Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Lemurien – ännu en förlorad kontinent

0

Lemurien (ibland kallat Lemuria) är en mytomspunnen plats vars existens människor i årtionden har spekulerat i. Men för några år sedan, närmare bestämt 2013, fann faktiskt forskare vissa bevis för att platsen skulle kunna mer än blott en fantasi.

Det var i mitten av 1800-talet som ett antal forskare med stöd av knapphändig bevisning hävdade att det måste ha funnits en förlorad kontinent i den Indiska oceanen. De beslöt sig för att kalla platsen Lemurien.

Teorin om Lemurien

Teorin var att det vid ett tillfälle hade levt en människoras på platsen som sedermera hade utrotats. Man kallade dessa människor för lemurianer. De troddes ha haft fyra armar samt en enorm tvåkönad kropp. Trots detta skulle de vara den moderna människans (och kanske även lemurens) förfäder.

Hur galet detta än må låta, levde och frodades länge idén om Lemurien i såväl populärkulturen som i vissa delar av vetenskapen. Men i takt med att den moderna vetenskapen utvecklades kom teorin att motbevisas. Men 2013 fann dock geologer bevis för att en förlorad kontinent faktiskt ska ha varit belägen precis där man hävdat att Lemurien ska ha legat. I och med detta började teorin att florera på nytt igen.

Detta efter att forskare funnit fragment av granit i havet längs en större sträcka söder om Indien, åt Mauritius till. Och på Mauritius fann geologer zirkon, vilket ansågs vara märkligt då ön inte bildades förrän för blott 2 miljoner år sedan och det material man fann kunde dateras till 3 miljarder år tidigare än bildandet av ön.

Forskarna drog slutsatsen att det zirkon man funnit på Mauritius tvunget hade kommit från en betydligt äldre landmassa som någon gång för länge sedan sjunkit ner i Indiska oceanen. Kunde den gamla teorin om Lemurien vara sann trots allt?

Var lemurianerna människornas och lemurerans förfäder?

Baserat på geologisk data har man konstaterat att den mystiska ön sjönk ner i havet för omkring 84 miljoner år sedan. Detta skedde då samtidigt som denna del av vår planet fortfarande höll på att formas till vad den är idag. Och detta är inte heller det enda beviset för det mytomspunna Lemuriens existens.

För de lemurer som idag lever på Madagaskar evolverade inte förrän för cirka 54 miljoner år sedan. Detta i samband med att de svimmade från Afrikas fastland till ön (ett avstånd som då var kortare än vad det är idag). Vissa tror därför att det måste ha funnits en forntida ras av människor (lemurianer) som med evolutionens gång kom att bli lemurer.

Vad hände med Lemurien?

Lemurien ska ha utvecklats till att bli en av de mest utvecklade civilisationerna på Jorden, tillsammans med den forntida civilisationen Atlantis. Och faktum är att de ska ha samexisterat men att meningsskiljaktigheter mellan de bägge ska ha uppstått avseende andra civilisationers utveckling. Lemurianerna ska ha hävdat att de mindre utvecklade civlisationerna borde lämnas ifred att utvecklas i sin egen takt. Men invånarna på Atlantis ska ha hävdat att dessa civilisationer borde styras av de två mer utvecklade civilisationerna.

Detta bråk ska ha resulterat i flera krig som ska ha försvagat kontinentalplattorna på Atlantis och Lemurien. Därför utmynnade inte krigen i någon vinnare utan enbart död och förstörelse. Och som du säkert känner till ska den försvunna kontinenten Atlantis ha gått ett liknande öde till mötes som Lemurien…

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke