Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Helig geometri i kulturen

0

Helig geometri, även kallad sakral geometri, innebär att vissa geometriska former och vissa geometriska proportioner har heliga och symboliska betydelser. Denna filosofi är förenad med tron om att den heliga geometrin är Guds fingeravtryck. Den geometri som används då religiösa byggnader såsom kyrkor, tempel, moskéer, religiösa monument, altare med mera ritas och byggs anses ibland vara helig. Detta gäller även andra utrymmen såsom hela lundar och grönområden i byar, samt skapandet av religiös konst.

Tron att Gud skapade universum enligt en geometrisk plan har antika anor. Bland annat ska Plato ha sagt att “Gud geometriserar”. Så sent som på 1600-talet trodde vissa forskare att kosmos var uppbyggt med hjälp av geometri. Den sakrala geometrin har genom olika tidsåldrar existerat i flera olika former.

Många tror att grekerna var först att ägna sig åt geometri, men andra kulturer som till exempel egyptierna och kineserna samt de nordbor som uppförda megaliterna var tidigare med geometrin. Flera olika kulturer har lämnat tydliga geometriska fingeravtryck i sina största verk.

Den heliga geometrins former

Den heliga geometrins lära har sina rötter i studier av naturen och de matematiska principer som förekommer i den. Många former som finns i naturen kan kopplas till geometri. Nautilus är ett bra ett exempel på detta. Det är en bläckfiskart som växer i en stadig takt, vilket gör att dess skal får formen av en logaritmisk spiral, för att bläckfisken ska kunna fortsätta växa utan att skalet ska behöva byta form.

Ett annat exempel är honungsbin och de hexagonala celler de bygger och förvarar sin honung i. Dessa och andra liknande företeelser tolkas ibland som helig geometri och anses vara ytterligare bevis av de geometriska formernas naturliga betydelse.

En av de vanligaste formerna som förekommer i naturen är cirkeln. Det är därför viktigt att förstå att alla andra geometriska former kan bestämmas med hjälp av en cirkel. Pythagoras var övertygad om förhållandet mellan astronomi, musik och geometri. Han skrev om sfärernas harmoni och menade att han kunde höra deras musik.

Labyrintsymbolen har i tusentals år associerats med heliga platser runt om i den antika världen. Framför allt från och med medeltiden har den används som ett verktyg för pilgrimsfärd, där symbolen representerar vår metaforiska väg genom livet. Andra kända geometriska symboler är livets blomma (flower of life) och spiralerna.

Användningsområden

Den moderna forskningen har visat att dessa mönster faktiskt är molekylära former som tillsammans utgör grunden för allt liv i vårt universum. Dessa former och mönster är universella och styrs av samma lagar som vår värld styrs av. Dessa lagar och mönster är statiska och absoluta, vilket innebär att de inte förändras över tid. Det bekräftas av att flera olika kulturer från olika delar av världen har anammat dessa heliga mönster och geometriska former.

De heliga geometriska mönstren tros innehålla en dold energi. Formen är egentligen ett mönster av en energis rörelse som har frusits i tidsrymden. Detta mönster ges en specifik kraft av naturen. Den sakrala geometrin används inte bara vid byggandet av heliga byggnader. Även den moderna tekniken och läkemedelskonsten baseras på den heliga geometrin, om än på endast en bråkdel av denna.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke