Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Lär dig se och tolka auran

35

Aura är ett energifält som omger alla kroppar.

Både människor, djur, mat, växter mm har en aura. Vi människor har dock en mer komplext aura med flera färger och nyanser. Vår aura speglar vår personlighet, våra möjligheter och hur vi mår.

Auran ändras under dagen med varje känsla, blockering i kropp och själ, tankemönster och agerande så förändras färgerna.

Att lära sig känna och se auror är inte så svårt som man kanske tror utan vem som helst kan lära sig att se det mänskliga energifältet. Sannolikheten är stor att du redan har upplevt andras auror utan att du har varit medveten om att det. Är du en person som är känslig för andra människor, har en förmåga att ta på dig deras känslor eller tappar mycket energi när du är i folkmassor så kan det bero på att du känner av deras energifält.

Ibland kan det ta ett litet tag innan man ser auror tydligt, i början så ser man oftast det gråa energifältet närmast kroppen. Med tid och övning kommer så kommer du att kunna utveckla din förmåga att se de högre nivåerna också.

Du plockar upp energier runt omkring dig och kan få information om andra genom ditt energifält och dina sju chakrapunkter. En del har lättare att känna andras energifält än att se dem, men det är olika och allt går och öva upp om man verkligen vill.

Auran runt levande objekt (människor, växter mm) förändras hela tiden medan icke-levande objekts auror (stenar, kristaller mm)) i huvudsak är fast. Så det du ser i det ögonblicket är just då, i det ögonblicket. Så därför måste du vara försiktig med att tolka aurans färgerna för andra människor.

När du utvecklar din förmåga att se auror så kan du komma att se auror runt människor överallt. Att tolka ngn utan deras medgivande är integritetskränkande så låt dig aldrig frestas att göra det, känner du av något så släpp det bara. Möjligheten att förlora sin gåva när den missbrukas finns alltid.

Man har en grundfärg i sin aura som visar på själva själstillståndet. Färgerna varierar och förändras och visar på den starkaste energi i nuet.

Allt som sker i vårt liv påverkar vår aura, starkast syns förändringar som sker i vår inre värld. Om vi har blockeringar, rädslor eller andra hinder i våra liv så kan man i auran se vart detta sitter och hur det påverkar oss.

Det enklaste energifältet att se är det just närmast kroppen, det är en enfärgad aura och utanpå det kan man se färger.

När vi tycker om en person så vidgas vår aura precis som att vi försöker omsluta personen i vårt energifält och om vi inte tycker om personen så drar vi åt oss vår aura och den krymper

En klar och tät färg i auran visar på hälsa och välmående. Är auran svag och har bleka färger visar den på att någonting inte är som det ska.

När du väl har lärt dig se färger så kommer nästa nivå som handlar om att tolka färgerna som du ser.

Vi är alla komplexa varelser och vad vi ser är vanligtvis ett samspel mellan vår egen uppfattning, kunskap, erfarenhet, förutfattade meningar, ego och vår egen syn på andlighet. När jag läser auror så försöker jag alltid ta hänsyn till detta. Låt ditt hjärta, sinne och din själ guida dig.

Den Eteriska auran:

Den finns närmast kroppen och är den tätaste av aurorna. Man kan uppfatta energifältet som vitt eller blå. När vi är friska är detta energifält jämt fördelat över hela kroppen. När vi är sjuka eller är i psykisk obalans i den fysiska kroppen så brukar man kunna se gropar eller hål i denna aura där problemet sitter.

Den Emotionella auran:

Den emotionella auran ligger utanpå den eteriska. Det är i detta energifält man ser färger och det är här man kan se vad som sker i personens liv. Dessa färger förändras allt efter att vårt känsloläge förändras, det kan gå snabbt och ofta. Det påverkas av vår hälsa, humör, sinnesstämning, aktivitet, personlighet och på andra omständighet i våra liv. Auran ska vara klar och inte ha grumliga färger. Här finns våra alla känslor representerade och den berättar även vad vi gillar och inte gillar. Vi känner även av människors ”vibbar” här d.v.s. vad de ger ut. Här finns även våra minnen lagrade och hur vi känner inför dem.

Den Mentala auran:

Den yttersta av aurorna är den mentala, här har vi vår tankevärld, här finns även våra personliga begränsningar som sitter i våra tankar. Det är denna aura vi kan förnimma med händerna och känna av en annan person med. Här finns våra tankar och riktning i livet, här kan vi även känna av om det finns en stress i personens liv. Här kan vi skapa bilder och tankar. Detta skikt kan man se som en svagt gul aura som strålar från huvudet och ner runt hela kroppen.

Vitalitet

Här ser man på aurans tjocklek. En tjock aura visar på motståndskraft och ett starkt immunförsvar. En tunn aura visar på sårbarhet och svaghet. När vi har en tjock aura så kan vi dela med oss av vår energi, vi har att ta av. När vi har en tunn aura så har vi troligtvis tappat mycket energi och bör se över vilka människor och händelser i vårt liv som dränerar oss, vi har inte så mycket energi att ta av.

Kirlianfotografering – Man kan läsa av auran genom att fotografera färgerna i dess energifält.

Lär dig att känna av energifältet:

Det här är en övning som lär dig att öva upp förmågan att känna och uppfatta det som är bortom den materiella sfären. Händerna är vårt enklaste verktyg för att känna av subtila energier. Detta är en bra övning när du överlag vill lära dig att känna av energier med dina händer.

Välj en plats att vara på som är tyst och ostörd när du skall göra din övning.

1) Sitt på en bekväm stol och sitt tillbakalutad mot ryggstödet och fötterna behagligt mot marken så att du känner kontakten med Moder Jord. Slut sen ögonen och ta några djupa andetag. Känn hur dina dina andetag går in din kropp, fortplantar sig där, och sen lämnar kroppen. Följ det andetag på det sättet en stund tills du känner dig fullständigt avslappnad.

2) Stäng ögonen, gnugga handflatorna snabbt mot tillsammans i cirka 20-30 sekunder.

3) Håll händerna mot varandra och dra dem sen långsamt rakt utåt, stanna när händerna är ca 30 cm från varandra.

4) Flytta sen händerna mycket långsamt mot varandra, fortsätt så ända tills händerna nästa nuddar varandra.

5) Flytta sedan händerna långsamt ifrån varandra igen. Gör detta långsamt och var uppmärksam på vad du känner vad du känner och på känslan i utrymmet mellan händerna.

6) Upprepa processen att långsamt dra händerna närmare varandra föra att sen och långsamt dra isär dem. Fortsätt att ha ögonen stängda. Om du tappar folks så känn in din andning igen. Känn andetagen som gå in i kroppen, hur de rör sig genom kroppen, och när den lämnar kroppen. Detta jordar dig och ger dig tillbaka ditt fukts och uppmärksamhet.

7) Upprepa sen processen att dra händerna ifrån varandra och närmare varandra. Märker du några förnimmelser, bilder, känslor eller tankar som kommer till dig? Vad känner du i utrymmet mellan händerna?

8) Hur uppfattar du förändringen när du ändrar avståndet mellan handflatorna?
Det finns inget rätt eller fel med denna övning, avsett upplevelse så det är din upplevelse av det subtila energifältet.

Lär dig att läsa av andras aura:

För denna övning behöver du någon att öva på och en vit vägg.

1) Ställ personen mot den vita väggen, den ska stå väldigt nära och så stilla som den kan.

2) Ställ dig mitt framför personen med ett avstånd så du ser hela personen och den vita väggen runt.

3) Känn sen dina fötter stå stadigt på marken och upplev hur du kommer i kontakt med dina andetag. Blunda och stå så i några sekunder.

4) Öppna sen ögonen och kisa lätt med en avslappnad nästan lite frånvarande blick medan du tittar i kanten av personen mitt emot på ett sätt som omfattar hela kroppen. Titta mjukt och uppmärksamma vad du ser, kanske behöver du lägga blicken några centimeter utanför personens fysiska kropp eller innanför? Det kan vara lite olika ur man ser. Det bör egentligen inte sträva efter att se någonting, bara låta allt uppstå i ögonblicket.

5) Du kommer först att börja se energifältet runt huvud och överkropp, detta är den del av kroppen som är lättast att se. Till en början kommer det att uppfattats som ljusgrått eller färglöst. Med tiden kommer du att börja se färger och du kommer inte heller behöva en vit bakgrund.

Lär dig se din egna aura 1:

1) Ställ dig framför en spegel och se till att du har en vit enfärgad bakgrund.
2) Börja med att blunda i 10 sekunder, räkna därefter ner baklänges från 10 ner till 1
3) Öppna ögonen, se dig i spegeln i 20 sek. Blunda därefter i 10 sek.
4) Öppna dina ögon och fokusera på en punkt bakom höger öra ca 20 sek. Var hela tiden avslappnad och kisa med ögonen.
5) Fokusera sedan på en punkt bakom vänster öra ca 20 sek.
6) Förflytta sedan blicken till en punkt över huvudet och se auran.

Lär dig se din egen aura 2:

Gör övningen i ett tyst rum där du får vara i fred, det ska finnas en vit vägg i rummet. När du övar så gör gärna övningen i skymningsljus när ljuset blir svagare och ögonen ställer om sig till mörkerseende.

1) Börja med att sitta ned mitt emot den vita väggen. Sitt på en bekväm stol och sitt tillbakalutad mot ryggstödet och fötterna behagligt mot marken så att du känner kontakten med Moder Jord. Slut sen ögonen och ta några djupa andetag. Känn hur dina dina andetag går in din kropp, fortplantar sig där, och sen lämnar kroppen. Följ det andetag på det sättet en stund tills du känner dig fullständigt avslappnad.

2) Sträck ut en arm och håll handflatan mot väggen, håll i hop fingrarna. Kisa lätt med en avslappnad nästan lite frånvarande blick medan du tittar på din hand. Håll blicken så i 30 sekunder, efter en stund så ser du ett svagt energifält runt handen.

3) Sära sedan långsamt på fingrarna. Fortsätt kisa lätt medan du tittar på fingrarna och utrymmet mellan fingrarna. Vad ser du?

4) När du gett det lite tid och övat ett tag så kan du att börja se hur det ser ut runt handen och fingrarna. Till en början kan man uppfatta det som ett ljusgrått nästan färglös fält, efter övning så kommer färger av din aura att framträda.

5) Ha tålamod och bara observera, sträva inte utan ge dig den tiden du behöver för att kunna se auran. Bara va i ögonblicket och fokuserar mjukt på handen, på fingrarna och utrymmet mellan fingrarna.

Med lite övning så kommer du sen att kunna göra denna övning i dagsljus eller under andra ljusförhållanden och till slut utan att använda den vita bakgrunden.

Aurafärger och dess betydelse:

Överst de 2-8 är de vanligaste färgerna som också representerar  7 olika chakran

1. Vit – Närmast kroppen och omger allt levande. Symboliserar ljus, uppvaknande, andlighet, mirakel, nya energier, klarhet shutterstock_220462024och öppenhet.
2. Röd – Hör ihop med vår fysiska kropp, känslor, sexualitet, kraft, dominans, aktivitet, ledarskap, viljestyrka, inriktning, målmedvetenhet, trygghet, stress, ilska och frustration. .
3. Orange – Livsenergi, visar på “en frisk fläkt”, kreativitet, passion, målmedvetenhet, impulser, skapande, idéer, levnadsglädje, visionär, äventyrlighet och vårt verksamma liv.
4. Gul – spontanitet, studier, intellekt, socialt aktiv, självkänsla, livsenergi, positivitet, inspiration, generositet, uttryckande, utveckling, fantasifullhet, logik, tankeverksamhet och pappersarbete.
5. Grön – Kärlek, relationer, healande, gemenskap, harmoni, ömhet, lugn, ansvarstagande, sensitivitet, balans och organisering.
6. Blå – All form av kommunikation, närvaro, insikter, identiteten, intelligens, känslighet, försiktighet, pålitlighet, utåtriktad och åsikter. Man är “duktig” och presterar men ändå sällan nöjd med sin prestation.
7. Indigo – Vårt andliga jag, intuition, stark psykisk förmåga, filosofi, drömmande, visioner, medvetenhet, lyhördhet, identiteten och djupa känslor.

8. Violett – Andlighet, karisma, eterisk, intuition, mottaglighet, livsåskådning och funderingar.
9. Rosa – Förälskelse, kärlek, medialitet, kärleksfullhet, omtänksamhet och gemenskap.
10. Magenta – Söker erfarenheter och utveckling.
11. Grå – Tappat energi, blockering, avvaktan, trisstes, fysisk smärta, sorg eller att man drar sig undan..
12. Svart – Tomhet, dysterhet, ont uppsåt och rädsla. Kan påvisa drogmissbruka eller svår skilsmässa
13. Guld – Gudomlig kontakt och beskydd.
14. Silver – Kontakt med andra livsformer.
15. Turkos – Andlig utveckling och sökande och en period som kan vara lite turbulent.
16. Cerise – Förälskelse, positiva känslor eller nyblivet föräldraskap.
17. Ljusblå – Andlig närvaro, ny fas i livet.
18. Murrigt grön – Missundsamhet, känsla av orättvisa, bitterhet och depression.
19. Brun – Ekonomiskt och materiellt tänkande.
20. Pärlemor – Synlig ofta runt medium.
21. Blekgrön – Andlig utveckling.
22. Limegrön – Fusk och lögner.
23. Blekgul – Blygsam.
24. Gyllengul – Inspiration
25. Citrongul – Stark riktning.
26. Senapsgul – Manipulation.
27. Cremebeige – På rätt väg i livet.
28. Ultramarinblå – Människor vid havet.
29. Kungsblå – valt rätt väg i livet.
30. Blekblå – Känslighetens färg.
31. Koboltblå – Intuition.
32. Marinblå – Människor som röra sig långsamt.
33. Kungsblå – valt rätt väg i livet.
34. Äppelgrön – Healerfärg.
35. Jadegrön – Vänlighet.
36. Mörkgrön – Psykisk stress.
37. Olivgrön – Girighet.
38. Aprikos – Bryr sig om andra.
39. Laxrosa – jobbar med det man älskar.
40. Ljust Guldbrun – problem är snart över.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

35 kommentarer

 1. Ulla-Carin Granqvist den

  Det här med aura stämmer faktiskt och jag kan faktiskt se aura på människor dom flesta jag ser på har ett vitt eller ett gulaktig sken runt omkring sin kropp och så finns det människor som inte har något sken alls ofta är dom arga och elaka och kommentera gärna allt och dom hoppar på andra människor

  • Vivi den

   Sant. kram vivi

 2. Anna Anna den

  När min son var 11 år ( 15 år nu) , berättade han om folks färg – han sa helt naturligt vilken färg folk hade – bl.a sa han att jag och en av hans bröder var orange och de va för starkt för honom sa han – han trivdes bäst med dem som var ljust blå …
  Vi hade aldrig någonsin pratat om aura eller liknande – jag bara lyssnade i ibland frågade jag vilken färg någon hade efter det
  Han känner starkt av folks energier och är extremt känslig för dåliga energier –
  Vad ska jag göra för att hjälpa honom / stärka honom ?
  För det är inte alltid en fördel för honom att han är så väldigt känslig – har du ett råd eller tips så är jag tacksam

  • Vivi den

   Hej!
   Tyvärr så kan jag inte så här göra en bedömning gällande hans känslighet, de kan ha fler orsaker än just andlighet. Jag tar inte heller klienter under 18år då man kan påverka dem på ett negativt sätt genom att prata om saker de ännu inte är inne på eller förstår. Sunda förnuftet kommer vi väldigt långt på så kän efter vad du känner att din som behöver. kram vivi

 3. Ejvor den

  Forskare har sagt att: människor som är svårt sjuka t.e.x har cancer har ingen aura !! Stämmer det ??
  Själv så drömmer jag ibland att jag ser mycket starka färger av koboltblå och mellanlila som finns framför mig.
  Ser bara de färgerna och långt fram ibland ett vitt ljussken som brukar variera i olika ljusa sken. Kan du säga något om vad det betyder !?

  • Vivi den

   Jag har aldrig hört att de mister sin aura, däremot att den kan krympa ihop och vara svag. Tyvärr så tar jag inga konsultationer i loggen. kram vivi

   • Piroska den

    Jag har sett auror länge förstår jag. Det började med lärarna i skolan.
    Då rodde jag att det var fel på synen min.
    I dag kan jag bara se auran om jag tar av mig mina glasögon. Ser den perfekt då. Det kan säkert vara tvärt om också. Ett litet råd till någon som övar. ?

 4. ... den

  Jag har tyvärr väldigt svårt att läsa inläggen här då det är otroligt många stavfel, helt fel ord som inte har med texten att göra slinker in alltför ofta och ord upprepas felaktigt osv. Det är jättetråkigt att det är så mycket att det tar fokus från själva budskapet. Är det ingen som läser igenom texterna innan de publiceras?

  • Vivi den

   För det första så är jag dysexier och för det andra så är det texter som jag delar med mig av gratis och ingen tidning som utges. Jag gör så gott jag kan med mitt skrivande, är det jobbigt för dig så får du nog läsa någonstans där du inte blir lika störd. Enkel lösning. Ha en bra dag! Vivi

   • Jessica den

    Tack för dina fantastiska inlägg ,ska börja öva på att se min aura
    Tack ?❤ha en bra dag

    • Vivi den

     Tack, kram vivi

  • Jessica den

   I stället för att klaga ,så kan du ju låta bli att läsa dessa fantastiska gratis inlägg ?.Det är så tråkigt med sånna här negativa inlägg,vad har du för färg på din aura ?grå???
   Ha en underbar dag

  • Mia den

   Piroska, ett sent svar men jag skriver ändå, för det du nämner om glasögon är intressant.

   Såg min första aura idag, när vi i en gruppmeditation ombads att inte stänga ögonen helt. Så där satt jag och andades när jag plötsligt började se färg runt mig själv, och starkare och starkare och bredare blev den. Så häpen! Trodde det var dagsljuset som spelade mig ett spratt men färgen fanns kvar även när jag rörde mig och solen gick i moln. Med detta sagt: jag var även utan mina glasögon!

   Ditt inlägg fick mig att tänka på att jag har ju alltid glasögonen på, utom vid meditation och då har jag alltid blundat istället.

   Har haft glasögon bra länge nu och tänker på att jag alltid känt dem som ett hinder (utom när det kommer till att läsa text), hur jag tycker de stjäl ljus och att det stämmer överens med det du skriver och att jag även varit något mindre intuitiv sedan jag fick dem.

   Nu är jag väldigt peppad på att ta av mig dem lite oftare. Tack för att du skrev ditt inlägg!

  • Anders den

   Bitter och kall är det jag känner av när jag lässer ditt inlägg.
   I ställe för att se det som är positivt i livet, hittar du saker att anmärka på (gnälla om).

   Sänder dig värme och omtanke och hoppas du kan finna inre frid och med den inre värme och glädje som smälter isen inom dig.

  • Mariah den

   Tråkigt att du fastnar vid stavfel etc.
   Tanken bakom orden är det som räknas.
   Budskapet i sig.

   ????????????????????????❤️

 5. Anneli den

  Hej <3 Kan det vara så att två personer som tittar på en persons aura, upplever olika färger i auran även om de tittar samtidigt ? Jag vet att man tolkar färgerna man ser lite olika, vad tex en färg betyder för mej. Men jag tror oxå att man kan se olika färger även om man tittar samtidigt…Eller..?? Kram <3

  • Vivi den

   Hej!
   Ja, det finns flera färger runt oss och vi kan uppfatta olika energier. kram vivi

 6. Eva Pettersson den

  Hej fina vivi
  Jag läste någonstans att alla är född med grundfärg. Jag var född med fyra färger och var ultra enligt henne. Stämmer det.

  Mvh
  Eva

  • Vivi den

   Aldrig hört faktiskt men ska inte säga att det är fel. kram vivi

  • Frida Wikander den

   Hej, jag har hört att jag har färgen vit som kraftigast i min aura, hittar inte så mycket information om det. Kan du hjälpa mig att tolka det ?

 7. Jenny den

  Har en för runt ett år sen försökt att se min egen aura då jag inte lyckades så bra men plötsligt nu börjar jag se mer. Det började för säker ett par månader sen med endast ett vitt sken som jag ganska ofta såg men igår såg jag även färger. Kollade igenom färgernas betydelse och de dominanta färgerna/ de som var extra tydliga stämde bra in på personen och situationen som hen var i. Skulle du rekommendera att jag fortsätter öva?

  • Vivi den

   Ja, om du tycker det är kul. kram vivi

 8. Ebba den

  Hej! Jag har hela tiden trott väldigt mycket på såna här saker och när jag googlade om auror hittade jag din hemsida… jag testade att kolla på min egen aura och efter andra försöket kunde jag se färgen på min aura. Jag trodde detta var något som man behövde mycket övning för och inte en sån sak som man kunde klara efter bara några försök, betyder detta att man har det naturligt eller är det bara en slump att jag lyckades?! Är detta en “farlig” sak eller finns det några risker med detta jag nu gett mig in på? Tycker detta är extremt coolt och skulle gärna fortsätta med att utveckla detta… skulle bli väldigt tacksam för svar 🙂

  • Vivi den

   Hej! Nej, att se uran är inget farligt. Du verkar definitivt ha en fallenhet för det, öva på! kram vivi

 9. Maria Södersten den

  Skulle vilja öva med att kunna se min aura.Men jag har ingen vit vägg.Något tips? (har inga i nutid planer på att måla vitt/tapetsera.)
  Mvh maria

  • Vivi den

   Du får prova dig fram och se om du ser mot ngn annan väg. kram vivi

 10. Inger-Anne Nilsson den

  Hej!
  Det var en som sa att jag var guld! Blev förvånad, han sa att jag inte trodde honom eftersom jag blev så paff! Hann aldrig fråga vad det betyder.
  Kan du svara vad det betyder?
  Mvh

  • malin den

   Hej.

   För snart 6 månader sen så gick den första kursen för pranic healing. Snart är dags för kurs 2 och 3.

   En vän började göra healing på mig för snart ett års sen. Jag upplevde otroligt många upplevelser.
   Det gör jag fortfarande, men har mycket mer kunsksp.

   Min vän är en fantastisk pranichealer men har själv inga egna erfarenheter av just färger.
   Nu jag ser dem när jag energiserar chakran och Ser även auran runt månen (fullmåne).
   Vid ett tillfälle för någon månad sen så gjorde jag rengöring på mitt öra och min hals (1a gången).
   Undrar dock fortfarande varför min energier från händerna va metalicblå.? Vet du?

   Så till saken.. i december förra året var jag på ett julbord .. en del kände jag väl och en del inte alls.
   Då hade jag inte gått någon kurs än.
   En man kommer in i köket och jag såg en rosa-svagtljuslila ton aura runt honom. Främst runt hans huvud och ner till hans händer.
   Idag pratar vi ofta och ses ibland via jobbet. Men har inte sett hans aura efter det.
   Finns det en betydelse eller står den rosa auran för något särkilt? Eller vad det säger om honom just i den situationen.

   mvh malin

 11. Hanna den

  @Inger-Anne Nilsson
  Det står i listan vad guld anses betyda: “13. Guld – Gudomlig kontakt och beskydd.”
  Hoppas det hjälpte 🙂

 12. Pirran den

  Jag har hört att jag har vitt ljus runt hela kroppen! En annan kollega sa att hon har rosa!

 13. robban den

  hej undra hur min aura se ut
  för jag vet inte hur den se ut

 14. Jessica den

  Jag har alltid haft en ljuspunkt mitt emellan brösten en näve upp mot halsen som jag har tydit som mitt inre barns renhet och ärlighet, eller min själ, kallar det pärlan. Upptäckte i 25 års ålder att min pärla blivit mörk, grumlig, nästan helt igen sotad av dålig energi då ingen någonsin förstått sig på mig. Trodde under lååång tid att jag va ett pucko, men har alltid fått djurs tillit, de är så många djur som visade tydlig attraktion och tillgivenhet mot mig de gjorde mig stark speciellt hund och de fick mig att tro att jag va något speciellt, iallafall i något annat än i människors värld. Hur Kan jag ta reda på vart min själ har varit innan nu? Jag vet till 100% att jag har levt mer är 50 år sammanlagt innan de jag är nu! Är 31 och har sedan barnsben haft en enorm aura som är stark o självsäker och har så stor känslo förståelse mot både djur och människo som så många människor som inte förstår eller ens kan relatera till. människor har hackat, mobbat, mig helt utan anledning. Kan de vara så att dom känt av mig som ett hot för att jag inte är som dom?

 15. J den

  Vad betyder det att man är i någons energifält tankemässigt. Jag kan nästan känna av när min fd tänker på mig och fick då förklarat för mig att jag är i hans energifält…<3

 16. christina Kreutzer-hufen den

  det här med Auran är en viktig grej.
  Jag gick i Grevenbroich i Tyskland på en gatufest och en ung man kom fram till mig och sade: vet Du att du har en stark vit aura rund om dig? Du är nog en sänd själ som kommit frivilligt hit på jorden. Jag blev helt perplex. En månad senare på en annan tillställning hände detsamma. En gammal kvinna kom helt enkelt fram till mig och sa: Din vita aura är mycket stark och väl synlig.
  Hur kan det komma sig, att jag inte kan uppfatta den själv? Tacksam för svar,
  Christina

  • Vivi den

   Hej! Det krävs oftast träning för att se auran, en del kan dock se den spontant. kram vivi

Lämna en tanke