Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Maria från Magdala – från syndig kvinna till skyddshelgon

0

Maria från Magdala – från syndig kvinna till skyddshelgon

Maria från Magdala kallas ibland även för Maria Magdalena. Hon har i århundraden varit föremål för fascination, vördnad och kontroverser. En gång i tiden tillskrevs hon rollen som en “syndig kvinna”, en uppfattning som dock har korrigerats tack vare modern teologisk forskning. Idag ses hon istället som ett skyddshelgon för botfärdiga syndare, konvertiter och apotekare.

Jesus fördrev sju demoner ur Maria från Magdala

Maria från Magdala förekommer i alla de fyra kanoniska evangelierna. Där framställs hon som en av de mest hängivna anhängarna till Jesus Kristus. Enligt Bibeln var hon närvarande vid korsfästelsen, och hon var även en av de första personer att bevittna uppståndelsen. Lukasevangeliet (8:2) nämner att Jesus hade fördrivit sju demoner ur hennes kropp, vilket la grunden till hennes orubbliga tro.

 

Berättelsen om Maria Magdalenas helande, när sju demoner drevs ut ur henne, resonerar ofta med personer som söker andlig, känslomässig eller psykologisk healing. Hon har blivit en symbol för hopp och förnyelse samt illustrerar den förvandlande kraften i tro och hängivenhet.

Den felaktiga uppfattningen om henne

Under en stor del av den kristna historien identifierades Maria Magdalena felaktigt som den “syndiga kvinnan” som smorde in Jesu fötter i Lukasevangeliet 7:36-50. Detta ledde till att hon tillskrevs rollen som prostituerad, och denna berättelse fördes sedan vidare av kyrkan och i konsten i flera århundraden. Denna missuppfattning har till stor del tillbakavisats av moderna bibelforskare och teologer.

 

Den falska berättelsen om Maria Magdalena marginaliserade henne ofta i den större diskursen om kristen historia. Hennes återupptäckt och återtagandet av hennes sanna roll har gjort henne till en symbol för dem som har marginaliserats. Hon är även en symbol för personer som känner sig missförstådda av samhället eller religiösa etablissemang.

Maria Magdalena var en tidig kristen ledargestalt

Maria Magdalena omnämns ofta som en tidig kristen ledare. Hon kallas ibland för “apostlarnas apostel”, eftersom hon var den som gav apostlarna nyheten om Kristi uppståndelse. För många kvinnor är hon idag en symbol för andligt ledarskap och styrka. Hon krossar de glastak som religioner och kulturer sätter upp för att hålla tillbaka kvinnor.

 

2016 upphöjde påven minnesdagen för Maria från Magdala till en festdag. Därmed gav han hennes rituella minne samma rang som apostlarnas. Denna handling var mer än bara en förändring i kyrkans kalender; den representerade ett skifte i förståelsen av Maria Magdalenas betydelse. Hon var nämligen en lärjunge snarare än blott en botfärdig syndare.

Maria från Magdalas verkliga arv

Maria från Magdala är skyddshelgonet för ny förståelse och erbjuder ett mångdimensionellt exempel på tro, ledarskap och förvandling. Hon är bland annat apotekares, konvertiters och botfärdiga syndares skyddshelgon. I takt med att hennes historia har omvärderats har vi blivit påminda om att de glasögon genom vilka vi ser på religiösa och historiska personer ofta kan vara besudlade av fördomar.

 

Maria Magdalenas verkliga arv som en hängiven lärjunge och en symbol för egenmakt uppmanar oss att ständigt ompröva vår förståelse. Detta av såväl bibliska gestalter som av de roller vilka ofta tillskrivs kvinnor och marginaliserade grupper i dagens samhälle.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke