Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Hästens år

0

Hästen är det sjunde djuret i den kinesiska zodiaken. Hur ordningen egentligen har fastställts råder det inom mytologin delade meningar om. Enligt en sägen ska dock Jadekejsaren ha fastställt ordningen efter i vilken ordning djuren kom till hans fest. Hästen beslöt sig enligt denna berättelse för att passera en kyrkogård på vägen, men han blev alltför rädd. Han drog sig länge för att springa förbi den, men gjorde till slut detta med sina ögon stängda. Efter att ha överkommit detta hinder, sprang hästen sedan i full galopp och lyckades anlända till festen som gäst nummer sju.

Inom den kinesisk kultur anses hästen representera frihet och hastighet. Många folkslag, däribland mongoler, vördar och avgudar hästen. Hästar är fria andar som behöver ges utrymme att vara sig själva.

De senaste åren då hästens år har infallit är: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954 och 1942. Nästa gång som detta sker är 2026.

Personlighet och egenskaper

Hästar är fulla av energi, ibland i alltför hög utsträckning. De är såväl flitiga som sportiga och tror starkt på att jaga efter sina drömmar. De motiveras av lycka snarare än av berömdhet och rikedom. De förväntar sig att andra ska fungera i samma hastighet som de själva och förstår inte varför deras omgivning inte klarar av att hänga med i det höga tempot.

Hästens något motsägelsefulla egenskaper kommer från det faktum att hästar alltid växlar mellan olika känslor. De har en kort stubin och kan snabbt bli arga. När det väl är över, är de dock snabba att glömma och gå vidare. Deras största svaghet är att de har svårt att se sina egna brister.

Hälsa och livsstil

Hästar är alltid i rörelse. Så fort de når ett uppsatt mål är de redan på väg mot nästa utan att vila. Med bakgrund av denna personlighet rubbar hästar ofta sin biologiska klocka. Detta kan leda till en rad olika problem, såsom lever- och njursjukdomar. De bör vara särskilt uppmärksamma på om en förkyldning leder till bröstsmärtor.

För att förhindra hälsoproblem behöver hästar dra ner sitt höga tempo. Det är viktigt att inte ignorera mindre symptom, då dessa kan förvärras och övergå i allvarlig sjukdom.

Överlag är hästar dock av naturen hälsosamma. Men det kan bli bekymmersamt om de pressar sig själva utan att vila ordentligt mellan varven. Att vara igång hela natten är en vana för hästar och de fortsätter gärna att arbeta även på lediga dagar. Hästar behöva skapa och bibehålla mer hanterbara rutiner för att upprätthålla en god hälsa.

Hästar och andra djur i zodiaken

Hästar är mest kompatibla med hundar, getter och tigrar. Hästen och geten är de två som funkar allra bäst ihop. Getens varsamhet och pålitlighet får hästen att känna sig väl till mods.

Tigrar är villiga att anstränga sig för en häst, och deras förhållande är genuint. Hästar kan även finna en livs- och arbetspartner i en hund.

Hästar fungerar sämre tillsammans med råttor, oxar och andra hästar. Råttor och hästar har personligheter som inte är kompatibla med varandra. Ett äktenskap mellan en råtta och en häst kan komma att bli smärtsamt.

När det kommer till oxen, kommer problem att uppstå i kommunikationen och relationen mellan de bägge personligheterna tenderar att vara kylig. Hästar är dessutom inte kompatibla med varandra. De samarbetar väl, men är alltför lika varandra för att kunna upprätthålla ett hållbart förhållande utanför arbetet.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke