Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Kartomanti – Spådom

0

Att bli spådd av olika slags tarotkort är ingen ovanlighet, men det finns faktiskt andra kort som man kan bli spådd med. Även om tarotkortleken kanske är mest använd av alla de olika kortlekarna, finns det en hel uppsjö med andra kortlekar. Man kan till exempel använda sig av vanliga spelkort för att spå någon. Detta kallas även för kartomantik. Det är helt enkelt konsten att ge spådomar som är baserade på spelkort. Den som utövar denna form av spådom brukar benämnas som antingen kartomantiker eller kortläsare.

Ursprunget

Denna specifika form av spådom med hjälp av kort framträdde under 1400-talet, samma period som spelkorten började synas alltmer. Man tror att det var i Kina som kortläsningen hade sitt ursprung där kortläsning var som underhållning för den kinesiska kejsaren. Detta tror man skedde redan på 900-1200-talet. De mer moderna spelkorten tror man härstammar från Mamluk-korten som kommer från Egypten. Dessa kom till Europa på 1300-talet. Kortleken består av 52 kort och består av stavar, svärd, mynt och bägare. På 1400-talet började personer i Frankrike trycka upp en förenklad version av den egyptiske.

Det finns flera kända och historiska viktiga personer som genom historien har använt sig av kartomanti. Dessa är bland annat kejsarinnan Josephine, Napoleon och tsar Alexander av Ryssland.

Hur kan kartomanti användas för dig?

Kartomanti är perfekt att använda sig av, eller bli spådd genom, när du ska ta ett viktigt beslut eller behöver få svar. Det ger dig vägledning i olika frågor och kan hjälpa dig att fatta ett beslut som i slutändan kommer att bli bra. Det kan också vara så att det är ett beslut som man inte av någon anledning vill eller vågar dela med till exempel sin familj. En professionell kartläsare kan du hjälpa dig med att komma vidare och ge dig råd och tips kring hur du ska hantera den uppkomna situationen.

Så kan du spå eller bli spådd med spelkort

Man kan spå med hela eller delar av den vanliga spelkortleken. Kartläsaren blandar och lägger ut spelkorten i olika mönster eller kortläggningar som det oftast kallas. Man brukar också dela upp korten i dåtid, nutid och framtid. Att spå med just spelkort anses ibland av vissa är mer komplicerat än med andra kortlekar, speciellt om hela kortleken används. Eftersom det är så pass många kort kan det bli många olika kombinationer som också påverkar varandra och innebörden.

De mest populära och kända sättet att lägga korten är den stora franska stjärnan eller det keltiska korset. Den sistnämnda kortläggningen består av 10 olika kort samt en signifikator. Signifikatorn är ett kort som antingen beskriver den som spås eller den situation eller frågeställning som spådomen ska handla om. I de flesta fall är signifikation ett klätt kort, och kan vara valt efter kön där damen i kortleken symboliserar att det är en kvinna som ska spås. I det keltiska korset sprids som sagt 10 olika kort ut på bordet där fem av korten placeras i ett kors, fyra kort bredvid korset och ett kort placeras över det mest centrala kortet på korset.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke