Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Hermetism – en lära med stor andlig visdom

0

Hermetism – en lära som hyser stor andlig visdom

Hermetism är en filosofisk och andlig lära med rötter i den hellenistiska perioden. I århundraden har den väglett tänkare och sökare mot en djupare förståelse av kosmos och människans roll i universum. Detta esoteriska system tillskrivs Hermes Trismegistus, en figur som anses omfatta både den grekiska guden Hermes och den Egyptiska guden Thoth. Denna figur representerar en sammanflätning av fornegyptisk och grekisk visdom.

I denna artikel belyser vi de grundläggande principerna för hermetismen och vilket inflytande denna lära har haft genom historien och i det moderna esoteriska tänkandet.

Ursprunget till hermetismen

Hermetismen har ett ursprung som kan spåras tillbaka till Alexandria i Egypten under de första århundradena efter Kristus födelse. Detta var en tid då staden var en smältdegel av olika filosofiska och religiösa läror. De hermetiska texterna är en samling av grekiska dialoger mellan en lärare, identifierad som Hermes Trismegistus, och en rad olika elever. Dessa dialoger utforskar kosmologi, teologi, filosofi samt tekniker för personlig transformation.

De sju grundläggande priniperna

Kärnan i hermetismen och dess filosofi utgörs av sju grundläggande principer. Dessa beskrivs i en viktig text om hermetism som publicerades år 1908 av “De tre initierade”. Även om texten är relativt ny anses den innehålla hermetisk visdom. De sju principerna är:

  1. Principen om mentalism. Denna princip utgår från att “Allt är sinne, universum är mentalt”. Den antyder att allt som existerar härstammar från ett unikt, universellt medvetande.
  2. Principen om korrespondens. Den berömda aforismen “Som ovan, så nedan; som nedan, så ovan” återspeglar denna princip. Den innebär att universums lagar verkar konsekvent på alla nivåer av verkligheten.
  3. Principen om vibration. Denna princip innebär att allt i universum befinner sig i ett konstant tillstånd av rörelse eller vibration.
  4. Principen om polaritet. Detta är en princip som hävdar att alla har sina polära motsatser, men att dessa motsatser bara är olika uttryck för samma sak.
  5. Principen om rytm. Denna princip observerar att allt flyter och rör sig i cykler.
  6. Principen om orsak och verkan. Detta är en princip som innebär att ingenting sker av en slump och att det finns en orsak till varje verkan.
  7. Principen om genus. Denna princip identifierar att allt har både maskulina och feminina principer. Detta koncept sträcker sig bortom de biologiska könen.

Så har hermetismen påverkat oss

Hermetismen har haft ett djupgående inflytande på den västerländska esoteriska läran. Under renässansen ledde översättningen av hermetiska texter till latin till ett uppsving för denna filosofi i hela Europa. Hermetismen påverkade därmed intellektuella höjdare som Giordano Bruno och Marsilio Ficino. Idéerna bidrog i hög grad till den humanistiska tanke som präglade denna epok.

På senare år har hermetismen påverkat olika ockulta och andliga rörelser, däribland teosofin, frimureriet och Golden Dawn. Även i modern tid fortsätter denna lära att inspirera andliga sökare genom att erbjuda en bro mellan rationellt undersökande och den mystiska upplevelsen.

Läran är en rik källa till andlig visdom

Hermetismen är en rik källa till andlig visdom som förenar det filosofiska med det mystiska. Dess principer har skrivits in i texter, lärts ut i hemliga skolor och genom tiderna förts vidare på olika sätt. Principerna skvallrar om möjligheten till en mer djupgående förståelse för universum och oss själva.

I en värld där vetenskap och andlighet ofta tycks vara motpoler till varandra erbjuder hermetismen ett harmoniserande perspektiv. Läran kan påminna oss om att visdom, likt sanning, ofta kan ha olika ansikten genom tiderna.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke