Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Hermetiska skrifterna

0

Hermetismen är en lära som tillsammans med sina skrifter kan dateras till åtminstone det första århundradet f.Kr. De överlevande texter som härstammar från läran skrevs före det andra århundradet e.Kr. och kallas för de hermetiska skrifterna.

Många av de hermetiska texterna gick under medeltiden förlorade till den västerländska kulturen, men har förvarats i bibliotek i de östra delarna av det bysantiska riket. Skrifterna upptäcktes på nytt och blev under renässansen kända i Italien. Dessa skrifter är ett verk innehållandes ockulta, teologiska och filosofiska ämnen som tillskrivs den egyptiska guden Thoth (på grekiska kallad Hermes Trismegistos). Denne gud troddes vara skrivkonstens uppfinnare och beskyddare av alla konster som är beroende av skrift.

Corpus Hermeticum (hermetiska skrifterna)

De hermetiska skrifterna, även kallade Corpus Hermeticum, är det mest kända hermetiska verket. Det har 18 kapitel, vilka innehåller dialog mellan Hermes Trismegistus och ett antal andra män. Det första kapitlet innehåller en dialog mellan Poimandres (som identifieras som Gud) och Hermes. Detta är den första gången som Hermes är i kontakt med Gud. Poimandres lär ut universums hemligheter till Hermes. I ett senare kapitel lär Hermes sedan ut dessa till andra, däribland sin son Tat och Asklepios.

Samlingen är skriven på grekiska och latin, och tros härstamma från mitten av 100-talet till slutet av 300-talet e.Kr. Den har skrivits i form av dialoger som i huvudsak faller inom någon av följande två kategorier: populär hermetism, där astrologi och andra ockulta vetenskaper behandlas, och lärd hermetism, som fokuserar mer på teologi och filosofi.

Skrifterna kommer från samma religiösa och filosofiska fundament som har givit upphov till kristendomen och flera andra läror, vilka vanligtvis klumpas ihop i kategorin gnosticism. Den har sina rötter i den platoniska synen på äldre läror från den hellenistiska eran. Det finns uppenbara kopplingar och mellan dessa läror, även om varje lära har sina egna svar på den tidens stora frågor. Hermetismen hamnade i skymundan under den reformation som ägde rum i Europa, där människor på 1500-talet brändes för att utöva ockultism.

Hermetiska skrifterna i ett nytt ljus

Från renässansen och fram till slutet av 1800-talet fick de hermetiska skrifterna inte särskilt mycket uppmärksamhet av vetenskapsmän. Studier som har gjorts i modern tid har dock visat att dessa skrifter föregås av lärd hermetism och speglar tankar och idéer som var vida utbredda i det tidiga romerska riket. Skrifterna ger därmed en betydande inblick i den religiösa och intellektuella tankegångar från den här tiden.

Ett intressant påstående om de hermetiska skrifterna, som det dock inte finns några bevis för, är de som B.H. Stricker gjorde 1949, där denne hävdar att verket är en kodifiering av egyptisk religion. Ptolemaios I och hans son ska ha lovat att publicera den hemliga litteraturen från tre befolkningsgrupper i Egypten (egyptier, greker och judar). Därför såg Stricker hermetismen som den grekiska versionen av en redigerad egyptisk litteratur. Den är förvisso grekisk, men innehållet i de hermetiska skrifterna ska enligt honom ha varit egyptiska).

Hermetiska skrifterna går idag att ladda ner i sin helhet på nätet.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke