Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Högkänsliga personer – HSP (Highly Sensitive Persons)

0

Högkänslighet – ett relativt vanligt personlighetsdrag

I en värld där högt tempo och ständig förändring tycks vara normen sticker egenskapen högkänslighet ut som ett intressant och relevant personlighetsdrag. Högkänsliga personer kallas ofta för HSP (Highly Sensitive Persons) och utgör en betydande del av befolkningen. Här får du en översikt av vad detta innebär och hur man kan agera i livet som en högkänslig person.

Vad är högkänslighet?

Högkänslighet är ett personlighetsdrag som kännetecknas av en djupare och mer finstämd bearbetning av sensorisk information. Forskning ledd av psykologen Elaine Aron på 1990-talet visade att ungefär 15-20 % av befolkningen har detta drag. Det är faktiskt även vanligt förekommande bland många djurarter.

Högkänsliga personer har ofta följande egenskaper:

 • Djup bearbetning. En tendens att bearbeta information på en djupare nivå, vilket inkluderar att reflektera över livets stora frågor.
 • Överväldigad av stimulans. Starka reaktioner på sensoriska upplevelser som starka ljud eller ljusa ljus.
 • Känslomässig intensitet. En förmåga att känna känslor djupt, både sina egna och andras.
 • Sinnlig uppmärksamhet. En stor medvetenhet om subtila förändringar i omgivningen.

Är du högkänslig?

Du kan eventuellt ha personlighetsdrag högkänslighet om du:

 • tenderar att tänka och reflektera mycket över saker
 • känner känslor intensivt, såväl glädje som sorg
 • är väldigt empatisk gentemot andra människor och deras känslor
 • upplever starka ljud, starka lukter eller starkt ljus som överväldigande eller obehagliga
 • känner ett behov av att dra dig tillbaka och återhämta dig i lugn och ro efter att ha tillbringat tid i mycket stimulerande miljöer.

Utmaningar och fördelar med att vara en HSP

Högkänslighet kan medföra flera utmaningar för personen ifråga:

 • Överstimulering. I en högljudd och hektisk värld kan högkänsliga personer lätt bli överstimulerade och utmattade.
 • Emotionell utmattning. Att känna starka känslor kan vara utmattande och leda till stress eller ångest.
 • Missförstånd. En HSP kan ibland misstolkas som blyg, introvert eller som en person med social ångest.

Samtidigt finns det även flera fördelar med högkänslighet:

 • Dessa personer har en stark förmåga att förstå och känna av andra människors känslor.
 • Många HSP är kreativa och har en rik inre värld.
 • En djup intuition och förmåga att läsa av situationer och människor.

Så kan du hantera din högkänslighet

Om du är högkänslig kan du vilja hitta olika sätt att hantera din känslighet. Detta kan du bland annat göra på följande sätt:

 • Ha självkännedom och försök finna acceptans. Det är viktigt att förstå och acceptera sin högkänslighet.
 • Sätt gränser. Du bör lära dig att sätta gränser för att undvika överstimulering.
 • Koppla av med hjälp av mindfulness. Mindfulness och avkoppling kan hjälpa dig att hantera din stress och dina intensiva känslor.
 • Skapa en stöttande miljö. Omge dig med förstående människor och skapa en lugn miljö hemma.

Avslutande tankar

Högkänslighet är ett unikt och djupt personlighetsdrag som medför både utmaningar och fördelar. Genom att förstå och acceptera detta drag kan du som är en högkänslig person hitta sätt att blomstra och utnyttja dina styrkor. Detta samtidigt som du lär dig att hantera de utmaningar som känsligheten kan innebära. Med rätt stöd och strategier kan du som HSP inte bara hantera känsligheten, utan även frodas i en värld som ofta kan kännas överväldigande.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke