Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Människans energifält

0

Vi människor har flera olika energifält. Dessa inkluderar de fysiskt mätbara elektromagnetiska och magnetiska fält som genereras av alla levande celler, vävnader och organ, samt av kroppen som helhet. Men det finns även mer subtila fält och subtila energikroppar och kanaler. Här går vi som hastigast igenom några av de viktigaste mänskliga energifälten.

Morfogenetiska fält

Inom biologin är ett mofogeniskt fält en samling celler som leder till en specifik kroppslig struktur eller ett organ. Ett sådant är det kardiella fältet som blir hjärtvävnad. Forskaren Rupert Sheldrake var i början av 1980-talet först med att kalla dessa fält för energetiska eller morfogenetiska fält.

Han menade att det fanns ett energifält inuti och omkring en morfisk enhet – det vill säga en fysiskt utvecklande enhet som senare blir till en vävnad eller ett organ – och att dessa fält formar denna enhet. Alla levande organismer – såväl celler som människor – som tillhör en viss grupp ansluter till det morfiska fältet och utvecklas enligt det aktuella fältets program genom morfisk resonans. Denna resonans kan endast uppstå mellan former som liknar varandra, så en apa kan till exempel inte anta en växts egenskaper. Enligt Sheldrake fungerar de morfogenetiska fälten som en databas såväl som en mental form.

Eteriska fält

Begreppet eterisk används ofta för att ersätta andra begrepp, såsom auran. De eteriska fälten är dock oberoende fält som förekommer kring varje vibrerande enhet av liv, allt från en enskild cell till en växt eller en människa, samt som ett specifikt eteriskt fält som är sammanlänkat med kroppen.

Särskilda energifält

Det finns en hel rad olika biofält som reglerar diverse mentala, andliga, känslomässiga eller fysiska funktioner. Dessa är kopplade till olika delar av den subtila kroppen. Dessa biofält har upptäckts av fysiker såsom Barbara Brennan:

Det fysiska fältet – Har den lägsta frekvensen och styr människokroppen.

Det eteriska fältet – Utgör en ritning för den fysiska struktur som den omger. Det finns även ett eteriskt energifält för den mänskliga själen.

Det känslomässiga fältet – Styr organismens känslotillstånd.

Det mentala fältet – Hanterar idéer och tankar.

Det astrala fältet – Sambandet mellan den fysiska och den spirituella världen. Är frigjort från tid och rum.

Den eteriska mallen – Existerar enbart på det spirituella planet och innehåller de högsta idealen för existens.

Det himmelska fältet – Har åtkomst till universella energier och utgör en mall för de eteriska fälten.

Det kausala fältet – Styr de lägre nivåerna av existensen.

Auran

Forskare har i över hundra års tid undersökt och styrkt förekomsten av auran, det mänskliga energifält som omger hela vår kropp. Detta fält består av flera energiband som kallas för auriska lager eller fält, vilka omfattar den subtila kroppen och kopplar oss samman med världen omkring oss.

Auran har kallats vid många olika namn i olika kulturer. Kabbalister kallar det för det astrala ljuset, medan kristna konstnärer avbildade Jesus och andra karaktärer som om de vore omgivna av ljuskronor. Många nordamerikanska indianstammar och även vissa andra kulturer beskriver detta mänskliga energifält i detalj. Även den grekiske filosofen Pythagoras förde diskussioner på detta område, som han upplevde som en lysande kropp.

Det mänskliga energifält som vår aura utgör är alltså bara ett fält med eterisk energi som omger våra fysiska kroppar och interagerar med vår kropp och vårt sinne.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke