Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Arvika – Kanaliseringskurs – Christine

Kanaliseringskurs 1 dag
Ort: Edane/Arvika Värmland
edanevägen 31 (Bymacken)
Datum: 10 Maj
Tid: kl 12-17
Kursledare: Änglaro Christine

Sista dagen för anmälan: 1 Maj
Anmäl dig till christinemedium@live.se

Pris 1000 kr
400 kr i anmälningsavgift senast 1 Maj och resterande 600 kr Vid kursens start eller efter överenskommelse. Glöm ej skriva namn vilken kurs det gäller.
Anmälningsavgiften betalas in på BG 534-2944 resterande Kontant eller uppvisande av kvitto på inbetalning på kursdagen

Kursinfo:

Denna kurs handlar inte om att ta kontakt med döda anhöriga utan här får du lära dig att kanalisera ur en större källa av visdom.
Att kanalisera (Djupare meditation) kallas det när man förmedlar information från olika typer av medvetandenivåer inom oss själva eller andliga väsen. Informationen som kommer i form av en insikt kan lika gärna komma från vårt eget inre som från en andlig vägledare eller ängel, det viktiga är att få en ny infallsvinkel och känna efter om budskapet kan tillföra oss något.
När man kanaliserar fokuserar man sig på en energifrekvens. Varje
andeväsen och varje känsla har en egen energifrekvens, och det finns
oändligt många.
Syftet med kanalisering är att det ska vara utvecklande och positivt på något sätt för dig, och hjälpa dig i vardagslivet
Lite av vad du får lära dig:
Kanalisera Guider, Mästare, Änglar och andra ljusvarelser. 5 sanningar
Kontakta ditt Högre Jag. Och Skrivkanalisering.
Ta med papper& penna

Fika kommer finnas. (Smörgås + kaffe eller saft)