Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Lagen om handlingskraft – den 3:e av de 12 universella lagarna

1

De universella lagarna – Sveriges största mediala portal, Vivi LindeTarotlinje, Bloggportal, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar. Lagen omTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot handlingskraft

De 12 universella lagarna

Visste du att de universella lagarna styr allt i universum? Dessa lagar är konstanta, obrytbara sanningar som kan tillämpas på alla delar av livet, oavsett om det gäller skola, arbete eller till och med ditt privatliv. Oavsett om du tror på dem eller inte kommer de att fortsätta att fungera på exakt samma sätt och ha en bestående effekt på ditt liv. De universella lagarna är eviga sanningar – vilket innebär att de alltid kommer att förbli sanna – och deras effektivitet är inte beroende av tid, plats eller omständigheter. Om du förstår dessa principer och hur de tillämpas i din vardag kan de hjälpa dig att nå framgång inom nästan alla områden i ditt liv.

Men hur kan dessa lagar hjälpa dig att nå framgång? Den universella lagen om handlingskraft är en av de viktigaste universella lagarna när det gäller att få framgång. Så vad är den universella lagen om handlingskraft, varför är den viktig och hur kan du använda den för att nå framgång? Fortsätt läsa för att ta reda på det.

Den 3:e universella lagarna – Lagen om handlingskraft

Den universella lagen om handlingskraft är en viktig del av de 12 universella lagarna. Denna lag hjälper dig bland annat att få lagen om attraktion att fungera i dinVivi Linde bok böcker Medial vägledning och mediumkunskap favör. Och att skrida till handling är ett av de viktigaste stegen i processen att manifestera lagen om attraktion.

Men vad innebär egentligen handlingskraft? Och varför är denna lag så viktig? 

Denna universella lag har ett nära samband till lagen om attraktion

Lagen om attraktion bygger mycket på att sätta mål och att uppnå dessa. Detta är en process som kan förstärkas genom att du programmerar om ditt undermedvetna. Men om du inte skrider till verket kommer ju inte särskilt mycket att hända. Därför är handlingskraft en viktig ingrediens i det större receptet. Du behöver visa handlingskraft för att kunna förverkliga dina drömmar och därför bör denna lag vara högt prioriterad av dig.

 • Handlingskraft är en egenskap som du kan visa när du vill förverkliga dina mål. Handlingskraften kan också användas för att manifestera något från den andliga världen till den fysiska motsvarigheten. Alla åtgärder som du vidtar i form av fysiska handlingar kan innebära att du visar handlingskraft.
 • Ofta syftar man dock på en slags kraft som kommer inifrån. Du kan till exempel ha en känsla av att du vill eller behöver göra något, som en slags magkänsla. Man skulle även kunna kalla det för en intuition. När du då agerar på denna känsla är även detta ett sätt att använda din handlingskraft.

Så fungerar den universella lagen om handlingskraft

Lagen om attraktion går som bekant ut på att be om, tro på och ta  emot. Den universella lagen om handlingskraft lägger helt enkelt till ett steg på slutet: handlingen. Så efter att ha bett universum att göra ditt uppsatta mål möjligt, fått en tro på att du snart kommer nå det så behöver du agera. Det är nu som du behöver visa handlingskraft för att kunna ta emot de energier som är helt nödvändiga för att du ska kunna förverkliga ditt mål.

 • Du har alltså en tro på att din dröm kommer att bli verklighet. Sedan börjar du leva som om ditt mål redan skulle ha uppnåtts. Detta skickar en slags signal till ditt undermedvetna om att det är till detta stadie som du bör försättas till. Det är då som magin sker (du aktiverar lagen om attraktion).
 • För när du har fokuserat dina tankar och känslor på ditt mål kommer ditt undermedvetna försöka göra mesta möjliga för att omvandla tankarna till verklighet. Men om du samtidigt gör en medveten ansträngning att uppnå ditt mål så kommer det gå betydligt fortare för dig att uppfylla målet. Därför är agerandet en helt avgörande komponent i den universella lagen om handlingskraft.

Den universella lagen om framgång

Att förstå den universella lagen om handlingskraft
Innan vi börjar utforska den universella lagen om handling är det viktigt att förstå vad handling är och vad det inte är. Lagen är en obrytbar sanning och en viktig riktlinje för att leva ett lyckligt och framgångsrikt liv. Det är viktigt att förstå att framgång inte kan uppnås genom passivitet. Framgång är resultatet av handling. Ju mer du agerar, desto mer framgångsrik kommer du att bli.

 • Enkelt uttryckt är handling att göra, i motsats till att tänka eller känna.
 • Det är ett praktiskt tillvägagångssätt och ett aktivt svar på en situation snarare än en inaktiv reaktion.
 • Ett mål kan bara uppnås när man har ansträngt sig för att nå det.
 • Om du vill resa till en viss destination, men stannar kvar där du är, kommer du aldrig att nå dit. Innan du kan uppnå något måste du agera och göra något åt saken.
 • Handling är en nödvändig del av livet, men det kan vara svårt att veta hur man ska gå vidare när man inte vet vad man ska göra. Därför är det bra att förstå och tillämpa den universella lagen om handling.
 • Denna lag säger att “En persons framgång i livet kan mätas genom det antal gånger som han eller hon reser sig upp och provar något nytt”. Denna lag lär oss att inte pröva nya saker, eller att inte göra något alls, är det säkraste sättet att förhindra framgång inom något område av ditt liv.
 • Om en person försöker något en gång och aldrig försöker igen har han eller hon bara försökt en gång. Om de försöker och misslyckas har de försökt något och misslyckats. Och om de inte försöker alls har de inte försökt någonting. En person som alltid prövar nya saker och fortsätter att försöka även när de misslyckas kommer alltså att bli mycket mer framgångsrik än de som inte gör det.
 • Om du har ett mål, men inte gör något för att nå det, kommer du aldrig att nå det. Och om du har ett mål, men inte gör något åt det, kommer det aldrig att förverkligas.
 • Det bästa sättet att öka sannolikheten för att uppnå det du vill i ditt liv är att vidta åtgärder. Ju fler åtgärder du vidtar, desto närmare kommer du att nå dina mål.

Hur du kan du införliva den universella lagen om handling i ditt liv?
Det bästa sättet att införliva den universella lagen om handling i ditt liv är att se till att du agerar på alla områden i ditt liv. Om du är i ett förhållande men inte vidtar åtgärder för att föra förhållandet framåt kommer det aldrig att utvecklas. Om du vill ha ett bättre jobb, men du inte vidtar åtgärder för att få det, kommer du aldrig att få det. Om du vill gå ner i vikt, men aldrig går till gymmet, kommer du aldrig att vara i form. Du måste vidta åtgärder på alla områden i ditt liv om du vill nå framgång. Om du vill gå framåt på något område i ditt liv måste du vidta åtgärder. Det bästa sättet att göra detta är att sätta upp små, uppnåeliga mål. Om du vill gå ner i vikt kan du sikta på att promenera en halvtimme varje dag. Om du vill få ett bättre jobb, sök tre jobb i veckan. Om du vill bli mer social, försök att prata med någon ny varje dag. Om du sätter upp små, uppnåeliga mål för dig själv är det mer sannolikt att du lyckas eftersom du har fler framgångar som driver dig framåt och ger dig självförtroende.

Två ord som hjälper dig att nå framgång genom handling

De ord som bäst beskriver den universella lagen om handling är “alltid” och “försöka”. Du måste alltid prova nya saker. Och du måste alltid försöka, även när du misslyckas. Även om en del kanske tolkar orden “alltid” och “försöka” som att du måste lyckas varje gång du försöker något nytt, så är det inte så. Du måste prova nya saker och du måste alltid försöka, även när du misslyckas. Denna lag innebär inte att om du inte lyckas med något första gången du försöker måste du lyckas nästa gång du försöker, annars har du misslyckats. Den universella handlingslagen föreskriver inte att du måste lyckas varje gång du försöker. Den föreskriver dock att du måste försöka.

Kopplingen mellan de universella lagarna om “orsak och verkan” och “handlingskraft”

Den universella lagen om orsak och verkan är en lag i universum som säger att “all handling har en lika stor och motsatt reaktion”. Detta innebär att varje enskild handling som vi gör i livet kommer att ha en effekt. Det är viktigt att du förstår att handlingslagen styrs av lagen om orsak och verkan. Allt kommer alltid att komma tillbaka till dig och din handling.  Den universella lagen om orsak och verkan kan tillämpas på allt och alla. Det finns inga undantag. Om du vill nå framgång måste du veta hur du ska använda den universella lagen om handling. Enligt lagen om verkan är det så att allt du gör i livet – oavsett om det är en handling eller en reaktion på en handling – kommer att få en lika stor och motsatt reaktion. Detta innebär att du alltid kommer att få något tillbaka för de saker du gör. Det spelar ingen roll om du gör bra eller dåligt, du kommer alltid att få tillbaka till dig själv.

Varför är den universella lagen om handlingskraft viktig?
När du förstår vad den universella handlingslagen är blir det mycket lättare att förstå varför lagen om orsak och verkan är så viktig. Detta är en universell lag, så den kommer alltid att vara sann. Den universella lagen om verkan är en av de viktigaste universella lagarna. Det är den lag som du måste vara mest medveten om. Om du vill nå framgång i livet måste du lära dig att använda denna lag till din fördel. En av de viktigaste anledningarna till att det är viktigt att förstå den universella handlingslagen är att den kan hjälpa dig att undvika misslyckanden. När du vet att varje handling har en lika stor och motsatt reaktion vet du vad du ska undvika. Och en av de viktigaste sakerna att undvika är ånger.

Hur kan du använda den universella handlingslagen för att nå framgång?
Sanningen är att du har fullständig kontroll över ditt liv. I stort så har du förmågan att välja vad som händer dig och vad som inte händer dig. När du använder den universella lagen om handlingskraft så har du kontroll över ditt liv. Den säger att “all handling har en lika stor och motsatt reaktion”. När du förstår denna lag blir det mycket lättare att vidta åtgärder i ditt liv. När du är medveten om att allt du gör får en effekt blir du mer medveten om vad du gör. Du kommer att vara mer försiktig med de åtgärder du vidtar så att du inte ångrar dem senare i livet.

3 sätt att omsätta den universella lagen om handlingskraft i handling
Här är tre sätt som du kan använda den universella lagen om handling i ditt liv.

 • Var uppmärksam på dina handlingar – När du är uppmärksam på dina handlingar blir det mycket lättare att använda den universella lagen om handlingskraft till din fördel. När du är medveten om vad du gör kan du fatta bättre beslut och undvika att ångra dina handlingar.
 • Ta dig tid att tänka innan du agerar – När du rusar in i saker utan att tänka riskerar du att ångra dina handlingar. Och att ångra dina handlingar kommer inte att hjälpa dig att nå framgång på något område i ditt liv.
 • Var medveten om din omgivning – Innan du gör något ska du se till att du är medveten om din omgivning. Handla på ett sätt som gynnar dig och inte  människorna runt omkring dig. Det innebär inte att det behöver missgynna andra.

Den universella lagen om handling är en av de viktigaste universella lagarna som du kan använda för att nå framgång inom alla områden i ditt liv. Den säger att allting

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

1 kommentar

 1. Pingback: Universums tolv lagar – Vägen mot drömlivet

Lämna en tanke