Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Magi – besvärjelser, formler & ritualer

1

Besvärjelser, magi, ritualer och häxa – Sveriges största mediala portal – Vivi Linde – Tarotlinje, Bloggportal, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar &Vivi Linde bok böcker Medial vägledning och mediumkunskap meditationer.

Magi – besvärjelser, formler & ritualer

Magiska besvärjelser, formler eller ritualer kan användas av en häxa för att vissa specifika saker ska hända i den riktning som man själv önskar. En besvärjelse består oftast av en fras av ord eller satser som man anser har en magisk kraft. Det kan till exempel handla om att man vill hitta något man tappat bort, få ett arbete, finna en parter eller bli lycklig.

Vissa anser att besvärjelser ursprungligen kommer från bönen, men med skillnaden att i en besvärjelse råder det ett maktförhållande då man befaller någon till att utföra en handling. Det finns många olika folkslag och häxor över hela jordklotet som använder sig av olika besvärjelser och formler. Den äldsta besvärjelseformeln som har skrivits ned är en germansk sådan som nedtecknades på 900-talet. Den kallas för Merseburgformeln.

Det är viktigt att vara medveten om att det finns många olika sätt att utöva magi på samt att vara häxa eller magiker.

Vad man bör tänka på som häxa eller magiker

Det finns vissa saker man bör ha i åtanke innan man uttalar en besvärjelse. Eftersom en besvärjelse är magi, och även ganska nyckfullt, är det viktigt att man använder det på ett så korrekt sätt som möjligt. Man bör också ta i beaktande att lagen om tre gäller. Det är en grundläggande lag inom häxkonsten och avser att det man gör mot någon kommer trefalt åter. Detta gäller både goda saker och onda saker. Man bör alltså absolut inte använda besvärjelser till att skada någon annan levande varelse, eller för att tillfredsställa egot.

Att skriva sin egen besvärjelse

Man kan läsa besvärjelser antingen som de är, det vill säga i textform, eller så kan man välja att göra det i samband med någon specifik handling. Det finns flera färdigskrivna besvärjelser att till exempel googla på, men många anser att man bör skriva sin egen besvärjelse. De anser att om man inte kan skriva en, bör man inte heller uttala en besvärjelse. Dessutom är det faktiskt inte speciellt svårt att skriva sin egen besvärjelse. Man får givetvis själv välja hur man vill göra – ibland kan det vara en god genväg att använda en besvärjelse som redan finns, och kanske göra om den till sin egen.För att få till en så bra besvärjelse som möjligt bör man inte krångla till det eftersom effekten då kan minskas. Besvärjelsen behöver inte rimma, även om en del har fått för sig att så är fallet. Oavsett vad du avser med din besvärjelse är det en god början med att sätta sig in i det magiska arbetet först för att få en större förståelse och kunskap. Besvärjelser kan användas för en mängd olika syften, bland annat för helande, välstånd, kraftfullhet eller tur.

Fem punkter som utgör stommen i en häxas besvärjelse.

 • Första punkten avser vem besvärjelsen ska avse: en själv eller någon annan. Gör inte åt någon annan utan att fråga om lov då du inte alltid vet vad de önskar eller om de är bekväma med på vilket sätt du försöker hjälpa dom. Att respektera andras vägar och val är jätteviktigt. Man ska inte heller indirekt styra någon annans liv via sin egen besvärjelse.
 • Den andra punkten handlar om vad du avser att åstadkomma med besvärjelsen.
 • Den tredje punkten handlar om den specifika platsen.
 • Den fjärde punkten rör en fråga som man bör ställa sig själv: finns det till exempel en speciell tidpunkt som är passande? Till exempel på dagen eller kvällen? eller i en speciell månfas? eller när månen är i ett speciellt stjärntecken?
 • Den femte och sista punkten handlar om hur det ska gå tillväga. Hur ska själva ceremonin där besvärjelsen ska uttalad gå till?

Häxa och magi

Skillnaden mellan magiska trollformler och häxkonster
Häxkonst, magi och trollformler innebär alla att man använder sig av övernaturliga krafter för att uppnå ett önskat resultat. Eftersom alla tre metoderna är så lika på ytan kan det vara svårt att skilja dem åt. Det finns några viktiga skillnader mellan häxkonst och magiska trollformler.

 • Häxkonst är en urgammal praxis som innebär att man använder ritualer och åkallan för att utnyttja naturliga energier, man säger att man manipulerar dessa energier.
 • Magiska trollformler är en rituell väg som använder uttalade ord, tankar och andra fysiska handlingar som en bön för att förändra något eller återställa balansen i den naturliga världen, det kan vara en förstärkning av något som redan finns eller för att skapa en förändring. Det finns otaliga typer av trollformler, bland annat ljusformler, rituella trollformler, bindande trollformler och helande trollformler. Nästan vilken situation som helst kan avhjälpas med rätt trollformel.
 • Häxkonst anses i allmänhet vara ett trossystem. Häxkonst är en praktik som bygger på tron att världen är full av naturliga energier.
 • Magi är ett ord som kastas omkring mycket i diskussioner om häxkonst. Magi är i huvudsak konsten att använda övernaturlig energi för att åstadkomma ett önskat resultat. Konsten att trolla är ganska vanlig i populärkulturen, men det är viktigt att förstå att all magi inte är häxkonst. Magi handlar inte bara om att kasta trollformler, utan om att utnyttja energi och använda den för att göra det omöjliga möjligt

Att vara häxa

Häxor kan utnyttja energier för att skapa positiv förändring eller för att återställa en balans. Ritualer, trollformler, magi, besvärjelser och trolldrycker är alla sätt som häxor utnyttjar dessa naturliga energier på. Även om det ofta förknippas med förhäxningar, salvor och läskiga bilder är häxkonst ett trossystem som använder naturliga energier för att läka, stärka och skapa positiv förändring. Häxor använder ofta ljus, örter och speciella verktyg (så kallade rituella verktyg) för att skapa förändring i den naturliga världen omkring dem. Häxor utövar många gånger rituella danser och skapar drycker, salvor, krämer och örtmedicin.

Vad är en häxritual?
Häxor använder ofta ritualer för att skapa förändring i världen. Ritualer innebär att man använder speciella verktyg och föremål eller en viss ordning eller ett visst mönster. En häxritual innehåller ofta en kombination av talade ord, tankeväckande bilder och speciella verktyg. Medan trollformler bygger på ingredienser och magiska fraser kräver ritualer ett mer eftertänksamt och meditativt tillvägagångssätt. Ritualer används ofta för att skapa positiva förändringar i världen och görs oftast av goda skäl. Besvärjelser kan däremot användas för nästan vilket syfte som helst. Ritualer används ofta för att skapa positiva förändringar i världen, som till exempel helande, bemyndigande eller välstånd. Ritualer kan utföras ensamma(solitär häxa) eller i grupp (coven), och de kräver mer tid och energi än en snabb besvärjelse.

Månfasernas betydelse för en häxa

Utifrån vad man vill göra för typ av ritual så tar man som häxa hänsyn till månens faser.

 • Vill man ha mer av något eller vill att det ska öka så använder man sig av månen när den är i tilltagande. Här så startar man även nya projekt, startar upp och sår.
 • Vill man förminska eller låta något sakta försvinna så använder man sig av månen när den är i nedan. Här brukar man även rensa, städa och släppa sådant som inte längre tjänar vårt syfte.
 • Vill man att något ska försvinna för alltid så använder man svartmånen men man ska vara försiktig för att det blir oåterkalleligt. Många använder inte denna fas för magi alls. Man rekommenderar snarare reflekterar, meditation och introspektion vid denna tid.
 • Vill man ha full kraft i sina önskningar så använder med fördel fullmånen. Används även för tillväxt, skapande och produktion. Här bygger man gärna vidare på det som startades upp vid den tilltagande månen. Det finns många anledningar till varför häxor väljer att delta i aktiviteter under fullmåne. Ett av de viktigaste skälen är att fullmånens energi är särskilt potent, och att ägna sig åt vissa aktiviteter under denna tid kan ha fördelar.

Vad häxor gör vid fullmånen

Ceremoniarbete
Detta är en alldeles ypperlig tid att göra en häx ceremoni med besvärjelser för att skapa önskade förändringar.

Mediterar
Meditation är känd för sin förmåga att lugna sinnet. En av de bästa sakerna med fullmånen är att den är ett slags “soundtrack” för en avslappnande meditationsupplevelse. Fullmånen är en naturlig källa till vitt brus som kan hjälpa till att dränka bort alla distraktioner, vilket gör att du kan uppnå ett tillstånd av djup frid och avslappning. Du kan också välja att meditera medan du tittar på månen med en dagbok i handen. Att skriva dagbok är ett utmärkt sätt att komma i kontakt med dina känslor och tankar, och det kan vara en ännu bättre metod om du stirrar på månen medan du gör det.

Ladda din kristallsamling
Om du har en samling kristaller är fullmånen en utmärkt tidpunkt för att ladda dem med energi.

 • Fullmånens energi är särskilt potent och kan ladda kristaller med ett överflöd av energi.
 • Det är vanligt att människor laddar sina kristaller med positiv energi för att förbättra sin egen energi.
 • Du kan också välja att ladda dina kristaller med en avsikt. Om du inte vet vad du vill ha ut av livet, eller om du har svårt att komma fram till dina livsmål, kan kristaller hjälpa dig att visualisera dina mål och drömmar.

Ta en promenad i naturen
Att tillbringa tid i naturen under fullmåne kan hjälpa till att lugna ditt sinne och förbättra ditt humör. Det är också ett bra sätt att rensa tankarna, vilket kan vara bra om du försöker komma på nya idéer eller lösa problem. Om du vill delta i någon av dessa aktiviteter under fullmånen, se till att du gör det på dagen när månen är ute och solljuset är svagt. Fullmånens energi är särskilt stark, så du vill inte exponera dig för mycket för månens ljus. Kan vara en bra tid att funder på sina kommande besvärjelser.

 

Dela.

Om skribenten

1 kommentar

 1. paulina schilling den

  min tanka är att vara trollkarl

Lämna en tanke