Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Indiska gudinnor i den indiska mytologin

0

Inom den indiska mytologin finns flertalet gudar och gudinnor, enligt vissa hinduiska skrifter finns ett par hundra miljoner sådana. Vissa dyrkas i specifika byar medan andra gudar och gudinnor är kända över hela Indien och till och med världen! Inom hinduismen kan man dock tala om tre gudar som kanske är mer kända hos gemene man: Brahma, Vishnu och Shiva. I denna text kommer du dock att kunna läsa mer om dessa olika indiska gudinnor.

Indiska gudinnor i den indiska mytologin

Som beskrivits ovan, finns det flera olika gudinnor inom den indiska mytologin:

Devi

Devi är en indisk gudinna som är maka till den kända guden Shiva. Devi uppenbarar sig i olika gestaltningar där hon oftast ses som en följeslagare till någon av de högsta gudarna. Vissa gestalter som hon uppträder i kan ingjuta skräck men kan också uppträda som god.

Lakshmi

Lakshmi är ännu en indisk gudinna, maka till Vishnu och är härskare över flera ting såsom rikedom, ljus, lycka, skönhet, visdom, andligt och materiellt välstånd samt fruktbarhet. Lakshmi ses alltså som välståndets och rikedomens gudinna och är så omtyckt att hon återfinns som husgudinna i många hinduiska hem.

Hennes namn är sanskrit och betyder mål, men kallas också ibland bara för Shri som betyder den lyckobringande. Lakshmis speciella kännetecken är lotusblomman och avbildas oftast på en blommande lotus, antingen sittande eller stående. Hon avbildas också med fyra armar som håller i den speciella blomman och armarna representerar också livets olika stadier. Hon har även guldmynt som rinner från hennes hand och är oftast klädd i rött med guldiga inslag.

Durga

Durga kallas även för Ta’ra och är, till skillnad från flera av de andra gudinnorna, inte underordnad en manlig gud. Durga beskrivs för första gången i eposet Devi-Mahatmyam som skrevs cirka 1 000 e.Kr. I eposet beskrivs hur gudavärlden hotas av en katastrof där mäktiga manliga demoner som kallas för asuror, har tagit över världen. De manliga gudarna söker hjälp och inser att endast en kvinnlig gudinna kan hjälpa dem och världen från asurorna.

Gudarna skapar, eller framkallar, då denna indiska gudinna, Durga, som besegrar de manliga demonerna. Hon hyllas därefter av gudarna som den största och högsta guden. Durga ses därmed som universums skapare och beskyddare. Durga är en av de mest dyrkade gudarna inom hinduismen och tempel till hennes minne finns på flera ställen i Indien.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke