Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Hekate / Hecate – häxornas, magins, spådomens och dödsrikets gudinna

0

Hekate – Sveriges största mediala portal drivs av Vivi Linde – Tarotlinje, Bloggportal, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar & meditationer. Hecate

Medial utveckling Medium Mediumkunskap Vivi Linde Tarotguiderna Tarot bok böcker

Hekate / Hecate – häxkonstens och månens gudinna

Hekate / Hecate är en gudinna som ofta förknippas med bland annat häxkonst men beskrivs på många olika sätt. Vissa menar att hon var en amazon- ellerTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot naturgudinna från början och kontrollerade därigenom födelsen, livet och döden. Hennes mörka inre kom dock att ta över alltmer med tiden. Hon besökte bland annat gravar och hade hundar, vargar, onda andar och spöken som sällskap.

Hon förknippas också ofta med natten, månen och magi. Hekate associeras ofta med den andliga världen som redan nämnts, både genom magi och häxkonst men också genom spöken och de döda. Hon beskyddar till exempel de personer som är i mellanlandet mellan de levande och döda. Hekate anses av många  som en gudinna som kan skänka syner, profetior och klardrömmar.

Hon associeras också ofta med visioner, healing, visdom och ses som häxornas, prästinnornas och spådomens beskyddare.

 

Hekate och djuren

När man talar om Hekate brukar förekomsten av djur dyka upp. Hon förknippas främst i den mer moderna tron med olika djur såsom korp, uggla och groda. Dessutom sammankopplas hon även med andra djur som åsna, fladdermus och skorpion. Men framförallt är det hunden som hon oftast förknippas med. På en tallrik från det antika Grekland har man hittat en bild på henne tillsammans med en hund. Hon har ibland beskrivits som med tre olika huvuden varav ett av dessa huvuden är en hund. De andra två pendlar mellan häst, björn eller orm och lejon. Inom konsten framställs Hecate som denna skräckinjagande figur tillsammans med två ylande spökhundar. Det sägs att hon vid varje nymåne står vid ett vägskäl där tre olika vägar möts och hennes tre huvuden ser då åt varsitt håll. Vissa menar att man då offrade hundkött och/eller svarta lamm till henne och att hon kunde ge materiell och politisk framgång. Vissa menar att det är endast hundar som kan se henne.

Åkalla Hekate

Hecate förknippas också med ting som granatäpple, växter som belladonna och maskros samt guld och myrra. Att ge något av detta i gåva när man åkallar henne kan därför vara en god idé.

Hekates – Häxans och magins gudinna

Hekate är en mäktig och mystisk gudinna som vördas av häxor och magiska utövare för sin förmåga att överskrida gränserna mellan den naturliga och övernaturliga världen. Som häxkonstens och magins gudinna ses Hecate som en väktare av vägkorsningar, en symbol för förvandling och en förmedlare av kunskap och visdom. Hennes symbolik har vävts in i många kulturer och trosriktningar genom historien, och Hekate förblir en fascinerande figur i magins och mystikens värld. I den här artikeln kommer vi att utforska Hecates symboliska betydelse, inklusive hennes roll i häxkonsten och det gudomligt feminina. Vi kommer att diskutera hennes arketypiska kraft, Hekates betydelse i utövandet av magi och hur vi kan använda hennes symbolik för att berika våra liv.

Hekate som häxkonstens gudinna
Termen häxkonst är ett så brett begrepp att det kan vara svårt att fastställa dess innebörd. Generellt sett är häxkonst användningen av magiska metoder, ritualer och trollformler utanför ett religiöst eller medicinskt sammanhang. Även om dess ursprung är omdiskuterat anses häxkonsten ha uppstått som en andlig praktik under den neolitiska perioden. Den har ofta förknippats med kvinnlighet, särskilt i västerländska kulturer. Man tror att häxkonst först förknippades med Hekate under den klassiska antiken, då hon avbildades som en häx- och trolldomsgudinna. Som sådan ses Hecate ofta som gudinna för magi, häxeri och det övernaturliga.

I moderna magiska metoder är Hekate en skyddsgudinna som kan åberopas för att kanalisera den symboliska betydelsen bakom hennes namn. Hennes namn, som betyder “hon som lyser”, kan till exempel användas för att lysa upp något som vi försöker manifestera eller förstå. Genom att fokusera på namnet Hekate och hennes symboliska betydelse som en gudinna för häxkonst, magi och belysning kan vi föra in dessa begrepp i våra egna liv.

Hecate som väktare av vägkorsningar
Korsvägen är en kraftfull symbol som är nära förknippad med Hekate. I mytologin framställs vägkorsningar som en plats där den naturliga och övernaturliga världen möts. De är mötesplatsen mellan livets och dödens riken, de levande och de döda. Korsningar tros vara bevakade av mäktiga gudar som Hekate och Hermes, som har till uppgift att bevaka gränserna mellan världarna. Hekate förknippas ofta med korsningar eftersom hon är en väktare mellan den naturliga och övernaturliga världen. Hon kan korsa gränser på ett sätt som få gudar kan, och hon har en inneboende förståelse för de naturliga och övernaturliga världarna.

Korsningen kan finnas i det dagliga livet, i form av ett vägskäl eller ett beslut som har två vägar. När vi står vid ett vägskäl kan Hekate hjälpa till att belysa vilken väg som är bäst. Hon kan också hjälpa oss att navigera på vägen framåt och se till att vi är förberedda för vad som än kommer.

Hecate som symbol för förvandling
Hekate avbildas ofta som en trehövdad gudinna eller gudinna med tre ansikten som kan se allt. Dessa tre huvuden symboliserar Hekates förmåga att se det förflutna, nuet och framtiden; hon kan se allt som har hänt och allt som händer i varje ögonblick. Hekates förmåga att se allt gör henne till en symbol för förvandling. Förvandling framställs ofta som en förändringsprocess, men det är mer än så: det är förmågan att förändras och växa i varje givet ögonblick. Hekate kan vara en guide för dem som försöker omvandla sig själva och sina liv, och hjälpa dem att se sitt förflutna och sin nutid så att de kan visualisera en framtid som de själva skapar. Hekate kan åberopas för att hjälpa oss att hitta modet att omvandla våra liv och gå vidare från det förflutna.

Hekate som bärare av kunskap och visdom
Hecate är en bevarare av kunskap, visdom och hemligheter. Hon kan få tillgång till och slå vakt om hemligheterna i de naturliga och övernaturliga världarna. I tider av behov kan Hekate tillkallas för att be om en hemlighet, ett stycke kunskap eller visdom som är dold för våra ögon. Hekate är inte känd för att lättvindigt dela med sig av sina hemligheter och sin kunskap, men när hon gör det är det för att hon vet att det är bäst för oss. Hon kan ge oss en hemlighet som hjälper oss att lösa ett problem som vi ännu inte har stött på, hon kan ge oss ett stycke visdom som kommer att vägleda oss genom livet, eller hon kan avslöja en hemlighet som hjälper oss att övervinna en utmaning som vi ännu inte har mött.

Hekate är en gudinna för kunskap och visdom, men hon är inte ett orakel som avslöjar dolda sanningar för alla som söker henne. Hon är selektiv i vem hon erbjuder sina hemligheter och hon är selektiv i vem hon låter se sin sanna natur. Hekate kan åberopas för att hjälpa oss att utnyttja den kunskap och visdom som finns inom oss, och hon kan åberopas för att hjälpa oss att få tillgång till dolda sanningar som vi redan känner till.

 

Hecate i antik mytologi och kulturer

 • Hekate är en gudinna som har avbildats av många kulturer genom historien. Hennes namn har använts för att hänvisa till både en gudinna och en plats. I det antika Grekland var Hekate till exempel en gudinna för häxeri, magi och korsvägar. Hon var också en själarnas väktare som hjälpte de levande att kommunicera med de döda. I det gamla Rom var Hekate gudinna för barnafödande och hälsa. I Egypten avbildades Hekate som en kvinna med en orm lindad runt kroppen och en skorpion på huvudet. Hon avbildades i allmänhet som mörkfärgad, med rött som den vanligaste färgen. I det medeltida Europa avbildades Hekate som en trehövdad gudinna som står på halvmånen.
 • Hon förekommer både inom den grekiska såväl som den romerska mytologin. Inom den grekiska mytologin är hon en av de ursprungliga titanerna och dotter till Perses och Asteria. Vissa menar dock att hon egentligen var Zeus dotter. När titanerna störtades av de olympiska gudarna var hon en av de titaner som tog olympernas sida. Efter kriget fick hon, som enda titan, behålla sin makt över himlen, jorden och underjorden av Zeus. Inom den romerska mytologin kallas hon istället för Trivia och är de tre vägarnas gudinna.
 • Hekate, gudinnan för magi, häxeri och nekromantik (spådom med hjälp av de döda), var en viktig gudinna i det antika grekiska pantheonet. Hon dyrkades ursprungligen som en thrakisk gudom, men antogs senare i det grekiska religiösa systemet som en stor gudinna tillsammans med gudomar som Artemis och Athena. Den antika grekiska kulturen var mycket patriarkalisk, så Hekate avbildas ofta i konst och litteratur som underordnad de manliga gudarna. Faktum är att hon ofta visas hålla facklor för Apollon och andra manliga gudar, vilket understryker hennes sekundära ställning i panteon. Trots att hon förpassas till en underordnad roll i den antika grekiska kulturen kan man inte bortse från Hekates betydelse i sina dyrkares liv. Hekate var en gudinna som övervakade många aspekter av det antika grekiska livet, inklusive barnafödande, biodling, jordbruk och navigering. Hon var också en gudinna för trolldom och häxeri, och många antika grekiska kvinnor vände sig till henne för att få hjälp med dessa trollformler. Dessutom trodde man att Hekate övervakade vägkorsningar, vilket kan förklara varför hon ofta avbildas stående vid dessa viktiga korsningar.

Hekate och hennes arketypiska kraft

 • Hekate förknippas med många arketypiska energier, men en av hennes viktigaste är liminalitetens kraft. Liminalitet är tillståndet att vara mellan; det är det mellanrum som är både mörkt och mystiskt men också fullt av potential. Hekate vandrar på gränsen mellan den naturliga och övernaturliga världen, och hon har bemästrat förmågan att röra sig fram och tillbaka mellan dem.
 • Hekate förknippas också med förmågan att vara förmyndare. Hon kan vakta gränserna mellan de naturliga och övernaturliga världarna samt gränserna mellan de levande och de döda. Hekcte förknippas också med kraften att omvandla. Hon hjälper oss att omvandla våra liv och gå vidare från det förflutna. Slutligen förknippas Hekate med magins kraft. Hon är häxans och magins gudinna och kan få tillgång till hemligheterna i de naturliga och övernaturliga världarna.

Hecates symboliska betydelse och hur man kan använda den i vardagen.

Hekates symbolik ger ett utmärkt tillfälle att berika din magiska praktik. Genom att fokusera på Hekates egenskaper kan du utnyttja hennes arketypiska kraft och införliva den i ditt eget liv.

 • Helate sigill – ör att göra detta kan du utföra en Hecate-ritual eller arbeta med hennes sigill. Du kan också utföra en ritual med Hecate-sigill, under vilken du ritar ett sigill som representerar Hecates energi och sedan mediterar på det.
 • Hekate ritual – Du kan också använda hennes namn i en besvärjelse eller ritual, genom vilken du kan föra in den symboliska betydelsen av Hekates namn i ditt eget liv. Genom att göra det kan du utnyttja Hekate kraft och koppla dig till hennes arketypiska energi.

Hekate ritual

 • Hekate-ritual kan vara så enkel som att tända ett ljus och fokusera på Hecates egenskaper.
 • Visualisera hennes energi.
 • Åkalla hennes namn och energi.
 • Du kan också arbeta med Hekates namn. Genom att tala hennes namn högt kan du dra in hennes energi i ditt liv.
 • Du kan också skapa amuletter (lyckobringare) som du har i en väska som innehåller föremål som överensstämmer med Hekates symbolik och sedan använda den för att koppla upp dig på hennes energi.

Genom att arbeta med Hekates symbolik kan du utnyttja hennes kraft och föra in hennes energi i ditt eget liv. Oavsett vilka utmaningar du står inför kan Hekates symbolik hjälpa dig att övervinna dem. Genom att arbeta med hennes symbolik kan du utnyttja hennes kraft och förändra ditt liv till det bättre.

Hekate och hennes inflytande på modern häxkonst

 • Hekate är en gammal grekisk gudinna som än idag vördas av många utövare av modern häxkonst.
 • Hon avbildas ofta som en gudinna med tre ansikten och med herravälde över rikena jord, hav och himmel.
 • Hekate dyrkades i det antika Grekland som gudinna för magi, häxeri och nekromanti ( Spådom som kommer från de döda), och hon vördas fortfarande idag som en mäktig gudom i den nyhedniska traditionen.
 • Inom wicca tillber man bland annat gudinnan Hekate. Man menar att hon står för födelse, magi, visdom och månen. Istället för tre huvuden anser man att hon har tre ansikten vilka är jungfrun (yngre kvinna), en medelålders kvinna samt en äldre kvinna. Ibland avbildas hon med två facklor och en nyckel då hon anses kan både öppna och stänga portar till andra världar.
 • Hekates betydelse i det antika grekiska samhället återspeglas av hennes fortsatta relevans i den nyhedniska traditionen, särskilt häxkonsttraditionen.
 • Hekates roll som gudinna för magi och häxkonst sägs ha varit särskilt relevant i en tid då kvinnor ofta var förhindrade att få utbildning. Därför fortsätter många moderna moderna häxor att vända sig till Hecate för att få hjälp med magiska trollformler och riter.
 • Hekates betydelse inom häxkonsten kan också bero på att hon var en gudinna för vägkorsningar, en viktig andlig plats för många moderna häxor.
 • Hekates betydelse i den nyhedniska traditionen återspeglas också av de många moderna religiösa ritualer som är tillägnade henne.
 • Många häxor firar Hekates festival, som infaller den 10 augusti, genom att delta i rituella sammankomster eller skapa trollformler och magiska ritualer till Hekates ära.
 • Hennes koppling till nuet och framtiden gör henne särskilt lämpad för dem som är intresserade av att utöva spådom och scrying.
 • Dessutom gör Hekates krafter som väktare av korsningen henne till en särskilt relevant gudinna för dem som ägnar sig åt korsningsmagi.
 • Hekates nära koppling till underjorden gör henne särskilt lämplig för dem som ägnar sig åt dödsmagi, och hennes krafter som nekromant gör henne särskilt relevant för dem som ägnar sig åt nekromantik.
 • Hekates krafter som häxa gör henne särskilt relevant för dem som ägnar sig åt magi av alla slag, och hennes koppling till trollkonst gör henne särskilt relevant för dem som utövar trollkonst.
 • Slutligen gör Hekates krafter som förlossningsgudinna henne särskilt relevant för dem som ägnar sig åt förlossningsmagi.

Hekates symbolik med tre ansikten och hennes roll som trippelgudinna
Hecate avbildas ofta i konst och litteratur som en gudinna med tre ansikten, vilket symboliserar hennes herravälde över de tre världarna jord, hav och himmel. Hekates tre ansikten sägs också representera hennes närvaro i det förflutna, nuet och framtiden. I vissa tidiga avbildningar visas Hekate med tre huvuden och sex armar, men dessa avbildningar var troligen avsedda att förmedla hennes enorma makt och övernaturliga förmågor. Det är också möjligt att Hekates symbolik med tre ansikten var tänkt att förmedla hennes roll som mellanhand mellan människor och de andra gudarna. Denna gudomliga position kan också ha förklarat varför många antika grekiska kvinnor vände sig till Hecate för att få hjälp med trollformler. Intressant nog kan Hekates symbolik med tre ansikten också ha varit avsedd att förmedla hennes roll som väktare av vägkorsningar. Forntida kulturer betraktade ofta korsningar som platser där de levandes och de dödas världar korsades, och Hekates roll som väktare av korsningarna kan ha varit avsedd att betona denna aspekt av hennes mytologi.

Hekates förhållande till underjorden, döden och nekromanti.
Hekate förknippades med underjorden och dödsrelaterade ritualer, inklusive nekromanti och uppväckande av de döda. Dessa metoder var ofta illa sedda av mer vanliga medlemmar av det antika grekiska samhället, men de var ändå en viktig del av Hekates mytologi.

Hekate ansågs ha förmågan att väcka de döda, och många antika grekiska poeter skrev om hennes förmåga att återuppväcka de döda. Denna association med döden och underjorden kan förklara varför Hekate också förknippades med nekromantik, dvs. den magiska kommunikationen med de dödas andar. Gamla grekiska poeter skrev ofta om Hekates förmåga att kommunicera med de dödas andar, och denna kommunikation användes ofta för att förutsäga framtiden. Hekate trodde också att hon kunde transportera de levande till underjorden och tillbaka igen. Denna förmåga kan ha varit ett resultat av hennes nära relation med underjordens gudar, eller så kan det ha berott på att hon var en kraftfull häxa och magisk utövare. Många gamla grekiska poeter skrev om Hekates förmåga att resa till underjorden och tillbaka igen, och använde ofta detta som ett litterärt medel för att förmedla en känsla av död eller slutgiltighet.

 

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

Lämna en tanke