Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Jupiters effekt

0

1980-talet blev ett spännande årtionde för astronomin. 1977 sköts rymdsonden Voyager I ut i rymden och de första fotografierna av Jupiters månsystem har gjort evolutionsforskare konfunderade. 1986 såg vi Halleys komet och 1982 hamnade Jupiters effekt på tapeten.

Jupiters effekt introducerades år 1974 genom John Gribbins och Stephen Plagemanns bok vid namn The Jupiter Effect. I boken förutspådde de bägge författarna att planeterna i vårt solsystem genom att stå i en rät linje skulle ge upphov till ett antal katastrofer, bland annat en stor jordbävning i Kalifornien 1982. Vid en första anblick skulle man kunna tro att det rörde sig om astrologiskt nonsens, men båda upphovsmännen är faktiskt forskare. Boken blev en bästsäljare men de förutspådda katastroferna inträffade aldrig.

Astronomerna har länge varit medvetna om att det på ett visst datum skulle bli så att alla nio planeter (Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto) skulle hamna i en 95-gradig vinkel, på samma sida av solen vid ett visst datum. De visste också att detta skulle ske den 10 mars 1982. Man förväntade sig dock inte att detta skulle ha någon effekt eftersom de andra planeternas effekt på Jordens gravitation är väldigt liten ens när de befinner sig som närmast.

I boken försökte författarna att slå ifrån sig dessa invändningar genom att ta solens solvindar i beaktande, vilka man vet har en effekt på vädret här på Jorden. Solens effekt är dock ganska liten även den och faktum är att solen år 1128 hade befunnit sig ännu närmare Jorden utan att någon incident inträffade.

Planeternas påverkan

Planeterna hade dock ett visst inflytande 1982, i form av högvatten som beräknades vara ungefär 40 mikrometer högre än normalt. Månaden efter planeterna stått i en rak linje, i april samma år, släppte Gribbin och Plagemann en bok vid namn The Jupiter Effect Reconsidered. I denna bok, som för övrigt inte sålda lika bra som deras första bok, menade författarna att effekten istället hade skett 1980. Detta trots att planeterna inte stod i linje då, men enligt författarna hade Jupiters effekt då orsakat ett vulkanutbrott ur Mount Saint Helens.

I en bok som publicerades 1999 erkände Gribbin att han inte längre gillade sin teori kring Jupiters effekt och att han ångrar att han någonsin hade någonting med den att göra. Idag har intresset för Jupiters effekt i stort sett upphört, åtminstone för stunden. Denna förutsägelse av framtida jordskalv är dock fortfarande av intresse, inte minst för de som tror på bibeln. När allt kommer till kritan, står det upprepade gånger i den heliga skriften att jordbävning är en aktivitet som är ett tecken på slutet av vår tidsålder. Kan det vara så Jupiters effekt 1982 är uppfyllelsen av profetiorna i bibeln? För att ge svar på det bör vi först titta närmare på teorin.

Författarna påstår att följande händelser skulle leda till förstörelsen 1982:

  • Planeterna kommer att radas upp på samma sida av solen under 1982. Eftersom de kretsar kring solen på olika avstånd och med olika hastigheter, är det mycket ovanligt att detta sker.
  • När de nio planeterna är i en rät linje, skulle deras kombinerade kraft att ha en betydande inverkan på solen.
  • Solen skulle svara med en ökad ytaktivitet i form av solfläckar och utbrott.
  • Den atmosfäriska störningen skulle ändra jordens rotationshastighetet och variationer i jordens rotation skulle utlösa geologisk instabilitet och orsaka omfattande jordbävningar.

Vad tror du – är Jupiters effekt bara nonsens eller är effekten verklig? Och skedde den i sådana fall 1982 eller 1980? Det enda vi kan vara säkra på är att den kommer att ske på nytt i framtiden.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke