Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Kännetecken vid ett spirituellt uppvaknande

10

Tarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium TarotSpirituellt uppvaknande – Sveriges största mediala portal – Vivi Linde – Tarotlinje, Bloggportal, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar, meditationer

Spirituellt uppvaknande

En steg-för-steg-guide till andligt uppvaknande

Är du trött på att leva ditt liv på autopilot och inte inspireras i vardagen? Känner du dig fångad i en ändlös cykel av monotona rutiner, skyldigheter och oinspirerande vanor? Om det är vad du upplever så är det troligt att du är redo att bryta dig ur ditt skal och uppleva en ny dimension av livet. Det finns en dold värld precis bredvid oss som de flesta människor aldrig upptäcker eller ens erkänner – den andliga världen. Det är här vi finner vårt sanna jag, vårt syfte i livet och meningen bakom allting.

Vad är andligt uppvaknande?
Ett uppvaknande är ett erkännande och en insikt om något som tidigare var dolt. Detta kan ske på många nivåer och inom många olika områden i livet, men oftast när vi talar om andliga uppvaknanden syftar vi på en förändring av din verklighetsuppfattning och ett transcendens av ditt ego. Transcendens är den högsta mänskliga upplevelsen som bjuder på en genomgripande förändringar. Egot är den falska känslan av “jaget” som vi felaktigt tror är den vi verkligen är. Egot handlar om beroende, rädsla och separation. Det är den del av oss som är fokuserad på och bli identifierad med den fysiska kroppen, önskningar och begär, känslor och fasthållanden. När vi genomgår ett andligt uppvaknande rör vi oss bortom den falska egoistiska känslan av oss själva och in i ett erkännande och en återkoppling med vårt sanna Jag, den del av oss som är oändlig och kopplad till den högre medvetandet.

Ett andligt uppvaknande är en upplevelse av plötslig insikt om att du är mer än ditt fysiska jag. Efter ett uppvaknande kan du finna att du känner en koppling till allting och en djup känsla av enhet och kärlek. Du kan också uppleva en större känslighet och medvetenhet om dina tankar och känslor och en önskan att leva ett mer andligt eller etiskt liv. Ett andligt uppvaknande kan åtföljas av känslor av djup kärlek och tacksamhet, en önskan att hjälpa andra, en känsla av enhet med universum och en önskan om självförbättring och självförverkligande. Du kan också uppleva en ökad känsla av intuitiv insikt och psykisk förmåga, som till exempel en förmåga att läsa av andras energi och en ökning av synkroniciteter.

Hur man får ett andligt uppvaknande
Att få ett andligt uppvaknande är en process som innebär att man löser upp falska föreställningar, höjer sig över sitt ego och får ett nytt perspektiv på livet. Processen är gradvis och kan ta månader eller till och med år. Du kan inte skynda på ett andligt uppvaknande. Det är viktigt att komma ihåg att du inte försöker uppnå något. I själva verket släpper du något. Det finns inget att uppnå, bevisa eller förvärva; bara saker att släppa taget om. Om du närmar dig processen med en längtan efter ett uppvaknande och försöker tvinga fram det, kommer du sannolikt att bli besviken och skapa motstånd inom dig själv. Motstå frestelsen att försöka kontrollera processen. Låt i stället processen utvecklas naturligt.

Fördelarna med andligt uppvaknande
Det finns många fördelar med att ha ett andligt uppvaknande, bland annat uppstår en ny känsla av syfte i livet, lindring av ångest och rädsla, en djupare koppling till dina nära och kära och till världen omkring dig, en starkare känsla av egenvärde och självförtroende och en känsla av att vara “hemma” i universum. Kanske är en av de största fördelarna med ett andligt uppvaknande att kunna hjälpa andra på deras egen andliga väg. Att kunna se bortom egots falska illusioner är en gåva som inte många människor har. Du kan använda denna gåva för att hjälpa andra att inse “sanningen” om sin egen existens och hjälpa dem att avlägsna hindren för sitt eget andliga uppvaknande. En av de största tragedierna i livet är när människor tillbringar hela sina liv utan att erkänna den otroliga potential som finns inom dem. Andliga uppvaknanden ger människor möjlighet att överskrida sina rädslor och bli den de verkligen är menade att vara.

Hur man känner igen om man har ett andligt uppvaknande
Det finns många tecken som tyder på att en person genomgår ett andligt uppvaknande. Nyckeln är att vara medveten om vad som händer i ditt liv och känna igen när saker och ting inte är som de brukade vara. Om du upplever något av följande symtom kan du genomgå ett andligt uppvaknande: –

Steg för att få ett andligt uppvaknande nu
Att få ett andligt uppvaknande kan förändra ditt liv på ett sätt som du aldrig trodde var möjligt. Det kan vara en otroligt transformativ upplevelse, men det är inte något som sker över en natt. Om du har längtat efter ett andligt uppvaknande finns här 3 steg du kan ta för att åstadkomma det:

– Var öppen för upplevelsen: Ett andligt uppvaknande är inte något du kan tvinga fram. Det är något som kommer till dig när tiden är mogen. Det finns ingen exakt tidsram för när detta kommer att ske, men om du är öppen för upplevelsen kommer den att ske snabbare.
– Var uppmärksam på hur du lever ditt liv: Dina dagliga vanor och aktiviteter påverkar i hög grad ditt sinnestillstånd och ditt tillstånd. Om du lever ett hälsosamt och tillfredsställande liv kommer du naturligtvis att vara bättre rustad för att uppleva ett andligt uppvaknande.
– Var tacksam för det liv du har: Att vara tacksam för det du redan har kan hjälpa dig att inse hur lyckligt lottad och välsignad du egentligen är. Att känna tacksamhet för allt i ditt liv kan hjälpa dig att öppna ditt hjärta för upplevelsen av ett andligt uppvaknande.

Ett andligt uppvaknande kan förändra ditt liv på ett sätt som du aldrig trodde var möjligt. Det är upplevelsen av att erkänna och återknyta kontakten med ditt sanna jag, den del av dig som är oändlig och kopplad till allt annat i universum. Det kan vara en otroligt omvälvande upplevelse, men det är inte något som sker över en natt. Om du har längtat efter ett andligt uppvaknande är det viktigt att vara öppen för det och vara uppmärksam på hur du lever ditt liv. Var tacksam för det liv du har nu och var öppen för att ta emot ännu mer.

Det finns många kännetecken vid ett spirituellt uppvaknande. Ibland kan det även kallas för ett andligt uppvaknande. Med dessa tecken kan man uppleva att man får symptom på att ens själ börjar vakna upp vilket leder till en ny medvetenhet. Ett spirituellt uppvaknande innebär en process som pågår genom hela människans liv av olika spirituella händelser som sker antingen omedvetet eller medvetet. Nedan följer kännetecken eller symptom på att man har eller kommer att få ett spirituellt uppvaknande.

1. Känslovågor i kroppen som sker plötsligt och kommer hastigt. ett spirituellt uppvaknande kan man uppleva att man får plötsliga känslovågor och att det känns som att man åker på en känslomässig berg- och dalbana. Man kan till exempel uppleva att man gråter för saker som man tidigare har tyckt är småsaker eller att bli arg eller upprörd för att sedan bli glad igen inom loppet av en kort tid. Ofta finns det här ett tryck över hjärttrakten (hjärtchakrat). Rådet är att acceptera känslorna, oavsett vilka de är och när de kommer för att sedan kunna släppa dem. Låt inte känslorna riktas mot någon annan människa. Ett annat råd är att rengöra eller städa sitt förflutna.

2. En upplevelse av att man är i samklang med årstider, faser och cykler. Man kan uppleva att man är i samklang med årstider, månens faser och de naturliga cyklerna. Detta beror på att man får ett starkare band med Moder Jord.

3. Förändringar i meditation eller bön. Man kan uppleva att det inte är samma sak som tidigare när man mediterar eller ber, till exempel att man inte har samma upplevelse eller sensationer. Rådet är att ta det lugnt och vänja sig. Eftersom man blir mer spontan och kommunicerar på ett annat sätt, sker därför också nya känslor.

4. Sovmönstret kan förändras. Ett annat kännetecken är att man kan uppleva att ens sovmönster förändras och man kan uppleva symptom som rastlöshet vid sömngång, att man vaknar flera gånger per natt eller att man upplever en trötthet trots att man sovit. Det så kallade triad-sov-mönstret innebär att man sover i några få timmar för att sedan vakna upp och så vidare. Rådet är att man bör vänja sig vid det förändrade sovmönstret eftersom kroppen kommer att vänja sig. Om man fokuserar tankarna på dagen klarar man sig med mindre antal timmar med sömn. Om du vaknar på natten och inte kan sova kan du passa på att meditera, läsa poesi eller titta på månen.

5. Upplevelse av mer levande eller starkare drömmar. Man kan uppleva att man får mer levande eller starkare drömmer, ibland så starka och verkliga att man inte vet om det är verklighet eller ej. Man bör inte vara rädd och skynda inte på något eftersom man kommer ihåg det som var viktigt ändå.

6. Upplevelse av att något farligt är på väg att hända. Känslan av överhängande fara kan göra att man känner en oro men det finns inget att oroa sig över och alla tankar som man har fungerar som böner.

7. Utbrott av kreativitet. Man kan uppleva att man får så kallade kreativa utbrott. Passa på att skriva ner dessa idéer och bilder eftersom det är andens sätt att tala om hur man kan uppfylla sitt syfte med livet.

8.  Du känner en djup längtan i ditt hjärta som är svår att förklara.

9. Dina känslor blir starkare och svårare att kontrollera.

10. Du känner ett “gudomligt missnöje” i ditt liv som inte kan tillfredsställas av materiella ting.

11. Du börjar känna en känsla av brådska relaterad till ditt syfte i livet.

12. Du känner en önskan att fly från det “normala” livet som så många människor är nöjda med.

13. Du känner ett behov av att tillbringa mer tid i naturen eller någonstans där du känner dig andligt ansluten.

14. Du känner ett behov av att komma bort från det moderna livets buller och distraktioner.

15. Du börjar längta efter lugn och ro men kan inte hitta det på de platser där du tidigare kunde hitta det.

16. Du känner en fördjupad känsla av kärlek och uppskattning för allt omkring dig.

17. Du börjar ifrågasätta de övertygelser och värderingar som du växte upp med.

18. Du känner dig missförstådd av din omgivning.

19. Du känner ett behov av att dela din nyfunna känsla av syfte och mening med andra.

20.Du upplever fler synkroniciteter i ditt liv.

21. Du börjar lägga märke till mönster och samband mellan till synes orelaterade saker. 

Om du läser detta är det ganska troligt att du är på väg mot ett andligt uppvaknande. Den här artikeln kommer att introducera dig till begreppet andligt uppvaknande och ge dig en inblick i vad det innebär och hur det ser ut i verkligheten. Den här artikeln syftar till att hjälpa människor som är intresserade av att utforska sin egen andlighet.

Hur vet du om du har ett andligt uppvaknande?
Om du upplever något av tecknen nedan är det fullt möjligt att du är på väg mot ett andligt uppvaknande. Det finns definitivt människor som har haft andliga uppvaknanden utan att inse det. Faktum är att vissa människor tror att de fortfarande sover när de i själva verket har varit vakna i flera år! Du måste verkligen vara medveten om vad som händer inom dig och utanför dig om du vill vara säker på att du inte bara drömmer om ett andligt uppvaknande när du har varit helt vaken ett tag. – Du upplever regelbundet nya och ovanliga känslor. När du har ett andligt uppvaknande kommer du troligen att uppleva nya och ovanliga känslor oftare. Dessa känslor kan kännas överväldigande och du kanske inte vet hur du ska hantera dem till en början. Detta är helt normalt, särskilt om du har tillbringat större delen av ditt liv med att förtränga dina känslor. – Du har mer livliga drömmar och hallucinationer. Om du har haft mer livliga drömmar eller hallucinationer kan det vara ett tecken på att du är på väg mot ett andligt uppvaknande. – Du får fler intuitiva insikter. Intuitiva insikter är plötsliga känslor som du vet kommer från en källa utanför din fysiska hjärna. Om du har fått fler sådana kan det vara ett tecken på att du är på väg mot andligt uppvaknande. – Du söker mer andlig eller filosofisk kunskap. Om du regelbundet upptäcker att du söker mer andlig kunskap kan det vara ett tecken på att du är på väg mot andligt uppvaknande. – Du upplever fler synkroniciteter i ditt dagliga liv. Om du upplever fler synkroniciteter i ditt dagliga liv kan det vara ett tecken på att du är på väg mot andligt uppvaknande.

 

Dela.

Om skribenten

10 kommentarer

 1. Laila Sundquist den

  Oj! Det är vad jag får fram just nu!..
  Visst har jag haft saker jag känt och tyckt mig sett genom åren..
  Men det är första gången jag går in här på din sida.. Jag blir mållös helt enkelt.. Nästan tappar andan! Allt om spirituellt uppvaknande! Var ju jag… Har inte förståt!
  Tack! Jag vill skriva mer! Men är helt mållös just nu..Tack! Vivi.✨
  Mvh: Laila..

  • Vivi den

   Härligt. Kram vivi

 2. Ritva örnesved den

  Hej! Har faktist fått starkare drömmar och väldigt levande. Har aldrig trott att jag har förmåga
  att känna något spirituellt. Först i höstas fick jag känningar av detta.
  Kram Ritva

  • Vivi den

   Underbart! Kram vivi

 3. Ann-Christine den

  Har lite problem med förlåtelse. Vet att jag borde förlåta min mamma även för min egen skull.Har brytit kontakten med flera människor för jag anser att jag inte vill leva som de och orkar inte med deras problem.Har jobbat inom psykiatrin i många år förut men känns nu som att jag behöver ta hand om mig själv.

  • Vivi den

   Kram vivi

  • Christian den

   Tack för denna informationen! Vaknar ofta mellan 3-5 har nästan gjort det hela mitt vuxna liv i perioder. Ibland vaknar jag med sån skön vibbe ibland med sån jobbig tyngd i själen. Försöker förstå och känna in. Tid för reflektion, meditation o bön. Ibland är den andligaresan väldigt ensam även fast jag vet att jag aldrig är det.
   Tack för att du finns Viva
   Ljus o kärlek
   Christian

 4. Elizabeth Myrskog den

  Let the truth set you free <3 sender renaste kärlek till er alla / Tsuki (månen)

 5. Jonna den

  Hej,
  En fråga.. Hur kommer det sig att ett uppvaknande här skiljer sig som natt och dag från tex USA?
  Saken i sig är den samma, men jag kan inte relatera till något jag hittar här i Sverige, eller jo visst men väldigt liten del.
  Mitt var hemskt! Kräver ett helt nytt liv för att ens komma ur som aldrig ens nämns här (inte utav er, Sverige överlag). Har därför heller aldrig ens sökt här fören nu enbart utav nyfikenhet.

  • Vivi den

   Hej! Detta är tecken på uppvaknande, den andliga resan kan se olika ut beroende på vad man har att lära. Kram vivi

Lämna en tanke