Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Lagen om enhet (oneness) – den 1:a av de 12 universella lagarna

0

Universella lagarna – Lagen om enhet (oneness). Sveriges största mediala portal drivs av Vivi LindeTarotlinje, Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden,Tarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot Veckans astro/tarot, artiklar & meditationer.

De tolv universella lagarna

Det finns universella lagar som styr vårt universum, och de påverkar även våra individuella liv. Dessa naturliga principer verkar alltid och överallt, vare sig du kan se dem eller inte. De universella lagarna har funnits sedan tidernas begynnelse och kommer att finnas kvar hos oss till tidernas slut. Att förstå de universella lagarna kan bidra till att förbättra ditt liv på så många sätt! Vi lever i en värld fylld av regler, bestämmelser och normer. Enligt experter finns dessa regler av en anledning – för att de gör det möjligt för oss att blomstra som individer och som samhälle. Att följa de 12 universella lagarna bidrar med andra ord till att göra vår värld säkrare och lyckligare för alla. De hjälper oss även med vår livsväg och att uppnå våra önskningar och drömmar.

Vad är universella lagar?
Universella lagar är en uppsättning oföränderliga regler som är tillämpliga överallt, varje gång och under alla omständigheter. Dessa lagar kan inte brytas, eftersom de är lika gamla som själva universum. De universella lagarna är aspekter av världen som aldrig kan förändras eftersom de är inneboende i hur världen fungerar, de är de regler som styr livet. Vi har inte makten att ändra dom; vi kan bara följa dem. Universella lagar kallas ocksåVivi Linde Medialitet Medium Spådam sierska naturlagar eller kosmiska lagar, och de styr allt från vår biologi till kosmos beteende.

Lagen om enhet – den 1:a av de 12 universella lagarna

Lagen om enhet är den första av de 12 universella lagarna. Kanske den allra viktigaste – det är nämligen denna som de övriga elva bygger på. Genom att förstå de 12 lagarna kan du få ett bättre liv på alla sätt och vis. Du kan även få insikt i hur du kan gå tillväga för att nå dina mål i livet.

Den universella lagen om enhet är något som det har talats om i många år. Den verkar dock ha fått ett större genomslag på senare tid, då fler och fler människor börjar förstå det underliggande budskapet bakom denna princip. Det finns inget “du” eller “jag” – vi är alla bara olika uttryck för samma källkraft. Detta innebär att vad som än händer i ditt liv, så händer det också i alla andras liv. Om något gott händer dig, så händer det också alla andra. Den universella lagen om enhet handlar om empati och medkänsla. När något dåligt händer i ditt liv måste du inse att det också händer alla andra. Du måste vara snäll och empatisk mot andra och aldrig ta något personligt. Detta är nyckeln till att leva enligt den universella lagen om enhet.

En av anledningarna till att lagen om enhet är helt grundläggande är att den lägger grunden för alla övriga lagar. De olika lagarna är en slags formel som förklarar hur vårt universum fungerar och hjälper oss att förhålla oss till verkligheten. Denna första lag är verklig och sann oavsett om vi som individer är medvetna om det eller ej.

Universum är mystiskt för oss och det kan därför vara svårt för att förstå hur dessa lagar fungerar. Det är viktigt att komma ihåg att den universella lagen om enhet är en princip som inte alltid manifesterar sig på det sätt som vi förväntar oss. Universum är enormt och innehåller många olika uttryck för energi. Ibland kan det verka som om universum har glömt bort oss, och det kan kännas som om ingen bryr sig om oss. Du måste dock komma ihåg att universum är en kärleksfull energi, och att den stödjer dig. Kom ihåg att du är älskad och får stöd och att det är okej att be om hjälp när du behöver det. När du känner dig osäker är det okej att be om vägledning. Universum kommer att ge dig det du behöver.

Vi lever inte i separation
Enhet är ett tillstånd där det inte finns någon separation. I stället anses allt och alla vara en del av samma universella energi eller kraft, beroende på ditt trossystem. Vi är inte separata enheter utan delar av ett större system eller en större energikraft som alltid flödar genom oss. Enhet är ett tillstånd där det inte finns någon separation. I stället anses allt och alla vara en del av samma universella energi eller kraft, beroende på ditt trossystem. Vad innebär detta för dig? Jo, mer än någonsin letar människor efter sätt att tjäna mänskligheten och bryta ner barriärer som har hållit oss åtskilda på grund av ras, kön, sexualitet och så vidare.

Vi är inte separata enheter utan delar av ett större system eller en större energikraft som alltid flödar genom oss. Lagen om enhet kallas ibland för lagen om ömsesidigt beroende eller sammankoppling. Detta är en mycket viktig lag eftersom den i princip dikterar hur vi fungerar som samhälle och vilka våra roller bör vara. Om vi förstår att vi alla befinner oss på samma nivå kommer vi att vara mycket mer benägna att samarbeta med andra i stället för att motarbeta dem. Enhetens lag eliminerar i princip begreppet konkurrens, som kan ses som en kamp mellan två krafter om en bit av kakan – om vi förstår att det redan finns mer än tillräckligt för alla, varför dåDe universella lagarna kämpa för sin del?

Det finns en samverkan
Om du förstår denna lag är det mycket lättare att utveckla tillit och medkänsla för andra människor, liksom för dig själv. Lagen om enighet är inte bara ett slagord eller en tanke som du ska tänka på en gång och sedan släppa taget om. Det är en livsstil som leder till ett mer tillfredsställande och lyckligare liv – och om du läser det här är chansen stor att du vill vara lycklig! När du förstår att du är en del av ett större system kommer du att se att du inte behöver göra allting på egen hand. Det finns människor där ute som kan hjälpa dig, även om du inte är medveten om dem eller aldrig har träffat dem tidigare. Många människor som är i behov av hjälp känner sig för stolta eller skäms för att be om hjälp, men om du vet att det finns en kraft som förbinder alla kommer du att veta att du inte behöver göra allting själv. Du kan be om hjälp, och det gör dig inte till en sämre människa!

Om du förstår den universella lagen om enhet och strävar efter att leva ditt liv i enlighet med den kommer du att kunna känna igen din plats i universum och upptäcka kraften inom dig för att skapa det liv du vill ha. 

Detta går lagen om enhet ut på

Lagen om enhet säger att vi alla är sammankopplade. Vi är alla en del av det kollektiva medvetandet. Varje enskild atom i din kropp är på ett eller annat sätt hopkopplad till resten av universum. Det betyder att allt som du gör har en kedjereaktion och påverkar alla andra. Dina handlingar har därmed inte konsekvenser enbart för dig.

Att ta fasta på denna princip och att använda den för att förbättra dig själv är faktiskt ganska enkelt. Allt du behöver göra är att komma ihåg att dina handlingar har betydelse och att de gör skillnad. Lagen om enhet är alltså en av tolv universella lagarna. Det är också en fundamental lag som hjälper oss att förstå allting som sker runt omkring oss. Den ger oss bland annat en förståelse för hur karma fungerar.

Lägger grunden för de andra universella lagarna

När du hjälper någon annan infinner sig en behaglig känsla som du mår bra av. Det beror på att ni är sammankopplade – på en andlig nivå är ni en och samma. När du gör någon annan illa skadar du i själva verket dig själv. Jag är du och du är jag. Vi är alla sammankopplade till en och samma energikälla. Detta är viktigt att förstå för att du ska kunna få en förståelse för de övriga elva universella lagarna. Vi har alla ett unikt medvetande som är sammanlänkat med det större kollektiva medvetandet.

Allt som existerar är ihopkopplat, oavsett om det är synligt eller ej. Vi är alla bin i en och samma bikupa. Tillsammans är vi en enhet och vi är oskiljaktiga. Det innebärBloggar Bloggportal Andlig Livsstil Taotguiderna att det finns en stor kombinerad energi i vårt kollektiva medvetande. Detta medvetande finns inom oss alla.

När vi kommer från en plats av kärlek och positivitet kan vi se saker ur en annan persons perspektiv, förlåta dem för eventuella missförstånd och visa dem kärlek och medkänsla oavsett hur de behandlar oss.

Så kan du använda lagen om enhet

För att sammanfatta det hela är den första av de tolv universella lagarna lagen om enhet. Den innebär att allt och alla är sammankopplade. Varje sinne, tanke, handling och händelse är på något sätt i hopkopplad till allt annat. Du kan använda denna lag genom att känna mer för andra individer och förstå att vi alla är en. Du kan till exempel ställa dig själv frågor som denna: “Hur kan jag visa mer empati och acceptans gentemot andra?

Kom ihåg att universum ger
Universum är en kreativ energi, och det genererar alltid nya saker. Ibland kan det kännas som om inget nytt någonsin kommer in i våra liv, och det kan få oss att känna att vi sitter fast i en rutin. Det kan få oss att känna att universum har glömt bort oss och att det inte bryr sig om oss längre. Detta är inte sant, och du måste komma ihåg att universum ger. Universum genererar alltid nya saker, och det har alltid något nytt i beredskap för dig. Ibland kan det ta ett tag innan dessa nya saker kommer in i ditt liv, men de finns alltid där. Du måste bara ha tålamod och vara avslappnad, och du måste komma ihåg att universum tillhandahåller. Universum kommer att förse dig med allt du behöver.

Kom ihåg att allting händer av en anledning
Ibland händer det saker i våra liv som verkar slumpmässiga och godtyckliga. Det är dock viktigt att komma ihåg att allt som händer i ditt liv sker av en anledning. Det kanske inte är klart för dig varför något hände, men det finns en anledning till det. Du måste ha tålamod, och du måste tro på att universum har en plan.

Enhetsmedvetande
En annan aspekt av lagen om enhet är att den lär oss att leva i ett enhetsmedvetande. Vad innebär detta? Jo, människor är sociala varelser och vi gillar att vara bland andra människor. Vi känner oss mest bekväma när vi befinner oss i en gruppmiljö, oavsett om det är på jobbet, i våra grannskap eller till och med online i grupper på sociala medier! Men när dessa grupper bygger på hat, ojämlikhet och andra negativa känslor begränsar de oss och skadar oss. Enhetsmedvetandet uppmuntrar oss att basera våra grupper på kärlek och acceptans, vilket är mycket mer kraftfullt och konstruktivt.

Lev i enlighet med den universella lagen om enhetDe universella lagarna

Det är viktigt för oss människor att förstå den värld vi lever i och hur vi passar in i den. Vi lever i ett samhälle som ser allt i termer av svart eller vitt, rik eller fattig, rätt eller fel, bra eller dåligt, men det måste finnas ett tredje sätt att tänka. Den universella lagen om enhet säger att det bara finns ett medvetande som förbinder alla ting på jorden; därför är de alla i grund och botten likadana. När du ser världen genom denna lins och antar detta nya sätt att tänka förändras hela ditt liv till det bättre.

Om vi alla är ett så innebär det att hjälpen och stödet hela tiden finns med oss. Ju mer vi medvetandegör denna lag och agerar i dess anda ju mer kommer vi att upptäcka att omvärlden finns här för oss. Låt oss ta en titt på några av de sätt på vilka denna universella lag kan hjälpa dig att leva ett lyckligare liv.

 • Ändra ditt sätt att se på dig själv och ditt liv
  Det finns många studier om hur självkänsla påverkar en persons liv. En av de viktigaste lärdomarna vi kan ta med oss från denna forskning är att självkänsla inte är något vi föds med, utan något vi skapar. Om du vill vara lycklig är det bästa du kan göra att ändra din syn på dig själv och ditt liv. När du tänker på dig själv som en kapabel och värdig person kommer du att börja attrahera möjligheter som gör att du kan växa och blomstra. När du fokuserar på de negativa aspekterna av ditt liv och inte erkänner ditt värde håller du dig själv liten och dina möjligheter begränsade.
 • Lev i nuet
  Den första av de universella lagarna lär oss också att vi bör leva i “nuet”, i stället för att ständigt uppehålla oss vid det förflutna eller vara oroliga för framtiden. Ta en stund och fundera på hur mycket tid du slösar bort på vad som kunde ha varit eller borde ha varit i stället för att fokusera på nuet – och hur mycket mer du kunde ha uppnått! Även om det är viktigt att komma ihåg att ditt förflutna är det som fick dig dit du är idag, behöver det inte diktera din framtid. Ett av de bästa sätten att leva i nuet är att utöva mindfulness. Att vara uppmärksam innebär att vara medveten om vad som händer i det nuvarande ögonblicket utan att döma eller fästa sig vid det förflutna eller framtiden. När du utövar mindfulness upplever du livet i nuet, vilket hjälper dig att minska stress, släppa negativa tankar och hitta en känsla av lugn. Att vara uppmärksam är också bra för din mentala hälsa. Det har visat sig bidra till att förbättra ditt humör, minska ångest och till och med minska symptomen på depression.
 • Sluta döma andra och börja acceptera människor för den de är.
  Att döma andra är ett sätt för oss att sätta oss själva i en maktposition och få oss själva att känna oss överlägsna. Det är ett sätt för oss att förstå världen omkring oss och känna att vi har viss kontroll, men i slutändan gör det oss olyckliga. Ingen är likadan, så varför försöka få alla att passa in i din uppfattning om världen? Detta skapar separation och rädsla. När du accepterar människor för den de är, för du dig själv och andra närmare varandra och finner frid. Ju mer du kan acceptera människor som de är, desto bättre kommer du att må. När du kan sluta döma andra kommer du att märka att dina relationer förbättras och att du finner glädje i vardagliga interaktioner.
 • Var tacksam och erkänn allt du har i ditt liv just nu.
  Att vara tacksam för allt du har i ditt liv just nu hjälper dig att njuta av vardagliga upplevelser, sätta dina bekymmer i perspektiv och skapa positiv energi i ditt liv. Börja skriva dagbok om de saker du är tacksam för, så kommer du att börja se hur hela ditt synsätt förändras. Du kan också prova att föra en tacksamhetsdagbok genom att skriva ner eller registrera fem saker du är tacksam för varje dag. Tacksamhet är ett kraftfullt sätt att ändra ditt perspektiv och förändra hur du känner dig. Den hjälper dig att minska stress, ångest och negativa känslor samtidigt som den ökar positiva känslor som glädje, kärlek och hopp. När du är tacksam för det du har kommer du att märka att ditt liv blir mycket roligare. Du kommer också att bli friskare eftersom tacksamhet minskar kortisolnivåerna i kroppen och hjälper till att reglera din sömn, ditt ätande och stressrelaterade hälsoproblem.
  – Att vara tacksam för människorna i ditt liv, för taket över huvudet, för maten du äter, för de kärleksfulla relationer du har osv. kan alla vara nyttiga påminnelser om hur lyckligt lottad du egentligen är som har det du har i ditt liv. Och vem vet, kanske den tacksamhet du visar för det du har i ditt liv smittar av sig och inspirerar andra att också vara mer tacksamma för det de har!
 • Stäng av negativitet
  Det finns många sätt att stänga av negativiteten i ditt liv, men det viktigaste att komma ihåg är att du har ett val. Du kan välja att bli negativt påverkad av vad andra människor tänker och säger, eller så kan du välja att inte låta det påverka dig. Detta kanske låter lättare sagt än gjort, men sanningen är att alla har ett val i frågan. Vi har alla ett val om vi låter negativa influenser påverka oss eller inte. Om du känner dig överväldigad av negativiteten i din omgivning finns det några saker du kan göra för att ta kontroll över situationen.
  – En sak du kan göra är att försöka förstå varifrån negativiteten kommer. Att förstå dess grundorsak kan hjälpa dig att se den för vad den verkligen är och att se att det inte är något som du behöver ta personligt. Detta kan vara särskilt bra om du har att göra med besvärliga familjemedlemmar eller vänner som tycks finna nöje i att ta ut skott mot dig och trycka ner dig.
  – En annan sak du kan göra är att ta dig ur situationen. Om negativiteten runt omkring dig är så stark att du inte kan stänga av den, är det bäst att ta dig bort från den. Gå en promenad, motionera, lyssna på lugnande musik eller meditera och rensa ditt sinne.
 • Ta inte saker och ting personligt
  En annan viktig del när man praktiserar lagen om enhet är att lära sig att inte ta saker och ting personligt. Det händer saker i livet som inte har något med dig att göra och allt med den andra personen. När någon säger något otrevligt eller beter sig på ett sätt som är skadligt mot dig är det viktigt att inte ta det personligt. Detta kan tyckas svårt att göra, men det är faktiskt mycket lättare än du kanske tror. När någon säger något otrevligt till dig och du känner att du blir förolämpad eller upprörd, ta ett steg tillbaka och fråga dig själv om det som personen just sa har något med dig att göra. Om svaret är nej, ta det inte personligt och låt dig inte dras in i ett onödigt gräl. Om du kan inse att den andra personen projicerar sin egen osäkerhet på dig, är du bättre förberedd på att släppa det och inte ta det personligt.
 • Meditera på lagen om enhet
  Den första av de universella lagarna säger att vi alla är ett; vi är alla kopplade till varandra, naturen, universum osv. Det fina med denna lag är att det är något som du aktivt kan arbeta för att bli mer medveten om och leva efter. Det betyder att du aktivt kan praktisera lagen om enhet genom att meditera på den och påminna dig själv om den dagligen. Detta kommer att hjälpa dig att utveckla en bättre förståelse för lagen och göra det möjligt för dig att leva efter den.
  – Ett sätt att aktivt praktisera lagen om enhet är att meditera på tanken att vi alla är ett och att vi alla är kopplade till varandra. Tänk på hur du är kopplad till allt och alla runt omkring dig. Tänk på människorna i ditt liv, din familj, dina vänner och arbetskamrater. Tänk på djuren och växterna runt omkring dig, på vattnet du dricker och på luften du andas. Du är kopplad till alla dessa saker och mer därtill. När du mediterar på lagen om enhet påminner du aktivt dig själv om de sätt på vilka du är kopplad till allt och alla runt omkring dig. Detta är ett utmärkt sätt att öppna ditt hjärta och släppa all ilska, förbittring och skadliga känslor som du kanske har mot andra. När du mediterar på lagen om enhet och öppnar ditt hjärta tillåter du dig själv att ta emot kärlek och ljus från universum. Du tillåter också att kärleken och ljuset i universum flödar mot dig.
 • Lär dig att förlåta andra och dig själv
  Att förlåta andra och dig själv är en annan viktig del av att praktisera den första av de universella lagarna. Att hålla fast vid förbittring och ilska mot andra håller dig fast i en plats av negativitet. Det kommer också att hindra dig från att ta emot kärlek och ljus från universum. Du kommer då att sträva mot separation i stället för enhet vilket får en splittrad konsekvens.
  – Istället för att fokusera på vad andra har gjort mot dig, fokusera på vad du vill göra för andra.
  – Fokusera på hur du kan tjäna ditt samhälle och hur du kan lyfta upp andra när de känner sig nere.
  – Genom att förlåta andra för alla fel och misstag som de har gjort kommer du att kunna släppa all bitterhet och ilska som du kanske håller fast vid. Detta kommer att hjälpa dig att öppna ditt hjärta och ta emot kärlek och ljus från universum. Det kommer också att hjälpa dig att förbli positiv och fokusera på det goda hos andra i stället för på deras fel.
  – Att förlåta dig själv är ett annat hjälpsamt sätt att praktisera lagen om enhet och att leva i enlighet med universella lagen. Att hålla fast vid skuld och skam för tidigare misstag eller sätt du har svikit dig själv på kommer bara att sänka dig och hålla dig fast på en plats av negativitet. Det kommer också att hindra dig från att ta emot kärlek och ljus från universum.

 

 

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke