Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Jordstrålning

0

Jordstrålning – Sveriges största mediala portal drivs av Vivi LindeTarotlinje, Bloggportal, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar & meditationer

Medial utveckling Medium Mediumkunskap Vivi Linde Tarotguiderna Tarot

Jordstrålning – Moder jords aura

Jordstrålning är ett samlingsbegrepp för de energier som går att studera med hjälp av till exempel en slagruta. Jordstrålning är en icke-elektromagnetisk strålning somTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot finns över hela vårt jordklot. Man tror att begreppet kom till på 1930-talet i Tyskland, och läran om jordstrålning är främst utbredd där och i Skandinavien.

Jordstrålning kan också ha med äldre folktro att göra. I vissa folkliga föreställningar och berättelser förekommer till exempel underjordiska stråk där djur kunde bli sjuk om de passerade. Inom den kinesiska folktron förekommer också idéer om jordstrålning. Där handlar det om draklinjer av speciella kraftströmmar, så kallade qi-strömmar.

Energilinjer

Man anser att strålningen är starkare längs olika linjer över jorden. Dessa linjer bildar nämligen rutmönster eller nätverk över jordytan där strålningen ska ha en högre koncentration. Dessa mönster har bland annat upptäckts av två tyska läkare vid namn Manfred Curry och Ernst Hartmann som publicerades på 1950- och 60-talen. Linjerna, Currylinjerna och Hartmannlinjerna, är numera mycket välkända och läran om dem spreds över hela Europa.

Energinät

De vanligaste energinäten som som påverkar oss är Curry- och Hartmann-nät. De uppfattas som tredimensionella tunna ”väggar” och kan registreras vid markytan och i luften ovanför. Ett ”Curry-kryss” uppstår där två curry-linjer korsar varandra. De positiva kryssen är gynnsamma för uppladdning och ger energi och de negativa tar energi. Det bör inte finnas någon jordstrålning på platser där man är mycket och undvika helt där man sover.

På många håll tror man att det handlar om kosmisk strålning som reagerar med strålningen som skickas ut från marken vilket skapar olika mönster beroende förändringarna som sker under jordytan. Det är troligast därför man finner olika typer av jordstrålning på olika platser över hela jorden. Jordstrålningen bildar ett komplext system av många obekanta variabler. Man är inte heller helt säker på att inte elektromagnetism eller gravitationskraften är inblandad

Med olika mätinstrument kan man finna:

Hartmann- och Currylinjer, vattenådror, leylinjer, sprickzoner, pelare, virvlar samt ta ut riktningar för att finna föremål och personer.
Man kan även pendla fördelaktiga/ofördelaktiga ämnen/kosttillskott/kost mm.
Finna obalanser i auran, chakrat, akupunkturpunkter och finna traumaringar, PSI-spår, spöken och naturväsen

Vad mäter man eller letar efter?

Man kan mäta gravhögar, skeppssättningar, domarringar, treuddar, labyrinter, kultplatser, husgrunder, kyrkor, megaliter, megalitgravar och runstenar.Jordstrålning

I de flesta fall letar man efter jordstrålning, auror eller vattenådror. Pekarna kan dock användas till så mycket mer eftersom man anser att det mesta som finns på jorden har energier omkring sig. Pekarna mäter dessa energier och kan på så sätt mäta många olika saker. Man kan till exempel använda en pekare för att hitta naturväsen eller spöken och för att pendla vitaminer som är bra eller dåliga. Som nybörjare behöver man öva mycket för att de utslag man får ska vara rättvisa.

Jordstrålning – energifält med linjer och korspunkter som man kan uppfatta med någon form av slagruta.

Jordstrålningen i sig påverkar inte slagrutan utan är en slags förlängning av den som håller i den. Det som egentligen sker är att det undermedvetna sänder ut signaler vilket skapar omedvetna nervimpulser som leder till muskelrörelser. Personen i sig är alltså själva mätinstrumentet som uppfattar jordstrålningen. Det finns även en teori om att det är vårt sjätte sinne som är känsligt för denna typ av strålning.

Våra förfäder

Även våra förfäder verkade ha koll på jordstrålningen då vikingagravar, runstenar, älvkvarnar, hjulkorsgravar, gånggrifter, dösar, bautastenar, hällristningar, gränsstenar, skeppssättningar, bronsåldersgravar, gamla etruskiska gravar, gamla kyrkor, Europas gotiska katedraler, tempel, labyrinter, Stonehenge, pyramiderna, slott och borgar innan cirka 1700-talet placerades efter detta system. Falu koppargruva och Sala silvergruva hittades med hjälp av slagruta.

I gamla hus är går många gånger curry-linjer eller Hartmannlinjer längs med väggarna vilket gör att kryssen hamnar i hörnen och på så sätt blir rummen fria från linjer,

Hälsa

Man anser att jordstrålning kan påverka inte bara människors, utan även djurens och naturens hälsa. Vissa menar dock att viss strålning är välgörande. Det som är bra för en viss människa eller djur, behöver inte vara bra för någon annan och tvärtom. Även den tid som man utsätts för strålning har en inverkan på hälsotillståndet.

Slagruta

En slagruta är Y-formad klyka eller en vinkelpinne/pekare som man håller i med båda sina händer. Även pendlar kan användas men dem håller man endast i en hand.Experhjälp spådam Pendel Känsliga personer kan även förnimma linjerna med sina händer. Man kan dessutom mäta utan något instrument alls, till exempel inom kinesiologin finns en metod som man kan lära sig. Namnet slagruta kommer från tyskans rutenschläger som betyder slagruteman. Ordet rute betyder i sig kvist. Under medeltiden användes en slagruta till att finna metaller och vatten.

Oftast används dock en slagruta. Tidigare gjordes slagrutan av en kvist av till exempel hassel. Kvisten bör vara spänstig och ha en Y-liknande form. Nuförtiden används dock en pekare som består av en metalltråd i form av ett L. Man håller i själva grenklykan och fokuserar på vad man ska söka efter. klykan böjer sig tydligt nedåt när man går över det man söker efter. Man måste gå långsamt för annars hinner inte kroppen känna av vilket kan göra att man inte får något utslag eller så upplever man att resultatet blir förvirrat. När slagrutemannen uppfattar att man finner det man letar efter på ett undermedvetet plan, rör sig pekarna antingen utåt, inåt eller visar riktningen.

Man behöver också ha en inställning på det man vill finna och vara koncentrerad på detta. Det underlättar om man är systematisk i sitt sökande. Man bör därefter göra en markering där man får ett utslag. Ett mönster kommer då att utkristallisera sig utefter de platser som har fått markeringar. Där man fick de starkaste utslagen går man sedan i cirklar och lägger ut nya markeringar. När man går med slagrutan så ska man vara “koncentrerat avslappnad”. man bör inte vara för ivrig och inte heller ha för bråttom så ta det lugnt. Att försöka övertyga eller bevisa något för andra brukar inte heller ge bra resultat.

Vinkelpinnar

Det kan vara enklare med vinkelpinnar vilket man kan göra av 2 stycken 0,5 meter långa svetstrådar eller silverstål som är cirka 1,5-2 tjocka. Man böjer därefter trådarna vid 15 cm (handtaget)i 90 grader. Håll inte för hårt eller för högt upp på pinnarna. Håll händerna i brösthöjd och 30-40 cm ifrån varandra. Ett utslag visar sig genom att pinnarna korsar varandra eller går isär. De brukar gå ihop när man korsar en linje och gå isär när därifrån.

 

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke