Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Gudinnan Nephthys representerar mörkret och dödens skydd

0

Nephthys – gudinnan som står i skuggan av Isis och Osiris

I den gamla egyptiska mytologin finns en stor uppsättning av gudar och gudinnor som i årtusenden har fängslat människans fantasi. Bland dessa står Nephthys ofta i skuggan av sina mer berömda syskon Isis och Osiris. Men detta till trots är hon inte mindre fascinerande än dessa gudaväsen. Här tittar vi närmare på hennes mystiska och komplexa natur samt den roll hon spelade i den egyptiska mytologin.

Vem är Nephthys?

Nephthys representerar mörkret och dödens skydd. Hon är dotter till gudarna Geb (jorden) och Nut (himlen) samt syster till Isis, Osiris och Set.

  • Nephthys förknippas ofta med begravningsritualer och förberedelserna inför livet efter detta.
  • Hon framställs ofta som de dödas beskyddare, en roll som hon delar med sin syster Isis.
  • Hon avbildas traditionellt sett med en hussymbol ovanför huvudet. Den antyder att hon har rollen som en “husets dam” eller hemmets beskyddare.
  • Hon symboliserar även gränserna mellan liv och död samt agerar vägledare för de själar som färdas till efterlivet.
  • Hon är komplex och står mellan livet och döden.
  • I modern tid har hon blivit en symbol för mystik, övergångar och djupet i det undermedvetna.
  • Hon representerar den del av varje individ som är delaktig i övergångar och förändringar, vilket gör henne relevant än idag
  • Nephthys används ofta i ritualer som syftar till personlig omvandling och utforskning av det undermedvetna.

Ett av de mest dramatiska inslagen i den egyptiska mytologin är berättelsen om Osiris död och återuppståndelse. I denna berättelse spelar Nephthys en viktig roll. För trots att hon var gift med Set, som mördade Osiris, hjälpte hon sin syster Isis att återuppliva Osiris. Detta visar på hennes komplexitet, att hon står mellan det goda och det onda samt livet och döden.

Hon spelade också en viktig roll för de döda i det forntida Egypten. Tillsammans med Isis skyddade hon mumier och var delaktig i de magiska riter som skulle trygga en säker övergång till livet efter detta. Hon har ofta avbildats på sarkofager och i gravar som del av den avlidnes rituella skydd.

Nephtys kan kopplas till kultur, psykologi och nyandlighet
Nephthys inflytande sträcker sig långt bortom de antika templen. Hon har även inspirerat till konst, litteratur och modern kultur. Man kan även dra kopplingar mellan psykologin och denna gudinna. Den framstående psykologen Carl Jung refererade ofta till arketyperna i olika mytologier för att förklara det kollektiva omedvetna. Nephthys kan i egenskap av den gudinna som hanterar övergångar och förändringar ses som en sådan arketyp. Detta då hon symboliserar övergången från en psykologisk fas till en annan, eller från det medvetna till det undermedvetna.

Även i vissa nyandliga rörelser och esoteriska läror har många fått ett förnyat intresse för egyptiska gudar och gudinnor som denna. Nephthys är en gåtfull och mångfacetterad gudinna som har en unik plats i den egyptiska mytologin. Trots att hon inte är lika känd som sina syskon Isis och Osiris spelar hon en avgörande roll i berättelserna om liv, död och återfödelse. Genom att utforska hennes karaktär och betydelse kan vi få en djupare förståelse för den forntida egyptiska kulturen och dess syn på livets stora mysterier.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke