Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Healing- Alla kan rikta energi och ge healing

2

Healingshutterstock_57793573

1:a delen i en svit om Healing

Ordet healing kan väcka många känslor hos människor. Hos vissa är det förknippat med kärlek och gudomligt helande i samklang med änglar medan andra ser rött och kallar det för flummigt kvacksalveri och lurendrejeri och påstår att man lurar folk att må bra utan vetenskapliga grunder.

Vad är då rätt eller fel i den frågan? Till att börja med är vår verklighet en projektion av våra tankar, alltså finns inget facit. Båda parterna har lika rätt i sin verklighet. Men jag skall göra ett försök att förklara fenomenet från min synvinkel med en blandning av båda inriktningarna.

Vad är healing?

För mig är healing i sin grund önskan om att vilja gott, både att ta hand om sig själv eller någon annan och där innefattar jag både djur och natur eftersom allt är sammanlänkat. Vi och allt annat omkring oss består av energi i olika form och densitet. Atomer som bildar molekyler, molekyler som bildar celler, celler som bildar organsystem, organsystemet bildar en kropp osv. Men i vår minsta beståndsdel består vi av energi och när man arbetar med någon form av healing betyder det att man jobbar på energinivå, det som kallas för energimedicin.

När ohälsa eller sjukdom uppstår börjar det som en obalans i energierna, som sedan befästs och stör funktionen. Ju större obalans desto mer sjukdom. Det är viktigt att komma ihåg att även våra tankar är energi och påverkar både oss själv och vår omgivning. Så vi kan alltså bli sjuka av våra tankar – eller friska för den delen.

Vattenkristaller påverkas av energin runt dem

Den nyligen bortgångna japanska forskaren Masuru Emoto upptäckte att han kunde fotografera vattenkristaller och såg att dessa ändrade utseenden och form beroende på miljön och den energi som fanns omkring dem. Vid bra energi var de vackra och symmetriska och vid negativ energi blev de fula och osymmetriska. Han gjorde experiment där man fick rikta kärlek och tacksamhet, man hade vackra bilder eller vacker musik vid en flaska med vatten, och en motsats där man tänkte negativa, hatiska tankar, hade hemska bilder och musik som handlade om våld och hat. Han fotograferade sedan vattenkristallerna i de båda flaskorna och skillnaden var tydlig.

Det finns mycket spännande material på nätet från hans forskning och han har också givit ut flera böcker i ämnet. Med tanke på att både våra kroppar och vår jord består till 70% av vatten är detta en ganska svindlande upptäckt, att man bara genom sina tankar faktiskt kan påverka hur vi själva och naturen runtomkring oss mår.

Alla kan rikta energi och ge healing

När man ger healing så riktar man medvetet positiv energi i syfte att rätta till obalanser i energiflödet. Alla kan ge healing, alla gör det och alla har fått healing. När vi slår oss eller har ont så håller vi instinktivt handen över området som smärtar. Se på den klassiska bilden av Napoleon, med handen instucken i rocken på magen. Sanningen var att han led av magsår och hade ont i magen, därför höll han alltid handen där för att lindra smärtan. När ett barn slår sig tar vi upp det och kramar det och blåser på det onda – healing. Att ge ett uppmuntrande ord, visa tacksamhet, omtanke, en klapp på axeln, en kram, ett leende – allt är healing i olika former.

Alla kan lära sig att utveckla sin förmåga att medvetet vara en kanal för helande energi, vissa har förmågan helt naturligt men alla kan utveckla den. Alla. Våra djur är healers av naturen, de ser om vi mår dåligt och behöver hjälp. Jag såg detta ofta när jag arbetade som lärare för hundinstruktörer och hundpsykologer. När en ny klass började så brukade elevernas hundar ofta samlas kring någon speciell person efter någon timme när alla kollat av varandra. Det var alltid någon hund som gick fram och la sig bredvid eller satte sig intill, ibland flera på en gång eller så byttes de av. De andra undrade om den personen hade fickorna fulla med köttbullar eller något, för vissa av hundarna brukade inte gå fram till okända. Och det slog aldrig fel. Den personen brukade komma fram på rasten eller när dagen var slut och vilja prata med mig i enrum och berättade då att det var något i livet som var jobbigt just nu. Hundarna visste redan och hade agerat för att hjälpa personen. Ingen av dem var på något sätt tränad till detta i form av assistanshund eller liknande. Djuren gör så naturligt. Jag har sett det i många olika sammanhang med olika djurarter.

shutterstock_220461925Hur gör man då om man vill ge healing?

Det finns många olika kurser man kan gå för att få hjälp att medvetandegöra och utveckla sin förmåga. En mycket vanlig form av healing kallas för Reiki och är spridd över hela världen. I Reiki öppnar man upp energikanaler via en initiering och man får lära sig ett system att utgå ifrån vilket kan vara tryggt att börja med om man känner sig osäker på att man kan. Jag vill återigen påpeka att man kan ge healing, både direkt och på distans – även utan initieringar.

Initiering
Vissa säger att man måste ha fått en viss initiering för att kunna utföra en viss healing – men det stämmer inte. Jag gav healing både på plats och på distans utan att jag var initierad eller ens visste att man skulle vara det. Det gick alldeles utmärkt ändå. Det är alltid din intention som styr!

Däremot öppnar man upp kanaler så att energin blir starkare och din intention klarare vid initieringarna, och för att förmedla just Reikienergin så skall man ha fått någon form av initiering, men många menar att det räcker med att ha upplevt energin för att kunna föra den vidare.

Kanliserad energi
Många kanaliserar healingenergin direkt uppifrån universum, utan att ha fått någon instruktion eller diplom som säger att man kan, utan man fungerar bara som sändare. Jag har också fått initieringar eller boosters i meditationer och fått förklarat för mig hur jag skall arbeta med energin. Man får inget diplom då heller bör tilläggas.

Lyssna på dig själv
Så med detta vill jag säga att – som med allt annat andligt arbete – gå kurser, lär av andra och ta del av deras erfarenheter, ta in så mycket du har möjlighet till, använd dina kunskaper i praktiken och träna så mycket du kan, men ge inte bort din kraft genom att låta någon annan diktera om du kan eller inte och vad som är rätt och fel. Du har din egen kraft och det är din intention som styr. Ha tillit till att du har den vägledning du behöver!

Man kan utföra healing utan att vara det minsta intresserad av andlighet eller tro på någon större intelligens, det fungerar ändå. Det är avsikten som styr.

Vetenskapen och healing

Man har forskat på healing för att få fram mer vetenskapliga förklaringar till vad som sker eftersom man sett uppenbara resultat på att healing ger mätbara positiva effekter.

Under 80- och 90-talet undersökte Dr Robert Becker, Dr John Zimmerman, och Max Cade vad som egentligen hände under en behandling med Reiki eller annan form av energimedicin, det som i dagligt tal kallas healing. Det man kom fram till var att utövaren och mottagarens hjärnvågor efter en stund synkroniserades i Alfa-stadiet, det stadie man befinner sig i under meditation och djup avslappning. Det som man fann än mer anmärkningsvärt var att de båda förutom att synkronisera hjärnvågor med varandra också pulserade i takt med jordens elektromagnetiska fält, den s.k. Schumanresonansen. Vid dessa tillfällen är den magnetiska strålningen från utövarens händer över 1000 gånger starkare än vanligt, helt utan annan påverkan inifrån eller utifrån.

En tänkbar teori kring det här fenomenet att utövaren länkas till jordens magnetfält och därifrån kan hämta energi från det universella energifältet som i kvantumfysiken förklaras som ”det levande universum i vilket allt är sammankopplat i ett oberoende nätverk”.

Biomagnetisk energi

Den starka strömningen av biomagnetisk energi från utövarens händer var något man fann mycket intressant och forskade vidare på. Man har sedan länge vetat att vissa frekvenser av energi kan stimulera läkning i kroppen, vid 7 Hz stimuleras benvävnad till att växa, nervvävnad återbildas vid 2 Hz och så vidare och man använder medicinsk utrustning för dessa ändamål. När man mätte frekvensen från utövarens händer vid en behandling så fann man att den motsvarade dessa frekvenser när händerna befann sig över ett område som behöver läkas.

Denna forskning har bedrivits på en stor mängd människor världen över med olika bakgrund, kultur, livsåskådning, religion och trosinriktningar, alla har undersökts och behandlats på samma sätt och resultaten har blivit det samma oavsett.
Det är här jag menar att det är viktigt att vara ödmjuk som utövare och inte ta åt sig äran som någon helbrägdagörare, man fungerar bara som en länk mellan sändare och mottagare, som en tv eller mobiltelefon, det är inte den som ger healing som medvetet ställer in sina händer eller sin energi på en viss frekvens, det är mottagarens kropp som drar åt sig det den behöver från universum. Men det är också i det här sammanhanget man framhåller en mycket positiv aspekt av healing, både den som ger och den som får healing får ta del av den positiva effekten.

Idag används Reiki healing på över 800 sjukhus i USAshutterstock_234681322

En annan undersökning i USA som blivit mycket uppmärksammad är ett försök med Reiki på labbråttor. Under 2006 och 2008 behandlades sönderstressade labbråttor med Reiki och alla påvisade betydande minskning av stressnivåer, oro och depression. Man hade en kontrollgrupp, en placebogrupp där utövarna bara fejkade och låtsades ge Reiki och där var resultatet att råttorna inte uppvisade någon som helst förändring, ingen minskning av stresshormoner, oro eller depression. Denna studie brukar framhållas som ett av de främsta vetenskapliga bevisen för att Reiki inte är placebo, dvs. att det ökande välmåendet inte bara är en upplevelse som framkallats av mottagarens egna önskningar.

Liknande studier lär ha utförts i Sverige men resultaten tystades ner eftersom det kan starta många frågeställningar kring läkemedelsindustrin och den behandling vi generellt har idag, om healing kan ge tydliga resultat för läkning och förbättrad hälsa – helt utan biverkningar.

Healing och smärtlindring

Man har även gjort liknande studier på människor och har visat att Reiki har en positiv effekt på smärtlindring. Vetenskapliga studier har gjorts i flera områden som t.ex. i samband med operationer, som lugnande innan operationen och smärtstillande efteråt, på äldre som lider av demens och Alzheimers för att öka kognitionen, behandling av kronisk smärta, stress och depression och man har fått tydligt mätbara positiva resultat i undersökningarna. Idag används Reiki på över 800 sjukhus i USA inom dessa områden.

Värt att reflektera över är att ett av de stora användningsområdena för Reiki är inom den palliativa vården, dvs. inför döden. Reiki används alltså då inte i syfte att bota någon som är svårt sjuk och ligger inför döden utan för att skänka lugn, ge smärtlindring och hjälpa personen att möta döden på ett ljust och kärleksfullt sätt.
Är du nyfiken på hur du skall göra för komma i kontakt med och använda din helande förmåga? Håll utkik, det kommer fler artiklar där du får lära dig hur du skall gå till väga.

Namasté Åsa – Reiki Master, Ört- och aromaterapeut och siare på Tarotguiderna

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

2 kommentarer

  1. Mary lou den

    Tack

    • Vivi ferm den

      Du är underbar och fantastisk som beskriver så väl❤️❤️ jag har vuxit i min mediala förmåga och vågat utveckla den fullt ut tack vara dina goda råd och det du skriver.

Lämna en tanke