Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Kända svenska medium

Kända Svenska Medium – Vivi Linde driver Tarotguiderna Sveriges största Tarotlinje och Mediala portal. Även Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, kända svenska medium

kända svenska medium och mediala rådgivare

I Sverige har intresset för andlighet och medialitet ökat markant under de senaste åren. Många svenska medium har blivit kända genom sin förmåga att fungera som länkar mellan den fysiska världen och det andliga planet, vilket har lett till ett växande antal människor som söker deras tjänster för personlig vägledning eller för att få kontakt med bortgångna anhöriga. Mediala förmågor och seanser har blivit en del av det svenska kulturella landskapet, med flera kända svenska medium som dykt upp i offentligheten.

Bland de mest kända svenska medium finns Terry Evans, som har nått en stor publik genom tv-program som “Förnimmelse av mord” och “Det okända”.  Vivi Linde är också ett framträdande namn och har arbetat som medium på heltid i många år, vilket har gett henne en trogen följarskara. Dessa individer, liksom andra mediala profiler som Birkan Tore, Benny Rosenqvist och Anna-Lena Vikström, har bidragit till att forma perceptionen av medial förmåga och spirituell rådgivning i Sverige.

Medierna har varit med i olika TV-program och har etablerat sig genom att hålla seanser och medial rådgivning. Deras verksamhet är inte bara begränsad till personliga möten, utan sträcker sig även till offentliga demonstrationer och utbildningar inom medial utveckling. Denna öppenhet och tillgänglighet har bidragit till att mediala rådgivare blivit en respekterad del av den andliga samhällssektorn i Sverige.

Sverige har en rik tradition av medium som har varit och fortsätter att vara aktiva inom området för andlig kommunikation och medial förmåga.

Medial utveckling Medium Mediumkunskap Vivi Linde Tarotguiderna Tarot

Historik och kända Svenska Medium

Sverige har en lång historia med individer som anses ha mediumistiska förmågor, kapabla till att fungera som mellanhänder mellan den fysiska världen och andevärlden. Bland historiska figurer märks Emanuel Swedenborg, som på 1700-talet var en framträdande gestalt med sina teosofiska uppfattningar. Under 1900-talet framträdde även Hilma af Klint, känd för sin andliga konst som menades vara influerad av andliga budskap.

På senare tid har medium som Terry Evans och Birkan Tore blivit välkända genom både deras sessioner och deltagande i mediala program på TV, exempelvis “Förnimmelse av mord” och “Det okända”. Dessa individer har hjälpt till att popularisera mediumskapet i Sverige och inspirerat många andra till att utforska sina egna mediala förmågor.

Några kända svenska medium

 • Terry Evans: Medverkat i “Förnimmelse av mord” och “Det okända”.
 • Benny Rosenqvist
 • Anna-Lena Vikström
 • Vivi Linde
 • Camilla Elfving
 • Ewa Olsson: Arbetar som heltidsmedium, initialt uppmärksammad för sina seanser.

Vad Är Ett Medium?

Ett medium är en person som påstås ha förmågan att agera som en kanal mellan den levande världen och andevärlden. De använder sin intuitiva förmåga, ofta refererad till som clairvoyance, för att uppfatta och kommunicera information från den andliga sfären. En synska, som är ett annat ord för medium, antas kunna erhålla information om en persons liv och framtid.

I Sverige kan intresserade söka till certifierade medium som genomgått utbildningar hos erkända institutioner. Dessa medium erbjuder en variation av tjänster, från personliga konsultationer till publika seanser och deltagande i andliga cirkelgrupper.

Förmågor som associeras med medium:

 • Kommunikation med andar
 • Clairvoyance (klarseende)
 • Healing

Individer som söker tjänster av kända svenska mediumgör det för en mängd anledningar, från en önskan att få kontakt med bortgångna närstående till att finna vägledning i sin livssituation.

Mediumskapets Olika Former

I Sverige finns medium som praktiserar sina förmågor på flera olika sätt. Detta kan inkludera personliga möten där de agerar som en kanal mellan individer och andevärlden, eller vägledning på distans som kan erbjudas via telefon. De använder sin intuition för att ge medial vägledning.Tarotguiderna, veckans Astro-Tarot, Medium, sierska, Vivi Linde, Häxa

Seanser och Privatsittningar

Seanser är tillfällen då ett medium samlar en grupp människor för att gemensamt ta kontakt med andevärlden. Dessa gruppmöten kan inkludera en demonstration av medial förmåga där deltagarna får meddelanden från bortgångna anhöriga. Å andra sidan, är privatsittningar avsedda för en individuell person som söker en mer personlig upplevelse. En privatsittning innebär en nära kontaktyta mellan klienten och mediet, där specifika och detaljerade meddelanden kan förmedlas.

Telefon och Distansvägledning

Många medium erbjuder även vägledning via telefon för personer som inte har möjlighet att träffa dem ansikte mot ansikte. Denna form av distansvägledning har blivit alltmer populär tack vare dess tillgänglighet. Klienter kan bekvämt kontakta mediet från hemmet och få vägledning utan att övervinna geografiska hinder.

Medial Vägledning och Intuition

Medium använder sin intuition för att ge medial vägledning. Detta kan ske i olika former och inte bara under seanser eller privatsittningar. Medial vägledning handlar om att ge råd eller insikter baserade på mediala förmågor, där tidigare, nuvarande och framtida händelser kan tolkas för att bistå klienten i dennes livssituation.

Utbildningar och Utveckling

Sverige erbjuder ett omfattande utbud av kurser och utbildningar för dem som är intresserade av att utveckla sina mediala förmågor. Dessa program inkluderar både teoretiska föreläsningar och praktiska övningar för att främja andlig utveckling, där meditation och yoga ofta är centrala komponenter.

Kurser och Föreläsningar

I Sverige finns en mångfald av utbildningar och kurser inom mediumskap, inte bara med kända svenska medium. Exempelvis erbjuds medial utveckling webbaserade kurser där elever kan utveckla sin intuition och lära sig att hålla privata sittningar. För de som redan är praktiserande medium eller healers erbjuds fördjupningskurser för att ytterligare finjustera deras färdigheter.

Andlig Utveckling

För att stärka sina mediala färdigheter lägger många utbildare vikt vid andlig utveckling. Detta inkluderar ofta praktiker som meditation och ibland även yoga, som kan hjälpa individer att nå en djupare meditativ tillstånd och stärka deras intuitiva förmågor. Kurser som stödjer mental och fysisk balans, vilket kan leda till förbättrad intuitiv känslighet och energiflöde. Utbildningar och kurser i Sverige betonar vikten av att integrera dessa metoder för att understödja en harmonisk Tarotguiderna, veckans Astro-Tarot, Medium, sierska, Vivi Linde, Häxa utveckling av individens mediala kapacitet.

Healing och Reiki

Många kända svenska medium utövar även healing. Healing ses ofta som en process där healers överför energi för att främja helande och välbefinnande. De använder sina händer för att leda energier som de hävdar kan stödja kroppens naturliga förmåga att läka sig själv. Reiki är en specifik form av healing som kommer från Japan. Det involverar en teknik där utövaren kanaliserar universell energi för att stödja healing och balans i personens energifält. Här är några centrala aspekter:

 • Typ av energi: Universell livsenergi (även känd som Chi eller Qi).
 • Överföringsmetod: Genom händerna, ofta utan direkt fysisk kontakt.
 • Syfte: Att återställa balans och harmoni på en fysisk, mental och emotionell nivå.

Tarot och Pendel

Inte alla svenska kända medium använder sig av tarotkort eller pendel men en del gör det, bland annat Vivi Linde.

 • Tarotkortläsning involverar ett slags kartläggning genom att tolka kortens symboler och bilder. Tarot som antas spegla olika aspekter av en persons liv eller framtida potential, läggs ut i specifika mönster för läsning.
 • Pendeln är ett redskap som används för att erhålla svar på frågor genom dess rörelse; detta anses indikera svar på ja- eller nej-frågor beroende på riktningen pendeln svänger. De specifika metoderna inom dessa praktiker kan variera, men grunden ligger i att kunna erbjuda vägledning eller insikt i olika livssituationer.

Verktyg: Tarotkort och pendlar.

Praktiseras av: Mediala vägledare och sierskor.

Kommunikation banar väg

I Sverige har kommunikation genom mediala bilder och budskap samt kontakt med andar blivit en integrerad del av det mediala landskapet.

Mediala Bilder och Budskap

Med mediala bilder syftar man på visualiseringen av information som kanalerna förmedlar. Budskapen som konstrueras är ofta avsedda att nå en bred publik och bära med sig en specifik innebörd. Bilder fungerar som starka bärare av dessa budskap och är avgörande för hur de uppfattas.

Kontakt med Andar

I sammanhanget av svenska medium, är kontakt med andar en aspekt som fascinerar och engagerar många individer. Mediet Terry Evans är ett exempel på ett känt svenskt medium som gjort sig känd för sin förmåga att förmedla meddelanden från andar till de levande. Sådana sessioner innefattar vanligtvis kommunikation som sägs vara mellan andevärlden och det fysiska planet, där mediet agerar som en brobyggare. Denna form av kommunikation är ofta väldigt personlig, där individer söker tröst eller vägledning från bortgångna anhöriga. För många svenskar är denna mediala verksamhet en källa till både fascination och spirituell vägledning.

Några kända svensk medium

I det mediala landskapet har flera kända svenska medium etablerat sig med både nationell och internationell uppmärksamhet för sina förmågor att agera länkar mellan andevärlden och den fysiska världen.

Anna-Lena Vikström
Anna-Lena Vikström är känd för sin förmåga att agera som en kommunikatör mellan andevärlden och människor. Som professionellt medium har hon beskrivit sitt arbete som att förmedla budskap så konkret som möjligt, vilket innebär att hon ser sin uppgift som att översätta och tolka andliga meddelanden till en form som kan förstås av mottagaren.

Benny Rosenqvist
Benny Rosenqvist är ett svenskt känt medium som är omtalad för sitt engagemang och sin mångåriga erfarenhet. Han har en förmåga att knyta an till människor genom sin mediala kunskap och erbjuder guidning och seanser som fokuserar på personlig utveckling och vägledning.

Terry Evans
Terry Evans har blivit ett välkänt namn i Sverige, delvis tack vare sin medverkan i TV-program som “Förnimmelse av mord” och “Det okända”. Han har uppnått en bred publik och är uppskattad för sitt arbete som medium där han hjälper till att skapa kontakt mellan individer och deras bortgångna anhöriga.

Vendela Cederholm

Vendela Cederholm är en känd svensk medium. Hennes arbete innefattar ofta personliga konsultationer och gruppsessioner där hon ger vägledning och budskap från den andliga dimensionen.

Gordon Smith
Även om Gordon Smith inte är en svensk mediumprofil, är han erkänd internationellt inklusive i Sverige för sitt yrkesskickliga mediumskap. Hans rykte som “det psykiska barberaren” för med sig en unik blandning av humor och djupgående andlig kontakt i hans seanser och demonstrationer.

Media och Offentlighet

I Sverige har mediernas roll i offentligheten en stark förankring i den demokratiska processen, där radio, poddar och tidskrifter som Tidningen Nära bidrar till informationsflödet och det offentliga samtalet.

Poddar och Tidningen Nära

Poddar har snabbt blivit en populär medium i Sverige och erbjuder en personligare och mer nischad kommunikationskanal. Poddar har i hög grad kompletterat traditionella medier genom att ge plats för djupgående diskussioner och möjligheten att behandla ämnesområden som ofta inte ges utrymme i radio eller TV. Två kända medium Vivi Linde och  driver Mediumpodden, Tidningen Nära särskiljer sig som en tidskrift inriktad på spiritualitet och personlig utveckling, vilket visar påHelena Blavatsky, medium, tarotguiderna mediernas diversitet och förmågan att tillgodose specifika intresseområden.

 • Poddar: Möjliggör djupgående diskussioner och specialintressen.
 • Tidningen Nära: Fokuserar på ämnen om spiritualitet och personlig utveckling.

Denna mångfald inom medierna speglar en offentlighet som både är bred och dynamisk, samtidigt som den är anpassningsbar för att möta samhällets och individernas skiftande behov av information och uttrycksmedel.

Storseanser och Demonstrationer

Medium i Sverige arrangerar ofta storseanser där de demonstrerar sina förmågor inför en större publik. Dessa evenemang ger tillfälle för individer att uppleva medial kommunikation på ett direkt sätt.

Formatet för dessa seanser:

 • Ofta i en stor sal eller teater.
 • Mediumet arbetar på scenen.
 • Budskap kanaliseras till närvarande deltagare.
 • Demonstrationer av mediumskapet innebär att mediumet visar sin förmåga att få kontakt med andevärlden.

Tidigare Liv-forskning

Medium använder sin förmåga att kanalisera information från det förflutna i det som kallas tidigare liv-forskning. Denna forskning hjälper ofta individer att få en djupare förståelse för sina nuvarande liv genom att utforska potentiella erfarenheter från tidigare existenser.

Metoder som används:

 • Regressionsessioner, där klienten leds tillbaka i tid.
 • Analys av klientens berättelser och upplevelser.
 • Kopplingar söks mellan tidigare liv och nuvarande livsfrågor.

Genom att erbjuda dessa avancerade mediumsaktiviteter bidrar Sveriges medium till en breddad förståelse av mediumskapets möjligheter och relevans.

Att Fördjupa Sitt Mediumskap

Att fördjupa sin förmåga som medium innebär att man utvecklar sin mottaglighet för budskap och skapar en professionell praktik. Detta kräver en kombination av personlig utveckling och praktiska åtgärder.

Utveckla Mottaglighet för Budskap
Ett medium måste regelbundet öva på att finjustera sin intuitiva känslighet. Detta kan innebära att regelbundet delta i seanser, där man praktiserar att motta och tolka andliga meddelanden.

 • Meditation: En grundläggande metod för att öka sin mottaglighet.
 • Gruppövningar: Att utöva tillsammans med andra medium kan skapa en starkare intuitiv förståelse.

Bygga en Professionell Praktik

Som många kända svenska medium vet så krävs mer än mediala förmågor för att kunna arbeta proffesionellt; det kräver också en förståelse för de etiska och affärsmässiga aspekterna av praktiken.

 • Upprätta riktlinjer: Tydliga etiska riktlinjer är avgörande.
 • Marknadsföring: En professionell närvaro online och offline hjälper till att bygga en klientbas.
 • Ett medium bör ha tydliga processer för bokning av seanser och kommunikation med klienter. En transparent prismodell bör upprättas för att visa professionalism och för att kunderna ska förstå värdeutbytet i tjänsterna de erhåller.

Svenska medium: Vägledning och kommunikation med andevärlden

Svenska medium är personer som påstås kunna kommunicera med andar och andra former av icke-fysiska entiteter. De fungerar ofta som budbärare mellan den fysiska världen och den andliga dimensionen och erbjuder sin service till personer som söker kontakt med avlidna anhöriga eller vill få vägledning från den andliga världen. Detta ämnesområde omfattar både individer som yrkesmässigt arbetar som medium och de som engagerar sig i medietjänster som en del av sin andliga sökning.

I Sverige har intresset för medium och medial vägledning blivit alltmer populärt och har lett till förekomsten av organisationer som Mediumförbundet. Detta förbund välkomnar människor med ett brett spektrum av andliga intressen och stöder både professionella utövare och personer som fördjupar sig i det andliga på egen hand. Dessa organisationer fungerar ofta som en plattform för medlemmar att dela erfarenheter och utveckla sina färdigheter.

Mediebevakning av svenska medium har också ökat, vilket visas genom TV-produktioner som serien “Svenska medium” tillgänglig för streaming på Viaplay. Serien ger insyn i mediumens arbete, där tittarna får följa olika personers erfarenheter och sessioner med medium. Det ger en närbild av kända svenska mediums arbetssätt samt de personliga berättelserna hos dem som söker kontakt med andevärlden.

Medialitetens Grundläggande Principer

Medialitet innefattar förmågan att uppfatta information som inte är tillgänglig för de fem vanliga sinnena och kräver en djup förståelse av intuitionens betydelse samt mediumets roll i detta sammanhang.

Mediumets Definition och Roller

Ett medium fungerar som en länk mellan den fysiska världen och andliga dimensioner. Mediumets huvudsakliga roll är att medvetet överbrygga denna klyfta, vilket tillåter dem att ta emot och förmedla information från andliga entiteter eller energier till människor här i den fysiska verkligheten.

Typer av mediumskap:

 • Mental mediumskap: Innebär kommunikation med andar genom tankar, bilder och känslor.
 • Fysiskt mediumskap: Andar påverkar den fysiska miljön direkt, exempelvis via röster eller föremål som förflyttas.

Intuitionens Roll i Medialitet

Intuitionen är fundamentet i allt mediumskap och kan betraktas som det första steget mot att utveckla sina mediala förmågor. Den tar sig ofta uttryck i en “sjätte känsla”, en direkt kunskap eller förståelse utan till synes logisk förklaring.

Kärnkomponenter i intuitionen:

 • Förtroende för den egna inre känslan: Vikten av att lita på och agera enligt sin intuition kan inte nog betonas.
 • Övning: Regelbunden meditation och övningar för att få kontakt med och stärka sin intuition är avgörande.

I sitt arbete använder ett medium ofta sin intuitiva förmåga för att urskilja subtila energier och symboler som andevärlden sänder och tolkar dessa för den fysiska världen.

Kommunikation Över Denna Värld och Andra Sidan

I diskussionen om mediumskap är begreppen tid och kontakt med andra sidan centrala. De utgör grunden för hur kommunikation över skilda realiteter förstås och praktiseras. Inom mediumskapet är tid en dimension som uppträder annorlunda jämfört med den linjära tidsuppfattning som vanligtvis förekommer i den fysiska världen. Mediums förmåga att uppfatta och interagera med tid är avgörande för deras kommunikation. De hävdar att tiden kan vara icke-sekventiell och att förfluten, nuvarande och kommande information kan uppfattas simultant.

Tidsuppfattning hos mediums:

 • Icke-linjär tidssyn
 • Information från förfluten, nutid, och framtiden

Andra Sidan: Kontakt och Kommunikation

Kommunikation med andra sidan innebär interaktion med en verklighet bortom den fysiska. Mediums genomför kontakt genom att etablera en kommunikationskanal med de som inte längre är i den fysiska världen. Denna kommunikation sträcker sig bortom traditionella sinnen och involverar ofta en djupare intuitiv förståelse.

Metoder för kontakt:

 • Etablering av kommunikationskanaler
 • Användning av intuition och extra-sensoriska uppfattningar
 • Mediums förmåga att tolka och överföra information från andra sidan är en komplex process som bygger på en unik förståelse av tid och kontakt med det okända.

Förberedelser inför en Medial Session

Innan ett medialt möte är det centralt att både mediet och klienten förbereder sig mentalt. Personen som söker vägledning bör klargöra sina intentioner och frågor de önskar svar på. Mediet, å andra sidan, måste neutralisera sin egen energi för att kunna fungera som en ren kanal. Detta kan innebära både psykologiska och fysiska förberedelser, såsom meditation eller att skapa en avskild och lugnande miljö där sessionen ska äga rum.

 • Mental förberedelse: Klargör intentioner, släpp förväntningar.
 • Fysisk förberedelse: Skapa en lugnande omgivning, använd eventuellt symboliska objekt.

Vad Man Kan Förvänta sig av en Medial Reading
Under en medial reading oavsett om det är ett känd svenskt medium eller en mer okänd är att mediet fungerar som en guide och förmedlar information som kan innefatta meddelanden från andra sidan eller insikter om klientens livsväg. Informationens relevans och precision varierar, men ett professionellt och erfaret medium strävar efter att förmedla det som uppfattas på ett tydligt och empatiskt sätt. Meddelanden: Kan komma från avlidna närstående eller andliga guider. Insikter: Berör personlig utveckling och eventuella framtida beslut. Det bör noteras att mediet inte bör ses som en allvetande entitet, utan snarare som en kanal som hjälper till att tolka och förmedla det mediala flödet. I sina roller som vägledare erbjuder medium ofta helande och andligt stöd. Dessa tjänster kan underlätta personlig tillväxt och välbefinnande.

Healing genom Mediumskap

Mediumskapets helande funktion utförs genom att mediet fungerar som en kanal för energi, vilket ofta benämns som Reiki eller spirituell healing. Dessa sessioner avser att balansera personens energisystem och ta bort blockeringar, vilket kan leda till förbättrad fysisk och känslomässig hälsa. Lista över möjliga fördelar inkluderar:

Medialitet i Moderna Medier

Medialitet har funnit sin plats inom både film och television, där den ofta porträtteras genom fascinerande karaktärer och komplexa berättelser. Dess påverkan på samhället är betydande, då den formar tittarnas förståelse och acceptans av psykiska fenomen.

Medium i Film och Television

Medialitet i film världen har gett upphov till en egen genre där medium och deras förmågor är centrala teman. Exempel inkluderar populära TV-serier och filmer där mediernas interaktion med andevärlden är en drivande kraft bakom ploten. Även i tv-program har vi träffat flera kända svenska medium. Representationen av medium i dessa mediaformer varierar från det stereotypiska mystiska och okända, till mer nyanserade och realistiska framställningar som belyser mediumets roll i samhället. Ofta framställs medierna som brobyggare mellan de levande och andevärlden, med en unik förmåga att kommunicera med det förflutna. Några produktioner strävar efter att avbilda mediala fenomen med en större autenticitet, där karaktärens tillkortakommanden och utmaningar också representeras. Filmskapandets konstform låter tittaren utforska tanken på existensen av en andlig dimension, vilket även kan bidra till en kulturell förståelse och intresse för medialitet utanför skärmarna. Medialitet har inte bara hittat en plats i underhållningen utan även påverkat hur samhället närmar sig och förstår psykiska fenomen. Mediumpsykologi har väckt intresse hos allmänheten och väcker frågor kring människans psykiska kapacitet och potential. Det ökade intresset för personlig utveckling och självkännedom har satt mediumpsykologi på kartan. Allt eftersom media skildrar medium och deras arbete, växer förståelsen för medialitet. Fler söker sig till kurser för att utveckla sina egna förmågor. Medialitet har genomgått en transformation från att vara en nischad och ofta missförstådd praktik till att bli en mer etablerad och utforskad företeelse i det moderna samhällets medievärld.

Avslutande Synpunkter

I granskningen av svenska kända medium har flera aspekter belysts. För det första är medietjänsternas roller betydande när det gäller att förmedla budskap från andra sidan. Fenomenet med mediumskap i Sverige har en djup kulturell förankring. Förmågan att kommunicera med andevärlden är en egenskap som kräver både inre reflektion och extern validering. Trovärdigheten hos ett medium vilar i deras förmåga att ge konkreta och verifierbara uppgifter. Sekulariseringen i Sverige har inte minskat intresset för det andliga. Tvärtom tycks fascinationen för det ockulta växa sig starkare i takt med att konventionella religioner får minskat utrymme i det offentliga samtalet. Detta talar för en fortsatt relevans av svenska medium. Råd och intryck från andra sidan ska ses som ett komplement till, inte en ersättare för, personligt ansvar och beslutsfattande. Sammanfattningsvis utgör svenska medium en intressant del av det nationella kulturarvet med både historiska och moderna dimensioner. Det är väsentligt att fortsätta utforska och förstå detta område med en balans mellan öppenhet och kritisk analys.