Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Karma och själsband

6

Karma och själsband – Sveriges största mediala portal drivs av Vivi Linde – Tarotlinje, Bloggportal, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar, meditationer.

Här kan du se vilka vägledare på Tarotguiderna som vägleder gällande tvillingsjälar och själsfränderTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot

Karma är en universell lag som påverkar alla. Den innebär att dina handlingar får konsekvenser – för din och andras framtid. Om du är medveten om karma och gör bra val kan du undvika att upprepa tidigare misstag, vilket kommer att göra ditt liv mer meningsfullt. Det har även en kollektiv karma tillsammans med sin själsgrupp, man hjälper varandra och  i någon form för att höja gruppens medvetande nivå.

Tänkte här berätta om en stark kanalisering jag hade februari -2005
För er som inte vet vad kanalisering är så kan man kort sammanfatta det som en meditation där man möter sin andliga. Man kan även komma i kontakt med änglar, naturväsen, olika mästare och andra vägledare. När våra vägledare, bortgångna eller djur kommunicerar med oss så sänder de i bilder, färger, ord, fraser och symboler. Därför kan man ofta få berättat för sig i liknelser, som i den här storyn.

Innan vi föds

Innan vi föds ner på nytt på jorden så lägger vi själva tillsammans med våra Guider upp riktlinjer för vårt kommande liv. Utifrån på vår karma så så väljer vi en specifik livsväg som är tänkt att hjälpa oss att transformera negativ karma till positiv. Allt är inte förutbestämt utan vi väljer hur vi bemöter och hanterar det som sker. DäremotVivi Linde bok Amedialitet Medium Sierska så kommer vi inte undan vissa händelser och människor som ligger i vårt öde att möta för att vi ska få en möjlighet att arbeta med de läxor vi valt. Vad vi sen gör av det hela är upp till oss. Vi får alltid nya möjligheter i nya liv att arbeta ut vår karma om vi inte klarar av det i ett liv. Ibland kanske vi gör det så tufft för oss att vi inte riktigt mäktar med, då får vi en ny chans.

Vår livsväg

Min Guide Nymfer kom till mig i en kanalisering för att berätta för mig varför våra liv ibland ser olika ut, en dels liv kan tyckas tuffare och fyllda med utmaningar, medan andra verkar åka på någon form av räkmacka genom livet.

I kanaliseringen visade Nymfer mig 2 olika broar. Han berättade att den ena var en gyllene guld bro, och den andra en vacker regnbågsbro. De var båda lika magnifika och viktiga men på olika sätt.

Han förklarade för mig att i vissa liv går vi på den gyllene bron. Livet är då i det stora enklare och man möter inte på så många hinder utan det flyter på i ett gyllene flöde som varar i stort sett hela livet. Andra liv går man på regnbågsbron. Man få då ett liv med många olika erfarenheter, äventyr och utmaningar på gott och ont, ett liv i många färger. Ett liv som inte alltid är lätt men precis som med regnbågen så finns det en “pot of gold” vid dess slut. Det är ett liv där vi utvecklas starkare i och där vi höjer vår andliga nivå, det är vår vinst. Båda liven är lika mycket värda men själva utdelningen och den själsliga utvecklingen ser olika ut. Så har du ett tufft liv su så kanske det blir enklare i nästa liv, det finns en balans i universum som inte vi alltid ser eftersom vi ser ur vårt perspektiv, och inte ur ett högre. Om vi kan lyfta blicken så kan vi för en större förståelse för vår valda livsväg.

Vi har alla olika typer av karma att arbeta med. Vi är själva med och väljer ut våra liv innan vi föds. Ibland gör vi det kanske onödigt svårt för oss och får det väldigtHäxa Magi Tarotguiderna tufft. Hur man möter dessa utmaningar är sättet man arbetar med sin karma och vad som kommer ut ur det. Man väljer liv efter vilken utvecklingsnivå man befinner sig på och vad som behöver läras och utvecklas. Vi har alltid valet att göra det bästa av det vi har…eller inte.

Utmaningen med de tuffa liven är ofta hur vi klarar av att rannsaka oss själva, om vi kan förlåta, acceptera och inte bli bittra eller anklagande. Hur vi hanterar den kunskapen och erfarenheten som vi får i det livet är utkomsten av vår karma.

Har vi svårt att förstå hur vi ska hantera det som sker, eller inte anstränger oss för att skapa förändring till det bättre så finns risken att vi fortsätter upprepa beteendet i livet och vi fortsätter att utsättas för liknande upplevelser, vi blir inte heller klara med karmaläxan och kommer att möta liknande erfarenheter igen i ett annat liv.

Även de enkla liven har sin karma. Hur vi behandlar och agerar mot andra människor i det livet där allt är hyfsat enkelt och vi har det ganska bra förspänt har också med lärdom att göra. Man kan välja att var en god eller egoistisk person, båda attityderna skapar karma. Så ett enkelt liv där vi kanske inte lägger ner så mycket arbete på vår utveckling kan vara en utmaning i sig och innebära att vi skapar dålig karma för oss själva genom att vi inte är ödmjuka eller generösa nog, kanske brister vi även i empati och förståelse. Man skapar även där ny karma som man kommer att möta ett annat liv. Alla ageranden har sin konsekvens, och det är den konsekvensen som vi skapat som blir vår fortsatta karma.

Karma

Karma är sanskrit och betyder “orsak” eller “gärning”. När människor talar om karma syftar de på idén att våra handlingar kommer att få konsekvenser i framtiden – både i det här livet och efter det. Med andra ord, när du gör något bra kommer det att skapa positiv karma, och när du gör något dåligt skapar det negativ karma. Detta koncept är inte unikt för buddhismen: Alla religioner och kulturer har någon form av tro på karma som ett naturligt orsakssamband. Skillnaden är att buddhister tror mer på det än de flesta.

Lagen om orsak och verkan
Varje handling vi gör i livet har en konsekvens – en orsak och en verkan. Om vi gör något bra är orsaken positiv och effekten är bra för oss och för andra. Och om vi gör något dåligt är orsaken negativ och effekten är dålig för oss och andra. Lagen om orsak och verkan är också känd som “karmalagen”. Det är en universell lag som gäller för oss alla. När vi orsakar något kommer det att få en effekt. Det vi lägger ut avgör vad vi får tillbaka. Om vi lägger ut godhet kommer vi att få godhet tillbaka. Om vi gör något dåligt kommer vi att få något dåligt tillbaka. Ingenting försvinner någonsin. Det kommer bara tillbaka till oss. Karmans subtila men betydande effekter kan ses i hela vårt dagliga liv.

Konsekvenserna kanske inte inträffar direkt, men de kommer tillbaka till oss med tiden. Det är därför buddhister anser att det bästa sättet att leva ett lyckligt, hälsosamt och välmående liv är att leva ett gott och dygdigt liv. Detta innebär inte bara att vara snäll mot andra människor i hopp om att de ska vara snälla tillbaka. Det betyder att man är snäll mot andra för att man vill göra goda saker i den här världen. Eftersom karma bygger på orsak och verkan är dålig karma inte permanent. Den kan vändas och den kan ändras till god karma. Våra tidigare negativa handlingar kan fortfarande påverka oss, men vi kan välja att göra saker annorlunda i nuet.

Att bygga upp god karma
Hur kan du bygga upp god karma? Du kan börja med att vara ärlig, snäll, medkännande och generös. Du kan erbjuda din tid och energi för att hjälpa andra. Du kan vara tacksam för de saker du har och för människorna i ditt liv. Du kan till och med meditera för att hjälpa dig att bli mer medveten om det nuvarande ögonblicket – vilket är avgörande för att skapa god karma. Du kan också försöka undvika handlingar som skapar dålig karma. Detta innebär att vara ärlig, inte stjäla, inte skada andra och behandla andra med respekt. Och oroa dig inte om du har skapat negativ karma i ditt förflutna. Många människor har gjort det, och det bästa du kan göra är att skapa god karma i dina nuvarande handlingar.

Hedra det förflutna samtidigt som du skapar god karma
Att vi skapar vårt eget öde betyder det inte att vi bara kan göra vad vi vill utan att behöva ta konsekvenserna. Karma är verklig och påverkar våra liv varje dag. Om du till exempel befinner dig i en giftig relation med någon vars negativa karma tynger dig måste du välja att bryta det mönstret. Genom att erkänna att förhållandet inte är hälsosamt och att personen drar ner dig kan du bryta mönstret och skapa ett nytt. Detta kan vara en utmaning, men det går att göra med hjälp av en terapeut.

Vad är karma?
Karma är tron att det vi gör i det här livet kommer att påverka vårt nästa liv. Om du till exempel skulle skada någon i det här livet och du inte gör det rätt kan du bliSpålive Magic circle Karma skadad i ditt nästa liv som ett resultat av dina handlingar. Karma är inte en tro på att du blir straffad av någon yttre kraft. Du gör det mot dig själv. Det är en naturlig lag i universum som påverkar alla, oavsett religiös eller kulturell bakgrund. Karma är ett sätt att förstå orsak och verkan. Karma är tron att våra handlingar får konsekvenser – och att dessa konsekvenser kommer att fortsätta att påverka oss om vi inte tar itu med dem. Karma bygger på idén att de val vi gör i våra liv skapar en energi omkring oss. Denna energi kommer att färdas genom våra liv och påverka vår och andras framtid. Det handlar om att lära sig av det förflutna ,och göra bättre val i nuet, för att skapa ett bättre liv i detta och nästa.

Hur fungerar karma?
Våra handlingar är energi och energi kan inte skapas eller förstöras, bara omvandlas. Karma är i huvudsak du som för dina tidigare handlingar framåt och manifesterar dem i nuet. Om du till exempel skulle stjäla något i ett tidigare liv kan du uppleva återverkningarna av den handlingen i detta liv. Dessa återverkningar kan visa sig i många olika former. Om din handling var skadlig för andra kan du bli offer för den handlingen i framtiden. Om din handling var till hjälp för andra kan du bli hjälpt i framtiden. Om din handling varken var skadlig eller hjälpsam kanske du inte upplever återverkningarna av den handlingen i detta liv.

Varför ska du bry dig om karma?
Karma är en lag som finns i alla kulturer och religioner oavsett hur många människor som är medvetna om den. Karma innebär att vi alla är sammankopplade. Ju mer du förstår hur karma fungerar, desto mer kan du leva ett meningsfullt liv. Om du är medveten om karma kan du undvika att göra misstag och upprepa mönster, samtidigt som du försöker göra världen till en bättre plats.

3 övertygelser för att förstå meningen med livet
– Du är här för att vara den bästa versionen av dig själv.
– Du är här för att hjälpa andra.
– Allting händer av en anledning.

Karma är en universell lag som påverkar alla. Den innebär att dina handlingar får konsekvenser – för din och andras framtid. Om du är medveten om karma och gör bra val kan du undvika att upprepa tidigare misstag, vilket kommer att göra ditt liv mer meningsfullt.

Hjälpliv

Vi är även här för att hjälpa och stödja andra i deras karmaläxor, både på gott och ont. De vi har tuffa läxor med kan vi många gånger ha svårt att släppa eller förlåta. Vi föds in i livet med personer som vi ibland ska hjälpa med deras karma, och ibland hjälper de oss. Så även en jobbig relation kan vara en gåva.

Själsband

Vi har människor/själar som vi hör ihop med, och vi återföds tillsammans i olika konstellationer. Så de som du har runt dig idag kommer du att även möta när du går över till andra sidan och i kommande liv. Ni hör ihop. Det är därför de kommer och hälsar på oss från andra sidan när vi t.ex. går till ett medium, de bryr sig och älskar oss fortfarande.

Själsfamilj (själsgrupp)

Din själ är kopplad till en grupp människor mentalt, känslomässigt, fysiskt och andligt på själsnivå. Du och dessa människor tillhör samma “andliga familj” och delar ett intensivt band som sträcker sig över tid och rum. De delar ett intensivt magnetiskt och andligt band som är obegripligt för sinnet. Själar som liknar dig energimässigt är kända som din själsfamilj.

 • En person som tillhör din själsgrupp förändrar din karaktär oåterkalleligt när den kommer in eller lämnar ditt liv.
 • Ibland kommer en själsfamiljemedlem att knyta an till dig under några timmar på en flygresa, eller stanna hos dig under 60 års äktenskap.
 • Varje medlem av din själsfamilj kommer att dyka upp i ditt liv för att lära dig en läxa och vara en katalysator för ditt andliga uppvaknande. Men det är inte alltid vi kan ta till oss relationen på ett sätt så att den utvecklar oss, ibland så tvingas vi fortsätta på samma väg även i nästa liv för att förändringen kan komma tillstånd.
 • Även om vi inte alltid är redo att ansluta oss till våra själsfamiljemedlemmar så är detta i sig en lektion.

Varför är själsfamiljer viktiga?

 • Vi är alla en del av det högsta medvetandet samtidigt som vi är uppdelade i kluster av själsgrupper. Själsfamiljerna fyller specifika funktioner, som bland annat innebär att de hjälper varandra att uppnå målet för sina själar.
 • Din Själsfamilj är här för att hjälpa dig att lära dig, växa och uppleva det som gamla civilisationer kallade “nirvana”, självförverkligande eller andlig upplysning.
 • Andliga traditioner tror att de hinder vi möter i det här livet är valda före födseln.
 • Man tror att vi väljer den familj vi föds in i, de kroppar och personligheter vi utvecklar och de människor vi tar in i våra liv. Våra själar väljer dessa personer eftersom de vet att de kommer att ge oss den bästa chansen att lära oss de många lektioner vi behöver för att växa andligt.
 • Under historiens gång har det funnits ett antal Själsfamiljer som har genererat mycket dynamik och resulterat i betydande samhällsomvandlingar.
 • Varje generation av själsfamiljer kommer att föra med sig vågor av gruppens energi och bygga vidare på tidigare prestationer.

Att ansluta till din Själsfamilj bidrar till din individuella och kollektiva växt. Endast genom en djup förbindelse med varandra på själsnivå kan betydande förändringar ske både internt och externt.

Namaste Vivi

 

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

6 kommentarer

 1. Maria den

  Tankvärt Vivi.
  Många säger att någon som är “dum” får igen det i nästa liv. KARMA!
  Så kanske det är , men jag hör inte många som ser sin egen bit i pusslet.
  Kan det vara så att den personen som behandlar mig illa gör det pga av att JAG var dum mot den i mitt förra liv?
  När jag separerade från mina barns far utbröt ett internt krig. Jättejobbigt.
  Men vid en regressionsterapi såg jag att mina barn hade varit mina föräldrar och lämnat mig på barnhem.
  Och han (min fru) hade dött i barnsäng och jag ansåg mig lämnad.
  På nåt sätt tror jag att jag undermedvetet ville “hämnas” och lämna honom och mina barn nu.
  Kanske som en läxa till dom
  Det tog många år av förtvivlan och tårar, men nu är vi goda vänner och min kontakt med mina barn är underbar igen.
  Med det vill jag säga att man ska inte vara så snabb med att döma den andra “elaka”, för vem är jag att veta i vilken riktning karma slår? Kanske i båda riktningarna samtidigt …

  • Vivi den

   Det är sant. Vi får ta ansvar för vårt agerande och göra det bästa av det vi har, andra får ta ansvar för sitt. Kram

 2. Monica Carlberg den

  Min dotter frågade mig när hon var ca 2,5 år om jag kommer ihåg när hon var min mamma. Har funderat mkt på det.

  • Vivi den

   Förstår det, fantastiskt <3 kram vivi

 3. Anna Lindhe den

  min tanke är att livet blir ännu bättre och de som lämnat oss nyligen har det bra. Är de medvetna och finns i annan dimension?

 4. Monica Eriksson den

  Tack! Känner mig glad o har förtröstan av det du skriver! Förstår alla motgångar i mitt liv… Men jag känner ändå glädje, och förväntan! Namaste /Monica

Lämna en tanke