Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Livsråd – Tarotguiderna Sveriges största tarotlinje

Livsråd – Vivi Linde driver Sveriges största mediala portal – Tarotlinje, Bloggportal, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklal meditationer

Vivi Linde bok medialitet Medium Sierska

Livsråd –  ViviTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot Linde är ett känt medium som skrivit böcker samt varit med en del i Tv “Let´s Dance” 2009 och mediumserien “Livet på andra sidan” i åtta delar.

Vivi driver Tarotguidernas tarotlinje som har ca 75 vägledare och Bloggportalen Andlig Livsstil har ca 100 bloggare. Här kan du läsa om stenar & kristaller!

När du väl vet hur du ska hitta din inre psykiska kraft och utveckla dessa färdigheter och kommer i kontakt med dina förmågor så kan du ge dig själv livsråd. Med rätt förståelse och övning kan vem som helst lära sig att få tillgång till sina egna psykiska krafter, hur vilande de än verkar vara för tillfället. Att upptäcka din inre psykiska kraft kräver tid och tålamod, men när du väl har upptäckt denna dolda potential kommer du aldrig att se världen på samma sätt igen!

Varför utveckla psykiska förmågor?
Många människor förknippar psykiska förmågor med termer som clairvoyans och clairaudience, men vad betyder dessa termer egentligen? Definitioner i ordböcker hjälper dig bara en bit på vägen när det gäller att förstå de psykiska förmågornas sanna natur, så vad betyder dessa termer egentligen och varför ska du utveckla dem? Clairvoyance  är den psykiska förmågan att visualisera bilder och information i ditt sinnes öga som inte är tillgängliga för dina fysiska sinnen. Clairaudience är den psykiska förmågan att höra ljud och meddelanden från andra människor och från din omgivning som inte är hörbara för dina fysiska öron. Du kanske undrar hur du kan använda dessa förmågor för att gynna ditt liv. Jo, dessa förmågor kan hjälpa dig på många olika sätt, bland annat när det gäller hälsa, karriär- och livsval, beslutsfattande och mycket mer! Med psykiska förmågor kan du få mer insikt och klarhet i ditt eget liv, liksom i livet för andra i din omgivning.

Hur du hittar din inre psykiska kraft
Att hitta din inre psykiska kraft för att kunna ge livsråd börjar med att bygga upp din självkännedom. En del av denna process är att lära känna dig själv bättre, inklusive din personlighet och dina känslor. Du kan göra detta genom att skriva dagbok, meditera och utöva mindfulness. När du är mer medveten om dig själv och dina känslor och kommit i kontakt med din medialitet kan du sedan börja utforska din klärvoajans. Detta är förmågan att se bilder i ditt sinnes öga, som om du tittar genom dina egna ögon. Du kan göra detta genom visualisering, meditation och mindfulnessövningar. Visualisering är handlingen att skapa en mental bild och hålla den i ditt medvetande. När du visualiserar skapar du aktivt en bild i ditt sinne. Detta hjälper dig att bli mer medveten om din mentala process, vilket kan hjälpa dig att hitta din inre psykiska kraft.

Utveckla din intuition
En viktig aspekt av psykisk utveckling är att lära sig hur man utvecklar sin intuition. För att göra detta kan du börja med att meditera, föra dagbok och bli mer uppmärksam på dina tankar och känslor. När du har blivit mer medveten om dina tankar, känslor och hur ditt sinne fungerar kan du sedan börja flytta ditt fokus till din intuition och utifrån den ge dig själv livsråd. Genom journalföring och visualisering kan du börja koppla ihop dig med dina intuitiva insikter. Ett bra sätt att göra detta är att skriva ner dina specifika frågor och sedan släppa dem. Du kan också använda en visuell dagbok eller en scryingspegel för att hjälpa dig att ansluta till din intuition. När du har släppt dina frågor kan du låta din intuition vägleda dig i din dagbok eller genom din visuella dagbok eller scryingspegel. Om du gör det hjälper du dig att koppla dig till din intuition och utnyttja din inre psykiska kraft.

Att utveckla klärvoajans
Om du utvecklar din förmåga till clairaudience kommer du att börja höra ljud och röster som inte är hörbara för dina fysiska öron. Du kan börja utveckla din clairaudience genom meditation, visualisering och mindfulness. När du arbetar med att utveckla dina mediala förmågor så kommer du även i kontakt med dina dina sanningar och utifrån dom kan du sen ge livsråd. När du har blivit mer medveten om dina tankar och känslor kan du sedan börja fokusera mer på de ljud som du hör. Nyckeln här är att låta ljuden komma till dig. Försök inte aktivt att höra ljuden. Låt dem i stället flöda till dig på ett naturligt sätt. När ljuden väl kommer till dig kan du sedan aktivt lyssna och föra dagbok om vad du hör. När du fortsätter att skriva dagbok om din clairaudience kommer du att bli mer medveten om denna förmåga inom dig själv. Detta kommer att hjälpa dig att utveckla och utnyttja din inre psykiska kraft.

Att utveckla klärvoajans
Om du vill utveckla din förmåga till klärvoajans måste du först bli medveten om de saker som du för närvarande ser. Det första steget är att föra dagbok om de bilder som för närvarande dyker upp i ditt sinnesöga. När du har blivit mer medveten om dessa syner kan du sedan aktivt leta efter fler. Du kan göra detta genom att föraSpådom tarot häxa dagbok om dina klärvoajanta visioner och genom att använda visualisering. Genom dessa övningar kan du aktivt leta efter de bilder som du ser och lägga märke till dem mer. Du kan sedan aktivt föra dagbok om dessa bilder och de meddelanden som du får från dem. Genom att göra detta kan du utveckla din klärvoajans och utnyttja din inre psykiska kraft.

Utveckla clearing och kanalisering
Om du vill utveckla din klärvoajansförmåga kan du göra det genom clearing och kanalisering. Clearing är handlingen att ta bort negativitet, rädslor och blockeringar från dig själv. Kanalisering är att öppna din energi för att låta andra entiteter eller energier flöda genom dig. Du kan börja utveckla dessa förmågor genom att skriva dagbok, meditera och vara uppmärksam. När du har blivit mer medveten om dig själv och dina känslor kan du sedan börja aktivt rensa och kanalisera. När du rensar ut tar du aktivt bort negativitet, rädslor och blockeringar från dig själv. Du kan göra detta genom meditation och genom att använda kristaller. Meditation hjälper dig att bli mer medveten om dina tankar och känslor, vilket kan hjälpa dig att rensa dig själv och nå dina livsråd. Kristaller hjälper dig också att rensa dig själv från negativitet och blockeringar.

Öka din egen medvetenhet
Som det gamla ordspråket säger: “Det du inte vet kan inte skada dig”, men i det här fallet kan det också hindra dig från att få tillgång till dina psykiska krafter. Med detta i åtanke bör du se till att du aktivt ökar din egen medvetenhet. Du kan göra detta genom att skriva dagbok, meditera och vara uppmärksam. När du blir mer medveten om dig själv och dina känslor kan du sedan börja fokusera aktivt på att öka din medvetenhet ännu mer. Du kan göra detta genom journalföring, meditation och mindfulness. Journalföring, meditation och mindfulness kan hjälpa dig att bli ännu mer medveten om dina tankar och känslor, vilket kommer att hjälpa dig att öka din medvetenhet och utnyttja din inre psykiska kraft.

Använd kraften hos färger och kristaller
Färger och kristaller har förmågan att koppla sig till ditt sinnesöga och hjälpa dig att se visioner på ett mer aktivt sätt. Journalskrivning är ett utmärkt sätt att få tillgång till din klärvoajans, men visualiseringar och andra guidade bildövningar kan vara användbara sätt att aktivt se det du skriver om i din journal. Du kan också använda olika färger eller kristaller för att hjälpa dig att journalföra mer effektivt. Gult är till exempel bra för att öka dina visualiseringar och se tydligare, vilket kan hjälpa dig att utnyttja din clairvoyans. Kristaller kan också hjälpa dig att öppna ditt tredje ögonchakra och aktivera dina psykiska krafter. Journalföring, visualiseringar och användning av kristaller är alla hjälpsamma sätt att bli mer medveten om dina tankar och känslor, vilket kan hjälpa dig att få tillgång till din inre psykiska kraft.

Jorda dig själv för att komma i kontakt med dina inre livsråd
Slutligen, när du försöker få tillgång till dina psykiska krafter och utnyttja din inre psykiska kraft, är det viktigt att du jordar dig själv. Att jorda dig själv innebär att du tar dig själv tillbaka ner till jorden, vilket är viktigt för att öppna upp dina psykiska förmågor. Du kan göra detta genom att tillbringa några minuter i naturen eller genom att koppla dig till din kropp. Om du tillbringar tid i naturen kan du fokusera på din andning och ljudet av naturen runt omkring dig. Alternativt kan du fokusera på din andning samtidigt som du knackar på varje del av din kropp, med början vid tårna och upp till huvudet. Dessa strategier kan hjälpa dig att få ner dig själv på jorden igen och hjälpa dig att komma i kontakt med dina inre livsråd, vilket är viktigt för att få tillgång till dina psykiska krafter.

Är ditt spirituella uppvaknande på gång nu? Vad du bör förvänta dig

Upplever du ett andligt uppvaknande? Känner du att något förändras inom dig, att du kommer i kontakt med dina inre livsråd? eller att du står inför stora förändringar? Det kan vara lätt att anta att alla upplever sitt andliga uppvaknande vid olika tidpunkter i livet. Det finns trots allt ingen “rätt” tidpunkt för att få sitt uppvaknande. Men det betyder inte att det inte kommer att hända dig vid någon given tidpunkt i ditt liv. Alla är olika och vi bearbetar alla saker på olika sätt också. Vissa människor upplever sitt uppvaknande när de är mycket unga, medan det för andra tar lite längre tid att manifestera. Den goda nyheten är att det finns några nyckelindikatorer som kan hjälpa dig att avgöra om du för närvarande genomgår en andlig omvandling av något slag eller inte.

Vad är ett andligt uppvaknande?
Ett andligt uppvaknande är ett skifte i ditt medvetande som kan hjälpa dig att se saker och ting ur ett annat perspektiv, du kommer i kontakt med det inre vetande och dina inreVisdomar. Det kan vara en kraftfull upplevelse som kan leda till att du ser ditt liv och världen omkring dig i ett helt nytt ljus. Det är också något som många människor upplever under hela sitt liv, inte bara en gång. Du kanske får ett betydande andligt uppvaknande när du är yngre och sedan ett annat när du är äldre. Även om detta kan bero på dina speciella omständigheter finns det några tecken som kan hjälpa dig att avgöra om du för närvarande genomgår ett andligt uppvaknande. Om du upplever en sådan kommer du troligen att känna dig mer ansluten till andra och ha en större känsla av mening med livet. Du kan också ha en ökad känsla av intuition och en nyvunnen förmåga att genomskåda falska människor och situationer.

Hur kan du veta om du har ett andligt uppvaknande?
Om du upplever ett andligt uppvaknande kan du märka att du känner dig mer ansluten till andra. Detta kan visa sig på flera olika sätt, från att ha mer tillfredsställande relationer till att känna dig närmare din familj. Du kanske också har en större känsla av syfte i livet, känna att du kommer i kontakt med dina livsråd vilket kan leda till att du gör nya karriärval eller blir mer engagerad i ditt samhälle. Du kan också uppleva en ökad känsla av intuition under ditt uppvaknande, vilket kan hjälpa dig att genomskåda falska människor och situationer. Om du upplever ett andligt uppvaknande kan du märka en förändring i ditt perspektiv på döden. Det kan vara vanligt under ett uppvaknande att vilja förstå döden och döendet mer, eftersom det gör att du kan bearbeta din egen dödlighet på ett nytt sätt. Detta kan leda till att du gör lite forskning i ämnet, eller till och med har samtal med terminalt sjuka människor, för att förstå processen.

Du kan få en större känsla av bekräftelse under ditt uppvaknande.
Om du upplever ett andligt uppvaknande kan du märka att människor börjar bekräfta dina tankar, känslor och upplevelser mer än vanligt. Detta kan hända med familjemedlemmar, vänner och till och med främlingar, eftersom du sannolikt kommer att utstråla mer energi än tidigare. Du kan också märka att andra människor är mer öppna för att prata om andliga ämnen med dig och sina inre visdomar, särskilt om de går igenom en liknande upplevelse som du samtidigt. Denna ökade nivå av bekräftelse kan vara särskilt hjälpsam om du tidigare har kämpat med negativa tankar eller känslor. Det kan hjälpa till att lyfta dessa från ditt huvud och göra det lättare att andas lite lättare.

Hur kan du se om ditt andliga uppvaknande är på gång ännu?
Om du tror att du upplever ett andligt uppvaknande, men du ännu inte märker av många av de symtom som anges ovan, ska du inte oroa dig. Det kan ta tid innanTidigare liv regression dessa förändringar inträffar, och du kanske märker att de byggs upp gradvis under några veckor. Om du för närvarande genomgår ett andligt uppvaknande kan du också uppleva vissa negativa känslor. Detta kan vara normalt, men det är viktigt att ta hand om dig själv under denna tid. Se till att du får tillräckligt med sömn och att du avsätter tid för att koppla av och lyssna på livsråd från andra andligt utvecklade. Om dina negativa känslor blir alltför överväldigande kan det vara bra att söka hjälp av en professionell person. Det är viktigt att tillåta dig själv att gå igenom denna process utan att känna någon press att komma till andra sidan så snabbt som möjligt.

Lär känna dina energivarningstecken
Om du någonsin har upplevt ett andligt uppvaknande har du sannolikt också haft vissa förändringar i dina energinivåer som kan ha sammanfallit med denna tid. Detta kan hända av flera olika anledningar, inte bara för att du genomgår en andlig omvandling. Du kanske märker att du blir mer utmattad än vanligt eller att du är mer benägen att känna dig sjuk. Du kanske också upptäcker att du är benägen att gråta mer än du brukar göra, eller att dina känslor blir förhöjda. Även om dessa symtom kan tyda på att du genomgår en andlig omvandling kan de också vara resultatet av många andra saker. Det är viktigt att titta på dina andra symtom och hur länge de har förekommit för att kunna avgöra vad som orsakar dem.

Större förändringar i livet
Om du för närvarande genomgår ett andligt uppvaknande kan du märka att du kommer i kontakt med dina inre livsråd, får insikter och att du går igenom några större livsförändringar som ett resultat av detta. Detta kan ske av olika anledningar och kan leda till att du fattar några stora karriärbeslut eller till och med flyttar till ett nytt område. Det är viktigt att notera att det inte är ovanligt att människor som upplever ett andligt uppvaknande fattar stora beslut snabbt och känner sig otåliga inför dessa förändringar. Detta beror på att du kommer att känna mer energi än vanligt, och kommer troligen att ha en större känsla av brådska med att få saker gjorda. När du känner dig mer energisk än vanligt är det viktigt att vara försiktig med de åtaganden du gör, eftersom du kanske upptäcker att du inte har uthållighet nog att fullfölja dem.

Slutsats
Ett andligt uppvaknande kan vara en omvälvande upplevelse, och det kan vara bra att veta vad man kan förvänta sig om man tror att man genomgår ett sådant. Det kan vara lätt att förväxla detta med andra livshändelser, såsom en skilsmässa, ett dödsfall i familjen eller till och med ett uppbrott, så det är viktigt att leta efter andra symtom för att avgöra vad som orsakar dem. Det finns ingen exakt tidsram för dessa förändringar, men om du märker att du genomgår en betydande förändring i hur du tänker, känner och beter dig är det troligt att du upplever ett andligt uppvaknande. Du kommer i kontakt med din inre vetskap och dina inre livsråd.