Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Hur spår man genom kartomanti?

0

När man spår någon eller själv blir spådd brukar det innebära att tarotkort används. Detta eftersom dessa kort är de mest populära och kanske även har högre status än många andra typer av kort. Men man kan också spå och bli spådd med hjälp av vanliga spelkort, och det kallas då för kartomanti.

Vanliga spelkort används dock fortfarande i stora delar av världen. Det finns därför också olika tolkningar som görs när man spår med spelkort. Vissa tolkningar påminner om de som görs när tarotkort används.

När man ägnar sig åt kartomanti, d.v.s. spår i vanliga spelkort, brukar detta anses vara en väldigt svårt process. Anledningen till detta är att det finns många kort i kortleken och att dessa erbjuda otroligt många olika kombinationsmöjligheter. Varje enskilt korts innebörd påverkas nämligen av de intilliggande korten vid utläggningen vilket ger många möjliga kombinationer.

Hur spår man genom kartomanti?

Du behöver först bestämma dig för huruvida du ska använda 32 kort eller alla 52 korten i kortleken när du ska börja spå genom kartomanti. Om du väljer att använda dig av 32 kort tas alla kort i form av 2:or, 3:or, 4:or, 5:or samt 6:or bort ur leken.

De enskilda korten anses också ha en större innebörd om du endast använder dig av 32 kort. Det finns många olika mönster, stjärnor eller kortläggningar som du kan använda dig av, oavsett om du använder 32 eller 52 kort.

Signifikator

Det du måste göra först är att välja ut en så kallad signifikator. Detta kort ska helt enkelt representera den person som blir spådd. Är det till exempel en ung man som ska spås ska kortet vara en knekt och är det en kvinna, blir det automatiskt en drottning som ska var signifikatorn. Du bör även titta på hårfärgen som ska överensstämma med kortet. Ruter är en lämplig färg om personen som ska spås är blond eller rödhårig, medan spader anses vara mer lämpad om han eller hon är svarthårig.

Blanda och fokusera

Efter att siginfikatorn har valts ut ska personen som blir spådd blanda kortleken. Samtidigt ska personen fokusera på den fråga som hon eller han önskar få svar på. Kortleken kuperas av personen med vänster hand och lämnar sedan över kortleken till den person som ska spå, också detta med vänster hand. Den som ska spå lägger sedan ut korten i det mönster eller stjärna som man valt kring signifikatorn.

Detta symboliserar korten inom kartomantin

Hjärter, ruter, klöver och spader är så kallade sviter och står för något specifikt. De förknippas också med ett specifikt element. Sviterna delas också in i bra och dåliga kort där röda kort anses vara bra medan de svarta dåliga.

Spader

Spader förknippas med elementet luft. Den representerar tanke och kommunikation genom tal, syn och hörsel. Spader kan också stå för både skriftligt och muntligt språk.

Ruter

Ruter är knutet till elementet jord och representerar relationer – romantiska, ekonomiska och/eller materiella. Den kan också stå för sammansmältningen av sinne, kropp och själ. Ruter kan förklara något och/eller ge ledtrådar till varför och kan även representera tankar och föreställningar som kanske måste ändras eller styrkas.

Klöver

Klöver är förknippat med elementet eld och verkar som en inspiration till positiva förändringar i livet. Klöver är eld som rensar och är inspirerande.

Hjärter

Hjärter är förbundet med elementet vatten som representerar alla de måsten vi vet och följer, men kan också stå för tillit och intuition.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke