Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Hus och kvadranter i astrologin

0

Inom astrologin finns 12 hus och fyra kvadranter. De tolv husen är ordnade enligt en cirkelformad tabell, eller ett hjul. Detta hjul med hus är inte att förväxla med zodiakens hjul, utan det rör sig om två olika hjul. Zodiakens hjul baseras på solens årliga rotation kring jorden, medan husens hjul baseras på jordens 24 timmar långa rotation kring sin egen axel.

Astrologins 12 hus symboliserar alla de aspekter som utgör det mänskliga livet. Planeterna och stjärntecknen uppenbarar sig själva som starkast i den sfär av liv som representeras av det hus de enligt din tabell tillhör, samt det hus de styr. Husen är till skillnad från elementen och planeterna inte energier. Husen är istället där dessa energier troligast uppenbarar sig. Husen är fält av upplevelser, snarare än själva upplevelserna.

Husens ordning följer utvecklingen av en människas liv, från den enskilda varelsens ursprungliga impuls (första huset), till att lära sig vad som är mitt och hur man ska använda det man äger (andra huset), för att senare lära sig kommunicera inom de gränser som omgivningen har satt (tredje huset), o.s.v. De viktigaste husen är det första, det fjärde, det sjunde och de tionde. Planeterna i dessa hus har den största inverkan på dig.

De fyra kvadranterna inom astrologin

Zodiakens hjul kan delas in i fyra lika stora delar – de fyra kvadranterna. Varje kvadrant har en koppling till en viss årstid och ett visst fokusområde. När större delen av planeterna återfinns i en kvadrant har det en viss innebörd.

Första kvadranten och dess hus

Första kvadrantens nyckelord är intuitivitet och dess årstid är våren. Denna kvadrant innehåller det första, andra och tredje huset. Det första huset kännetecknas av initiativ, ledarskapsförmåga och din personlighet inför omvärlden. Det andra huset står för egenvärde, säkerhet, ekonomi och ägodelar, medan det tredje huset står för försäljning, kommunikation och mental skicklighet.

Andra kvadranten och dess hus

Den andra kvadrantens nyckelord är känslor och känsla, och dess årstid är sommaren. Denna kvadrant hyser det fjärde, femte och sjätte huset. Det fjärde huset står för säkerhet i hemmet och omsorg om familjen. Det femte huset kännetecknas av fritidsaktiviteter, kreativitet, tillfredsställelse och lycka, medan det sjätte huset står för arbete, tjänstgöring, samhällets behov och plikt.

Tredje kvadranten och dess hus

Tredje kvadrantens nyckelord är förändring och dess årstid är hösten. Denna kvadrant hyser det sjunde, åttonde och nionde huset. Det sjunde huset står för nära vänskap, giftermål, offentliga förbindelser och lika delning. Det åttonde huset symboliserar gemensamma resurser, ekonomiskt och offentligt förtroende, ekonomiska investeringar, beskattning, arv och testamente. Det nionde huset står för trons bredare horisont, filosofi, lag och rättvisa.

Fjärde kvadranten och dess hus

Den fjärde kvadrantens nyckelord är tänkande och dess årstid är vintern. I denna kvadrant återfinns det tionde, elfte och tolfte huset. Det tionde huset symboliserar rykte, auktoritet och en känsla av ansvar. Det elfte huset står för vänner och bekanta, förhoppningar och önskningar, social välfärd och att göra världen till en bättre plats. Det tolfte huset symboliserar vårt undermedvetna, våra innersta rädslor och inre läkande genom att tjäna andra.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke