Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Hermes Trismegistos

0

Hermes Trismegistos var en grekisk författare och magiker som levde omkring 300 före Kristus. En del menar att Hermes Trismegistos gav upphov till det mänskliga vetandet och anser att Hermes Trismegistos är författare till den berömda samlingen Corpus Hermeticum, medan andra anser det vara ett alias för olika egyptiska författare.

Hermetism

Hermetism är en lära som är religiös och filosofisk, och som går ända tillbaka till sen-antikens Egypten. Läran utgår från att världsalltet kommer från en enda slags enhet och där verkligheten strålar ut i olika nivåer. Om människan gör olika slags meditationsövningar kan hon eller han väcka vad man brukar kalla för den gudomliga kärnan i sig själv.

Den mer moderna hermetismen kallas ibland för hermeticism för att kunna särskilja den antika och den moderna läran åt. Den moderna varianten grundades av Marsilio Ficino på 1400-talet efter Kristus, då han upptäckte en samling av texter som behandlade Hermes Trismegistos. Ficino trodde då att han fått tag i den första kunskapen och att han då även kunde lära sig sanningen om världen.

Viktiga verk inom hermetismen

De viktigaste verken inom hermetismen finns samlade i Corpus Hermetica, som du kan läsa mer om nedan. Dessutom finns det andra texter som anses vara viktiga inom hermetismen, som till exempel utdrag från texter som skrivits av Johannes Stobaeus. Han kallades även för Johannes av Stobi, kom från Makedonien och levde under 500-talet. Han skrev en antologi i fyra böcker som innefattade mycket olika saker som till exempel etik och filosofi och tanken var att böckerna skulle vara till för hans son Septimus undervisning. Det finns även texter som härrör från den grekiske författarens Euripides texter och gnostiska texter från en samling som återfanns i Nag Hammadi i Egypten år 1945, som anses vara viktiga inom läran.

Vissa texter fanns att läsa i det västra Europa under medeltiden, men de flesta texterna återfanns i riket där Michael Psellos den yngre hade dem i sitt förvar och där han också kommenterade texterna. Vissa tror att det var Psellos den yngre som samlade Corpus Hermetica, och den nådde Västeuropa på 1400-talet när Ficino översatt den till latin.

Hermetica och Corpus Hermeticum

Hermes Trismegistos anses alltså vara författare till ett bokverk som kallas för Hermetica. Bokverket finns i 42 olika band och tillkom omkring år 100-200 efter Kristus. Hermetica är en egyptisk-grekisk visdomstext, eller dialoger mellan en lärare (Hermes Trismegistos) och en lärjunge, där de diskutera olika saker som astrologi, alkemi, sinne och natur. Vissa menar att bokverket samlar myter om både den Thot, den egyptiske guden och Hermes, den grekiska guden.

Av bokverket Hermetica finns endast Corpus Hermeticum bevarat, och det är även den mest berömda samlingen av hermetiska texter. Samlingen innehåller 17 olika filosofiska traktater och är i dialogform mellan Hermes Trismegistos och andra personer, och är skriven på grekiska i Egypten. Man anser att samlingen fick ett stort inflytande över den europeiska renässansen, då man ansåg att den innehöll mänsklighetens äldsta kunskap eller visdom, åtminstone efter Bibeln. Man trodde också att den daterades till Mose tid, men under 1600-talet bekräftade Isaac Casaubon att så inte var fallet. Enligt vissa var det därför intresset för Corpus Hermetica svalnade.

 

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke