Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Hathayoga

0

Hathayoga är ett vitt begrepp som kan ha flera innebörder. En av de mer använda definitionerna av hatha är “rörelse”, så egentligen är alla yogaformer hathayoga och de flesta svenska yogaklasser faller inom detta samlingsbegrepp. Det finns även en mindre andel klasser som specifikt kallar sig för just hathayoga, och dessa karaktäriseras av ett stort fokus på mjuka rörelser utan något flöde mellan positionerna. Hatha kan anpassas efter utövarens eller instruktörens personliga stil och behov.

Hathayoga är en yogaform som passar utövare på alla nivåer. Beroende på instruktör är dessa yogaklasser vanligtvis på en nybörjarvänlig nivå, men det finns även klasser där instruktören inkluderar svårare positioner. Det är därför viktigt att man som deltagare läser beskrivningen av klassen noggrant, eller att man pratar med instruktören innan klassen börjar, för att säkerställa att man deltar i en hathaklass på rätt nivå.

Syftet med hathayoga

Vid utövning av hathayoga används andningen som ett sätt att skapa en koppling mellan kroppen och sinnet. Denna yogaform ökar rörligheten och styrkan samtidigt som den minimerar risken för skada. Genom att utöva denna typ av yoga kommer du lära dig att stilla sinnet och vara närvarande i nuet.

Fördelar med hathayoga

Förutom att ge en ökad styrka och rörlighet, kommer du genom att utöva hathayoga tillgodogöra dig alla de fördelar som är associerade med yoga. Dessa inkluderar stresslindring, sänkt blodtryck, ökad energi och förbättrad sömnkvalitet.

Är hathayoga rätt för mig?

Om du är tålmodig, vill bli mer tålmodig eller vill lära dig mer om respektive positions inriktningspunkt, är hathayoga rätt för dig. De flesta klasser i hathayoga har ett lite lugnare tempo och ger dig därför en möjlighet att verkligen få till den rätta positionen. Om det enda du vill göra är att röra på dig och svettas, finns det förmodligen yogaformer som är bättre lämpade för just detta. Hathayoga lämpar sig bäst för de utövare som vill uppleva en lugnare och mer nyanserad utövning av yoga.

Detta visste du inte om hathayoga

Till skillnad från vad många tror, så uttalar man inte “h:et” i “hatha”. Det finns dock flera fakta om denna yogaform som även personer som under en längre tid har utövat hathayoga kan förvånas över:

Hathayoga skapades enligt mytologin av en fisk

De första dokumenterade kopplingarna till hathayoga är från 1100-talet e.Kr. Man tror att konceptet med hatha uppfanns av den hinduiska guden Shiva, medan han satt på en öde ö. Shiva trodde att han och hans fru, Parvati, var själva medan han berättade om sina idéer. Det visade sig dock att en fisk hörde konversationen och senare blev upplyst och förvandlades till en ängel vid namn Matseyndranath (“fiskarnas herre”), och fick äran för att ha skapat hathayogan.

Hatha betyder sol och måne

Likt alla andra yogabegrepp kommer hatha från sanskrit, där “ha” betyder sol och “tha” betyder måne. Solen och månen är två återkommande element inom yoga. Solen tros representera maskulin energi och månen feminin energi. Därför balanserar vi dessa bägge energier inom oss själva när vi utövar hathayoga.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke