Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Keltisk paganism

0

De gamla keltiska religionerna har med tiden gått förlorade eller underordnat sig kristendomen, på samma sätt som den nordiska paganismen. Keltisk paganism är en polyteistisk, religiös rörelse som försöker att återskapa delar av dessa uråldriga keltiska religioner i en modern kulturell kontext.

Det finns vissa kvarlevor av de keltiska traditionerna som har överlevt kristendomen i tidigare keltiska länder såsom Irland, Skottland, Wales och England. Efter århundraden av kristen dominans har dock en stor del av dessa traditioner fallit i glömska. Genom att läsa gamla texter och ta del av lokala folksagor, seder och den keltiska tron, kan den som är intresserad av keltisk paganism bidra till att lyfta fram de keltiska traditionerna och på nytt göra dessa levande och starka.

Det är förstås omöjligt att veta exakt hur den keltiska paganismen skulle se ut idag om den inte hade avbrutits av kristendomen. Likt hinduismen har kommit att förändrats genom århundradena och samtidigt fortsatt att vara samma religion men ständigt aktuell i en föränderlig tid, hade sannolikt även den keltiska religionen med tiden reformerats och omarbetats för att passa in.

Den moderna keltiska paganismen

Den keltiska paganism som vi ser idag är en modern tolkning av kelternas religion. Den bygger på gamla tankar och ideal, där man försöker att förstå de keltiska kulturerna och människorna, samt vad de ägnade sig åt före kristnandet i form av månggudadyrkan och andliga traditioner. Vissa av dessa delar har överlevt tidens tand, men det går inte att komma ifrån att tidslinjen från det förkristna förgångna har brutits.

Ett intressant tankeexperiment är att föreställa sig hur keltisk paganism hade sett ut idag om den inte hade avbrutits av kristendomen. Alla religioner och traditioner växer och utvecklas med tiden. Därför skulle förmodligen den moderna keltiska paganismen och de olika brittiska kulturerna se väldigt annorlunda ut idag jämfört med på järnåldern.

Keltisk paganism – en religion eller en kultur?

En fråga som många ställer sig är huruvida keltisk paganism är en religion eller en kultur. Svaret är att den är bägge delar. Det är en polyteistisk religion som grundar sig på en förståelse för, samt ett deltagande i, de levande keltiska kulturerna. Religionen betraktas ofta som oskiljaktig från kulturen.

Keltisk paganism syftar till att bibehålla keltiska andliga sedvänjor och dess tro inom de moderna kulturerna, i den mån det går. Det som kallas för “keltiskt” bör ha sina rötter i kulturen och inte i de sedvänjor och trossystem som härstammar från andra kulturer. Vissa utövare föredrar att integrera religionen som en del i sin kultur snarare än att skilja på sitt andliga liv och sitt vardagliga dito.

Det är dock väldigt få anhängare av keltisk paganism som bor i ett samhälle som till fullo är keltiskt. Målsättningen med denna paganism är inte direkt att återuppliva en historisk kultur, utan snarare att se till såväl historiska som moderna keltiska kulturer för att få en förståelse för hur deras sedvänjor och trossystem kan införlivas i det vardagliga livet. Det är inte nödvändigt att vara kelt för att utöva keltisk religion, på samma sätt som man inte behöver vara asiat för att utöva buddhism.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke