Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Gudinnan Mut – förknippades med skapande, moderskap och himmelska fenomen

0

Mut – himmelska- och modergudinnan

I den rika egyptiska mytologin är himmels- och modergudinnan Mut en av de mest fascinerande gudinnorna. Hon hade en central roll i det religiösa och kulturella livet i det forntida Egypten. Här berättar vi mer om henne, samt utforskar hennes roll och betydelse samt fortsatta påverkan på vår förståelse för den forntida egyptiska kulturen.

Ursprung och betydelse

Mut betyder “mor” och var en viktig gudinna i den egyptiska mytologin. Hon förknippades ofta med skapande, moderskap och himmelska fenomen. Ursprungligen betraktades hon som en urmoder till gudinna, en roll som så småningom utvecklades till att även inkludera skyddet av landet och dess ledare.

Mut är den egyptiska himmels- och modergudinnan

I egenskap av himlens gudinna representerade Mut det kosmiska, och hon avbildades ofta med vingar som spänner ut över jorden. Hon förknippades med stjärnorna och himlakropparna, vilket återspeglar egyptiernas fascination för astronomi och kosmologi.

I sin roll som modergudinna förkroppsligade hon moderskapet och födelsen. Hon betraktades som alla gudars moder och var särskilt förknippad med faraon, som ansågs vara hennes jordiska son. Denna relation symboliserade den gudomliga legitimiteten och suveräniteten hos dåtidens ledare i Egypten.

Hon var gift med solguden Amun och dyrkades i huvudstaden

Mut var gift med solguden Amun och mor till månguden Khonsu. Tillsammans bildade de Thebens gudatriad. Denna heliga familj dyrkades och firades intensivt, vilket speglar hur viktig roll familjestrukturen hade i den egyptiska tron.

Hon dyrkades främst i huvudstaden Thebe, där hon hade ett stort tempelkomplex vid tempelstaden Karnak. Hon hade en viktig roll i det religiösa livet i Thebe, och hon firades i samband med årliga festivaler där hennes staty bars runt i processioner.

Muts följe och popularitet nådde sin höjdpunkt under det nya riket (cirka 1550-1070 f.Kr.) Då var hon en av de viktigaste gudomligheterna i Thebe. Det var under denna tid som hennes relation med Amun, den allra viktigaste guden, blev framträdande. Deras relation och den årliga festivalen som hölls till deras ära var centrala för det religiösa livet i huvudstaden.

Mut avbildas i många olika former

Mut avbildades ofta som en kvinna bärande en krona med två fjädrar. Ibland avbildades hon istället som en lejoninna, vilket symboliserar hennes krigiska sida. Lejoninnan ses som skyddande och stundtals aggressiv.

Hon kunde även framställas som en gås, en kobra eller en kvinna med ett lejonhuvud. Detta visar på hennes mångsidighet och styrka. Gåsen och kobran är två djur som i Egypten ofta förknippas med det gudomliga. Avbildandet som en kvinna med ett lejonhuvud förenar hennes mänskliga och krigiska  egenskaper.

Avslutande tankar

Moderna studier av himmels- och modergudinnan Mut ger värdefulla insikter i den forntida egyptiska religionens komplexitet och dess syn på gudomlighet och moderskap. Hennes följe och mytologi ger en djupare förståelse för de sociala och religiösa strukturerna i det forntida Egypten.

I sina många olika roller och former fortsätter Mut att vara en nyckelfigur i studerandet av den egyptiska mytologin och religionen. Hennes inflytande sträcker sig från forntidens mytologi till den nutida forskningen. Hon belyser en tidlös förbindelse mellan himlen, jorden och det mänskliga, vilken fortsätter att fascinera och inspirera oss människor.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke