Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Kabbala

0

Om någon nämner ordet kabbala för dig – vad säger du då? Vet du vad det innebär, kanske har ett hum om vad det är eller så har du kanske absolut ingen aning. Och det är okej, för här kommer du att kunna läsa mer om vad det innebär och centrala begrepp.

Vad är kabbala?

Kabbala är ett begrepp inom den västerländska mysterietraditionen och främst då den judiska mystiken. Själva ordet kabbala är hebreiska och betyder emottagelse eller tradition. Kabbala kan också namnges som Cabala, Cabalah, Cabbala, Cabbalah, Kabbalah, Kabalah, Qabala och Qabalah. Kabbala är ett religiöst och filosofiskt system som försöker förklara den gudomliga naturen och ordningen men utifrån en mystisk synvinkel.

Kabbalans historia

Redan under medeltiden fanns kabbalan och var då starkt påverkad av mystiken inom islam, sufismen, vilket utgjorde stor del av litteraturen inom kabbalan. Den kabbalistiska traditionen är gammal men det är samtidigt svårt att påvisa exakt tidsålder. Man kan åtminstone utläsa att på 1200-talet skrevs en av de viktigaste källorna, nämligen boken Zohar av rabbi Moses de Leon. En annan tidig men ändock viktig källa är Sefer Yetzirah, som beskrivs som ännu äldre än Zohar. Zohar anses har ursprunget i muntlig tradition från 100-talet. Under 1500-talet fanns en luriansk skola, döpt efter rabbinen Isaac Luria, där viktig litteratur skapades. Lurias  lärjunge Chayim Vittal var också en viktig person inom kabbalan och dess historia.

När det kommer till vem som spred kabbalan och dess läror efter Luria och hans lärjungar, så anser man att chassidismen har varit en stor och betydelsefull källa. Chassidismen är en judisk väckelserörelse från Polen som grundades av Israel ben Eliezer, även kallad Baal Shem-tov eller Besht). Han hade kunskaper i praktisk kabbala och verkade under 1700-talet. Rörelsen har under åren fått flera olika förgreningar.

En annan kabbalist som har haft stor betydelse för kabbalan var rabbin Yehuda Ashlag som levde under perioden 1884-1954. Han var också känd som Baal HaSulam som betyder stegens ägare. Han skrev två olika mästerverk: Sulamkommentaren och Talmud Eser Sefirot, som betyder Studie av de tio Sefirot. Det sistnämnda verket beskrivs av många som kärnan till den kabbalistiska kärnan. Hans mål var att få kabbalan att vara förståeligt och lättillgängligt.

Nuförtiden har kabbalan fått ökad uppmärksamhet hos kändisar som Madonna, Demi Moore, Britney Spears, Mick Jagger och Donna Karan.

Livets träd

Det är svårt att försöka ge en bra överblick över kabbala utan att nämna livets träd. Livets träd är en central symbol och symboliserar skapelsen och universum. Den består av tio sefirot, som betyder numreringar, av gudomen som kallas för Eyn Sof. Gudomens kommunikation med världarna och universum sker genom dessa sefirot och det är sefiroterna som ska kunna förklara den fysiska och metafysiska världen.

En del inom livets träd är tikkun olam, som menar att man som individ kan hjälpa till med skapelseprocessen hos gudomen genom att man själv följer de religiösa föreskrifterna i Torah.

Man brukar också säga att livets träd har en motpol i det som kallas för kelippot, kunskapens träd. Detta träd består också av tio sfärer, som kallas för kelippot och som är motsatsen till sefiroterna.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke