Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Hilarion – den helande mästaren

0

Hilarion är chohan av den femte ljusstrålen av sanning och healing. Han var en gång i tiden överstepräst i Sanningens tempel på Atlantis. Sanningens flamma förde han sedan med sig därifrån till Sanningens tempel i Grekland, tillsammans med resten av artefakterna. Detta strax före Atlantis undergång, då den mytomspunna ön sjönk ner i havets djup.

Hilarion har nu dragit sig tillbaka till det eteriska planer ovanför den grekiska ön Kreta. Det är där som Sanningens tempel nu ligger, och där huserar han med den uppstigna mästarinnan Pallas Athena – Tritons dotter och den grekiska mytologins krigsgudinna. Tillsammans tjänar de genom att förankra sanningens flamma i människors hjärtan.

Denna sanningens flamma var alltså tidigare förankrad på Atlantis. Men i samband med att den kontinenten sjönk för knappt 12 000 år sedan ombads Hilarion av Gud att föra flamman till dagens Grekland. Det sanningens fokus som Hilarion etablerade kom att bli fokuspunkten för Delfis orakel. Dessa orakel var sanningens budbärare och tjänade under Palla Athenas vägledning. Athena var templets prästinna.

Till slut kom dock Delfis orden att invaderas av svartmagiker som förvrängde sanningen. Då drog sig Det Stora Vita Brödraskapet undan och de uppstigna mästarna upphörde att ha direktkontakt med vanliga människor.

Hilarions tidigare liv

Hilarion har även levt flera tidigare liv. Det mest berömda av dessa var då han levde som Saul från Tarsus (den blivande judisk-romerske aposteln Paulus). Han ska under denna livstid ha påträffat Jesus på väg till den syriska huvudstaden Damaskus.

Paulus blev sedermera Sankt Hilarion och levde mellan åren 290 och 372 e.Kr. Han var då en eremit från Gaza som spenderade en hel del tid (20 år) av sitt liv i öknen. Mängder av människor kom då till honom för att helas, men hans önskan var bara att få vara en av Guds enkla tjänare.

Detta var hans slutgiltiga inkarnation och han la grunden till den kristna monasticismen i Palestina. Han balanserade sin karma genom förföljelsen av kristna samt hans samtycke till deras död.

Därefter följde Hilarion i Herrens fotspår och uppsteg genom den ritual som Jesus hade visat. Hans uppstigelse skedde alltså inte som apostel utan istället som Sankt Hilarion.

Hans lära och beskrivning av konverteringsprocessen

Hilarion lär sina anhängare hur man använder sanningens flamma för att bemästra sig själv och ens dagliga liv på ett praktiskt sätt som överensstämmer med kristendomens regler. För som apostel var han en ivrig förespråkare av rättfärdighet och hade förmågan att konvertera människor. Idag lär han ut själva processen bakom denna typ av konvertering. Anledningen till att detta är betydelsefullt är att konverteringen går ut på själens återvändande till Gud.

Så här beskriver Hilarion processen:

“Motstå inte kallelsen eller konverteringen eller mästarens ankomst. Väntar du på att han ska uppenbara sig för dig i en uppenbarelse, för att hedra dig med närvaron av änglar och trumpeter och harpor och ett helt följe med gudlösa varelser? Du kan vänta länge, du kan vänta en längre tid. För jag säger för vissa krävs det att det väller fram från insidan av den kärlek som säger “Åh Herre, jag vill konvertera!” Konvertera mig denna dag! Låt mig återfödas i dig så jag kan gå vidare och utföra verket av min Gud!”

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke