Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

kliffot – Ger insikter i kabbalans syn på universum

0

Kliffot – Skal av mörker som omger andligheten

Kelippot är ett begrepp inom judisk mystik, särskilt inom kabbalan. Det är även känt som kelifot eller kliffot och beskriver skal eller höljen av mörker som omger andligheten. Dessa hindrar det andliga ljuset från att nå den materiella världen. De anses representera onda eller orena krafter och ger en förståelse för det ondas natur enligt den kabbalistiska läran.

Genom att utforska begreppet kliffot kan vi få insikter i kabbalans syn på universum. Detta utforskande ger även insikter om det goda och det onda, samt människans roll i att få till stånd andlig rening och balans. Så fortsätt att läsa denna text för att lära dig mer!

Vad kliffot betyder och varifrån det kommer

Ordet “kelippot” kommer från det hebreiska ordet “kelippah”, som betyder “skal” eller “hölje”. Inom kabbalan symboliserar dessa skal de andliga barriärer som skiljer Guds oändliga ljus från den fysiska världen. De representerar också de orena och negativa energierna som existerar i vår värld. Dessa måste människan kämpa mot för att uppnå andlig rening och närma sig det gudomliga.

Enligt den kabbalistiska läran skapades världen genom en process som kallas tzimtzum. I denna process drog Gud tillbaka sitt oändliga ljus för att skapa ett tomrum där den materiella världen kunde existera. Denna handling ledde till bildandet av kliffot. Dessa lager fungerar som filter eller barriärer som begränsar det gudomliga ljuset. De är dock inte enbart negativa utan skyddar även andliga varelser och människor från att överväldigas av det oändliga ljuset.

Konceptet kliffot är inte helt utan kontroverser. Det har dessutom tolkats på många olika sätt inom judendomen. Vissa ser det som en djup metafor för den mänskliga kampen mellan gott och ont. Andra kritiserar istället det för dess dualistiska syn på universum. Oavsett tolkning erbjuder kliffot en fascinerande inblick i det kabbalistiska tänkandet. Det förmedlar även dess syn på den kosmiska kampen mellan ljus och mörker.

Tio kliffot

Vi har tidigare skrivit om de tio sefirot, genom vilka Gud uppenbarar sig och skapar universum. Kliffot är en motsvarande men omvänd struktur i den andliga världen. Varje kliffot motsvarar en sefira. Men den representerar dess orena eller negativa aspekt. De tio kliffot symboliserar olika former av ondska och orenhet. Några exempel på sådana är själviskhet, materialism, hat och avundsjuka.

Människans uppdrag

En viktig aspekt av den kabbalistiska läran är tanken om att människan har en unik uppgift. Vi människor ska reparera och förädla världen genom en process som kallas tikkun olam. Detta innebär att arbeta för att övervinna den negativa inverkan från kelippot och istället sprida andligt ljus och godhet i världen.

En enskild människa kan bidra till att bryta ner dessa höljen. Detta görs genom att utföra mitzvot (gudomliga budord) och ägna sig åt andligt utövande. På så vis kan varje individ vara med och främja en värld av större harmoni och andlig närhet till Gud.

Genom att förstå och arbeta med detta koncept kan du sträva efter att övervinna dina egna begränsningar och bidra till världens andliga förädling. Kliffot påminner således om att varje handling, stor som liten, kan antingen förstärka världens mörker eller öka dess ljus.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke