Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Karma – En av de universella lagarna

1

Karma – Sveriges största mediala portal drivs av Vivi LindeTarotlinje, Bloggportal, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar mm. De universella lagarna

Medial utveckling Medium Mediumkunskap Vivi Linde Tarotguiderna Tarot bok böcker

Det finns en utbredd uppfattning om att karma är något som sköter sig självt utan vår inblandning. Även om vår karma styrs av den universella lagen om orsak ochTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot konsekvens så är det våra lager av skapade orsaker, som skapar konsekvenserna. Positivt eller negativt, denna lagen pågår hela tiden och allt vi gör , tänker och känner får en konsekvens. Karma är inte bara något som skapats i tidigare liv utan den skapas konstant.

Karma

 • Utifrån vad som tidigare skett och gjorts så har vi olika vägar att gå och teman att arbeta med i detta livet.
 • Allt vi gör idag får en konsekvens inte bara i detta liv utan även i de framöver.
 • Hur vi avslutar detta liv avslöjar hur vi inleder nästa.
 • Hur detta påbörjats berättar om vad som satts igång tidigare. Allt har en konsekvens

Mikro och makrokosmos

Karma fungerar utifrån ett mikro kosmos i vårt större makro kosmos. Allt hänger ihop. Det gör att det lilla vi gör får en konsekvens i det större perspektivet eller på andra, likadant är det med stora vi gör, det spelar roll. Allt speglar sig och allt har sin motsvarighet, vilket gör att allt påverkar det som har den närmaste kopplingen, eller har en liknande energi eller frekvens. På så sätt så kan vi även nå högre sfärer som änglar, andevärlden eller andliga vägledare. Vi kopplar upp oss på deras frekvens genom att skapa en motsvarande inom oss.

Karma och straff

Karma slår inte tillbaka och är inget straff eftersom det inte värderar. Karma står för lagen om orsak och konsekvens och är ett resultat på något som tidigare sats igång. Det som vi kan uppfatta som orättvist eller rättvist är alltid en konsekvens på något, det kan vara ett agerande sprunget ur rädsla, aggression, okunskap, dåraktighet, ilska, dumhet, naivitet, glädje, kärlek eller så är det rätt och slätt en genetisk förutsättning som vi har fått med oss in i livet för att kunna möta vissa lärdomar.

Allt vi skapar lagras i vårt högre själsmedvetande och utifrån det så skapas inte bara fortsättningen på detta livet utan också våra kommande existenser oavsett om de tar plats på jorden eller någon annanstans.

Karmans konsekvens är på gott och ont och vi får alla möta våra egna konsekvenser. Vi ska inte låta oss luras och tro att vi aldrig gör, säger eller tänker på ett sätt som skapar negativa konsekvenser för oss själva. Det är därför medvetenhet och rannsakan är så viktig inom till exempel buddismen. Det handlar om att vara sann, insiktsfull, ödmjuk och att ta ansvar för oss själva och vad vi skapar i vårt och andras liv.

Vi är alla ett hoppkok av vad vi håller på med och vi lever hela tiden i resultatet av vad som tidigare har skapats. Det är konsekvenserna som är vårt liv här och nu. Utifrån dem skapar vi sedan nya. Man kan ju då tänka sig hur eländigt det måste bli när man gör något som inte är gynnsamt för sig själv och sedan fortsätter utifrån den konsekvensen att skapa nya…gång på gång. Då accelererar vår negativa karma för att tillslut mer eller mindre dominera situationen eller livet.

Karma och personlig utveckling

Karma är faktiskt ett fantastiskt verktyg att använda sig av när man ska  jobba med sig själv och sin utveckling. Karma är en oerhört vis lärare som visar oss om vi har gått rätt eller fel inom något. Se på dina resultat i livet, är du inte nöjd med dem så behöver du söka upp själva ursprunget och göra om och göra rätt. Ibland behöver vi stanna upp och gå tillbaka till källan och se vad det var som egentligen hände och rätta till det, och ibland kan vi ändra vår inställning här och nu genom rannsakan och insikt och på så sätt skapa bättre förutsättningar framåt. När du ser din delaktighet i det som sker i ditt liv så har du funnit ett kraftfullt verktyg till förändring. För det är endast den delen av historien du kan ändra.

Är livet rättvist eller orättvist?

Som jag skrev i början så finns det inget värderande utifrån rätt och fel eller rättvisa och orättvisa. Vi får helt enkelt det livet som är en konsekvens av våra tidigare. Där vi befinner oss nu är en följd av vad vi tidigare gjort eller valt. Vi är här för att göra det bästa av de resurserna och möjligheterna vi fått oss tilldelade, oavsett om de är små, stora, jobbiga eller lätta. När vi tillfullo förstår det så kan vi släppa kampen och fastna i tankar om orättvisa och inse att det inte går att jämföra liv med varandra. Vi har helt enkelt inte tillgång till översikten om var och ens karma från den positionen vi befinner oss på nu. Vårt själsmedvetande förstår men vårt jag som lever instängd i en fysisk kropp ser inte långt utanför den.

Karma och genetik

Även genetiken styrs av vår karma. Allt handlar inte om vad vi gör eller säger i detta livet, väldigt mycket handlar också om våra arvsanlag, hur vi lever, vilka förutsättningar vi har och vad som händer runt omkring oss, hur vi påverkas av vår omgivning. Vi går in i detta livet med vissa omständigheter och hur vi hanterar dem är grunden för vår utveckling. Vi föds och vi dör, döden är en konsekvens av att vi föds. Man måste se ur ett högre perspektiv och inte stirra sig blind på skuldfrågan. Så vi får de förutsättningarna med oss in i livet för att kunna möta vissa läxor och för att vi ska kunna gå den vägen det är tänkt. Inget är en slump utan det finns en högre ordning som vi är medskapare till.

Instant (omedelbar) karma

Instant karma brukar man kalla de orsaker och konsekvenser som skapats och som får en omedelbar synlig konsekvens.

Att neutralisera sin karma

När någon t.ex är elak så får det konsekvensen att den på någon nivå drabbas av detta själv, kanske inte direkt med det kommer att ske, det är allt man behöver veta. Det beror på att omgivningen kommer att reagerar på något sätt, det kommer att ofrånkomligt komma en konsekvens.

Den som blir illa behandlad har rätt att reagera och agera MEN med insikten om att även ur det kommer det att komma en konsekvens. Det är viktigt att rannsaka sig själv och komma fram till om det är värt det eller inte. För samtidigt som vi är den andras konsekvens utifrån vad det gör mot oss, så är vi också vår egen. Så man måste ta ansvar för vad man sänder tillbaka och tänka igenom vad man bör göra för sitt bästa, men även vad som är bäst ur ett högre perspektiv.

Ibland måste vi sätta ner foten och säga ifrån för vår egen växt och välmående, och för den andres lärdom. Om vi inte får känna och agera så vänder vi smärtan inåt.
Vi är varandras läxor och det är inte bara negativa konsekvenser som skapas utifrån det vi gör, utan vi skapar även positiv karma. Ibland är det rätt sak att stå upp för sig själv och andra, att säga i från och sätta ner foten, och ibland inte. Det är upp till oss att lära oss själva processen av skapandet av karma. Så säg inte till någon att sluta vara någons konsekvens, för det är vår uppgift. Och den uppgiften ska vi arbeta med och förfina. Var den bästa konsekvensen du kan vara för en annan människa. Men tro inte att du vet hur den andras väg eller lärdom ska se ut. Ta ansvar för din så kommer ni båda att växa.

När någon blir illa behandlad så säg inte till den att inte göra något eller bara sända ljus och kärlek, det kan vara ett känslomässigt övergrepp på personen, plus att den andra människan kanske missar en viktig lärdom. Stöd personen i stället i att agera på ett mer upphöjt sätt, eller att stå för sin sanning, för att sen gå vidare.
Båda kommer att möta sin karma efter vad de skapat, och det är meningen. Att undvika kan vara lika dåligt för sin karma som att konfrontera. Allt handlar om hur vi hanterar det som sker.

Karma: hur den kan förändra ditt liv till det bättre

Det finns en gammal och kraftfull sanning som har förts vidare genom tiderna: Det som går runt kommer tillbaka. Denna sanning är känd som karmalagen, och den har använts av både andliga lärare, filosofer och vanliga människor för att förklara universums sammankoppling och kraften i våra egna handlingar. Även om det ofta ses som ett andligt begrepp är karmans kraft något som kan förstås och utnyttjas i våra egna liv för att åstadkomma positiva förändringar. När vi tar oss tid att förstå och praktisera karmaprinciperna kan vi använda dem för att skapa ett liv fyllt av kärlek, överflöd och glädje. Genom att lära oss hur vi kan utnyttja karmans kraft kan vi skapa en bättre och ljusare framtid för oss själva och vår omgivning.

Vad är lagen om karma?
Karmalagen är tron på att våra handlingar, ord och tankar har kraften att skapa ett resultat. Detta resultat skapas inte av en högre makt utan av våra egna handlingar.Guidade meditationer Karma är inte ett straff, utan i stället en ständigt växande cirkel av orsak och verkan. Om du vill uppleva överflöd i ditt liv är det bra att förstå att karma inte är något du gör en gång och sedan glömmer bort. Istället är det något du gör om och om igen med avsikt att skapa positiva resultat. Ju mer du praktiserar karmaprinciperna, desto mer positiv karma skapar du.

Hur fungerar karmans kraft?
Lagen om karma talar om alla varelsers och universums sammankoppling i stort. När vi skapar positiva handlingar och ord så skapar vi positiv energi. Denna positiva energi kan sedan flöda ut från oss och ut i världen. Omvänt, när vi skapar negativa handlingar och ord skapar vi negativ energi. Denna negativa energi kan sedan strömma ut från oss och ut i världen. Och precis som en flod kan dessa energier ta tid att färdas från en punkt till en annan. Det kan ta tid att hitta tillbaka till dig, men den kommer tillbaka med ett resultat. Detta är kraften i karma – att dina handlingar har makt och kan komma tillbaka till dig.

Fördelar med att förstå och praktisera karmaprinciperna

Precis som med all annan praxis eller tro finns det många fördelar med att förstå och införliva karmaprinciperna i ditt liv. För det första.

 • Ju mer du praktiserar karmaprinciperna, desto mer positiv karma skapar du i ditt liv. Detta innebär mer överflöd, mer glädje och mer kärlek.
 • Ju mer du praktiserar karmaprinciperna, desto mer förstår du hur sammankopplad du verkligen är med resten av världen. Detta kan göra det möjligt för dig att känna mer medkänsla och mer kärlek för andra i ditt liv. När du förstår kraften i karma kan du känna dig bemyndigad att skapa positiva förändringar i ditt och andras liv.

Hur du skapar positiv karma i ditt liv

Det första steget för att skapa positiv karma i ditt liv är att förstå principerna för karma. När du väl har en gedigen förståelse för dessa principer kan du tillämpa dem i ditt liv för att skapa överflöd, glädje och kärlek.

 • Var närvarande – När du förstår kraften i karma kan det vara lätt att fastna i oro eller ånger över tidigare handlingar eller ord. Att vara närvarande kan dock hjälpa dig att stanna i nuet och fokusera på att skapa positiva handlingar och ord för framtiden. Om du fastnar i det förflutna eller i framtiden kommer du att få svårare att skapa positiva förändringar
 • Var tacksam – Tacksamhet har visat sig ha många hälsofördelar, liksom andliga fördelar. När du odlar tacksamhet i ditt liv kan det hjälpa dig att känna mer positiv energi. Denna positiva energi kan sedan flöda ut från dig och ut i världen.
 • Var uppmärksam – Det kan vara lätt att låta dina tankar styra ditt liv. När du är uppmärksam kan det hjälpa dig att hålla dig i nuet och fokusera på positiva handlingar. Detta kan göra det lättare att skapa positiv karma i ditt liv.
 • Var positiv – Negativitet kan ge mer negativitet i ditt liv. Om du vill skapa positiv karma i ditt liv i framtiden kan det hjälpa att vara positiv.

Hur du kan hålla dig motiverad och inspirerad av karmakraften
Det kan finnas tillfällen då du känner att karmans kraft inte fungerar. Det kan kännas som om den positiva energi du skapar inte verkar leda någonstans. Vid sådana tillfällen är det viktigt att komma ihåg att energiflödet inte är omedelbart och att det kan ta tid att hitta tillbaka till dig. När det känns som om karmans kraft inte fungerar kan det hjälpa att föra en förteckning över dina positiva handlingar och ord. Detta kan hjälpa dig att se dina framsteg över tid och hålla dig motiverad och inspirerad att fortsätta skapa positiv energi i världen.

Karma – Goda handlingar för ofta något gott med sig

Karma är en tanke vilken vissa ser som ett slags rättssystem baserat på moral där positiva tankar ger positiva resultat och där negativitet bestraffas med negativa resultat. Så är dock inte riktigt fallet. Läs vidare för att få reda på hur det egentligen ligger till!

Den moderna människan har missförstått detta begrepp

Du har säkert hört uttrycket “som man bäddar får man ligga” och tänkt att det ger en rättvis bild av vad karma är. För i modern tid har detta begrepp blivit förknippat med ett slags trossystem där goda gärningar, positiv energi och godsinta tankar leder till en bättre och lyckligare framtid. Samtidigt ska negativitet alltså ge dålig karma och därmed bringa välförtjänt olycka i våra liv. Men detta är som sagt inte riktigt sant.

Karma är nämligen inte att betrakta som ett rättssystem baserat på moral. På sanskrit betyder ordet handling, och det är just våra handlingar som styr våra liv.

Karma enligt hinduismen respektive buddhismen

Karma är ett begrepp som är rotat i hinduismen. Följare av denna religion tror att själen, även kallad purusha, fortsätter att leva efter döden och föds in i en ny kropp. Denna reinkarnation (återfödelse) innebär enligt hinduismen också att den nya kroppen ärver själens karma från det tidigare livet.

 

Inom buddhismen ser man dock lite annorlunda på saken. Där ska Buddha ha lärt ut tanken på att det i själva verket inte existerar någon själ. Istället ska de upplevelser som vi levande varelser ha kunna förklaras utifrån fem skandhas (aggregat). Dessa är: form, förnimmelse, uppfattning, tanke och medvetande. Dessa aggregat ska då inte ha med det sanna jaget att göra utan snarare om hur en personlighet formas genom att den interagerar med den materiella världen. Därmed är inte jaget permanent och detta betyder även att karma inte är något beständigt och permanent.

Så vad är karma egentligen och vad är det inte?

Karma handlar i grund och botten om medvetna handlingar. Till exempel kan du hjälpa en person som befinner sig i nöd och därmed skapa ett intryck genom denna handling. Dessa intryck som du gör på din omgivning och omvärld utvecklas sedan vidare och gör det möjligt för dig att kanske få någonting i utbyte när du själv behöver det.

 

På samma sätt kan dina mindre bra handlingar också föra med sig negativa konsekvenser för dig. Exempelvis skulle du istället kunna avstå från att hjälpa en person i nöd. Om så är fallet riskerar du själv att inte få den hjälp som du behöver i en liknande situation. Därmed sätter du på sätt och vis fälleben för dig själv genom att inte agera på ett positivt sätt.

 

Men riktigt så här enkelt är det inte – du kan inte förvänta dig att få någonting i utbyte. Om du till exempel planterar en rosbuske kan du inte förvänta dig att något annat än just rosor växer fram ur denna. Så om du främst agerar med goda intentioner bör dessa för med sig mer lycka åt ditt håll. Samtidigt ger alltså handlingar med mindre bra intentioner ofta problem. Däremot är karma ingen exakt vetenskap och du kan i princip bara så ett frö och hoppas att dina goda handlingar ger positiva resultat – du kan inte förvänta dig att de gör detta.

Kram och namasté Vivi

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

1 kommentar

 1. Christina Ström den

  Tänkvärt !
  Gör någon glad,varje dag, ge ett leende och ett vänligt ord, när jag möter människor.
  Får jag ofta ett leende tillbaka

Lämna en tanke