Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Hinduismen – en mångsidig religion

0

Hinduismen ses som en av de äldsta och största världsreligionerna med många anhängare. Man brukar räkna att ungefär en miljard människor är anhängare till religionen. Främst bor och lever dessa människor i Indien, men även Nepal, Bangladesh, Sri Lanka och Indonesien finns anhängare till hinduismen. Hinduismen kallas ibland också för Sanatana Dharma, vilket betyder Den eviga läran.

Hinduismen – en mångsidig religion

En del anser att hinduismen inte ens är en religion då den saknar grundare, ingen erkänd helig skrift och liknande, men de flesta beskriver ändå hinduismen som en religion. Däremot kan man beskriva hinduismen som en mångsidig religion. Den har ingen specifik grundare som andra religioner utan har sina rötter i Indiens historia och litteratur samt i den kultur som fanns omkring floden Indus i Indien (nuvarande Pakistan) omkring 2 500-1 600 f.Kr.

Religionen är vidare uppbyggd på olika kunskaper från andra religioner som persisk religion, kristendom och islam samt andra kulturer som förenats tillsammans. Detta har också lett till att hinduismen har förändrats genom tiden samt att den kan se olika ut beroende på om man bor i stad eller på landsbygden.

Att religionen också bygger på andra religioners kunskaper samt toleransen för dessa, har gjort att hinduismen är en religion som anses vara svår att konkurrera ut. Hinduismen har kunnat på så vis överleva både erövringar och andra religiösa läror som vill ta över. Snarare har andra religioner, speciellt i Indien, uppkommit ur hinduismen, som till exempel buddhismen på 500-talet f.Kr.

Hinduismens gudar

Inom hinduismen har man ingen specifik gud eller gudstro, utan kan ses som både polyteistisk (många gudar) såväl som monoteistisk (alla är egentligen en och samma gud). De många och olika gudarna ses som manifestationer eller skepnader av en gud, av det högsta väsendet, Brahman. Brahman ses som en slags världssjäl som finns i allt i världen men som sagt, kommer i olika gestaltningar.

De viktigaste gudarna anses dock vara Shiva (bland annat fruktbarhetsgud), Vishnu (upprätthållare av ordning), Kali, Lakshmi samt Mahadevi. Många hinduer ber dock till den gud eller gudar som de anser passa bäst för det specifika syftet, och därför ber hinduer också till fler än en gud. När hinduer ber offrar de också ibland mat, blommor eller annat till gudarna. Gudarna firas också vid olika högtider, till exempel Diwali som är en fest för Lakhsmi. Diwali är ljusets högtid och inträffar i oktober eller november månad. Hinduerna tänder olika sorters lampor, skjuter fyrverkerier samt offrar sötsaker och ger presenter till varandra.

Tron på reinkarnation

Hinduer tror på själavandring som också kallas för reinkarnation, och det är också en central tanke inom hinduismen.Allt levande är en process som innefattar födelse, död och återfödelse. Brahman som ses som världssjälen finns i allt levande och inom varje människa. Det gudomliga inom varje människa kallas för Atman och kan ses som själen. En människas fysiska kropp är endast ett skal som byts mot ett annat när man dör, varpå själen (Atman) går vidare och kan också återfödas i ett djur.

Hur man återföds och till vilket liv man återföds till, beror på ens karma. Karma kan ses som summan av alla de gärningar man gjort under sin livstid, där man får ett bättre liv om man gör goda gärningar.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke