Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Lagen om korrespondens – den 4:e av de 12 universella lagarna

2

Universella lagarna – Sveriges största mediala portal drivs av Vivi Linde – Tarotlinje, Bloggportal, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar, meditationer

Medial utveckling Medium Mediumkunskap Vivi Linde Tarotguiderna Tarot

De 12 universella lagarna

Universums lagar finns överallt. De är de principer som styr vår verklighet. Dessa 12 universella lagar är kända som oföränderliga universella principer som verkar iTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot våra liv hela tiden. Dom hjälper oss att förstå hur saker och ting fungerar i vår verklighet och hur vi kan använda dessa principer för att förbättra våra egna liv.

Den universella lagen om korrespondens

Den universella lagen om korrespondens är kanske inte fullt lika känd som attraktionslagen är. Det betyder dock inte att denna fjärde universella lag inte har en stor betydelse, för det har den!

Korrespondenslagen är en av universums grundläggande lagar.

 • Det är idén att allt i universum är kopplat till allt annat och att det finns ett samband mellan saker i världen och saker inom oss själva.
 • Denna lag säger oss att det finns ett förhållande mellan saker och ting, och att de är sammankopplade på sätt som vi ofta inte kan se.
 • Den hjälper oss att förstå hur saker och ting hänger ihop och kan tillämpas för att förbättra våra liv.
 • Korrespondenslagen fungerar på två sätt: Den förbinder allt inom oss med världen utanför oss, och den förbinder världen utanför oss med allt inom oss.

Varför bör du känna till den universella korrespondenslagen?
I denna tid när vi inte bara är överutnyttjade utan även överstimulerade är det viktigt att veta hur vi kan få lite kontroll över våra liv igen. Korrespondenslagen är ett av de bästa verktygen för att uppnå detta eftersom den är nyckeln som öppnar dörren till förståelsen av hur våra tankar och känslor skapar vår upplevelse av verkligheten.

 • Korrespondenslagen säger att vad som än pågår inom oss, vare sig det är tankar eller känslor, återspeglas utanför oss. Detta innebär att om du upplever höga nivåer av stress och ångest kan människor i din omgivning också känna effekterna av detta. Om du är orolig för en situation på jobbet kan du se tecken på denna oro på andra områden i ditt liv.
 • Korrespondenslagen kan hjälpa dig att bli mer medveten om dina tankar och känslor och hur de påverkar ditt liv.

Hur fungerar den universella korrespondenslagen?
Det finns många sätt som korrespondenslagen fungerar på, men ett av de vanligaste är i samband med våra tankar och känslor.

 • När du upplever en viss tanke eller känsla skapar det en vibration som är som en ljudvåg och den går ut i världen och påverkar allt runt omkring dig. Om du känner dig lycklig går de vibrationer som detta skapar ut i världen och påverkar allt omkring dig. Om du känner negativa känslor som till exempel ilska, så går dessa vibrationer ut i världen och påverkar också allt omkring dig.
 • Det är en koppling mellan världen utanför oss och allt inom oss. Förutom att koppla ihop våra tankar och känslor med världen runt omkring oss kopplar korrespondenslagen också världen runt omkring oss till allting inom oss. Om du upplever en viss tanke eller känsla kommer du att dras till de människor och situationer i ditt liv som är kopplade till den tanken eller känslan. Om du till exempel upplever känslor av rädsla kommer du att dras till människor och situationer som är kopplade till dessa känslor.

Som du säkert redan har förstått handlar lagen om korrespondens om kommunikation. Den rör dock inte din kommunikation med andra människor utan snarare om kommunikationen med dig själv. Vi syftar på kommunikationen med ditt inre jag respektive yttre jag samt förhållandet mellan dessa bägge delar, där den ena är en reflektion av den andra.

Så fungerar lagen om korrespondens
Likt de övriga universella lagarna fungerar lagen om korrespondens som ett slags rättesnöre. Med hjälp av denna lag kan du på ett aktivt sätt utforma ditt personliga drömliv. Det finns nämligen en korrespondens mellan den inre världen och den yttre världen. Därmed finns det alltså ett samband mellan vad som sker inuti dig och vad som sker runt omkring dig.

Den yttre världen är med andra ord en direkt avspegling av din inre värld. Vad detta betyder är att om du är olycklig på insidan kommer även den yttre värld som du upplever att vara olycklig. För världen runt omkring dig är alltså inget annat än en spegling av vad som sker på din insida.

Ponera till exempel att du har ett lågt självförtroende och en negativ självbild. Du kanske jämt och ständigt är arg och upprörd. Din yttre verklighet kommer då naturligtvis att vara allt annat än lycklig. Den kommer istället vara olycklig, kaotisk och inte tillfredsställande. Detta är alltså ett resultat av vad som sker inuti dig själv.

Den universellalagen om korrespondens – visdomen som kommer att förändra ditt liv

Universum har en naturlig ordning, och i denna ordning finns det vissa osynliga principer som styr hur världen fungerar. Om du studerar naturlagarna kommer du att upptäcka många universella sanningar, och en av dem är korrespondenslagen. Denna lag säger att allt i universum är sammankopplat och att allt har sina egna egenskaper. Egenskaperna hos en sak kan återfinnas någon annanstans i en annan sak; det är som om de är sammankopplade med osynliga strängar på ett osynligt nät som förbinder allting. Den urgamla visdomen från Indien förklarar att det finns en universell korrespondensprincip som ligger till grund för allt, vare sig det är synligt eller osynligt, individuellt eller kollektivt. Gömt inom alla objekt finns deras motsvarighet eller “antar vista” (inre syn). Det finns inget objekt utan dess motsvarighet och vice versa – så om du känner till ett objekt tillräckligt väl kan du hitta dess motsvarighet var som helst i världen.

Hemligheten med att hitta synkronistiska sammanträffanden
Synkroniciteter är meningsfulla sammanträffanden som inträffar vid övergångs- eller omvandlingspunkter i våra liv. De är som vägvisare längs livets resa som markerar viktiga ögonblick eller erfarenheter som vi bör uppmärksamma. Korrespondenslagen är som en kosmisk lag som avslöjar de dolda sambanden mellan två till synes orelaterade saker. När du väl förstår lagen om korrespondens kommer du att märka fler synkroniserade upplevelser i ditt liv. När du blir en mer medveten person kommer du att upptäcka de dolda sambanden mellan människor, platser och saker.Shamanism Akasha

Så använder du lagen om korrespondens till din fördel

De tankar och de föreställningar som dyker upp i ditt medvetna manifesteras också omedvetet i den yttre världen. Ditt sinne tar all input precis som den är och börjar sedan att projicera exakt det som du fokuserar på mest, oavsett om det är något bra eller dåligt. Det spelar därför ingen roll om du försöker förändra det yttre om du inte även försöker åstadkomma en förändring på insidan. Din verklighet kommer nämligen oavsett att fortsätta manifestera sig på ett sätt som reflekterar ditt inre tillstånd. Det är därför som vissa saker i ditt liv upprepas gång efter annan. Detta kommer att fortsätta ske tills dess att du lär dig din läxa. Om du befinner dig i ett negativt sinnestillstånd och mår dåligt över dig själv och över livet hamnar du i en negativ spiral. Ju värre situationen blir i den yttre världen, desto värre kommer du då även att må över dig själv och dina problem. Detta påverkar i sin tur din yttre verklighet. Så din yttre värld blir kaotisk för att visa dig vad du projicerar tills du lär dig att anpassa dig och att använda lagen om korrespondens till din fördel. Detta gör du bland annat genom att sluta hitta enskilda anledningar till det som händer dig på olika externa platser. Börja istället med att tita inombords och sök efter svaren i ditt inre jag. Den inre världen är nämligen den plats där du har allra störst makt att påverka. Den yttre världen är som sagt bara en avspegling av din inre värld. Därför är det på insidan som förändringsprocessen bör inledas!

Korrespondenslagen påverkar våra liv på många sätt. Om du är medveten om hur den fungerar kan du använda denna kunskap för att förbättra ditt liv på många sätt. Här är några sätt som du kan använda korrespondenslagen för att förbättra ditt liv.

 • Bli mer medveten om dina tankar och känslor. Eftersom korrespondenslagen verkar i förhållande till våra tankar och känslor är det första steget att bli mer medveten om dessa. Detta innebär att du måste lära dig att vara närvarande i ögonblicket och observera dina tankar och känslor utan att döma dem. När du gör detta kommer du att börja se hur dina tankar och känslor påverkar ditt liv. Du kommer att se hur dina tankar och känslor går ut i världen och påverkar andra människor och situationer i ditt liv.
 • Var försiktig med dina tankar. När du märker att du tänker negativa tankar försöker du släppa dem och ersätta dem med positiva tankar. Negativa tankar skapar vibrationer som går ut i världen och påverkar allt omkring dig på ett negativt sätt. De kan skapa olycka och dåliga upplevelser. Å andra sidan skapar positiva tankar vibrationer som går ut i världen och påverkar allt omkring dig på ett positivt sätt. De kan skapa lycka och goda upplevelser.
 • Var försiktig med dina ord. De vibrationer som skapas av dina ord är lika kraftfulla som de vibrationer som skapas av dina tankar. Det betyder att när du säger något skapar du en energi. Om du säger något negativt skapar det negativ energi som går ut i världen och påverkar allt omkring dig. Om du å andra sidan säger något positivt skapar det positiv energi som går ut i världen och påverkar allt omkring dig på ett positivt sätt.
 • Var försiktig med dina handlingar. Dina handlingar är också kopplade till dina tankar och känslor. Var försiktig med de handlingar du gör eftersom de skapar energi som går ut i världen och påverkar allt omkring dig. Om du gör positiva handlingar skapar de positiv energi som går ut i världen och påverkar allt runt omkring dig på ett positivt sätt. Om du gör negativa handlingar skapar de negativ energi som går ut i världen och påverkar allt omkring dig på ett negativt sätt.
 • Var försiktig med din omgivning. Din miljö är också kopplad till dina tankar och känslor. Om du är omgiven av negativa människor eller befinner dig i en negativ miljö kommer dina tankar och känslor att påverkas av detta. Därför är det viktigt att omge dig med positiva människor och i positiva miljöer så mycket som möjligt. Om dina tankar och känslor är glada och positiva kommer du att omges av människor och i en miljö som också är glada och positiva.

Använd korrespondenslagen för att manifestera dina önskningar

När du väl förstår korrespondenslagen kan du använda den för att manifestera dina önskningar. Korrespondenslagen säger att “lika attraherar lika”. Det betyder att det du har i ditt sinne kommer att attrahera sin motsvarighet i den verkliga världen. Om du vill attrahera något måste du först bli det. Vad vill du locka till dig i ditt liv? Finns det vissa känslor, platser och människor som du vill uppleva eller vara med? Vad vill du uppnå i livet? Det första och viktigaste steget är att sätta ord på dina önskningar. Du måste sätta dem i förgrunden i ditt sinne, så att ditt sinne nu är programmerat att göra det du vill att det ska göra.

Om du vill manifestera dina drömmar måste du först vara medveten om vad du vill ha. Du måste inte bara veta vad du vill, utan du måste också känna den positiva känslan som är förknippad med det. Om du vill förverkliga dina drömmar måste du rensa ditt sinne från alla negativa känslor. Du måste lära dig att kontrollera dina tankar och använda dem för att skapa det du vill ha. Korrespondenslagen säger att “lika attraherar lika”. Du måste använda denna lag för att manifestera dina drömmar.

 • Om du till exempel vill träffa nya människor måste du bli vänlig.
 • Om du vill resa måste du bli öppen för nya erfarenheter.
 • Om du vill ha ett visst jobb måste du bli den typ av person som passar perfekt in i det jobbet.
 • Om du vill träffa någon speciell måste du bli den typ av person som andra kommer att älska att umgås med.
 • Om du vill lära dig något nytt måste du bli en student igen, öppen för ny information.
 • När du väl är medveten om vad du vill ha måste du stämma in på den känsla som är förknippad med det.
 • Om du till exempel vill attrahera din själsfrände måste du känna kärlek till honom eller henne.
 • Om du vill tjäna mer pengar måste du känna spänningen av att ha mycket pengar på ditt bankkonto. Ju mer du stämmer in på dina önskade känslor, desto närmare kommer du att komma dem in i ditt liv.

 

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

2 kommentarer

 1. Bärbel Kjell den

  Min tanke är att mitt Bank konto skall svämma över av pengar det skall finnas massor med pengar på kontot. Jag tänker väldigt positivt om mitt konto. Det gör.mej gott.

 2. Pingback: Universums tolv lagar – Vägen mot drömlivet

Lämna en tanke