Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Helena Blavatsky – en ikon inom den esoteriska filosofin

0

Helena Blavatsky – En nyckelperson inom New Age-rörelsen

Helena Petrovna Blavatsky var en person som omgärdades av mystik och fascination. Idag är hon en ikon inom den esoteriska filosofin. Hon är även en av de mest framträdande pionjärerna inom New Age-rörelsen. Hennes livsverk och läror har spelat en avgörande roll i formandet av den moderna andligheten. De fortsätter dessutom att inspirera personer världen över som söker visdom.

Här gör vi en djupdykning i Blavatskys liv. Vi tittar närmare på hennes bidrag till den esoteriska kunskapen och hennes bestående inflytande inom New Age-rörelsen.

Helena Blavatskys tidiga liv och andliga sökande

Helena Blavatsky föddes 1831 i Jekaterinoslav, nuvarande Dnipro i Ukraina. Hon växte upp i en aristokratisk familj. Redan från en ung ålder hade hon ett stort intresse för metafysiska ämnen och paranormala fenomen. Detta var en passion som skulle leda henne på en livslång andlig resa.

Hennes uppväxt präglades av en stark känsla av andligt sökande. Hon hade också en övertygelse om att det fanns en djupare förståelse för existensen bortom den materiella världen att finna.

Hennes resor och verk

Blavatskys sökande efter andlig sanning ledde henne på omfattande resor genom Europa, Mellanöstern och Asien. Det var under dessa resor som hon påstod sig ha kommit i kontakt med en grupp av hemliga andliga mästare. De var kända som Det Stora Vita Broderskapet. Dessa möten och de esoteriska läror hon tog del av under dessa år la grunden för hennes senare arbete.

1875 grundade Helena Blavatsky Teosofiska Sällskapet i New York. Detta gjorde hon tillsammans med Henry Steel Olcott och William Quan Judge. Sällskapet var tänkt att främja en förståelse för universella lagar. Det syftade även till att utforska de okända aspekterna av det mänskliga sinnet och själen. Dessutom ville man skapa en förening mellan vetenskap, religion och filosofi.

Genom sina skrifter presenterade Blavatsky en omfattande kosmologi som innefattade reinkarnation, karma och evolutionen av såväl människan som universum. Detta gjorde hon i bland annat  de båda skrifterna “Isis Unveiled” och “The Secret Doctrine”. Dessa verk och de esoteriska läror de innehåller har haft ett stort inflytande på utvecklingen av New Age-rörelsen.

Helena Blavatsky har haft ett stort inflytande och hennes arv lever vidare

Blavatskys arbete har lagt grunden för många moderna andliga strömningar. Hon introducerade begrepp som har blivit centrala inom New Age-rörelsen och dess sätt att tänka. Två exempel på detta är tanken att alla religioner har en gemensam kärna av sanning samt att den personliga andliga utvecklingen är väldigt viktig. Hon såg också på universum som ett levande, andligt väsen och betonade människans potential att uppnå ett högre medvetandetillstånd. Denna syn lever vidare och Helena Blavatsky har därmed inspirerat flera efterföljande generationer av andliga sökare.

Under hennes livstid omgärdades hon av kontroverser och kritik. Så är även fallet än idag, långt efter hennes bortgång 1891. Trots detta har Helena Blavatsky haft ett stort inflytande på det andliga och esoteriska tänkandet – detta är obestridligt. Hennes läror fortsätter att utforskas och värdesättas högt inom New Age-gemenskapen. Där lever hennes vision om en värld förenad genom andlig förståelse och broderskap kvar.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke