Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Hinduismen – Kunskapens religion

0

Hinduismen anses vara den äldsta världsreligionen av alla. Religionen har ingen specifik grundare som flera av de andra världsreligionerna, utan är snarare uppbyggd på kunskaper från många olika religioner som har blivit som en lära med tidens gång. Rötterna återfinns dock i Indien, och i dess historia och litteratur.

Kunskaper och influenser från grekisk mytologi, persisk religion, kristendom och islam har bidragit till att hinduismens innehåll har förändrats med tiden. I en dom i Indiens högsta domstol som kom år 1996 definierades religionen med sex olika punkter: accepterande av vedaskrifterna, tolerans för andra trosriktningar, accepterande av ett cykliskt förlopp med återfödelse, erkännande att frälsning kan uppfyllas på olika sätt, erkännande att man kan tillbe många gudar eller ingen alls samt att hinduismen är fristående från en specifik filosofisk åskådning.

Olika skepnader

Hinduismen ser väldigt olika ut på exempelvis landsbygden och i städerna. Detta kommer av att hinduismen saknar bland annat trosbekännelse och den kyrkliga struktur som återfinns i många av de andra religionerna.

Olika gudar och sedvänjor har också lett till att hinduismen ser olika ut beroende på vart du befinner dig. Enligt vissa forskare bör hinduismen snarare ses som flera närbesläktade religioner då den är väldigt mångsidig och obestämd. Själva ordet hindu avser befolkningen kring floden Indus. Idag används snarare hindu och hinduismen som ett samlingsbegrepp för synsätten och religiösa föreställningar som finns hos befolkningen.

Gudarna inom hinduismen

Eftersom man inom hinduismen kan tillbe många eller ingen gud alls, finns det också flera olika gudar. Vissa hinduer ber till den gud eller gudar som passar bäst för de ändamål som sker i vardagen. En grundtanke är dock att det finns en gudomlig kraft som ses som en världssjäl som också återfinns i allt, nämligen Brahman. Brahman finns dock i många olika gudsgestalter med olika förmågor och funktioner, eftersom det anses vara för svårt för oss människor att tillbe en världssjäl som dessutom kan ses som abstrakt.

Hinduer behöver inte besöka ett tempel när de ska tillbe sin(a) gud(ar), utan de flesta familjer har ett altare i sitt eget hem där de kan offra och be till guden/gudarna. I samband med bönen kan ibland mat och blommor offras så att gudarna kan välsigna födan och tillgodose den bedjandes andra behov. Gudarna firas på speciella högtider, en åt gången.

De viktigaste gudarna inom hinduismen är Vishnu, Shiva, Kali samt Lakshmi. Shiva kallas också för vilddjurens herre och är en av de äldsta och högsta gudarna inom hinduismen. Shiva avbildas oftast på bilder på tre ögon och fyra armar, sittandes i en yogaliknande position. Shiva ses vara en fruktbarhetsgud och anses upprätthålla världen genom meditation. Shiva är även lärdomens gud. Shivas hustrus mörka sida heter Kali och är en dödsgudinna. Hon avbildas med en lång och röd tunga och avhuggna människohuvuden i sina händer. Vishnu är också en av de högsta gudomligheterna inom hinduismen. Av vissa dyrkas han som alla själars och världars yttersta ursprung. Han avbildas ofta med blå hud och fyra armar. Han rider på en örn och åtföljs av sin flerhövdade kobra. Vishnus hustru är Lakshmi och hon ses om en lyckogudinna.

De viktigaste tankarna inom hindusimen

En hindu tror på ett cyklisk världsförlopp där det inte existerar varken någon början eller slut. Allt liv ingår i ett kretslopp som också kallas för samsara, och som består av födelse, död och pånyttfödelse. För en hindu är målet att bli frälst genom att ta sig ur kretsloppet. Detta är dock en lång väg och som sker i många liv. Dessa liv behöver också fyllas med goda gärningar, karma, där goda gärningar ger positiv karma.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke