Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Healing – Alla kan rikta energi och ge healing

2

Healing – Sveriges största mediala portal drivs av Vivi LindeTarotlinje, Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar & meditationer

Medial utveckling Medium Mediumkunskap Vivi Linde Tarotguiderna Tarot

Healing

Läs mer om stenar & kristaller här!

Ordet healing kan väcka många känslor hos människor. Hos vissa är det förknippat med kärlek och gudomligt helande i samklang med änglar medan andra ser rött ochTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot kallar det för flummigt kvacksalveri och lurendrejeri och påstår att man lurar folk att må bra utan vetenskapliga grunder.

Vad är då rätt eller fel i den frågan? Till att börja med är vår verklighet en projektion av våra tankar, alltså finns inget facit. Båda parterna har lika rätt i sin verklighet. Men jag skall göra ett försök att förklara fenomenet från min synvinkel med en blandning av båda inriktningarna.

Vad är healing?

Healing handlar i sin grund om önskan om att vilja gott, både att ta hand om sig själv eller någon annan och där innefattar jag både djur och natur eftersom allt är sammanlänkat. Vi och allt annat omkring oss består av energi i olika form och densitet. Atomer som bildar molekyler, molekyler som bildar celler, celler som bildar organsystem, organsystemet bildar en kropp osv. Men i vår minsta beståndsdel består vi av energi och när man arbetar med någon form av healing betyder det att man jobbar på energinivå, det som kallas för energimedicin.

När ohälsa eller sjukdom uppstår börjar det som en obalans i energierna, som sedan befästs och stör funktionen. Ju större obalans desto mer sjukdom. Det är viktigt att komma ihåg att även våra tankar är energi och påverkar både oss själv och vår omgivning. Så vi kan alltså bli sjuka av våra tankar – eller friska för den delen.

Vattenkristaller påverkas av energin runt dem

Den nyligen bortgångna japanska forskaren Masuru Emoto upptäckte att han kunde fotografera vattenkristaller och såg att dessa ändrade utseenden och form beroende på miljön och den energi som fanns omkring dem. Vid bra energi var de vackra och symmetriska och vid negativ energi blev de fula och osymmetriska. Han gjorde experiment där man fick rikta kärlek och tacksamhet, man hade vackra bilder eller vacker musik vid en flaska med vatten, och en motsats där man tänkte negativa, hatiska tankar, hade hemska bilder och musik som handlade om våld och hat. Han fotograferade sedan vattenkristallerna i de båda flaskorna och skillnaden var tydlig.

Det finns mycket spännande material på nätet från hans forskning och han har också givit ut flera böcker i ämnet. Med tanke på att både våra kroppar och vår jord består till 70% av vatten är detta en ganska svindlande upptäckt, att man bara genom sina tankar faktiskt kan påverka hur vi själva och naturen runtomkring oss mår.

Alla kan rikta energi och ge healing

När man ger healing så riktar man medvetet positiv energi i syfte att rätta till obalanser i energiflödet. Alla kan ge healing, alla gör det och alla har fått healing. När vi slår oss eller har ont så håller vi instinktivt handen över området som smärtar. Se på den klassiska bilden av Napoleon, med handen instucken i rocken på magen. Sanningen var att han led av magsår och hade ont i magen, därför höll han alltid handen där för att lindra smärtan. När ett barn slår sig tar vi upp det och kramar det och blåser på det onda – healing. Att ge ett uppmuntrande ord, visa tacksamhet, omtanke, en klapp på axeln, en kram, ett leende – allt är healing i olika former.

Alla kan lära sig att utveckla sin förmåga att medvetet vara en kanal för helande energi, vissa har förmågan helt naturligt men alla kan utveckla den. Alla. Våra djur är healers av naturen, de ser om vi mår dåligt och behöver hjälp. Jag såg detta ofta när jag arbetade som lärare för hundinstruktörer och hundpsykologer. När en ny klass började så brukade elevernas hundar ofta samlas kring någon speciell person efter någon timme när alla kollat av varandra. Det var alltid någon hund som gick fram och la sig bredvid eller satte sig intill, ibland flera på en gång eller så byttes de av. De andra undrade om den personen hade fickorna fulla med köttbullar eller något, för vissa av hundarna brukade inte gå fram till okända. Och det slog aldrig fel. Den personen brukade komma fram på rasten eller när dagen var slut och vilja prata med mig i enrum och berättade då att det var något i livet som var jobbigt just nu. Hundarna visste redan och hade agerat för att hjälpa personen. Ingen av dem var på något sätt tränad till detta i form av assistanshund eller liknande. Djuren gör så naturligt. Jag har sett det i många olika sammanhang med olika djurarter.

shutterstock_220461925Hur gör man då om man vill ge healing?

Det finns många olika kurser man kan gå för att få hjälp att medvetandegöra och utveckla sin förmåga. En mycket vanlig form av healing kallas för Reiki och är spridd över hela världen. I Reiki öppnar man upp energikanaler via en initiering och man får lära sig ett system att utgå ifrån vilket kan vara tryggt att börja med om man känner sig osäker på att man kan. Jag vill återigen påpeka att man kan ge healing, både direkt och på distans – även utan initieringar.

Initiering
Vissa säger att man måste ha fått en viss initiering för att kunna utföra en viss healing – men det stämmer inte. Jag gav healing både på plats och på distans utan att jag var initierad eller ens visste att man skulle vara det. Det gick alldeles utmärkt ändå. Det är alltid din intention som styr!

Däremot öppnar man upp kanaler så att energin blir starkare och din intention klarare vid initieringarna, och för att förmedla just Reikienergin så skall man ha fått någon form av initiering, men många menar att det räcker med att ha upplevt energin för att kunna föra den vidare.

Kanaliserad energi
Många kanaliserar healingenergin direkt uppifrån universum, utan att ha fått någon instruktion eller diplom som säger att man kan, utan man fungerar bara som sändare. Jag har också fått initieringar eller boosters i meditationer och fått förklarat för mig hur jag skall arbeta med energin. Man får inget diplom då heller bör tilläggas.

Lyssna på dig själv
Så med detta vill jag säga att – som med allt annat andligt arbete – gå kurser, lär av andra och ta del av deras erfarenheter, ta in så mycket du har möjlighet till, använd dina kunskaper i praktiken och träna så mycket du kan, men ge inte bort din kraft genom att låta någon annan diktera om du kan eller inte och vad som är rätt och fel. Du har din egen kraft och det är din intention som styr. Ha tillit till att du har den vägledning du behöver!

Man kan utföra healing utan att vara det minsta intresserad av andlighet eller tro på någon större intelligens, det fungerar ändå. Det är avsikten som styr.

Vetenskapen och healing

Man har forskat på healing för att få fram mer vetenskapliga förklaringar till vad som sker eftersom man sett uppenbara resultat på att healing ger mätbara positiva effekter.

Under 80- och 90-talet undersökte Dr Robert Becker, Dr John Zimmerman, och Max Cade vad som egentligen hände under en behandling med Reiki eller annan form av energimedicin, det som i dagligt tal kallas healing. Det man kom fram till var att utövaren och mottagarens hjärnvågor efter en stund synkroniserades i Alfa-stadiet, det stadie man befinner sig i under meditation och djup avslappning. Det som man fann än mer anmärkningsvärt var att de båda förutom att synkronisera hjärnvågor med varandra också pulserade i takt med jordens elektromagnetiska fält, den s.k. Schumanresonansen. Vid dessa tillfällen är den magnetiska strålningen från utövarens händer över 1000 gånger starkare än vanligt, helt utan annan påverkan inifrån eller utifrån.

En tänkbar teori kring det här fenomenet att utövaren länkas till jordens magnetfält och därifrån kan hämta energi från det universella energifältet som i kvantumfysiken förklaras som ”det levande universum i vilket allt är sammankopplat i ett oberoende nätverk”.

Biomagnetisk energi

Den starka strömningen av biomagnetisk energi från utövarens händer var något man fann mycket intressant och forskade vidare på. Man har sedan länge vetat att vissa frekvenser av energi kan stimulera läkning i kroppen, vid 7 Hz stimuleras benvävnad till att växa, nervvävnad återbildas vid 2 Hz och så vidare och man använder medicinsk utrustning för dessa ändamål. När man mätte frekvensen från utövarens händer vid en behandling så fann man att den motsvarade dessa frekvenser när händerna befann sig över ett område som behöver läkas.

Denna forskning har bedrivits på en stor mängd människor världen över med olika bakgrund, kultur, livsåskådning, religion och trosinriktningar, alla har undersökts och behandlats på samma sätt och resultaten har blivit det samma oavsett.
Det är här jag menar att det är viktigt att vara ödmjuk som utövare och inte ta åt sig äran som någon helbrägdagörare, man fungerar bara som en länk mellan sändare och mottagare, som en tv eller mobiltelefon, det är inte den som ger healing som medvetet ställer in sina händer eller sin energi på en viss frekvens, det är mottagarens kropp som drar åt sig det den behöver från universum. Men det är också i det här sammanhanget man framhåller en mycket positiv aspekt av healing, både den som ger och den som får healing får ta del av den positiva effekten.

Idag används Reiki healing på över 800 sjukhus i USAshutterstock_234681322

En annan undersökning i USA som blivit mycket uppmärksammad är ett försök med Reiki på labbråttor. Under 2006 och 2008 behandlades sönderstressade labbråttor med Reiki och alla påvisade betydande minskning av stressnivåer, oro och depression. Man hade en kontrollgrupp, en placebogrupp där utövarna bara fejkade och låtsades ge Reiki och där var resultatet att råttorna inte uppvisade någon som helst förändring, ingen minskning av stresshormoner, oro eller depression. Denna studie brukar framhållas som ett av de främsta vetenskapliga bevisen för att Reiki inte är placebo, dvs. att det ökande välmåendet inte bara är en upplevelse som framkallats av mottagarens egna önskningar.

Liknande studier lär ha utförts i Sverige men resultaten tystades ner eftersom det kan starta många frågeställningar kring läkemedelsindustrin och den behandling vi generellt har idag, om healing kan ge tydliga resultat för läkning och förbättrad hälsa – helt utan biverkningar.

Healing och smärtlindring

Man har även gjort liknande studier på människor och har visat att Reiki har en positiv effekt på smärtlindring. Vetenskapliga studier har gjorts i flera områden som t.ex. i samband med operationer, som lugnande innan operationen och smärtstillande efteråt, på äldre som lider av demens och Alzheimers för att öka kognitionen, behandling av kronisk smärta, stress och depression och man har fått tydligt mätbara positiva resultat i undersökningarna. Idag används Reiki på över 800 sjukhus i USA inom dessa områden.

Värt att reflektera över är att ett av de stora användningsområdena för Reiki är inom den palliativa vården, dvs. inför döden. Reiki används alltså då inte i syfte att bota någon som är svårt sjuk och ligger inför döden utan för att skänka lugn, ge smärtlindring och hjälpa personen att möta döden på ett ljust och kärleksfullt sätt.
Är du nyfiken på hur du skall göra för komma i kontakt med och använda din helande förmåga? Håll utkik, det kommer fler artiklar där du får lära dig hur du skall gå till väga.

kristallhealing

Kristallhealing är en gammal metod som går tillbaka till de gamla egyptierna, som trodde att kristaller hade speciella helande krafter. Historiskt sett användes kristaller i religiösa ceremonier samt för medicinska och terapeutiska ändamål. I dag blir kristallhealing alltmer populärt på grund av dess förmåga att främja balans, harmoni och välbefinnande i kropp och själ. Den här guiden ger en introduktion till grunderna i healing med stenar och kristaller, så att du kan börja förstå kraften i denna urgamla metod och hur den kan användas för att förbättra din hälsa och ditt välbefinnande.

Olika typer av stenar och kristaller
Det finns många olika typer av kristaller och stenar att använda vid healing, var och en med sina egna unika helande egenskaper och energier. De vanligaste typerna av kristaller beskrivs nedan:

 • Ametist – Används för meditation och för att främja känslor av avslappning, lugn och balans. Ametist kan också användas för att lindra symtom på stress, ångest och sömnlöshet.
 • Kristall – Kristallen är känd som den mästerliga läkaren och anses vara fördelaktig för att läka alla sjukdomar. Hjälper till att neutralisera all befintlig negativ energi eller vibrationer. Den används också för att locka till sig överflöd och välstånd i ditt liv.
 • Citrin – Främjar känslor av glädje och optimism. Den används ofta för att främja förlåtelse och lindra känslor av förbittring och ilska.
 • Lapis Lazuli – Används för att läka själ och kropp, samt för att öka kreativiteten och öka självförtroendet.
 • Rosenkvarts – Välgörande för att läka hjärtat och främja känslor av kärlek och medkänsla. Den används också för att förbättra relationer och främja tillit.

Att välja rätt stenar och kristaller för dina behov
När du väljer kristaller för din healingpraktik är det viktigt att välja de som resonerar med din energi och vibrationsfrekvens. Detta kan uppnås genom att hålla varje kristall i dina händer, känna dess energi och låta den “tala” till dig. Alternativt kanske du vill använda en pendel eller auravläsning för att identifiera de lämpliga kristallerna för dig. Om du till exempel har ett hälsoproblem eller upplever negativa känslor kan du använda kristaller för att hjälpa till att återställa balansen i din energi och främja läkning. Om du vill förbättra din livssyn, övervinna utmaningar och skapa positiva förändringar i ditt liv kan kristallhealing vara en fördelaktig praktik att utforska.

Att använda kristaller och stenar för healing
När du använder kristaller och stenar för helande är det viktigt att välja dom som resonerar med det tillstånd eller problem som du försöker läka. Om du till exempel försöker läka ett brustet hjärta, kan rosenkvarts användas för att främja känslor av kärlek och medkänsla och läka alla hjärtesorg eller känslor av sorg som du kan uppleva. Att använda stenar och kristaller vid healing kan vara mycket effektivt för att hjälpa kroppen att återställa hälsa och främja läkning efter operationer, behandla infektioner och andra allvarliga hälsoproblem, samt för att främja känslor av avslappning och lugn. Kristaller och stenar kan användas på en mängd olika sätt, bland annat:

 • Håller kristallen i händerna
 • Bär kristallen som ett hänge eller i en amulett
 • Placera kristallen intill huden, t.ex. på handlederna eller över hjärtat
 • Placera kristallen på kroppen vid healing behandling.
 • Skapa kristallvatten genom att placera kristallen i vatten.

Förberedelse och rengöring av dina kristaller
Innan du börjar använda dina stenar och kristaller för healing är det viktigt att förbereda och rengöra kristallerna. Detta görs vanligtvis genom att antingen skölja kristallerna under rinnande vatten, rena dom med salvia rökelse, gräva ner kristallerna i jorden i flera timmar eller dagar, beroende på kristalltyp eller göra ett sol- eller månbad. Denna process hjälper till att avlägsna all energi som redan är lagrad i kristallen och hjälper till att “nollställa” kristallerna, så att de är redo för dig att programmera dem för dina önskade helande syften.

Meditation med kristaller
Kristallmeditation är ett underbart sätt att programmera dina kristaller för användning i healing. Detta är en enkel process som kan göras när som helst, antingen i sittande eller liggande ställning. Börja med att rengöra dina kristaller enligt beskrivningen ovan. När dina kristaller är förberedda kan du börja meditationsprocessen genom att antingen sitta eller ligga ner med dina kristaller i händerna.

 • Blunda och börja andas djupt, långsamt och rytmiskt.
 • När du andas försöker du rensa ditt sinne från alla tankar och fokusera på din andning.
 • När du känner dig avslappnad börjar du visualisera dig själv på en plats där du känner dig lugn, fridfull och avslappnad. Du kan till exempel föreställa dig att du är på stranden, ligger på ett fält eller i en vacker skog.
 • När du fortsätter att visualisera denna plats, föreställ dig att dina kristaller genomsyras av den positiva energin från denna plats, liksom av din egen positiva energi.
 • När du känner att kristallerna absorberar denna positiva energi, föreställ dig att dina kristaller fylls med positiv energi och vibrationsfrekvenser.
 • När du känner att dina kristaller är fyllda med positiv energi kan du avsluta meditationsprocessen genom att tacka kristallerna för deras helande krafter och för den positiva energi som de har absorberat.

 

 

Kombinera stenar och kristaller för maximal effekt
Du kan kombinera stenar och kristaller för att få extra effekter och fördelar. Du kanske till exempel vill använda en kombination av rosenkvarts och ametist för att hjälpa till att läka ett brustet hjärta och lugna känslor av ångest. På samma sätt kan du använda lapis lazuli- och ametist för att öka kreativiteten och minska stress, samtidigt som du främjar känslor av avkoppling och lugn.

Programmering – Kraften hos intentioner och affirmationer
Kristallhealing är en urgammal metod som kan spåras tusentals år tillbaka i tiden. Många studier har visat hur kristaller kan användas för att främja hälsa och helande, men kristallhealing hämtar också sin styrka från kraften i intentioner och affirmationer. Kristallhealare anser att intentionens kraft är avgörande för kristallhealing, eftersom den hjälper till att rikta den positiva energin och vibrationerna från stenarna och kristallerna mot kroppen och olika organ. På samma sätt tros affirmationer kunna låsa upp tankens kraft och hjälpa till att programmera om kroppen för hälsa och välbefinnande. Kristallhealare föreslår att du kan använda intentioner och affirmationer för att programmera dina kristaller så att de kan användas för kristallhealing.

 • Du kan göra detta genom att först rengöra dina kristaller enligt beskrivningen ovan.
 • När dina kristaller är förberedda kan du programmera dem genom att hålla varje kristall i dina händer och säga din avsikt högt.
 • Alternativt kan du placera dina kristaller på olika delar av din kropp och använda din intention och dina affirmationer för att programmera dina kristaller så att de riktar sig mot specifika områden i din kropp.

Reiki Healing

Människor har använt sig av Reiki healing i århundraden, och dess popularitet ökar bara idag. Reiki healing är en holistisk healingmetod som fokuserar på kroppens subtila energiflöden. Den arbetar utifrån tanken att när dessa energiflöden är blockerade eller ur balans kan fysiska och känslomässiga åkommor uppstå. Reiki healing hjälper till att återställa balans och harmoni i kropp och sinne, vilket främjar det allmänna välbefinnandet och underlättar läkningsprocessen. Det är en mild, icke-invasiv form av energihelande. Med sitt holistiska tillvägagångssätt blir Reiki healing alltmer populärt bland dem som vill förbättra sin fysiska hälsa och till och med föra in andlig balans och förståelse i sina liv.

Reiki healing är en gammal metod som har spårats tillbaka till Japan så tidigt som i slutet av 1800-talet. I själva verket tror man att Reiki healing har sitt ursprung i tibetansk buddhism, där den användes som en läkningsmetod i århundraden. I slutet av 1800-talet stötte dr Mikao Usui på tibetanska munkar som lärde honom energihelande och han tog med sig denna metod tillbaka till Japan. Där upptäckte dr Usui att han hade en medfödd förmåga att bota andra med hjälp av denna energi. Dr Usui ägnade sedan sitt liv åt att lära andra om denna teknik för energihealing. Efter att i flera år ha lärt andra hur man gör detta var Dr Usui på väg att stänga sin healingskola när han upptäckte att han hade drabbats av en livshotande sjukdom. Han var då tvungen att föra denna kunskap om energihealing vidare till en elev så att den inte skulle gå förlorad efter hans död. Dr Usui valde då Hawayo Hautman, en kvinna som envist hade tiggt honom om att få lära sig energihealing. Dr Usui hade avslagit Hawayo Hautmans begäran och förklarat att hon var för gammal för att börja lära sig denna metod. I sin sista stund sa dr Usui att Hawayo Hautman skulle bli hans efterträdare och att han ville testamentera kunskapen om energihealing till henne. Efter dr Usuis död ägnade Hawayo Hautman resten av sitt liv åt att lära världen om energihealing.

Vad är Reiki healing?
Med sitt holistiska tillvägagångssätt arbetar Reiki healing utifrån tanken att när kroppens subtila energiflöden är blockerade eller ur balans kan fysiska och känslomässiga besvär uppstå. Reiki healing arbetar för att återställa balansen och harmonin i kroppen, vilket leder till allmänt välbefinnande och underlättar läkningsprocessen. Reiki healing är en icke-invasiv form av energi healing som kan användas för att behandla ett brett spektrum av sjukdomar, från fysisk smärta till känslomässiga trauman. Med sitt holistiska tillvägagångssätt utgår Reiki healing från tanken att när kroppens subtila energiflöden är blockerade eller ur balans kan fysiska och känslomässiga besvär uppstå. Reiki healing arbetar för att återställa balansen och harmonin i kroppen, vilket leder till allmänt välbefinnande och underlättar läkningsprocessen. Reiki healing kan bidra till att främja andliga förbindelser och förståelse samt ge känslor av mental klarhet.

Tekniker för Reiki-läkning
Det finns många olika tekniker som används i Reiki healing, inklusive handpositioner, andningstekniker, visualiseringar och att komma i kontakt med dina känslor och känslor.

 • Handpositioner: De vanligaste handpositionerna som används i Reiki healing är handpositionerna för behandling, självbehandling och distansbehandling. De handpositioner som används för behandling är de som används för att läka andra, medan de handpositioner som används för självbehandling är de som används för att läka dig själv.
 • Andningstekniker: Kontrollerad andning är en mycket viktig aspekt av Reiki-läkning, eftersom det är den som gör att energin kan flöda i hela kroppen. Djup, rytmisk andning har visat sig minska stress och ge känslor av avslappning och lugn, vilket gör det till ett idealiskt verktyg för Reiki-läkning.
 • Visualiseringar: Genom att visualisera positiva resultat och känslor av lugn kan du bidra till att främja det allmänna välbefinnandet och underlätta läkningsprocessen. Under självbehandling kan du till exempel visualisera att ett vitt ljus flödar från dina händer, passerar genom din kropp och skingrar all negativ energi eller negativa känslor.

Få kontakt med dina känslor och känslor: Många människor undviker sina känslor och känslor, men det är ändå detta som orsakar mycket av den stress och ångest vi känner i vår vardag. Genom att komma i kontakt med dina känslor och känslor kan du bidra till att minska stress och ångest, samtidigt som du främjar det allmänna välbefinnandet.

Att utforska kraften i andlig healing

Andlig healing är en gammal metod som har använts i århundraden för att återställa balans, harmoni och välbefinnande i kropp och själ. Det är en form av energihealing som arbetar på den energetiska och fysiska nivån för att skapa en känsla av balans, fred och harmoni inombords. Genom denna praktik kan vi utnyttja vår egen inre kraft för att läka oss själva och öppna oss för nya möjligheter. Andlig healing kan ge oss en känsla av att vi är kopplade till något större, vilket gör att vi kan förstå oss själva och världen runt omkring oss djupare. Den kan hjälpa oss att släppa blockeringar och självbegränsande övertygelser och skapa en känsla av inre frid, glädje och acceptans. På detta sätt kan andlig healing vara ett kraftfullt verktyg för att förändra våra liv och skapa ett liv fyllt av fred, kärlek och glädje.

Vad är andlig healing?
Andlig healing är en form av energihealing som arbetar på den energetiska och fysiska nivån för att skapa en känsla av balans, fred och harmoni inombords. Genom denna praktik kan vi utnyttja vår egen inre kraft för att läka oss själva och öppna oss för nya möjligheter.

Andlig healing handlar inte om att bota en specifik sjukdom eller skada. Det handlar om att läka hela vår varelse – kropp, sinne och själ – och återställa vårt naturliga tillstånd av välbefinnande. Det kan vara till hjälp för att läka alla hälsorelaterade problem, inklusive kroniska sjukdomar, känslomässiga problem, relationsproblem, tidigare trauman och blockeringar i vår kreativitet. Det slutgiltiga målet med andlig healing är inte bara att lindra symtom och läka nuet, utan också att skapa en bättre framtid.

Hur andlig healing fungerar
Allt i universum – inklusive oss – består av energi. Allting vibrerar. Våra tankar, känslor och handlingar är vibrationer av energi, och de skapar vibrationer runt omkring oss och i oss. När vår energi är obalanserad, ohälsosam eller blockerad upplever vi fysiska eller psykiska symptom. Genom andligt healing kan vi frigöra och läka vår energi. Om vi till exempel har sorg eller ilska i hjärtat kommer denna energi att vibrera i hjärtat och skapa blockeringar där. Vi kan utveckla hjärtproblem på grund av denna blockering. Andlig healing fungerar genom flera nyckelmekanismer. Den rensar upp känslomässiga blockeringar och mönster som gör att vi känner oss fastlåsta och mår dåligt. Den hjälper också till att ändra begränsande övertygelser och negativa tankemönster som kan hålla oss tillbaka och skapa onödig stress. Andlig healing främjar ett hälsosamt tankesätt, vilket är avgörande för den allmänna hälsan och välbefinnandet.

Fördelar med andlig healing
Det är en säker och naturlig metod för helande som inte inbegriper några läkemedel eller operationer. Andlig healing kan hjälpa oss att släppa negativa känslor, som ilska, sorg och skuld, som tynger ner oss och håller oss fast i gamla mönster eller beteenden. Den kan hjälpa oss att få kontakt med vår inre kraft och visdom som kan vägleda oss på vår helande resa. Andlig healing kan hjälpa oss att förstå våra egna självbegränsande övertygelser och negativa tankemönster och att skapa nya och positiva tankemönster som kan hjälpa oss att läka och manifestera våra önskningar. Andlig healing kan vara till hjälp som en kompletterande terapi eller i samband med andra terapier. Den kan bidra till att minska stress och ångest och förbättra humöret och sömnkvaliteten. Den främjar också avslappning, fokusering och klarhet i tankarna. Andlig healing kan hjälpa oss att släppa negativa känslor och skapa en känsla av inre frid och harmoni. Den kan hjälpa oss att känna oss kopplade till något större inom och omkring oss. Detta kan i sin tur bidra till att minska ångest och hjälpa oss att hantera den dagliga stressen, som kan ha en betydande inverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande.

Olika typer av andlig healing
Andlig healing kan utövas på många olika sätt, till exempel genom meditation, bön och ljudhealing. Det finns flera olika typer av andlig healing som kan användas beroende på person och typ av healing som behövs. Här är några av de vanligaste typerna av andlig healingpraktiker:

 • Böner och mantran, som är en form av kontakt med en högre makt för att hjälpa till att läka ett specifikt problem. De kan sägas på vilket språk som helst och kan sägas högt eller tyst.
 • Meditation, som är en övning som kan hjälpa till att rensa sinnet och känslorna och skapa en känsla av inre frid och lugn.
 • Visualisering, som är en kreativ process där man visualiserar helandet av vår kropp och vårt sinne och skapar det vi vill uppleva och manifestera i våra liv.
 • Ljudhealing, som använder kraften i ljud och vibrationer för att hjälpa oss att slappna av och läka. Detta kan ske genom chanting, sång eller toning.
 • Smudging, som är en gammal praktik där man använder örter för att rensa bort negativ energi, främja avslappning och skapa en aura av frid omkring oss.
 • Reiki, som är en japansk teknik där man använder hand- eller distansläkning för att aktivera kroppens naturliga läkningsprocess.
 • Journalskrivning, som hjälper till att rensa sinnet och släppa negativa känslor, och kan hjälpa dig att bli mer uppmärksam och medveten om dina tankar och känslor.
 • Andningsövningar, som ger en stund för att rensa sinnet, slappna av i kroppen och skapa en inre känsla av frid.

Andlig healing och sambandet mellan kropp och själ
Mind-body connection är en koppling mellan sinnet och kroppen som tyder på att de två är nära sammanflätade och påverkar varandra. Denna koppling är viktig att förstå när man diskuterar andlig healing. Våra tankar och känslor påverkar hälsan och välbefinnandet i vår kropp och vårt sinne, och vice versa. Andlig healing arbetar på denna nivå för att läka kroppen och sinnet och föra oss tillbaka till vårt naturliga tillstånd av hälsa och välbefinnande. Sinnet och kroppen är sammankopplade med varandra och de påverkar varandra. Om du till exempel känner dig ledsen kommer du förmodligen att märka fysiska symtom som en känsla av tyngd eller trötthet i kroppen. Detta kan vara ömsesidigt: om din kropp upplever smärta eller obehag kan det påverka ditt sinne och vice versa. Andlig healing kan arbeta på båda nivåerna för att skapa en känsla av balans och harmoni i kropp och själ.

Andlig healing är ett utmärkt sätt att utnyttja din egen kraft för att skapa förändring i ditt liv.

 

5 naturliga läkningsmetoder

Att ta hand om sin kropp är viktigt för optimal hälsa och välbefinnande. Lyckligtvis behöver du inte besöka en läkare eller ta dyra mediciner för att nå ett tillstånd av balans och välbefinnande. Det finns många naturliga läkningsmetoder som du enkelt kan prova hemma och de är kostnadseffektiva och ofta mer effektiva än traditionell medicin.

Vad är naturliga läkningsmetoder?
Naturläkningsmetoder är icke-invasiva tekniker som används för att främja healing och välbefinnande med fokus på människokroppens naturliga läkningspotential. Under de senaste decennierna har deras popularitet dock återuppstått och många människor vänder sig nu till naturliga läkningsmetoder som ett alternativ till traditionell medicin.

Aromaterapi
Aromaterapi är användningen av eteriska oljor för healing och välbefinnande. Konceptet är enkelt: varje eterisk olja har en distinkt och kraftfull arom som kan inhaleras för att främja en känsla av balans, avslappning och till och med läkning i kroppen. Dessa väldoftande oljor är mycket koncentrerade och innehåller en mängd olika helande egenskaper som kan bidra till att främja läkning och en känsla av balans. Studier har visat att aromaterapi kan vara en mycket effektiv metod för att minska stress och förbättra den allmänna hälsan. Dessutom är aromaterapi ett naturligt och kostnadseffektivt sätt att främja bättre hälsa och välbefinnande. Aromaterapi är en säker och icke-invasiv metod som kan användas med vem som helst, i alla åldrar och när som helst. Det är ett lätt och enkelt sätt att dra nytta av de eteriska oljornas helande potential, och det är en utmärkt naturlig helande metod att prova hemma.

Akupressur
Akupressur är en fysisk metod som används för att främja allmänt välbefinnande och läkning i kroppen. Genom att använda tryck och massage på vissa delar av kroppen, så kallade akupressurpunkter, kan man hjälpa till att minska stress och lindra smärta. Akupressur är en urgammal helande teknik som har använts i tusentals år och som bygger på den kinesiska medicinens teori om att kroppen består av osynliga energibanor som transporterar energi genom hela kroppen. Dessa energibanor, som kallas meridianer, är nära kopplade till organ och vävnader i kroppen och ansvarar för det energiflöde som gör att alla system fungerar tillsammans i harmoni. När dessa energibanor blockeras eller hamnar i obalans – ofta på grund av stress, sjukdom eller skada – kan det skada de organ och vävnader som är kopplade till dem. Akupressur är ett naturligt och effektivt sätt att främja läkning och en känsla av balans i kroppen genom att hjälpa till att avblockera dessa meridianer och återställa kroppens naturliga energiflöde. Det är en säker, icke-invasiv läkningsmetod som kan användas av alla, i alla åldrar och när som helst. Det är ett utmärkt sätt att dra nytta av kroppens naturliga läkningspotential och är ett lätt och enkelt sätt att pröva naturliga läkningsmetoder hemma.

Reflexologi
Reflexologi är en holistisk läkningsmetod där man tillämpar tryck på specifika områden på foten för att främja läkning i kroppen. Genom att utöva tryck på specifika områden på foten stimulerar du också de organ och vävnader som är kopplade till dessa områden. Reflexologi används ofta för att lindra smärta, främja läkning och förbättra allmän hälsa och välbefinnande. Man tror att reflexologi fungerar på samma sätt som akupressur och akupressurpunkter: genom att stimulera tryckpunkterna på fötterna stimulerar man också de organ och vävnader som är kopplade till dessa tryckpunkter. Reflexologi är en icke-invasiv och kostnadseffektiv naturläkningsmetod som lätt kan utföras hemma. Det är ett utmärkt sätt att dra nytta av kroppens naturliga läkningspotential och är ett lätt och enkelt sätt att pröva naturliga läkningsmetoder.

Meditation
Meditation är en egenvårdspraktik som har använts i tusentals år för att främja självkännedom, läkning och välbefinnande. Många känner till fördelarna med meditation, men vet kanske inte att det är en naturlig läkningsmetod. Andning och meditation är sammankopplade, och när du mediterar tillåter du dig själv att sakta ner och komma i samklang med din kropp. Detta kan hjälpa dig att inse när du är stressad, trött eller har ont så att du kan ta itu med problemet. Meditation ger många fördelar, till exempel att minska stress och ångest, förbättra fokus, öka självkännedom och självkärlek samt förbättra sömnen. Det är ett utmärkt sätt att rensa sinnet och hitta lugn och balans, även under stressiga tider. Meditation är en naturlig och icke-invasiv metod som kan göras när som helst, av vem som helst, och är helt gratis. Det är ett utmärkt sätt att dra nytta av kroppens naturliga läkningspotential och är ett lätt och enkelt sätt att pröva naturliga läkningsmetoder.

Växtbaserade botemedel
Växtbaserade läkemedel är naturliga läkande medel som tillverkas av växter och örter som har använts i tusentals år och som har visat sig vara effektiva för att främja hälsa och välbefinnande. Växtbaserade läkemedel är icke-invasiva, naturliga och kostnadseffektiva och i allmänhet säkrare att använda än syntetiska läkemedel. Många örter och växter innehåller kraftfulla helande egenskaper som kan bidra till att främja hälsa och välbefinnande i kroppen. Några av de vanligaste växtbaserade läkemedlen är ingefära, gurkmeja och pepparmynta. Växtbaserade läkemedel är ett utmärkt sätt att dra nytta av den naturliga läkande potentialen hos växter och örter, och de är ett säkert och enkelt sätt att pröva naturliga läkningsmetoder.

 

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

2 kommentarer

 1. Mary lou den

  Tack

  • Vivi ferm den

   Du är underbar och fantastisk som beskriver så väl❤️❤️ jag har vuxit i min mediala förmåga och vågat utveckla den fullt ut tack vara dina goda råd och det du skriver.

Lämna en tanke