Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Lagen om energi & vibration – Den 2:a av de 12 universella lagarna

3

Universella lagarna – Sveriges största mediala portal drivs av Vivi Linde – Tarotlinje, Bloggportal, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar & meditationerTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot

Den 2:a av de 12 universella lagarna – lagen om energi och vibration

De 12 universella lagarna är å otroligt intressanta. Många har säkert hört talas om attraktionslagen. Men du kanske inte visste att det finns ytterligare 11 universella lagar som utgör en större helhet? Den universella lagen om energi och vibration är en av dessa 11 (totalt 12) universella lagar som hjälper till att strukturera upp universum. Attraktionslagen har sin grund i lagen om energi och vibration och alla lagar kompletterar och samverkar med varandra.

Allt består av energi

Det viktigaste i den universella lagen om energi och vibration är att förstå att allt består av energi. Detta är inget nytt utan bygger på vetenskap. Det var till exempel Albert Einstein som gjorde upptäckten att allt är energi och vibrerar. Det spelar ingen roll om du menar fysiska ting såsom människor, djur, natur, byggnader eller något annat i universum. Det handlar också om allt från minsta lilla atom och partikel som tankar och ljud. Allt detta är energi i sin renaste form. Och våra tankar blir därmed en del av det vibrerande universumet.

Vad är vibrationslagen?Vivi Linde bok Amedialitet Medium Sierska
Den 2:a av de universella lagarna säger att allting vibrerar. Allting. Från luften runt omkring dig till tankarna i ditt huvud. Varje fysiskt föremål avger en vibration. Och frekvensen av den vibrationen bestämmer dess resultat. Detta innebär att det du tänker och känner påverkar ditt liv – och livet för dem som finns runt omkring dig – på kraftfulla sätt. Därför är det så viktigt att vara medveten om din vibration och arbeta för att hålla den på en hög frekvens för att uppleva mer glädje, framgång och överflöd i ditt liv.

Energin finns sedan på olika frekvensnivåer. Allt i hela universum rör sig i olika hastigheter vilket innebär att allt vibrerar på olika frekvensnivåer. Detta gör att din frekvens som människa skiljer sig åt från andra saker i din närhet. Det kan göra att du kan uppleva att du är på ett sätt åtskild och separerad från det du kan se i din omgivning som till exempel träd. Om du till exempel tittar på en viss sak, säg en möbel, kan det vid första anblicken se stilla ut. Men i själva verket finns det små partiklar som rör sig. Bordet består av energi men vi kan inte se det eftersom allt har sin egna vibrationsfrekvens.

Men att du är åtskild är inte sant utan det är en illusion. Istället är du del av något större vilket i detta fall innebär en större grupp, eller ett hav, av energi. Grupperna är sedan kopplade till varandra på den lägsta frekvensen. Detta gör att vi inte alltid kan uppfatta det. Den låga nivån kallas ibland för “The Unified Field”, “det enhetliga fältet”, eller fältet som många nämner det som, ett uttryck som en professor vid namn John Hagelin myntade.

Dr Hagelin visar på att i det fjärde och djupaste lagret så avslöjar supersträngteorin livets grundläggande enhet: ” grunden för vårt flerdimensionella universum är ett enda intelligensfält – det är källan till alla naturlagar och ordningen som existerar i universum”.

Allting vibrerar enligt de universella lagarna, och allting vibrerar på en specifik frekvens. Detta kan ses som universums hjärtslag. I kärnan av vår varelse är vi elektromagnetisk energi. När vi är i harmoni med vår omvärld är energiflödet positivt. När vi är ur synk med världen är energiflödet negativt. Våra tankar och känslor är källan till denna energi, och vi kan ändra denna källa genom att ändra vårt sätt att tänka. Du kan skapa mer frid och lycka i ditt liv genom att lära dig att ändra dina tankar och känslor och reagera på situationer med positiv energi.

När din energi flödar kommer den i kontakt med energin hos andra människor, i naturen och i situationer, vilket orsakar en interaktion. Denna interaktion är ett möte (eller en sammanstötning) av vibrationer. Genom denna process kommer den energi du avger och den energi du tar emot samman för att skapa en unik upplevelse för dig. Att förstå den universella lagen om vibrationer kan hjälpa dig att inse hur dina val påverkar dina livsupplevelser och din lycka.

Styrs av känslor och tankar

Energin är också alltid i rörelse. Både energi och vibrationer skickas hela tiden ut i universum och det sker därför en oavbruten och ständig rörelse. Allting i hela universum har alltså sina unika frekvens, vibration, rörelse och hastighet, allt från våra tankar och celler i kroppen till det massiva berget. Detta styrs av den 2:a lagen av de universella lagarna

Vibrationerna i kroppen styrs av våra känslor. Känslorna som vi upplever styrs i sitt led av de tankar som vi faktiskt själva väljer att tänka. Detta innebär att vår energi i kroppen skiljer sig åt beroende på de tankar som vi tänker, det vill säga vilken vibrationsfrekvens tankarna har. Om du därför tänker glada tankar kommer du också att känna dig glädjefylld och tvärtom, om du är rädd kommer din energi vibrera i en låg frekvens. Genom dessa tankar kan du alltså byta frekvens från låg till hög och tvärtom. Allt har en osynlig kraft som påverkar ditt liv; du behöver bara veta var du ska leta efter den. Att förstå denna universella lag kommer att hjälpa dig att inse hur dina val påverkar dina livsupplevelser och din lycka.

Exempel 1 på hur den 2:a universella lagen fungerar
Om en bil har rätt motor och växellåda kan den vara snabb och effektiv. Men om samma bil har en svag, obalanserad eller felaktigt fungerande motor kommer den aldrig att nå sin fulla potential. Samma princip gäller för individer såväl som för livlösa föremål. Om vi vill blomstra och lyckas måste vi se till att vårt sinne, vår kropp och vår själ fungerar på topp med balans på alla områden i våra liv. Det är här som vibrationslagen kommer in i bilden. Genom att förstå denna universella princip och hur den gäller för dig kan du hitta balans i ditt liv och använda den nyfunna balansen för att sväva till nya höjder personligen och professionellt.

Exempel 2 på hur den 2: universella lagen fungerar
Låt oss använda en bil som exempel igen. När en bil har en defekt motor går den inte som den ska. Motorn är antingen för långsam, för snabb eller ur balans. Om motorn är för långsam kan bilen inte köra särskilt fort. Om motorn är för snabb sliter den snabbt på däcken. Om motorn är ur balans är den ineffektiv och förbrukar mer bensin. På samma sätt kan vi inte nå vår fulla potential när saker och ting är ur balans i vårt sinne och vår kropp. Vi är antingen för långsamma, för snabba eller ur balans. Vibrationslagen gäller för alla områden i våra liv – från våra tankar och känslor till vår fysiska hälsa, ekonomi och relationer. När vi vibrerar på en hög frekvens är vi friska och livfulla. Men när vi vibrerar på en lägre frekvens är vi ur balans och kämpar för att lyckas.

Varför är balans så viktigt?
Vi har alla dåliga dagar då och då. Vi kanske har ett gräl med en älskad person eller upplever en ekonomisk motgång. Det är normalt och en del av att vara människa. Men när vi ständigt känner oss olyckliga, okontrollerade eller i en låg vibration kan det vara otroligt svårt att trivas. Om vi vill lyfta våra liv och uppleva mer glädje och framgång måste vi komma tillbaka till balansen. När vi är i balans fungerar våra sinnen och kroppar på den frekvens som är perfekt för oss. Vi är varken för långsamma, för snabba eller ur balans. Och när vi är i detta tillstånd av balans kan vi tänka klart och fatta bättre beslut. Vi har också mer energi och känner oss gladare, mer optimistiska och optimistiska.

Att hitta din egen personliga balans
Det finns ingen specifik formel för att hitta din egen personliga balans och öka din vibration. Alla är olika och har olika behov och omständigheter. Det finns dock några saker du kan göra för att få dig själv tillbaka i balans och börja vibrera på en högre frekvens. Dessa saker kommer att hjälpa dig att komma tillbaka till ett tillstånd av balans, öka din vibration och börja uppleva mer framgång, glädje och överflöd i ditt liv:

 • Du kan till exempel ta tid varje dag för att sitta tyst och centrera dig själv.
 • Du kan också minska mängden negativa eller stressiga tankar som du tänker.

Hur kan man leva i en högre vibration?
Livet är en resa, inte en destination. Och längs vägen kommer vi alla att uppleva upp- och nedgångar. Du behöver inte vänta på att en kris eller tragedi ska inträffa för att du ska börja leva ett mer överflödigt och glädjefyllt liv. Istället kan du ta hand om din vibration redan nu och börja skapa ett mer glädjefyllt, rikligt och framgångsrikt liv genom att hålla dig i balans och hålla dina tankar positiva och din vibration hög. Använd dig av den 2: av de universella lagarna och finn din balans. När du håller dig i balans och håller din vibration hög kommer du att uppleva mer glädje, överflöd och framgång på alla områden i ditt liv.

Varför är din vibration så viktig?
Om du förblir i ett högt vibrationstillstånd kommer du att attrahera människor, situationer och möjligheter som hjälper dig att nå dina mål. En låg vibration är det första steget mot att attrahera oönskade resultat. Du kanske känner dig fast eller upplever ofta utmaningar. Din vibrationsnivå bestäms av dina tankar och känslor. Varje tanke har en specifik rytm och varje känsla har en särskild vibration. Dessa vibrationer kan vara positiva eller negativa, och de kan antingen förbättra eller hindra dina framsteg. Om du till exempel oroar dig för hur du ska betala räkningarna den här månaden avger du negativ energi. Denna negativa energi kan göra det svårare att tjäna pengar, och den kan leda till att andra människor också känner sig stressade.

Hur du höjer din vibration?
Det bästa sättet att höja din vibration är genom positivt tänkande berättar den 2:a av de universella lagarna. Det innebär att du ersätter negativa tankar med positiva tankar, och det kan ha en dramatisk effekt på ditt liv. När du fokuserar dina tankar på det positiva kommer din vibration att öka. Detta kommer att attrahera positiva människor och situationer i ditt liv, och det kommer att göra det lättare för dig att nå dina mål.

 • För att börja höja din vibration kan du göra en lista över dina mål och visualisera dig själv när du uppnår dem.
 • Du kan göra denna process ännu enklare genom att skriva ner dina mål och läsa dem dagligen.
 • Ett annat sätt att höja din vibration är att omge dig med positiva människor.
 • Att släppa giftiga relationer kan hjälpa dig att höja dig över din nuvarande nivå och få den drivkraft du behöver för att nå dina mål.

Hur du kan få mer lycka in i ditt liv
Det finns flera sätt att föra in mer lycka i ditt liv. Ju mer du anstränger dig för att få in lycka i ditt liv, desto lättare blir det att nå dina mål och få ut det mesta av livet.

 • Det första du kan göra är att identifiera de negativa tankar som håller dig tillbaka.
 • När du väl är medveten om dessa tankar kan du ersätta dem med positiva tankar. Om du till exempel tänker: “Jag kan inte tjäna tillräckligt med pengar för att betala räkningarna den här månaden”, ersätt det med “Jag kan tjäna mer pengar så att jag kan betala mina räkningar den här månaden”.
 • När du har ersatt de negativa tankarna kan du fokusera på positiva känslor.
 • Släpp alla negativa känslor som kan hålla dig tillbaka och ersätt dem med positiva känslor. Detta kommer att hjälpa dig att nå ett högre vibrationstillstånd och föra in mer lycka i ditt liv.
 • Det finns många andra saker du kan göra för att få mer lycka i ditt liv. Meditation, yoga och att gå ut är alla bra sätt att hitta lycka.
 • Du kan också tillbringa tid med nära och kära.
 • Öva dig i tacksamhet och skriva om dina mål.

Hur du använder den 2:a universella lagen om vibration för att skapa positiva förändringar i ditt liv
Lagen säger att allting har sin egen frekvens eller vibration. De universella lagarna om attraktion och vibrationer är starkt kopplade till varandra. Positiva saker har positiva vibrationer och negativa saker har negativa vibrationer. Så enkelt är det dock inte. Lagen säger också att lika attraherar lika – negativa saker stöter bort andra negativa saker och positiva saker stöter bort andra negativa saker. Detta innebär att om du är en naturligt negativ person (vilket de flesta av oss är) kommer du att stöta bort allt positivt eftersom de kan känna din negativitet innan de ens möter dig. Positiva människor älskar att umgås med positiva människor, och du kommer att få mycket mer positiva saker i ditt liv. Detta är ett bra tillfälle att komma ihåg att förändring tar tid. Det kommer inte att ske över en natt, så ha tålamod och fortsätt att arbeta med dig själv.

Att hitta din egen vibration
Varje morgon när du vaknar har du en bestämd vibration för den dagen. Vissa människor har en hög vibration som håller hela dagen, medan andra har en låg vibration som inte tar sig ur sängen. Den vibration du har den dagen påverkar ditt humör, din produktivitet och din förmåga att få kontakt med andra människor. Med hjälp av vibrationslagen (den 2:a av de universella lagarna) kan du ta reda på vad din vibration är och arbeta för att ha en hög vibration varje dag. När du har en hög vibration kommer du att upptäcka att du har mycket mer energi, är mer produktiv och bättre på att skapa kontakt med människor.

Att ändra din vibration
Precis som du kan ta reda på din vibration kan du också ändra din vibration. Det finns många sätt att göra detta på. Det finns många visualiseringar där du föreställer dig att du är omgiven av positiva saker, känner positiva känslor och tänker positiva tankar. Detta kommer att förändra din vibration eftersom du tillför positiv energi till ditt system. Att ändra den musik du lyssnar på, omge dig med positiva människor, omge dig med positiva färger och läsa positivt material är bara några av de saker som kan hjälpa dig att ändra din vibration och bli mer positiv. Det finns sätt att ändra din vibration som är lite mer extrema. Ett sätt är att meditera och ett annat är att göra andningsövningar. Båda dessa aktiviteter tar dig ut ur dina nuvarande tankar och börjar ändra din vibration.

3 sätt att öka din personliga vibration

 • Lev i det nuvarande ögonblicket. Ett av de bästa sätten att förbättra din vibration är att sluta uppehålla dig vid det förflutna och i stället fokusera på det nuvarande ögonblicket. Detta innebär att motstå lusten att ständigt tänka på dina tidigare misstag och misslyckanden eller dina framtida bekymmer. Försök i stället att stanna kvar i nuet så mycket som möjligt och uppmärksamma din omgivning, dina nuvarande upplevelser och relationer samt dina känslor. Detta kommer att hjälpa dig att fokusera på de positiva aspekterna av ditt liv och öka din allmänna vibration.
 • Meditera. Ett annat sätt att rensa bort oönskade vibrationer och öka din personliga vibration är att meditera regelbundet. Meditation kan hjälpa dig att rensa bort den ständiga strömmen av tankar och bekymmer som många människor kämpar med, vilket hjälper dig att fokusera på de positiva aspekterna av ditt liv och din övergripande personliga vibration.
 • Tillbringa tid i naturen. Ett annat enkelt sätt att rensa bort oönskade vibrationer och förbättra din personliga vibration är att tillbringa tid i naturen. Forskning har visat att tid i naturen kan minska stressen avsevärt samtidigt som det höjer humöret och förbättrar den allmänna hälsan. Detta beror på att växter och träd är en viktig del av naturen och de hjälper till att rensa bort negativa vibrationer.

Hur du kan använda vibrationslagen för att uppnå dina mål

Det bästa sättet att utnyttja kraften i Vibrationslagen som är den 2:a av de 12 universella lagarna är att använda den för att skapa känslor av tacksamhet och uppskattning för de saker du redan har i ditt liv.

 • Tacksamhet är överflödets vibration – det handlar om att fokusera på alla de bra saker du redan har i ditt liv och låta den universella lagen om vibration föra in mer av dessa saker i ditt liv.
 • Det är viktigt att notera att enbart tacksamhet inte är tillräckligt för att ändra din vibration. Du måste också visualisera ett specifikt resultat som du vill ha i ditt liv. Det bästa sättet att göra detta är att skriva dagbok om vad du vill ha och hur det kommer att få dig att känna.
 • När du har etablerat dina önskade vibrationer kan du vidta åtgärder för att rensa bort de oönskade vibrationer som för närvarande håller dig tillbaka. För att göra detta måste du ändra dina tankar, dina handlingar och ditt allmänna sätt att leva.

 

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

3 kommentarer

 1. Sandra den

  Hi
  Allt är som svårt just nu. Jag ser mest att jag lyckas inte med mitt liv. Så kan du kanske se lite hopp om mitt liv. Mina tankar snurrar i mitt huvud många saker jag snäll vill lite stöd av någon men vet inte vad är just nu jag ska göra. Gud välsigna dig
  Ha en bra kväll

  • Vivi den

   Önskar dig en fin vecka. Kram vivi

 2. Pingback: Universums tolv lagar – Vägen mot drömlivet

Lämna en tanke