teorier och tolkningar om dödsgudinnan.

  • En teori är att Hel representerar livets och dödens kretslopp. Enligt denna teori representerar Hel:s halvt levande och halvt döda kropp övergången från liv till död, och hennes roll i livet efter döden återspeglar vikingarnas tro på dödens betydelse som en naturlig del av livet.
  • En annan teori är att Hel representerar begreppet dualitet. Enligt denna teori representerar Hel med sin halvt levande och halvt döda kropp livets dualitet, och hennes roll i livet efter döden återspeglar dualiteten i den mänskliga erfarenheten.

Gudinnan Hel och hennes krafter och roll i livet efter döden

Gudinnan Hel hade en roll gällande livet efter döden som var avgörande för vikingarnas tro. Enligt den nordiska mytologin skulle en persons själ när han eller hon dog resa till underjorden, där den skulle dömas av Hel. Om personen hade levt ett gott liv skulle han eller hon skickas till Valhalla, en härlig plats där han eller hon skulle tillbringa evigheten i gudarnas sällskap. Om personen däremot hade levt ett ont liv skulle han eller hon skickas till Niflheim, en plats med evigt mörker och plågor.

Hel var ansvarig för att avgöra ödet för de själar som kom in i hennes rike, och hon hade makten att ge dem tillträde till Valhalla eller fördöma dem till Niflheim. Hennes roll i livet efter döden var avgörande för vikingarnas tro, och hennes makt över liv och död gjorde henne till en av de viktigaste figurerna i den nordiska mytologin.

För vikingarna var döden inte slutet på livet utan snarare början på en ny resa. Livet efter döden sågs som en fortsättning på livet, och konceptet Valhalla, där krigare belönades för sin tapperhet, var en återspegling av vikingarnas tro på vikten av mod och tapperhet.

Hel är underjordens gudinna och härskar över de dödas rike

Hel är som sagt underjordens gudinna och hon härskar där över de dödas rike. Enligt den isländske historikern och skalden Snorre Sturlasson (ca 1179-1241) var hon dottern till Loke och jättinnan Angerboda. Därmed är hon syster till såväl Midgårdsormen (Jörmungandr) som Fenrisulven. Hon är med andra ord en del av en väldigt farlig och vanhedrad familj.

Underjordens gudinna, Hel, framställs ofta som en ganska girig, barsk och grym varelse. Hon ska åtminstone ha en likgiltig inställning till såväl de levande som de döda. Samtidigt nämns hon faktiskt inte särskilt mycket i den litteratur som handlar om den fornnordiska mytologin – hon nämns egentligen bara i förbifarten. Hon föddes med en halvt levande, halvt död kropp, vilket gjorde henne till en utstött bland gudarna. Därför förvisade gudarnas kung Oden henne till underjorden, där hon blev de dödas härskare.  Snorre beskriver henne dock som till hälften svart och till hälften vit, med ett ständigt bistert och otrevligt uttryck i ansiktet.

Moderna avbildningar av Hel
I de moderna avbildningar av Hel som olika personer är ibland ena halvan av hennes ansikte vanligt och prytt av blont hår, medan den andra halvan är tatuerad eller på annat sätt vanställt och prytt av svart hår. Hon avbildas också ofta tillsammans med sina syskon, Fenrisulven och Midgårdsormen. Ibland växer även horn eller grenar ut från hennes huvud för att ytterligare förstärka bilden av henne som en mörkrets och underjordens härskarinna.Mediumpodden Pierre Hesselbrandt medium

Helheim – underjorden

Underjorden, även känd som Helheim, var en mörk och kall plats dit de dödas själar tog vägen efter att de gått bort. Hel var ansvarig för att upprätthålla ordningen i underjorden, och hon hade makten att bestämma ödet för de själar som kom in i hennes rike. De som dog av ålderdom eller sjukdom skickades till Hel’s domän, där de skulle tillbringa resten av evigheten.

Trots att Hel förvisades till underjorden var hon inte ond. Hon uppfyllde helt enkelt sin roll som de dödas härskare, och hon respekterades av de andra gudarna för sin viktiga uppgift. Hel beskrevs ofta som en lugn och stoisk person som var både rättvis och rättvis i sitt umgänge med de döda.

Jämförelse mellan gudinnan Hel och andra dödsgudinnor och gudar

likheter och skillnader
Hel är inte den enda dödsgudinnan i mytologin, och hennes roll i livet efter döden liknar andra gudars. I den grekiska mytologin är till exempel Hades underjordens gud, och han är ansvarig för att avgöra de dödas öde. I den egyptiska mytologin är Anubis de dödas gud, och han är ansvarig för att vägleda de dödas själar genom livet efter döden.

Trots likheterna är Hel unik i sin roll som underjordens härskare. Till skillnad från andra gudar och gudinnor för döden är hon inte ond, utan snarare en neutral figur som helt enkelt uppfyller sin roll. Hennes roll i livet efter döden är också unik, eftersom hon är ansvarig för att bestämma ödet för de själar som kommer in i hennes rike, snarare än att bara vägleda dem genom livet efter döden.

Hels hemligheter – teorier och tolkningar
Trots att Hel är en viktig figur i den nordiska mytologin är hennes historia höljd i mystik och intriger. Mycket av det vi vet om henne kommer från sagor och legender som har förts vidare genom århundradena. Forskare och historiker har dock erbjudit flera teorier och tolkningar om dödsgudinnan.

En teori är att Hel representerar livets och dödens kretslopp. Enligt denna teori representerar Hel:s halvt levande och halvt döda kropp övergången från liv till död, och hennes roll i livet efter döden återspeglar vikingarnas tro på dödens betydelse som en naturlig del av livet.

En annan teori är att Hel representerar begreppet dualitet. Enligt denna teori representerar Hel med sin halvt levande och halvt döda kropp livets dualitet, och hennes roll i livet efter döden återspeglar dualiteten i den mänskliga erfarenheten.

Hon vägrade att släppa ifrån sig den älskade guden Balder

Den enda myt om Hel som har överlevt är den om Balders död, där den älskade guden Balder dräps av Hels far Loke. De övriga gudarna skickar ett sändebud i form av Hermod, Balders bror och Odens son, till underjorden. Detta i förhoppning om att kunna återfå Balder.

Hermod bönade och bad till Hel och berättade för henne hur alla levande ting sörjde förlusten av Balder. Men Hel ville inte ge upp honom så lättvindigt. Därför berättade hon för Hermod, förmodligen på ett hånfullt sätt, att hon bara skulle gå med på att släppa ifrån sig Balder om precis varje liten sak i universum grät för honom.

Hermod och de övriga gudarna gick omkring och fick i princip allt och alla i universum att gråta för Baldur. Endast en jättinna, som förmodligen var en förklädd Loke, vägrade. Denna enda vägran ledde till att villkoren i Hels erbjudande inte uppfylldes. Därför behöll hon Balder i sitt kalla grepp.

Släpp loss kraften hos den nordiska gudinnan Hel

En guide till att omfamna din inre styrka

Känner du dig vilsen, fastlåst eller maktlös? Vill du utnyttja din inre styrka och frigöra din sanna potential?
Sök inte längre än till den nordiska gudinnan Hel. Hel är ofta missförstådd och förbisedd, men representerar kraften i transformation och förmågan att resa sig ur mörkrets djup. Genom att omfamna hennes energi kan du frigöra din egen inre kraft och övervinna alla hinder som står i din väg. I den här guiden fördjupar vi oss i myterna och symboliken kring Hel och utforskar hur du kan införliva hennes energi i ditt liv. Oavsett om du står inför personliga utmaningar eller försöker förbättra ditt yrkesliv kommer den här guiden att ge dig de verktyg du behöver för att utnyttja kraften hos den nordiska gudinnan Hel och frigöra din fulla potential. Gör dig redo att omfamna din inre styrka och ta dig an världen med förnyad energi och vitalitet.

Förstå symboliken för Hel
För att förstå Hel:s kraft måste vi först förstå hennes symbolik. Hel är underjordens gudinna i den nordiska mytologin och styr över de döda och livet efter döden.

  • Hon avbildas ofta som halvt död och halvt levande, där ena sidan av hennes kropp verkar normal medan den andra sidan är skelettliknande. Denna dualitet representerar kraften i förvandling och förmågan att navigera mellan liv och död, ljus och mörker och alla andra motsatta krafter.
  • Hels namn kommer från det fornnordiska ordet “Helheimr”, som betyder “Hels hus”. Helheimr är det underjordiska rike där de dödas själar som inte dog i strid går. I denna mening representerar Hel kraften i död och återfödelse, omvandling och förändring. Hon är inte bara en dödsgudinna utan även en livets gudinna, eftersom hon representerar existensens cykliska natur.

Hels berättelse lär oss att förvandling kan vara smärtsam och svår, men att den är nödvändig för tillväxt och förändring. Ibland måste vi möta mörkret inom oss själva och andra för att komma ut starkare och mer motståndskraftiga. Hels energi hjälper oss att omfamna denna omvandlingsprocess och komma ut på andra sidan med förnyad styrka och målmedvetenhet.

Nu när vi förstår symboliken och kraften hos Hel är det dags att lära oss hur vi kan införliva hennes energi i våra liv. Här är några sätt att utnyttja kraften hos den nordiska gudinnan Hel och frigöra din inre styrka:

1. Omfamna din dualitet

Precis som gudinnan Hel är halvt död och halvt levande har vi alla motsatta krafter inom oss. Vissa dagar känner vi oss glada och hoppfulla, medan andra dagar känner vi oss ledsna och besegrade. Omfamna dessa motsatta krafter och inse att de alla är en del av dig. Genom att acceptera och integrera alla delar av dig själv kan du utnyttja din inre styrka och hitta balans i ditt liv.

2. Utöva på självreflektion

Hel representerar kraften i förvandling, och förvandling börjar med självreflektion. Ta dig tid att granska dina tankar, känslor och beteenden. Vilka mönster ser du? Vilka områden i ditt liv vill du förändra? Genom att ta en ärlig titt på dig själv kan du identifiera områden där du kan utvecklas och arbeta för att bli den bästa versionen av dig själv.

3. Omfamna förändring

Förändringar kan vara skrämmande, men de är nödvändiga för tillväxt och omvandling. Omfamna förändring och välkomna nya erfarenheter i ditt liv. Vare sig det handlar om att prova en ny hobby, anta en ny utmaning på jobbet eller göra en stor förändring i livet kan det hjälpa dig att gå utanför din bekvämlighetszon för att utnyttja din inre styrka och frigöra din fulla potential.

4. Kom i kontakt med naturen

Hels rike är underjorden, men hon är också förknippad med jorden och naturen. Tillbringa tid i naturen, vare sig det handlar om att gå på en vandring, plantera en trädgård eller helt enkelt sitta utomhus och njuta av skönheten omkring dig. Att koppla upp dig mot naturen kan hjälpa dig att ta tillvara på din inre styrka och hitta frid och jordnärvaro i ditt liv.

5. Öva på mindfulness

Mindfulness är en övning i att vara närvarande och fullt engagerad i det aktuella ögonblicket. Genom att öva mindfulness kan du lugna ditt sinne och få kontakt med ditt inre jag. Detta kan hjälpa dig att utnyttja din inre styrka och hitta klarhet och fokus i ditt liv.

Att övervinna hinder med hjälp av Hels vägledning

Livet är fullt av utmaningar, men med Hel’s vägledning kan du övervinna alla hinder som kommer i din väg. Här är några tips för att övervinna hinder med Hel’s vägledning:

1. Behåll en positiv inställning

Hel representerar omvandling och förändring, men det betyder inte att vi ska fokusera på det negativa. Fokusera istället på det positiva och leta efter möjligheter till tillväxt och lärande. Genom att hålla ett positivt tankesätt kan du utnyttja din inre styrka och övervinna alla hinder som kommer i din väg.

2. Hitta styrka i gemenskapen

Hel må förknippas med underjorden, men hon är också en gudinna för gemenskap. Hitta styrka i dina relationer med andra och sök stöd när du behöver det. Oavsett om det handlar om att prata med en vän, gå med i en stödgrupp eller söka professionell hjälp finns det styrka i antal.

3. Omfamna din inre krigare

Hel må vara en gudinna för död och återfödelse, men hon är också en våldsam krigare. Omfamna din inre krigare och utnyttja din styrka och ditt mod. Kom ihåg att du är kapabel att övervinna alla hinder som kommer i din väg.

4. Lär dig av dina misstag

Hels berättelse lär oss att förvandling kan vara smärtsam, men att den också är nödvändig för att växa. Var inte rädd för att göra misstag och lära dig av dem. Genom att omfamna dina misstag och använda dem som möjligheter till tillväxt kan du utnyttja din inre styrka och bli en bättre version av dig själv.

Omfamna din sanna potential – lev målmedvetet med Hels vägledning

Genom att utnyttja Hels kraft kan du frigöra din fulla potential och leva ett liv med syfte. Här är några tips för att ta tillvara din sanna potential med Hel’s välsignelse:

1. Sätt upp mål

Att sätta upp mål är ett kraftfullt sätt att utnyttja din inre styrka och frigöra din fulla potential. Identifiera vad du vill uppnå och skapa en plan för hur du ska nå dit. Genom att sätta upp mål och vidta åtgärder mot dem kan du utnyttja din inre styrka och uppnå stora saker.

2. Lev med avsikt

Att leva med avsikt innebär att leva ett liv som är i linje med dina värderingar och mål. Ta dig tid att reflektera över vad som verkligen är viktigt för dig och gör val som överensstämmer med dina värderingar. Genom att leva med avsikt kan du utnyttja din inre styrka och leva ett liv med syfte och uppfyllelse.

3. Öva på tacksamhet

Tacksamhet är ett kraftfullt verktyg för att utnyttja din inre styrka och finna glädje i det nuvarande ögonblicket. Ta dig tid varje dag att reflektera över vad du är tacksam för och uttrycka tacksamhet till din omgivning. Genom att praktisera tacksamhet kan du utnyttja din inre styrka och hitta lycka och uppfyllelse i ditt liv.

4. Ha tillit till processen

Förvandling och tillväxt tar tid, och det är viktigt att lita på processen. Omfamna resan och ha tilltro till att allting händer av en anledning. Genom att lita på processen kan du utnyttja din inre styrka och hitta frid och acceptans i ditt liv.

Anslut dig till gudinnan Hel – Praktik och ritualer

Nu när du förstår Hels kraft kanske du undrar hur du kan ansluta dig till hennes energi. Här är några övningar och ritualer för att ansluta sig till den nordiska gudinnan Hel.

1. Meditation

Meditation är ett kraftfullt sätt att koppla upp sig mot Hel’s energi och koppla till din inre styrka. Hitta en lugn plats att sitta på och fokusera på din andning. Visualisera dig själv när du stiger ner i Hels rike och ansluter dig till hennes energi.

2. Offergåvor

Offer är ett sätt att hedra och förbinda sig med gudarna. Offer till Hel kan bestå av blommor, ljus eller mat. Lämna ditt offer på en plats som känns helig eller meningsfull för dig.

3. Journalföring

Journalföring är ett kraftfullt verktyg för självreflektion och utforskning. Skriv om dina tankar och känslor och reflektera över hur Hel-energin är närvarande i ditt liv.

4. Läsning

Att läsa myter och berättelser om Hel kan hjälpa dig att få kontakt med hennes energi och lära dig mer om hennes symbolik och kraft.

Vanliga missuppfattningar om Hel

Det finns många missuppfattningar om gudinnan Hel och hennes roll i nordisk mytologi. Här är några vanliga missuppfattningar:

Hel är en ondskans gudinna
Hel förknippas ofta med död och mörker, men det gör henne inte till en ondskans gudinna. I den nordiska mytologin erkände gudarna Hels makt och betydelse och gav henne kontroll över de döda.

Hel är samma sak som det kristna begreppet helvetet.
Även om Hel kan förknippas med underjorden är hon inte samma sak som det kristna konceptet Hel. I den nordiska mytologin är Helheimr inte en plats för bestraffning, utan snarare en plats där de dödas själar vilar.

Hel är en mindre gudinna
Även om Hel kanske inte är lika känd som några av de andra nordiska gudarna och gudinnorna är hon ändå en viktig figur i den nordiska mytologin. Hel representerar kraften i förvandling och existensens cykliska natur.

 

 

 

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

Lämna en tanke